Toelichting op 613 mitswot: positieve geboden 41-60

Toelichting op 613 mitswot uit de Tora. In dit artikel aandacht voor de 41-60 positieve geboden: het toegevoegde Shabbat offer, het toegevoegde Rosh Chodesh offer, het toegevoegde Pesach offer, eerste oogst offer, het toegevoegde Sjawoeot offer, de twee broden van Sjawoeot, het toegevoegde Rosh Hashana offer, het toegevoegde Jom Kippoer offer, de Jom Kippoer dienst, de toegevoegde Soekot offers, de toegevoegde Shemini Atzeret offer, het feestdag offer, pelgrimstocht naar de Heilige Tempel op de drie feestdagen, verheugen op de feestdagen, het Pesach offer, het eten van het Pesach offer, het tweede Pasen, het eten van het tweede Pasen offer, het blazen van de trompetten, minimum leeftijd voor dieroffers.

Positieve geboden 41 tot en met 60

Positief gebod 41 - het toegevoegde Shabbat offer
 • Numeri 28:9 - Op Shabbat biedt u twee eenjarige rammen zonder enig gebrek aan, met een graanoffer van twee tiende efa tarwebloem vermengd met olijfolie, en het bijbehorende wijnoffer.
 • toelichting: Op Shabbat moeten we een speciaal offer brengen in de Heilige Tempel, bovenop de reguliere dagelijkse offers.
Positief gebod 42 - het toegevoegde Rosh Chodesh offer
 • Numeri 28:11 - Bij elke nieuwe maan moet u de Eeuwige als brandoffer twee stieren, een volwassen ram en zeven eenjarige rammen zonder enig gebrek opdragen.
 • toelichting: Op Rosh Chodesh moeten we een speciaal offer brengen in de Heilige Tempel, bovenop de reguliere dagelijkse offers.
Positief gebod 43 - het toegevoegde Pesach offer
 • Leviticus 23:8 - Elk van de zeven dagen moeten jullie de Eeuwige een offergave aanbieden.
 • toelichting: Op Pesach moeten we een speciaal offer brengen in de Heilige Tempel, bovenop de reguliere dagelijkse offers.
Positief gebod 44 - eerste oogst offer
 • Leviticus 23:10 - Zeg tegen de Jisraëlieten: "Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik jullie zal geven en je daar de oogst binnenhaalt, moeten jullie de eerste schoof van je gersteoogst naar de priester brengen.
 • toelichting: Op de 16de Nissan, de tweede dag van Pesach, moeten we een gerst offer brengen vergezeld door een eenjarig lam. Dit offer staat bekend als Minchat Bikoeriem
Positief gebod 45 - het toegevoegde Sjawoeot offer
 • Numeri 28:26-27 - Ook de dag van de eerste opbrengst, de dag van het feest van Sjawoeot, waarop u de Eeuwige een graanoffer uit de nieuwe oogst aanbiedt, moet u als heilige dag samen vieren; u mag dan niet werken. Bied die dag als brandoffer, als een geurige gave die de Eeuwige behaagt, twee stieren aan, een volwassen ram en zeven eenjarige rammen.
 • toelichting: Op de 16de Nissan moeten we een speciaal offer brengen in de Heilige Tempel, bovenop de reguliere dagelijkse offers. Dit staat bekend als het Atzeret offer.
Positief gebod 46 - de twee broden van Sjawoeot
 • Leviticus 23:17 - Jullie moeten dan uit je woonplaats brood meenemen om het voor de Eeuwige omhoog te heffen: twee broden van twee tienden efa tarwebloem, met zuurdesem gebakken, als gave voor de Eeuwige uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst.
 • toelichting: Op de feestdag Atzeret worden we opgedragen om twee broden van zuurdesembrood naar de Tempel te brengen, vergezeld door een dierlijke vredesoffer (naast de feestelijke offers).
Positief gebod 47 - het toegevoegde Rosh Hashana offer
 • Numeri 29:1-2 - De eerste dag van de zevende maand zullen de hoorns schallen. Vier die dag gezamenlijk als heilige dag; u mag dan niet werken. U moet de Eeuwige die dag als brandoffer, als een geurige gave die de Eeuwige behaagt, een stier opdragen, een volwassen ram en zeven eenjarige rammen zonder enig gebrek.
 • toelichting: Op Rosh Hashana moeten we een speciaal offer brengen in de Heilige Tempel, bovenop de reguliere dagelijkse offers.
Positief gebod 48 - het toegevoegde Jom Kippoer offer
 • Numeri 29:7-8 - Ook de tiende dag van de zevende maand moet u als heilige dag samen vieren. U moet die dag in onthouding doorbrengen en mag geen enkele bezigheid verrichten. Bied de Eeuwige die dag als brandoffer, als een geurige gave, een stier aan, een volwassen ram en zeven eenjarige rammen, alle zonder enig gebrek.
 • toelichting: Op Jom Kippoer moeten we een speciaal offer brengen in de Heilige Tempel, bovenop de reguliere dagelijkse offers.
Positief gebod 49 - de Jom Kippoer dienst
 • toelichting: Ons wordt geboden om de gehele Yom Kippur Heilige Tempel dienst uit te voeren, met inbegrip van de verschillende offers en belijdenissen, zoals beschreven in de Tora.
Positief gebod 50 - de toegevoegde Soekot offers
 • Numeri 29:12-13 - De vijftiende dag van de zevende maand moet u eveneens als heilige dag samen vieren; u mag dan niet werken. Vier ter ere van de Eeuwige zeven dagen lang feest. Bied als brandoffer, als een geurige offergave die de Eeuwige behaagt, dertien stieren aan, twee volwassen rammen en veertien eenjarige rammen, dieren zonder enig gebrek.
 • toelichting: Op de zeven dagen van Soekot moeten we een speciaal offer brengen in de Heilige Tempel, bovenop de reguliere dagelijkse offers.
Positief gebod 51 - de toegevoegde Shemini Atzeret offer
 • toelichting: Op Shemini Atzeret moeten we een speciaal offer brengen in de Heilige Tempel, bovenop de reguliere dagelijkse offers.
Positief gebod 52 - het feestdag offer
 • Exodus 23:14 - Driemaal per jaar moeten jullie ter ere van Mij feestvieren.
 • toelichting: We moeten driemaal per jaar (Peasach, Shawoeot en Soekkot) in de Heilige Tempel feestvieren. Het offer heet Chagiga offer.
Positief gebod 53 - pelgrimstocht naar de Heilige Tempel op de drie feestdagen
 • Deuteronomium 16:16 - Drie maal per jaar moeten alle mannen dus voor de Eeuwige, uw God, verschijnen op de plaats die Hij zal kiezen: voor het feest van de Matsot, het feest van Sjawoeot en het feest van Soekot.
 • toelichting: Drie maal per jaar moeten alle mannen naar de Tempel om 'gezien' te worden door God. Iedere man moet een brandoffer, Olat Re'iyah, brengen.
Positief gebod 54 - verheugen op de feestdagen
 • Deuteronomium 16:14 - Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen.
 • toelichting: Verplichting om het Simchah vredeoffer te brengen. Men moet vlees eten, wijn drinken, nieuwe kleren dragen, fruit en snoep aan de vrouwen en kinderen geven. Ook is er Simchat Beit Hashoevah in de Tempel met muziek en dans. De Tora vereist dat we in onze vreugde de behoeftigen, de armen en de bekeerlingen opnemen.
Positief gebod 55 - het Pesach offer
 • Exodus 12:6 - Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die dag moet de voltallige gemeenschap van Jisraeel de dieren in de avondschemer slachten.
 • toelichting: Iedere individu moet het Pesach offer brengen op de middag van de veertiende Nissan, zelfs als deze dag op Shabbat valt.
Positief gebod 56 - het eten van het Pesach offer
 • Exodus 12:8 - Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met ongedesemd brood en bittere kruiden.
 • toelichting: Het eten van het Pesach offer moet volgens de voorschriften van de Tora. Het moet geroosterd zijn en samen met matzot en bittere kruiden gegeten worden.
Positief gebod 57 - het tweede Pasen
 • Numeri 9:11 - Dan moet hij dat doen in de tweede maand, op de veertiende dag, in de avondschemer.
 • toelichting: Degenen die het eerste Pesach offer niet juist hebben uitgevoerd moeten dat een maand later bij het tweede Pesach offer doen op de veertiende Ijar.
Positief gebod 58 - het eten van het tweede Pasen offer
 • Numeri 9:11 - Hij moet er ongedesemd brood en bittere kruiden bij eten.
 • toelichting: Het eten van het Pesach offer moet volgens de voorschriften van de Tora. Het moet geroosterd zijn en samen met matzot en bittere kruiden gegeten worden.
Positief gebod 59 - het blazen van de trompetten
 • Numeri 10:10 - Ook als jullie feestvieren op de vaste feesten en bij nieuwe maan, en brandoffers en vredeoffers brengen, moet er op de trompetten geblazen worden om jullie in herinnering te brengen bij jullie God. Ik ben de Eeuwige, jullie God.
 • toelichting: Ons wordt opgedragen om de trompetten te blazen, terwijl de offers op speciale data worden geofferd in de Heilige Tempel. We worden ook opgedragen om de trompetten te blazen in tijden van nood, om ons gebed tot God te begeleiden.
Positief gebod 60 - minimum leeftijd voor dieroffers
 • Leviticus 22:27 - Het jong van een rund, een schaap of een geit moet na zijn geboorte minstens zeven dagen bij zijn moeder blijven. Pas als het acht dagen of ouder is zal het als offergave voor de Eeuwige worden aanvaard.
 • toelichting: Bij het ​​brengen van een dieroffer, zijn wij bevolen om dieren te brengen die acht dagen of ouder zijn.
© 2014 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: de logica van mitswot - wetten Exodus 21:1Torastudie: de logica van mitswot - wetten Exodus 21:1Globaal gesproken kunnen de mitswot (wetten) in twee categorieën worden verdeeld: de logische mishpatiem (wetten) en de…
Torastudie: Mozes maakt fout Leviticus 10:16-20Torastudie: Mozes maakt fout Leviticus 10:16-20Mozes was vertoornd op de zonen van Aharon omdat zij het vlees niet van het zondoffer hadden gegeten. Maar Mozes maakte…

Nasrani - Christelijke organisaties samen solidair met IrakNasrani - Christelijke organisaties samen solidair met IrakAcht christelijke organisaties roepen christenen in Nederland op zich solidair te verklaren met christenen in Irak en Sy…
Torastudie: Mag je plezier maken van God? - Numeri 6:11Torastudie: Mag je plezier maken van God? - Numeri 6:11In de commentaren op de Tora worden verschillende antwoorden gegeven op de vraag of G'd ons plezier gunt. De verschillen…
Bronnen en referenties
 • Chabad - Sefer Hamitzvot
 • Tanach (tekst)
Jehoeda (816 artikelen)
Laatste update: 13-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.