Onthoofding, koppensnellen door de jaren heen v.s. geloof!

Onthoofding, koppensnellen door de jaren heen v.s. geloof! Het is de verschrikking en angstaanjager voor iedere mens. Dood door toedoen van onthoofding, terwijl je als onschuldige burger nergens mee te maken hebt. Organisaties zoals IS veroorzaken anarchie, wanorde en een enorme vluchtelingenstroom. Wie zich niet bij hen aansluit, moet het met de dood bekopen. Toch zijn onthoofdingen niet slechts van deze tijd, er werden ook vroeger grootschalig koppen gesneld. Wat zijn zoal de redenen geweest voor koppensnellen, hoe heeft het geloof er vaak aan ten grondslag gelegen en hoe staat het in verhouding met de dreiging van de Islamitische Staat (IS)?

Onthoofding en koppensnellen


Voedsel of trofee

Van oudsher worden koppen gesneld om aan te tonen, dat men een overwinning heeft behaald. Men droeg het hoofd mee en kon het aan medebewoners tonen. Het gaf macht en aanzien, waar anderen respect voor moesten hebben. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog namen geallieerden het hoofd van Japanse strijders mee om als trofee te laten zien (lit.1). Een andere reden waarom de koppen werden gesneld, is wegens kannibalisme. Het slachtoffer werd in dat geval letterlijk door de koppensnellers opgegeten.

Offerfeest van de Inca’s

In Peru groeide van 1430 tot circa 1530 het Inca-rijk, welke net als de Azteken en Maya’s de Zonnegod en andere lokale goden aanbeden. In het geval van de Azteken en Maya’s werden gevangenen geofferd of op mensonterende wijze verminkt. Bij de Inca’s was het echter een eer om te sterven voor het rijk. Bloed moest vloeien om de goden gunstig te stemmen. Daartoe werden zeer regelmatig offerfeesten (speciale gelegenheden) op de tempels gehouden, waarbij specifiek geselecteerde kinderen werden geofferd. Om het lijden te minimaliseren werden de kinderen gedrogeerd door het kauwen op coca-bladeren, waarna men werd onthoofd (lit.2).

Guillotine in Nederland

In 1812 werd de guillotine voor het eerst in Amsterdam gebruikt. Ons land kende op dat moment nog gewoon de doodstraf, echter de bijl of galg werd als niet humanitair beschouwd. Tijdens de Franse revolutie is de “onthoofdingsmachine” ontwikkeld, omdat het een meer menswaardige manier van sterven betrof. De valbijl gaf altijd het gewenste resultaat, waarna de terechtgestelde per ommegaande sterft. Zodoende werden drie Amsterdammers geheten Van Rijswijk, Napping en Verkerk wegens vergiftiging en brandstichting op 15 juni 1812 als eersten in ons land terechtgesteld. Na het vertrek van de Fransen is de guillotine nog tot 1854 in gebruik gebleven, waarna verhanging weer werd gebruikt. De doodstraf is in 1870 afgeschaft (lit.3).

Een eervolle dood!

In vroegere tijden werd onthoofding als een relatief eervolle en pijnloze methode beschouwd. De valbijl van de guillotine is scherp en zwaar, waardoor het binnen een fractie van een seconde is geschied. Een alternatief was het laten onthoofden via de beul, waarbij men handmatig werd terechtgesteld. Dat gaf vaak een minder gunstig resultaat. Een snelle dood was middels de guillotine verzekerd. Alternatieven zoals kruisiging, marteling, foltering, steniging, verhanging, uithongering of juist in gevangenschap wegkwijnen, werden als mensonwaardig geacht. Desalniettemin overkwam het veel arme burgers, terwijl de rijken op een eervolle manier het aardse bestaan konden verlaten. Ook de zonnekoning Louis de Veertiende is door de onthoofdingsmachine aan zijn einde gekomen.

Kruisvaarderstochten

Tot de tiende eeuw is Europa van alle kanten aangevallen geweest, waardoor veel grondgebied verloren is gegaan. Denk aan de invloed van Vikingen, Moren en andere uit Azië afkomstige groeperingen. Van 1096 tot 1272 zijn een negental kruistochten gehouden naar het door moslims bezette Jeruzalem, om het conform het Christendom rechtmatige heilige eigendom te bevrijden (lit.4). Daarnaast zijn in de vijftiende en zestiende eeuw eveneens enkele Duitse kruistochten naar de Oostzee geweest. In opdracht van de kerk konden christenen ketters, heidenen, moslims en hun kinderen vermoorden als ook onthoofden. Het is hierbij dan ook de vraag in hoeverre de kruisvaarders waren geradicaliseerd of juist te bang waren voor de kerk als machtigste maatschappelijk instituut. Let wel ook de Romeinen maakten er vroeger grootschalig gebruik van (lit.5).

Oorlogen

Er zijn in het verleden afspraken gemaakt, omtrent hoe oorlogen relatief eerlijk kunnen worden gevochten. De inzet van biologische en chemische (insecticidevergiftiging) wapens is bijvoorbeeld per verdrag verboden. Ook tegenwoordig rijst de vraag steeds vaker in hoeverre eerlijke oorlogsvoering mogelijk is (lit.6). Menswaardige oorlogsvoering daar past geen onthoofding bij. Oorlog kan op verschillende manieren worden gevoerd, ook zonder dat er mensenlevens aan te pas komen. Probleem is dat landen na financiële boycotten eerder geneigd zijn om wel naar de wapens te grijpen. Het is alsof een hond in een hoekje is verdreven, waardoor het zijn tanden moet laten zien. Het houdt ook in dat men snel de menswaardigheid links laat liggen en dus wel methoden als onthoofding toepast. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is bijvoorbeeld de guillotine door de Nazi’s gebruikt om circa 16.000 tot 20.000 personen te vermoorden (lit.7,8). Let wel dat de guillotine er een snel einde aan maakt, terwijl het gebruik van een mes of bijl het lijden van het slachtoffer doet verlengen.

Afpersing

Wereldwijd worden er veel mensen gekidnapt om losgeld te verkrijgen. Het houdt in dat grote sommen geld door organisaties, landen of families worden opgehoest om de dood van de geliefde te vermijden. Het kan daarbij om miljoenen per persoon gaan. Oftewel een zeer lucratieve bezigheid. De dreiging van onthoofding en de angst dat het werkelijk wordt uitgevoerd, zorgt ervoor dat velen (vaak particulieren) wel willen betalen. Dit fenomeen is ook van alle tijden, echter het aantal gevallen kan met de tijd toenemen.

Idealistische beweegredenen

Een meer recente ontwikkeling zijn organisaties als Al-Quaida (vanaf 1992, met meest opvallende aanslag het World Trade Center te New York 2001 (lit.9)) en IS (in 2003 in Irak opgericht (lit.10)), welke de wereld angst willen aanjagen en het maatschappelijk functioneren compleet willen ondermijnen. De Jihadistische methode van oorlogsvoering heeft zodoende op verschillende vlakken voor veel problemen gezorgd. Mensen die zich niet wilden aansluiten of wilden bekeren, werden per ommegaande terechtgesteld. Sommige mensen hebben zich ook bewust of onder dwang aangesloten, om zo het eigen hachje te redden. Anarchie, chaos, continue doodsangsten waren het resultaat, waarbij een steeds groter wordend gebied werd beheerst. Aanvullend resulteerde het in grote stromen vluchtelingen, welke verder angstaanjagende verhalen aan de rest van de wereld verspreiden. Oftewel de angst regeert en daar heeft deze Jihadistische organisatie garen bij gesponnen.

Vergelijk IS onthoofdingen v.s. kruistocht

De Islamitische Staat is anno 2014 een groot probleem en heeft de gehele wereld beïnvloed. Het spreidt snel om zich heen en geeft veel angsten. Toch valt onze geschiedenis enigszins te vergelijken met de strategie van IS. Uiteraard hebben de kruistochten destijds onschuldige moslimburgers ook veel angsten gegeven, alvorens ze aan het zwaard werden geregen of de koppen werden gesneld. Dit was in opdracht van de Bijbel en de kerk. In het geval van IS gaat het om een grote groep geradicaliseerde Jihadisten, welke de Koran als leidraad hebben. Radicalisering houdt in dat men afwijkt van de normale normen met waarden binnen het geloof en dus extremen als normaal gaat beschouwen. Ook voor de gewone moslim is radicalisering een heuse (continue) bedreiging en dat houdt in dat het voor iedereen als ook de maatschappij een groot probleem is.

Voorgaande geeft aan dat onthoofdingen van alle tijden zijn! Aangewakkerd door religies, oorlogen of ideologieën komt het van tijd tot tijd weer voor. Hoe IS verder tot ontwikkeling komt en hoeveel invloed het op de Westerse maatschappij met de wereld zal hebben, is onbekend. De strijd is echter aangevangen en kan gezien de aard van de dreiging potentieel langdurig aanhouden.

Lees verder

© 2014 - 2020 Geinformeerd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Onthoofden als volksvermaak in de middeleeuwenOnthoofden als volksvermaak in de middeleeuwenVoor zeer velen is onthoofden een afschuwelijke manier van het voltrekken van een vonnis wat in de middeleeuwen echter r…
Kruistochten en de geschiedenis ervanKruistochten zijn militaire campagnes die plaatsvonden tijdens de 11e eeuw, 12e eeuw en 13e eeuw. Deze kruistochten ware…
Kruistochten als rechtvaardige oorlogenKruistochten als rechtvaardige oorlogenDe kruistochten die door de Christenen werden gehouden waren bedoeld om Jeruzalem, als heiligste plaats in het christend…
Waar of niet waar: de GuillotineDe guillotine wordt altijd geassocieerd met de Franse Revolutie. Het ligt daarom voor de hand te veronderstellen dat de…

Nag Hammadi I.2 Geheime Boek van JakobusNag Hammadi I.2 Geheime Boek van JakobusDe tweede tekst uit de Nag Hammadi bibliotheek is minstens zo oud als de canonieke evangeliën en verwijst zelfs naar nog…
Joden in Nederland: Republiek - godsdienstig levenJoden in Nederland: Republiek - godsdienstig levenJoden die buiten Amsterdam leefden woonden in de mediene. In slechts enkele plaatsen was sprake van goed georganiseerde…
Bronnen en referenties
 • Onderstaande bronnen zijn geraadpleegd op 14 oktober 2014:
 • Lit.1: http://nl.wikipedia.org/wiki/Koppensnellen_(ritueel)
 • Lit.2: http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/historisch/mensenoffers-van-de-incas/
 • Lit.3: http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/gebruik-guillotine-in-nederland/
 • Lit.4: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruistocht
 • Lit.5: http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2014/8/De-geschiedenis-van-de-onthoofding-van-de-Romeinen-tot-IS-1585347W/
 • Lit.6: http://www.nujij.nl/algemeen/bestaat-een-eerlijke-oorlog.24742835.lynkx
 • Lit.7: www.mirror.co.uk/news/real-life-stories/guillotine-killed-rebels-found-woman-3033739
 • Lit.8: http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=35191
 • Lit:9: http://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitische_Staat_(in_Irak_en_de_Levant)
 • Lit.10: http://nl.wikipedia.org/wiki/Al_Qaida

Reageer op het artikel "Onthoofding, koppensnellen door de jaren heen v.s. geloof!"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Geinformeerd
Laatste update: 05-05-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Terrorisme-vluchtelingen
Bronnen en referenties: 11
Schrijf mee!