Poeriem: de plicht om dronken te worden

In de Talmoed staat dat we op Poeriem verplicht zijn te drinken tot het punt waarop we het verschil niet meer weten tussen Baruch Mordechai (Wees gezegend Mordechai!) en Aroer Haman (Wees vervloekt Haman!). Volgens de regels van de Gematria hebben de twee zinnen dezelfde numerieke waarde. Volgens onze wijzen moeten we drinken totdat we die relatie niet meer weten. Waarom?

Een mitzwa te drinken

Deze vraag kan beantwoord worden door te realiseren dat een numeriek verband tussen twee woorden in Gematria geen toeval is, maar een intrinsieke band tussen hen openbaart. De Tora stelt dat God de wereld schiep door het woord. De Alter Rebbe legt uit dat de letters die de Hebreeuwse naam van een object spelt de geleide bevat dat zijn Goddelijke levenskracht draagt, het tot leven brengt en zijn bestaan handhaaft. Hieruit volgt dat als er een letter-relatie is tussen de namen van twee objecten er ook een onderliggende spirituele relatie tussen hen is. Hoewel de uitdrukking 'Wees gezegend Mordechai' en 'Wees vervloekt Haman' diametrisch tegenovergesteld is, openbaart hun gedeelde numerieke waarde een basis gelijkheid tussen hen. Dezelfde Goddelijke intentie motiveert beide uitdrukkingen.

Het ontlenen van positieve input van Haman

Niets dat door God is geschapen heeft een negatief doel. In sommige gevallen is Gods positieve intentie een openlijk manifest; in andere gevallen verlangt Hij dat de mens Zijn positieve intentie openbaart door het transformeren van kwaad in goed. God schiep Haman (alsook andere zaken die kwaad voorstellen) zodat het joodse volk een fundamentele verandering in de aard van het kwaad verandert en dat wat kwaad is te transformeren in goed. Het is precies die reden dat de wijzen ons verplichten het onderscheid tussen 'Wees gezegend Mordechai' en 'Wees vervloekt Haman' te verdoezelen. Op Poeriem zijn we vereist ons begrip te verheffen naar het punt dat we geen essentieel onderscheid waarnemen tussen Mordechai en Haman. Want het uiteindelijke doel in de schepping van Haman is dat hij een goede kracht wordt zoals Mordechai. De gebeurtenissen van Poeriem geven dit concept als voorbeeld. De dreiging opgelegd door Haman brengt het bestaan van het joodse volk in gevaar. In antwoord tonen ze zelfopoffering en toewijding aan de Tora die de grenzen van de reden overtreffen. Hun verplichting transformeerde de hele aard van de situatie. Dus in plaats van het vernietigen van ons volk verrijkt Hamans plot ons met een feest en een dag van vreugde.

Een constructieve staat van niet-weten

Gegeven dat we intellectueel de ware relatie begrijpen tussen 'Wees gezegend Mordechai' en 'Wees vervloekt Haman' zonder te drinken, waarom is het dan nodig om op Poeriem te drinken totdat we dronken worden? Waarom is deze intellectuele oefening niet genoeg? Om deze vraag te beantwoorden moeten we het concept van 'niet-weten' in ogenschouw nemen. In het algemeen beschouwen we 'niet-weten' als een negatieve staat, terwijl 'weten' wordt gezien als een teken van persoonlijke ontwikkeling. Er zijn echter twee staten van 'niet-weten': één dat inferieur is tot bewuste kennis, en één dat het overtreft. Binnen de beperkingen van deze wereld vertegenwoordigt het begrijpen het hoogste van onze vermogens. Gods essentie wordt echter niet gebonden door de beperkingen van onze vermogens: het overtreft alle definitie en beperking. Bovendien wordt Gods oneindigde capaciteit gereflecteerd in onze zielen; elk van ons bezit een vonk van God dat onbeperkt is. Vanuit dit perspectief kunnen we het spreekwoord begrijpen "Het uiterste in kennis is niet te weten'. Reden wordt, door aard, beperkt en voorkomt de uitdrukking van ons onbeperkt vermogen dat kan worden getapt, niet door 'weten', maar door het uitstijgen boven onze krachten van het begrijpen. Deze wijze van Goddelijk dienst is het doel van ons drinken op Poeriem.

Voor duisternis te verlichten

De staat die de grenzen van de reden overtreft worden gerelateerd aan het concept van het transformeren van het kwaad naar het goede. Vanuit een intellectueel perspectief hebben goed en kwaad duidelijk gedefinieerde grenzen. Mitswot helpen ons met God te verbinden, zonden drijven ons van God weg. Echter de oneindigheid van Gods essentie (en net zo het oneindig potentieel van onze zielen) worden niet verbonden door deze grenzen. Op dit niveau is duisternis als licht. Zelfs zonde en kwaad kan ons niet voorkomen terug te keren naar God. Ongeacht de huidige toestand van een persoon blijft hij altijd in staat zijn leven te heroriënteren, naar God te keren in teshoeva (berouw). Niet alleen dat, maar onze wijzen leggen uit dat door teshoeva gemotiveerd door liefde zelfs zinvolle zonden gunsten worden. Door het verbinden met God op dit niveau wordt de Goddelijke kracht die door zonden werd overlegd, getransformeerd naar het goede.

Een onbeperkte verplichting

Dit concept van onbeperkte verplichting wordt intrinsiek gerelateerd aan Poeriem. Poeriem betekent 'loten'. Loten symboliseren een stap boven het gebied van het rationele. In deze geest stegen de joden gedurende de tijd van het Poeriemwonder naar een niveau van verplichting dat het gebied van het intellect overtreft. Zij waren bereid hun levens te offeren terwille van de Tora. De duisternis van de ballingschap zal ruimte geven aan het licht van de Verlossing.

Meer informatie: Startpagina - Jodendom: Joodse feestdagen/Shabbat.
© 2008 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Poeriem: veel gestelde vragen over het Joodse feestOver Poeriem worden veel vragen gesteld. Hoe wordt het gevierd? Wat betekent het? Hoe kan ik de Megilla horen als ik wer…
Poeriem: symbool van 'verborgenheid'Er is iets vreemd met de naam Poeriem. Ten eerste is het een Perzisch woord (poer betekent 'lot', de loten die Haman tro…
Poeriem: de mitswot (plichten)Hoewel het Poeriem een feest lijkt waar weinig regels aangebonden zijn, zijn er toch een aantal plichten. Zo moet er gel…
Het belang van berouw (tesjoeva) tonen - Joodse visieHet belang van berouw (tesjoeva) tonen - Joodse visieBerouw (tesjoeva) tonen, betekent spijt hebben van de rotzooi die je hebt veroorzaakt en beloven het nooit meer te doen.…

Poeriem: het reciteren van de Megilla (het Boek Esther)Tijdens Poeriem is men verplicht de Megilla (het Boek Esther) te lezen zowel 's avonds als overdag. De verplichting 's a…
Torastudie 42: Jozef naar Egypte - Genesis (37:1-35)Torastudie 42: Jozef naar Egypte - Genesis (37:1-35)In Genesis 37:1-35 staat het verhaal over Jozef. Jozef werd door zijn broeders geminacht omdat hij door zijn vader Jakob…
Bronnen en referenties
  • Chabad
  • Likkoetei Sichos, Vol. VI, Poerim; Vol. VII

Reageer op het artikel "Poeriem: de plicht om dronken te worden"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 09-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!