InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Islamitische Staat (ISIL, ISIS of IS) – Daesh

Islamitische Staat (ISIL, ISIS of IS) – Daesh

Islamitische Staat (ISIL, ISIS of IS) – Daesh ISIS staat voor Islamitische staat in Irak en Syrië, die in 2003 werd opgericht met het hoofdkantoor in Mosul. Doel is de stichting van een salafistisch kalifaat. De Islamitische Staat werd op 29 juni 2014 uitgeroepen, omvatte gebieden in Irak en Syrië en groeide in een razend tempo. Abu Bakr al-Baghdadi is dan de kalief, de opvolger van Mohammed. Alle moslims wereldwijd moeten deze kalief erkennen, stelt de organisatie. ISIS of IS wordt in diverse landen en werelddelen, waaronder Europa en Amerika, beschouwd als een terroristische organisatie. Wrang is dat ze vechten met moderne Amerikaanse wapens, geplunderd van Iraakse bases. Een paar jaar na de enorme groei slinkt het kalifaat tot er in 2019 niets meer van over is.

De terreur van Islamitische Staat

Islamitische Staat gebruikt/ gebruikte verschillende benamingen en afkortingen voor haar organisatie. Islamitische Staat in Irak en de Levant wordt afgekort als ISIL, dat in het westen ook wel wordt vertaald als Islamitische Staat in Irak en Syrië of Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS). ISIS werd in 2003 opgericht. Het was een vereniging van jihadistische organisaties die banden had met Al-Quaeda. Ze willen "de soennitische Irakezen beschermen en de islam verdedigen". Toen in 2011 in Syrië de burgeroorlog uitbrak, werd naast Irak ook Syrië hun werkterrein. Op 29 juni 2014 werd de terreurbeweging herdoopt tot Islamitische Staat (IS - uit te spreken als ie es).

Daesh

Na 2014 gingen er steeds meer stemmen op om IS niet meer Islamitische Staat te noemen. De benaming van een groep is belangrijk in de strijd tegen die groep, was daarbij de gedachte. Men vond het daarom beter om de term ‘Daesh’ te gaan gebruiken. In Nederland wordt doorgaans over IS, Islamitische Staat, gesproken.

IS is niet islamitisch en zeker niet een staat, zei president Omaba van Amerika in 2014. Daesh is een acroniem voor de volledige Arabische naam van de groep, al-Dawla al-Islamiya fi al-Irak wa al-Sham. Daesh kan ook worden opgevat als een woordspeling en ook als een belediging. Afhankelijk van hoe het woord uit het Arabisch wordt vertaald, kan het "te vertrappen en verpletteren" tot "een onverdraaglijke, die zijn visie op anderen oplegt" betekenen. De groep heeft gedreigd om de tong uit te snijden van een ieder die gebruik maakt van de term.

In 2014 trok Al-Quaeda de handen af van IS, omdat de terreurbeweging methoden hanteerde die zelfs Al-Quaeda te gruwelijk waren.
Vooraanstaande Moslimgeleerden over de hele wereld maakten duidelijk dat een extremistische organisatie geen kalifaat kan leiden: IS schendt de Islamitische wet.

Zwarte vlag

De vlag die IS gebruikt is overwegend zwart met een witte tekst. In het Arabisch staat er "er is geen god dan God". Onder die tekst staat een witte cirkel met daarin een tekst in het zwart: "Mohammed is de boodschapper van God".

Soennieten

IS is een radicaal soennitische beweging. De Soennieten werden jarenlang onderdrukt door het regime van de Irakese premier Nuri al-Maliki waar de sjiieten de dienst uitmaakten. De soennieten werden politiek geïsoleerd en gedomineerd door de sjiieten. IS is anti-sjiietisch en in grote delen van Irak en Syrië viel dat goed. Veel soennieten waren blij met de strijd tegen Maliki, al deelden ze lang niet allemaal de radicale ideeën.

Jihadisten

De groep IS werd voor een groot deel gevoed door buitenlandse jihadisten die supergemotiveerd in Irak en Syrië aan de strijd deelnamen. Zij waren de drijvende krachten. Sinds het uitroepen van het kalifaat, een over grenzen lopende Islamitische Staat, trok IS nog meer strijders aan, ook uit het buitenland. Ook vele militairen van het voormalige leger van Sadam Hoessein sloten zich bij IS aan. Dat waren ervaren militairen met een soennitische achtergrond. IS kreeg ook rekruten uit Syrië, overgelopen rebellen, en milities uit de regio. De toestroom was groot en het Irakese leger stond er machteloos tegenover. Het leger van Irak moest zich terugtrekken tot het sjiietische kerngebied.

Trouw

De groep strijders wist mensen aan zich te binden door ze een schappelijk salaris te bieden. Wel was IS meedogenloos tegenover afvalligen of strijders die geen volledige trouw zwoeren. De schatting was dat er (augustus 2014) zo’n twintig- tot dertigduizend strijders actief waren. IS kon zich een staat noemen, want ze regelde alles wat een staat hoort te regelen. De soennieten konden dat na jarenlange onderdrukking wel waarderen.

Schijnhuwelijk en seksslaaf

Het succes van IS had weer een aanzuigende werking op mensen die ook strijder wilden worden. De jonge tieners die gerekruteerd werden waren nog kneedbaar en hadden onvoldoende theologische kennis om weerbaar te zijn tegen extremisme. Jonge meiden van 14 en 15 jaar die op die manier werden ingelijfd, werden aan strijders gegeven. Na een schijnhuwelijk van een nacht mochten de strijders geslachtsgemeenschap hebben met zo’n kind. Via dat schijnhuwelijk omzeilden ze de Islamitische wetten. Nog jongere meisjes werden als seksslaaf verkocht aan rijke pedofielen.

Arsenaal

De terreurorganisatie had een heel arsenaal aan methoden om hun kalifaat uit te breiden. Naast reguliere oorlogsvoering, vonden er etnische zuiveringen plaats, pleegde IS massamoorden, voerden ze aanslagen op burgerdoelen uit, werden er mensen gegijzeld, voerden ze kindsoldaterij in, onderdrukten ze bevolkingsgroepen met bruut geweld, vonden er publieke executies door onthoofding en kruisiging plaats. Ze martelden en verkrachtten, deden aan vrouwenhandel, voerden iconoclasme in, pleegden propaganda, gebruikten chemische wapens. Daarbij vernietigden ze historische gebouwen en bezienswaardigheden en archeologische sites.

Geld

Om de staat draaiende te houden moest IS ergens geld vandaan halen. Dat kwam uit illegale export van olie uit de gebieden die op Syrië en Irak werden veroverd. Bovendien werd er protectiegeld geïnd. Daarnaast kwam er geld van geplunderde steden en banken en werden er kostbare antiquiteiten verhandeld en gesmokkeld. Rijke mensen werden bestolen en winkeliers werden afgeperst. Wapens werden buitgemaakt op vluchtende Irakese soldaten.

Het oorlogstuig dat in handen van IS die was niet zelden door Amerika geleverd. De strijders hadden de beschikking over buitgemaakte antitankwapens, artillerie, jeeps en tanks. De wapens maakten IS sterk en waren in de strijd van doorslaggevende betekenis. Daardoor kon IS enorme opmars in korte tijd maken in Syrië en Noord-Irak. De rijkdom van IS was ongeëvenaard in de geschiedenis van terreurorganisaties.

2014

Juni 2014

De opmars begon in 2013. In juni 2014 beginnen de strijders van de ISIS een offensief tegen het leger van Irak. Belangrijke steden Mosul, Tikrit, Baiji, Sadiyah en Jalawla worden veroverd. Naar aanleiding van die gevechten zouden 800.000 mensen op de vlucht zijn geslagen. Honderden gevangengenomen militairen worden geëxecuteerd. Ook worden er honderden journalisten en hulpverleners in Syrië en buitenlandse arbeiders in Irak gegijzeld. Met een soort van blitzkrieg worden enorme gebieden van Irak ingenomen.

Op 16 juni valt Tel Afar in handen van strijders van de ISIS, er vallen vele doden en huizen worden in brand gestoken. In deze stad van 200.000 inwoners leven veel Turkmenen, die deels soennitisch en deels sjiitisch zijn. Zij willen zich niet mengen in het sektarisch geweld. Een deel van de inwoners vlucht naar soennitisch Koerdisch gebied, een ander deel naar sjiitische dorpen op het platteland.

Juli 2014

Bagdad wordt omsingeld. IS dringt niet door tot het midden van Irak. Dit zijn de meest radicale gebieden van het land, ze keren zich tegen IS en krijgen hulp van het Irakese leger. Over en weer worden oorlogsmisdaden gepleegd en vinden massa-executies plaats.
De stad Mosul wordt slachtoffer van etnische zuivering: christenen, Jezidi (Yezidi’s) en sjiieten worden verjaagd, bekeerd of doodgeschoten.

Augustus 2014

De etnische zuiveringen gaan door en de Jezidi's worden de bergen van het Sinjar-gebergte in gejaagd. Ook Armeniërs worden op de vlucht gedreven.

Al-Quaeda

Midden-Oosten deskundigen verklaren dat IS gevaarlijker is dan Al-Quaeda. IS is wereldwijd actief en ontwikkelt nu een toevluchtsoord voor de wereldwijde beweging van jihadisten. Het kan eigenlijk geen terreurbeweging meer genoemd worden, maar is een volwaardig leger geworden. Half augustus 2014 is het gebied dat IS in handen heeft ongeveer zo groot als Groot-Brittannië. Grote steden zoals Mosul en Raqqa horen tot het veroverde gebied.

Sharia

In de veroverde gebieden is een strenge versie van de sharia ingevoerd. De islamitische wet wordt op meest strenge wijze uitgelegd. Het raakt het onderwijs, de belastingen, de elektriciteitsvoorzieningen en de toezicht op de handel. Meisjes mogen niet meer naar school en voor jongens zijn er alleen nog de religieuze scholen, de madrassa. Ze worden onderwezen in het gedachtegoed van de terreurbeweging.

Destabilisatie

Defensiedeskundigen vrezen dat wanneer IS op deze voet doorgaat met consolidatie van veroverde gebieden en expansiedrift, het terreurleger een destabiliserende werking zal uitoefenen op de regio en ver daarbuiten. IS lijkt niet gemakkelijk terug te dringen. Zelfs Amerikaanse bommen zullen niet de gewenste bres in de terreurbeweging slaan. Amerikaanse inmenging zal IS doen volharden in de strijd en zal de aanwas van nieuwe aanhang alleen maar doen groeien.
Syrië en Irak zijn nog niet van het sektarische geweld af.

Misdaden tegen de menselijkheid

De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Navi Pilley, zegt op 25 augustus 2014 dat IS zich schuldig maakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Dagelijks worden er ernstige en gruwelijke mensenschendingen gepleegd, zoals moord, gedwongen bekering, ontvoering, mensenhandel, slavernij, seksueel misbruik, vernietiging van heilige plaatsen en cultuurhistorisch erfgoed, vervolgen en zuiveren van gemeenschappen vanwege etnische, religieuze of sektarische redenen.

1 augustus 2014

Na de opmars die in juni en juli begon, gaat IS in augustus op een gruwelijke manier verder met de opmars. Er vinden onthoofdingen en ontvoeringen plaats.

1 september 2014

Op 1 september heroveren Irakese regeringstroepen Suleiman Bek en de regeringstroepen willen hun opmars voortzetten. Op 14 september wordt een Britse hulpverlener onthoofd.

1 oktober 2014

De strijd gaat in oktober 2014 door en er vallen aan verschillende kanten vele slachtoffers. IS verkoopt ondermeer meisjes en vrouwen om de kas te pekken en de strijd te kunnen financieren.

1 november 2014

Kobani wordt nog steeds belegerd en er worden massagraven ontdekt. IS krijgt in november steun van diverse andere extremistische groepen.

1 december 2014

De strijd om Kobani in Syrië is nog steeds niet beslecht. IS-zelfmoordenaars laten autobommen ontploffen, de internationale coalitie voert luchtaanvallen uit en IS dreigt met represailles. Volgens bronnen zijn er 200.000 IS-strijders en zitten ongeveer 20.000 daarvan in Mosul (Irak), in de stad waar kalief Ibrahim begin juli 2014 zich voor het eerst in het openbaar bekend maakte als de kalief.

2015

1 januari 2015

De winter komt er aan en dat wordt een harde tijd voor de vluchtelingen.
Libanese grensstreken stellen burgerwachten in.

1 februari 2015

De Japanse journalist en Jordanese piloot worden op niet te beschrijven gruwelijke wijze omgebracht.
Boko Haram in Nigeria kondigt aan zich aan te willen sluiten bij IS.

1 maart 2015

Behalve het uitmoorden van bevolkingsgroepen, pleegt IS ook culturele kaalslag in Irak en Syrië.

1 april 2015

Tikrit wordt heroverd op IS. De terroristen rekruteren honderden kinderen om ze te hersenspoelen en in te zetten in de strijd.

1 mei 2015

Nederland blijkt een kraamkamer voor jihadistische vrouwen te zijn. Nederlandse vrouwen komen uit het kalifaat naar Nederland om te bevallen en keren daarna terug.

1 juni 2015

IS rekruteert ook in Zuid-Afrika.
Deskundigen menen dat de wereld het gesprek aan moet gaan met de terreurbeweging.

1 juli 2015

Aan IS gelieerde terroristische milities binden in Egypte en in Afghanistan de strijd aan.

1 augustus 2015

De internationale coalitie spendeert vele miljoenen euro's aan luchtaanvallen en trainingen van grondtroepen, maar IS is vooralsnog niet verdreven. Afgelopen half jaar leverde het slechts een tiende van haar gebied in.

1 september 2015

Het onbarmhartig regime van IS pleegt nog immer gruweldaden en zaait angst om mensen onder zijn invloed te houden.

1 oktober 2015

De Russen gaan zich actief bemoeien met de strijd in Syrië. Poetin wil strijden tegen IS, maar ook Assad aan de macht houden. In oktober begint Rusland met luchtaanvallen op doelen in Syrië.

1 november 2015

In Wenen is topoverleg over Syrië terwijl de strijd maar doorgaat en maar doorgaat. Syriërs die beelden van het dagelijks leven in Raqqa doorspelen aan het westen worden door IS in Turkije vermoord.
Op 13 november vinden er verschillende aanslagen plaats in Parijs.

1 december 2015

In november verhevigden de bombardementen, vooral op Raqqa. Frankrijk heeft Daesh (In Frankrijk noemen ze IS geen Islamitische Staat maar Daesh) de oorlog verklaard. De bombardementen zetten in december door.

2016

1 januari 2016

De verwachting is dat 2016 niet het jaar wordt waarin de wereld van IS af zal zijn, maar dat er wel klappen uitgedeeld gaan worden aan de terroristische organisatie. In december 2015 en januari 2016 vieren de Irakezen feest omdat de stad Ramadi grotendeels is heroverd op IS.

1 februari 2016

Nederland maakt zich in februari 2016 op om behalve boven Irak ook boven Syrië te gaan bombarderen.

1 maart 2016

Net als Nederland gaat in maart 2016 ook Denemarken F-16's inzetten boven Syrië.
Het Syrische regeringsleger herovert Palmyra.

1 april 2016

Op 1 april presenteert het International Centre for Counter-Terrorism een rapport over jihadisten uit Europese landen. Ze worden steeds jonger en radicaliseren steeds sneller, is een van de bevindingen.

1 mei 2016

Als Abu Bakr al-Baghdadi maar eenmaal gepakt is, dan gaat het bergafwaarts met IS, is de verwachting van de Amerikaanse CIA. Daar zet de CIA op in. Ondertussen schroeft IS de aanvallen op, als tegenwicht van de berichten over terreinverlies.

1 juni 2016

Er wordt zwaar gevochten om de steden Fallujah in Irak en Aleppo in Syrië.

1 juli 2016

IS laat zich niet door de ramadan weerhouden voor het plegen van aanslagen en Mosul wordt belegerd.

1 augustus 2016

Niet alleen Mosul maar ook Aleppo wordt belegerd. De burgers daar hebben het heel zwaar en zitten in de tang.

1 september 2016

De belegering van Mosul is in volle gang. Amerikanen en Fransen helpen daarbij.

1 oktober 2016

Begin oktober komt het droevige nieuws dat fotojournalist Jeroen Oerlemans door een IS-sluipschutter is doodgeschoten in Sirte.

1 november 2016

De belegering van Mosul en Raqqa monden in november uit in offensieven. Het Iraakse leger rukt, met luchtsteun van de coalitie, op naar de binnenstad van Mosul en het Syrische leger naar het centrum van Raqqa.

1 december 2016

De belegering van Mosul dreigt uit te lopen op een humanitaire ramp. Er is gebrek aan water en voedsel en IS gebruikt de burgers als menselijk schild.

2017

1 januari 2017

Het regeringsleger boekt in januari 2017 vooruitgang in Mosul, maar Islamitische Staat is nog niet helemaal uit de stad verdreven.

1 februari 2017

Aleppo is omsingeld en het offensief van West-Mosul is begonnen in februari 2017. Om de burgers te waarschuwen worden strooibiljetten uitgestrooid.

1 maart 2017

De herovering van Raqqa en West-Mosul lijkt op handen. Palmyra wordt in maart 2017 al heroverd.

1 april 2017

De IS-propagandamachine hapert, Mosul is op een klein stukje van de oude stad na heroverd en Amerika zet in april 2017 de MOAB in om de grotten in Afghanistan te vernietingen waar IS-strijders zich verschuilen.

1 mei 2017

IS verlegt een deel van de strijd naar de Filipijnen en Marawi is een slagveld, waar jihadi's burgers op straat executeren en de lichamen dan laten liggen. Burgers ontvluchten in mei 2017 de stad.

1 juni 2017

Iran bestookt Syrische Bases als vergelding voor aanslagen in Teheran. De strijd om het oude centrum van de stad Mosul laait op. IS blaast als antwoord de eeuwenoude moskee van Mosul op in juni 2017.

Eind 2017

Eind 2017 is Mosul heroverd en IS verdreven uit Raqqa. Het 'kalifaat' bestaat nog slechts uit enkele enclaves.

Slinkend kalifaat

In het jaar 2018 slinkt het kalifaat en jihadgangers met spijt proberen uit Irak en Syrië te komen en naar huis te reizen. Sommigen komen in gevangenkampen terecht. Er vinden regelmatig luchtaanvallen plaats van de Coalition of the Willing en van Russische strijdkrachten. Op de grond vinden nog wel offensieven plaats, ondermeer van het Syrische regeringsleger. In september starten de Koerden, gesteund worden door Amerika, een offensief, maar IS begint een maand later een tegenoffensief. De terreurbeweging weet handig gebruik te maken van de heersende zandstormen en de Koerden moeten zich terugtrekken. In december rukt het Syrische leger weer op en wordt Hajin veroverd. Veel burgers zijn gevlucht en ook IS-strijders vluchten uit de stad naar het oosten van het land, waar nog een klein gebied door IS wordt beheerst.

In Irak worden nieuwe massagraven gevonden in Ninive, Kirkoek, Salah al-Din en Anbar, gebieden die voorheen onder IS-bewind stonden. Er liggen duizenden lichamen in.

Kalifaat verdwenen

In maart 2019 is het laatste gebiedje dat IS nog in handen had, in het oosten van Syrië, heroverd op de terroristen. Uit de enclave rond de stad Baghuz, nog geen halve vierkante kilometer groot, werden zoveel mogelijk burgers geëvacueerd. De Syrische Democratische Strijdkrachten heroverden metertje voor metertje het gebied, daarbij gesteund door de Verenigde Staten. Op 19 maart 2019 wordt er nog steeds gestreden. Duizenden IS-strijders verschansen zich in dit laatste bolwerk. Met het verpulveren van het kalifaat is IS met zijn verderfelijke denkbeelden nog niet van de aardbodem verdwenen.

IS

Legenda
A. Mosul
B. Irak
C. Syriλ
D. Tikrit
E. Baiji
F. Jalawla
G. Sinjar-gebergte
H. Mosul Dam
I. Sadiyah
J. Sinjar
L. Zumar
M. Qaraqosh
N. Kocho
O. Raqqa
P. Palmyra
Q. Aleppo
R. Fallujah
S. Baghuz

Lees verder

© 2014 - 2019 Piejet, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Terroristen - terroristenleiders en haviken van de wereldTerroristen - terroristenleiders en haviken van de wereldElke tijd heeft zijn eigen terroristen, mensen die een samenleving willen vestigen volgens hun normen en dat met geweld…
Islamitische Staat (IS - ISIS - Daesh) en de kinderenIslamitische Staat (IS - ISIS - Daesh) en de kinderenDe terroristische beweging Islamitische Staat (IS) gebruikt kinderen. Ze werken als bewaker en als ziekenverzorger en zi…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Nerika, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Leewarder Courant 12 augustus 2014/ 16 augustus 2014/ 15 september 2014
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitische_Staat_(in_Irak_en_Syrië) geraadpleegd op 15 augustus 2014
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Iconoclasme geraadpleegd op 14 augustus 2014
 • https://www.google.nl/?gfe_rd=cr&ei=a2pfU5WyE8uIOumigZAB#q=salafastisch geraadpleegd op 14 augustus 2014
 • http://www.nu.nl/isis/3846773/vier-dingen-u-moet-weten-islamitische-staat-is.html
 • http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3719812/2014/08/16/VS-voeren-luchtaanvallen-uit-bij-strategische-Mosul-dam.dhtml geraadpleegd op 16 augustus 2014
 • http://nos.nl/artikel/681861-wat-is-een-isis-vlag.html geraadpleegd op 6 december 2016
 • http://www.nrc.nl/nieuws/2014/08/24/strijders-is-nemen-belangrijke-legerbasis-syrie-in/ geraadpleegd op 25 augustus 2014
 • Friesch Dagblad 26 augustus 2014
 • http://www.nu.nl/buitenland/3866175/irak-herovert-noordelijke-stad-suleiman-bek.html geraadpleegd op 2 september 2014
 • http://nos.nl/artikel/693974-is-onthoofdt-weer-journalist-vs.html geraadpleegd op 2 september 2014
 • https://news.vice.com/article/islamic-state-beheads-british-hostage-david-haines geraadpleegd op 17 september 2014
 • https://www.bostonglobe.com/opinion/2014/10/09/words-matter-isis-war-use-daesh/V85GYEuasEEJgrUun0dMUP/story.html?utm_content=buffer2d907&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer geraadpleegd op 15 november 2015
 • Leeuwarder Courant - 'Syrisch gebied IS geheel veroverd' - 1 maart 2019
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitische_Staat_(in_Irak_en_de_Levant) geraadpleegd op 12 maart 2019
 • https://www.hln.be/nieuws/buitenland/strijd-nog-niet-gestreden-nog-duizenden-is-strijders-verschansen-zich-in-laatste-bolwerk~ad2b25fa/ geraadpleegd op 19 maart 2019

Reageer op het artikel "Islamitische Staat (ISIL, ISIS of IS) – Daesh"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Piejet
Laatste update: 19-03-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Islamitische Staat
Bronnen en referenties: 17
Schrijf mee!