Joods gebed: zegens voor de tefillien (gebedsriemen)

Joods gebed: zegens voor de tefillien (gebedsriemen) Tijdens en na het aanleggen van de gebedsriemen (tefillien) worden er een aantal zegens gezegd. In dit artikel een overzicht van de zegens, waarbij het Sjema Jisraeel de belangrijkste is.

De zegen bij het plaatsen van de Tefillien op de zwakste arm

Nadat de tefillien op de zwakste arm is gelegd, voor het vastbinden van de riem, wordt de volgende zegen gereciteerd:
Gezegend bent U, Heer onze God, Koning van het universum, die ons geheiligd heeft met Zijn geboden en ons gebood de tefillien om te leggen.

Het opnieuw zeggen van de zegen

Wanneer tijdens het aanleggen van de Tefillien een interruptie plaats vindt, bijvoorbeeld door te praten moet de zegen opnieuw worden uitgesproken:
Gezegend bent U, Heer onze God, Koning van het universum, die ons geheiligd heeft met Zijn geboden en ons gebood de tefillien om te leggen.

Het Sjema

Wanneer de Tefillien omgelegd is wordt het Sjema Jisraeel gereciteerd:

Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is Eén

Gezegend is de naam van de glorie van Zijn koninkrijk voor eeuwig en altijd.

U zal de Heer Uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw kracht. En deze woorden die ik vandaag beveel zullen in uw hart zijn. U zult ze aan uw kinderen leren, en u zult ze spreken wanneer u thuis zit en wanneer u onderweg bent, wanneer u slaapt en wanneer u opstaat. U zult ze binden als een teken op u arm en ze zullen een herinnering zijn tussen uw ogen. En u zult het schrijven op uw deurposten en op uw poorten.

En het zal zijn, als u ijverig Mijn geboden gehoorzaamt die Ik u deze dag zal opleggen, de Heer uw God lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, zal Ik u regen geven voor uw land op het juiste moment, de vroege regen en de late regen, en u zult uw graan, uw druiven en uw olie inzamelen. En Ik zal gras geven in uw velden voor uw vee, en u zult eten en worden verzadigd. Pas op! Laat u er niet toe verleiden af te wijken van het rechte spoor en u voor aanbidding neer te werpen. Anders zal de Heer in woede ontsteken en de hemel sluiten. De regen zal uitblijven en het land zal niets meer opbrengen. Dan zult u al spoedig omkomen in dat heerlijke land dat de Heer u gaat geven. Neem daarom deze woorden ter harte, maak ze u eigen. Draag ze om uw arm als herinnering, bind ze op uw voorhoofd als geheugensteun. Leer ze aan uw kinderen en praat er met hen over, thuis en onderweg, wanneer u opstaat en wanneer u naar bed gaat. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad. Dan zult u en uw kinderen lang wonen in het land dat de Heer uw voorouders heeft beloofd. U zullen er leven zo lang als de hemel boven de aarde staat.

De Heer gaf Mozes opdracht tegen de kinderen van Israël te zegen: "Naai aan de zoom van uw kleren kwasten en verwerk daarin een blauwpurperen draad. U moet dat blijven doen en ook uw nakomelingen. Die kwasten zullen u herinneren aan al Mijn geboden en u aansporen ze te onderhouden. Dan zult u Mij niet meer ontrouw worden en u eigen zin doen. Dan zult u Mij, uw God, volledig toebehoren. Ik ben de Heer, uw God. Om uw God te zijn, heb ik u uit Egypte weggehaald. Daarom ben ik uw God, de Heer. Waarlijk.

Lees verder

© 2008 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joods gebed: basiswetten/aanleggen tefillien (gebedsriemen)Joods gebed: basiswetten/aanleggen tefillien (gebedsriemen)Wanneer worden tefillien gebruikt? Vanaf welke leeftijd worden tefillien aangelegd? Aan welke eisen moet een tefillien v…
Joods gebed: het maken van de tefillien (gebedsriemen)Joods gebed: het maken van de tefillien (gebedsriemen)Tefillien worden gelegd op de arm, tegen het hart, en op het hoofd. Om onze emotionele en intellectuele vermogens van he…
Joods gebed: het aanleggen van de tefillien (gebedsriemen)Joods gebed: het aanleggen van de tefillien (gebedsriemen)Door het leggen van tefillien worden ne'sjama krachten die in ons aanwezig zijn, tot ontplooiing gebracht, waarbij een h…
Joods gebed: de betekenis van de tefillien (gebedsriemen)Joods gebed: de betekenis van de tefillien (gebedsriemen)Tefillien is één van de belangrijkste Mitswot (plichten) van de Tora. Het wordt al duizenden jaren door de Joden uitgevo…

Waarom werd Juda leider van het volk Israël en niet Ruben?In zijn zegeningen aan zijn kinderen voor zijn dood, wees Jakob aan ieder van hen hun rol in de formatie van de joodse n…
Poeriem: Zachor (Deuteronomium 25:17-19)Op de Sjabbat vóór Poeriem vieren we het mislukken van het Amalekietische plot van Haman om het volk Israël te vernietig…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stinne24, Pixabay
  • Chabad

Reageer op het artikel "Joods gebed: zegens voor de tefillien (gebedsriemen)"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 05-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bidden
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!