Joodse denkers: Rasji Commentaar op Genesis

Joodse denkers: Rasji  Commentaar op Genesis In het boek 'Rasji - een middeleeuws Joods denker' van Chaim Pearl geeft de auteur een aantal langere voorbeelden van Rasji's commentaar op de Tenach. Pearl tracht het commentaar uit te leggen en verschillende delen van Rasji's methode te onderscheiden die los van elkaar beschreven werden. We behandelen in dit artikel een aantal verzen van Genesis.

Genesis 1:1

In den beginne schiep God hemel en aarde.

Commentaar van Rasji

Rasji zegt dat de Tora met het eerste gebod zou kunnen beginnen, namelijk wat in Exodus 12 vers 2 staat: "Deze maand zal voor jullie de eerste der maanden zijn." Toch begint de Tora met de mededeling dat God de hemel en de aarde schiep. Dit is volgens Rasji gedaan om aan te geven dat de hele aarde van God is en dat Hij een stuk land geeft aan wie Hij wil. De niet-Joodse volkeren kunnen dus niet beweren dat de Joden dieven zijn.

goddelijke geboden

Voor Rasji en de andere rabbijnen gaan de geboden van de Tora voorop en is de historische vertelling zonder de goddelijke geboden secundair. Je zou daarom denken dat met de Tora begonnen wordt. Maar dat is dus niet zo. Rasji stelt dat Israëls recht op het land fundamenteel is en hoort bij het concept dat Israël een afzonderlijke natie is dat de ontvanger werd van de Tora geboden. Rasji heeft met zijn commentaar aan christenen en moslims duidelijk willen maken dat Israël het Joodse volk toebehoort. Deze derasj wordt grotendeels gevonden in midrasj Beresjit Rabba.

Commentaar van Rasji

Resjit betekent 'begin'. De Tora is het begin van zijn weg (Spreuken 8:22). En Israël wordt resjit genoemd. In Jeremia 2 vers 3 staat dat Israël zijn eerste (resjit) vrucht van de oogst is.

God schiep het universum op basis van de Tora en Hij schiep omwille van Israël

Rasji komt met de rabbijnse homilieën waarin resjit (het begin) slaat op de Tora (Beresjiet Rabba) en op Israël (Leviticus Rabba). De schepping is gefundeerd op de leerstellingen van de Tora. Zonder de Tora bestaat de wereld niet. Daarnaast is Israël verantwoordelijk voor de verlossing van de wereld waarbij de mensheid onder de heerschappij van God wordt gebracht.

Verder komt Rasji in zijn pesjat met een andere vertaling van de eerste twee verzen: "In het begin van Gods schepping van hemel en aarde, was de aarde nog ongevormd en leeg..." (Genesis 1:1-2)

Genesis 2:2

En op de zevende dag beëindigde God Zijn werk dat Hij gedaan had.

Commentaar van Rasji

Rasji komt met twee commentaren. De eerste uitleg is dat God precies op de laatste seconde van de zesde dag ophield met werken, hoewel het voor het menselijk oog de zevende dag leek. De tweede uitleg is dat na de Schepping rust nodig was. Met het aanbreken van de Sjabbat was de Schepping voltooid. De eerste verklaring is een midrasj. De tweede verklaring een derasj.

Genesis 6:13

En God zei tot Noach: 'Het einde van alle vlees is voor Mij: want de aarde is vol met geweld dat door hen gepleegd wordt; en, zie, Ik zal hen met de aarde vernietigen.

Commentaar van Rasji

Het einde van alle vlees slaat op de vernietiging van de aarde vanwege de verloedering van de samenleving door verboden seksuele relaties en afgoderij. De aarde is vol met geweld. Diefstal was alom verspreid. De mens werd met de aarde vernietigd tot een diepte van drie handbreedten onder de aardoppervlakte.

Genesis 7:7

En Noach ging naar binnen, en zijn zoons en zijn vrouw, en de vrouwen van zijn zoons met hem, in de ark, vanwege de wateren van de vloed.

Commentaar van Rasji

De mannen en vrouwen mochten geen seksuele omgang hebben terwijl de wereld in smart was. Noach geloofde de ene dag wel en de andere dag niet dat de grote vloed zou komen. Hij ging de Ark niet eerder in toen hij daartoe gedwongen werd door de vloed.

de wereld in smart

Eerst geeft Rasji een pesjat en legt uit dat mannen en vrouwen gescheiden de Ark binnen moeten treden. Daarna komt hij met een derasj en geeft de ware reden, namelijk dat de wereld in smart is. Een persoon kan niet doen alsof er buiten zijn normale leven niets aan de hand is.

karakter van Noach

Dat Noach niet alleen op het bevel van God de Ark binnenging maar ook vanwege de wateren van de vloed zegt ook iets over het karakter van Noach dat hij onvoldoende geloof in God had.

Genesis 22:1

En het geschiede dat na deze dingen God Abraham beproefde, en tot hem zei: 'Abraham'; en hij zei: 'Hier ben ik'.

Commentaar van Rasji

Rasji meldt dat sommige geleerden menen dat deze woorden plaatsvonden nadat Satan voor God Abraham bekritiseerde zelfs geen stier of ram te offeren en dat God toen antwoordde dat Abraham zelfs zijn zoon bereid was te offeren. Andere geleerden zeiden dat dit plaatsvond nadat Israël tegenover Izaäk opschepte dat hij geen kik gaf toen hij besneden werd op 13-jarige leeftijd. Izaäk zei toen bereid te zijn zijn hele lichaam te offeren.

heroïsch

Het lijkt erop dat Rasji met zijn verschillende commentaar zowel Abraham als Izaäk heroïsch vindt. Hoewel het een midrasj is, is het zuiver derasj.

Genesis 22:2

En Hij zei: 'Neem toch uw zoon, uw enige zoon, die u liefhebt, Izaäk, en ga naar het land Moria; en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die Ik u zal wijzen.

Commentaar van Rasji

God wilde de kwestie omzichtig benaderen om Abraham niet van zijn stuk te brengen. Daarom noemde God niet meteen de naam Izaäk. Een andere uitleg is dat Abraham voor elk afzonderlijk onderdeel een beloning zou krijgen. Het land Moria is Jeruzalem.

onaangenaam nieuws

God wilde het onaangename nieuws over Israël voorzichtig brengen. Hier gebruikt Rasji een derasj voor.

het land Moria

Rasji geeft korte punten waarin Moria geïdentificeerd wordt met de Tempelberg. De rabbijnen associëren Moria met horaä (onderricht). Onkelos, een bekeerling tot het Jodendom, verbindt Moria met mor (mirre). Om die redenen wordt de berg Moria dus verbonden met de Tempelberg.
© 2014 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse denkers: Rasji  Bijbelcommentaar (pesjat/derasj)Joodse denkers: Rasji Bijbelcommentaar (pesjat/derasj)Rasji wilde de letterlijke betekenis van de Bijbel geven (pesjat). In zijn tijd gaven de rabbijnen de midrasj als exeges…
Joodse denkers: Rasji  historische achtergrondJoodse denkers: Rasji historische achtergrondAan de hand van het boekje 'Rasji een middeleeuws joods denker' van Chaim Pearl beschrijven we het leven van Rabbi Sal…
Joodse denkers: Rasji  het leven van RasjiJoodse denkers: Rasji het leven van RasjiRasji (resj, sjin en jod) is de afkorting van Shlomo Itschaki. Zijn leerlingen noemden hem Rabbenoe (onze rabbi) of Hamo…
Joodse denkers: Rasji  Bijbelcommentaar; een uiteenzettingJoodse denkers: Rasji Bijbelcommentaar; een uiteenzettingIn dit artikel een algemene uiteenzetting van het Bijbelcommentaar van Rasji. Rasji werkte tegelijk aan zijn commentaren…

Christelijke visies op de islamChristelijke visies op de islamOver de rol van het christendom en de islam in de Nederlandse samenleving doen heel wat meningen en aannames de ronde. M…
De islam, een wereldgodsdienstDe islam is een van de grootste godsdiensten ter wereld. Maar wat houdt deze godsdienst eigenlijk precies in?
Bronnen en referenties
  • Rasji - een middeleeuws Joods denker' - Chaim Pearl
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 07-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.