Kabbala - de Tanya: Het boek van de Beinoni genoemd

Kabbala - de Tanya: Het boek van de Beinoni genoemd De Tanya is één van de grootste moessar boeken aller tijden. Hoewel Rabbijn Schneur Zalman het boek geschreven heeft voor een select gezelschap is het niet specifiek bedoeld voor bepaalde personen, een bepaalde tijd of een bepaalde zienswijze. De Tanya is niet in het bijzonder gericht op specifieke problemen maar kijkt naar de oorzaken ervan. Het boek handelt over de innerlijke ziel en een analyse van goed en slecht in het algemeen en de krachten die in de ziel spelen welke de problemen veroorzaken. De Tanya traint haar studenten de vele duizenden complexiteiten en twijfels te zien en brengt het terug tot één basis probleem: de strijd tussen goed en kwaad.

De strijd tussen goed en kwaad

De strijd tussen goed en kwaad duurt een heel leven lang. Het betreft een strijd tussen krachten die de ziel naar de aarde trekken en krachten die de ziel naar de hemel trekken. De vraag die veel gelovigen bezighoudt is waarom God het kwade heeft geschapen. Dat heeft te maken met de vrije wil. God wil dat we zelf kiezen voor het goede en niet voor het kwade. Zou Hij alleen het goede hebben geschapen dan zou de mens geleende perfectie hebben zonder er zelf naar gestreefd te hebben. We zouden dan robots zijn van God. Het gaat erom om het kwade te vermijden. Het kwaad is aanwezig op die plekken waar God afwezig is. Door God in ons leven toe te laten heeft het kwade geen schijn van kans.

De strijd tussen de Goddelijke ziel en de dierlijke ziel

Rabbijn Schneur Zalman gaf een geheel nieuwe benadering van de strijd tussen goed en kwaad. Het gaat om de strijd tussen de Goddelijke en dierlijke ziel die elk mens bezit. De Goddelijke ziel is dat deel van de ziel dat naar het Goddelijke reikt; de dierlijke ziel is dat deel van de ziel dat gerelateerd is aan de fysieke identiteit en iemands betrokkenheid in de materiële wereld. Deze onderverdeling is geen alternatief voor 'goed' en 'kwaad' of voor 'lichaam' en 'ziel'. De dierlijke ziel is niet per se negatief noch is het hedonistisch. Het is ook niet per se verbonden met de neiging om te zondigen. Het is gericht op het ego van de mens, wat niet per definitie slecht is en zelfs goed kan zijn. De dierlijke ziel kan verfijnd worden, terwijl het kwaad juist vernietigd of genegeerd moet worden. Met de dierlijke ziel is de mens dier onder de dieren; met de Goddelijke ziel is de mens uniek. Door de strijd van de Goddelijke ziel bereikt men een ware identiteit als mens. Het is de taak van een persoon de dierlijke ziel te trainen, het op te heffen naar een hoger niveau van bewustzijn en begrip tot het verenigd is met de Goddelijke ziel. Zo bereikt men volledige harmonie tussen lichaam en ziel.

Morele en pragmatische implicaties

De eeuwige strijd in de menselijke ziel heeft ook morele en pragmatische implicaties. Het gaat om de bijna vitale noodzaak voor een persoon om totale identificatie te bereiken met zijn daden en acties. Maar volgens de Tanya lukt het niet iedereen om de Goddelijke ziel te laten winnen van de dierlijke ziel. Een oorlogstoestand in de menselijke ziel is niet per definitie slecht. Er kan perfectie bereikt worden van daden, spraak en zelfs innerlijke gedachten zonder dat de ziel compleet perfect is. Het gaat de Tanja niet om de essentie van de ziel maar om gedachten, spraak en actie. Zo wordt geleerd dat de morele imperfectie van de ziel de Goddelijke dienst niet in de weg staat.

Wanneer we ons eenmaal realiseren dat onwenselijke verlangens en gedachten voortkomen uit een fundamentele bron binnen onszelf en dat we misschien niet de kracht of plicht hebben die te ontwortelen, is die aanwezigheid in ons geen tragiek, noch zal het leiden tot een onoplosbare innerlijke crisis. Integendeel, een persoon kan perfectie verkrijgen door deze kennis. Men kan rechtvaardig zijn en toch een innerlijke strijd ervaren in de ziel. Wanneer dat het geval is spreken we van een 'beinoni' (gemiddelde).

Beinoni

De Beinoni is de hoofdpersoon in de Tanya. Het boek spreekt tot de Beinoni, bediscussieert hem en draagt zijn naam. De Beinoni is degene die God dient en wiens hele leven een eeuwig durende strijd is terwille van het Goddelijke. De innerlijke strijd is een lofzang aan zijn Schepper. Het concept van de Beinoni is een ideaal voor degene die God dient. Zijn spirituele arbeid leidt ertoe dat een niveau van perfectie bereikt wordt in woord, daad en gedachte, ondanks dat hij nog steeds de neiging heeft om te zondigen.

Er is veel in de Tanya te vinden

Hoe vaker men de Tanja bestudeert hoe meer men er in vindt aan verlichtende gedachten en ideeën, een uitgebreide kijk op het leven, inzicht in de structuur van de Joodse geschiedenis en een morele leidraad voor talloze problemen. De Tanya betreft een hele filosofie en gids voor het leven. De Tanya wordt door de grootste geleerden en simpelste zielen bestudeerd.

Lees verder

© 2014 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kabbala - de Tanya: Noodzaak boek te schrijvenKabbala - de Tanya: Noodzaak boek te schrijvenIn het eerste deel van het voorwoord (een ander artikel) werd uitgelegd dat moreel onderwijs mondeling gegeven moet word…
Kabbala - de Tanya: gewaden van de goddelijke zielKabbala - de Tanya: gewaden van de goddelijke zielIn hoofdstuk 4 van de Tanya worden de gewaden van de goddelijke ziel besproken. Gedachte, spraak en handeling van de Tor…
Torastudie 110:Verheffen van de fysieke wereld - Exodus 23:5Torastudie 110:Verheffen van de fysieke wereld - Exodus 23:5In de Tanya, het heilige boek van Chabad Chassidisme, komt de eeuwige strijd tussen geest en materie aan de orde. Deze s…
Kabbala - de Tanya: Mondeling moreel onderwijsKabbala - de Tanya: Mondeling moreel onderwijsNa de titelpagina en de goedkeuringen volgt het voorwoord van de Alter Rebbe. Dit voorwoord bestaat uit twee delen. In h…

Kabbala - de Tanya: Titelpagina - commentaarKabbala - de Tanya: Titelpagina - commentaarHet bestuderen van de Tanya begint met de titelpagina. Hierin wordt de essentie van de Tanya weergegeven. Het vertelt o.…
De Middeleeuwen, statisch tijdvak door Rome geleidDe Middeleeuwen, statisch tijdvak door Rome geleidToen men in de Middeleeuwen leefde, noemde men hun tijdvak niet de Middeleeuwen. Het woord Middeleeuwen komt van Middel-…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Onbekend, Wikimedia Commons (Publiek domein)
  • Opening of the Tanya - Rabbi Aldin Steinsaltz
  • Chabad website

Reageer op het artikel "Kabbala - de Tanya: Het boek van de Beinoni genoemd"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 08-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Kabbala - de Tanja
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!