Kabbala als integraal onderdeel van de Tora

Het Jodendom is gebaseerd op de Openbaring op de Sinaï toen de Tora aan Israël werd gegeven. De historische gebeurtenis van Sinaï getuigt van de Goddelijke bron en de aard van de Tora en de Tora dient op zijn beurt als het exclusieve criterium voor ieder opvolgende claim en onderwijs.

Authentiek Joodse mystiek is een integraal onderdeel van de Tora

De algemene term voor Joodse mystiek is Kabbala. Kabbala betekent 'traditie'. De Kabbala is niet een samenstelling van persoonlijke inzichten. Het is niet een verzameling rapporten van wat verschillende wijzen en heiligen hadden te zeggen over de betekenis van het leven en waarden, gebaseerd op hun mystieke ervaringen of visies. Het is geen systeem geboren in een vacuüm. De Kabbala en haar leer -niet minder dan de Halacha (Joodse Wet)- zijn een integraal onderdeel van de Tora. De authentieke mysticus zoekt kennis en begrip. Hij wil God leren kennen: "Je zal deze dag weten en in je hart beschouwen dat God, God in de Hemel boven en op aarde beneden is."

Kabbala is de studie van God

Kabbala is de studie van God, de Schepper. Kabbalisten willen God leren kennen om zo dichter bij God te komen staan. Om dichter bij God te staan moet men de "fysiek van de schepping" begrijpen. Abraham was de eerste persoon dit contact met God zocht. Vanwege zijn zelfopoffering werd aan Abraham vele geheimen van de schepping geopenbaard. De eerste klassieke Kabbala tekst "Sefer Jetsira" (Boek van de Formatie) wordt toegeschreven aan Abraham. De tekst bestaat uit 32 paden van wijsheid die functioneren in het Scheppingsproces. Deze bestaan uit de tien Sefirot (tien uitstralingen van Goddelijk licht) en de tweeëntwintig letters van het Hebreeuwse alef-bet (de bouwblokken van de schepping en de kanalen waardoor Goddelijk bewustzijn stroomt in de schepping). Abraham gaf de informatie door aan Izaäk en deze gaf het door aan Jakob en die aan zijn twaalf zonen. Zeven generaties later ontvingen de Israëlieten de Tora op de berg Sinaï. De Tora bevat niet alleen de instructies om te leven naar Gods wil, maar is ook de blauwdruk van de schepping.

Kabbala is theologie is de volste zin van het woord, inclusief ontologie, cosmogonie en cosmologie. Het is geen speculatieve filosofie gebaseerd op menselijke inzicht noch theorieën ontleend aan de menselijke rede. Het is een studie van Goddelijkheid en van de relatie tussen God en Zijn Schepping, gebaseerd op geopenbaarde waarheid.

De Kabbala ontdekt vele van de oneindige lagen van de geheimen van het leven, van Schepping

De Kabbala gaat boven de normatieve begrip van rede uit. Het ontdekt vele van de oneindige lagen van de geheimen van het leven, van de Schepping, van de ziel, van de hemelse sferen. Het dringt door tot buiten de Tora, maar kan niet zonder de Tora. Het is de kern en de ziel van de Tora, de uiteindelijke openbaring van Goddelijkheid. Dit is het belangrijkste verschil met ander soorten van mystiek. Daarom is de Joodse mystiek geen cult.

De Kabbala bouwt op de waarheid van de Tora

De geldigheid van de Kabbala van zijn speculatieve en subjectieve ervaringen moeten worden getest en geverifieerd door die waarheid om acceptabel te zijn. Het heeft, en gebruikt continue, objectieve criteria om het consistent te maken met en betrouwbaar als de Halacha (Joodse wet).

De Tora bestaat uit twee aspecten: het 'geopenbaarde' (lichaam) en het 'verborgene' (ziel). Het geopenbaarde bestaat uit de gedragswetten. Deze wetten drukken de wil van God uit voor het absolute goede in deze wereld en de Komende Wereld. Dit wordt in het Hebreeuws genoemd de Goefei Tora (het lichaam van de Tora) of nigleh (de geopenbaarde dimensie (van de Tora)).

De ziel (verborgene) van de Tora is de Kabbala en bevat de geheimen met betrekking tot God, het scheppingsproces, en Gods voorzienigheid over de Schepping. Deze geheimen bevatten vele dimensies en mysteries binnen mysteries. Dit wordt in het Hebreeuws genoemd de Sitrei Tora (de geheimen van de Tora) of nistar (de verborgen dimensie (van de Tora)).

God geeft ons begrip van beide dimensies want Hij wil dat we partners van Hem worden in het Scheppingsproces.

Conclusie

We moeten ons dus realiseren dat Joodse mystiek (Kabbala en Chassidisme) niet slechts een wettelijk en respectabel onderdeel en dimensie is van authentiek Jodendom, van de Tora.

De Tora is een organisme, een compleet geheel waarin elk deel met elkaar verbonden is en van elkaar afhankelijk is. Daarom is het niet alleen belangrijk de mitswot te leren en uit te oefenen maar zijn we ook verplicht om de ziel te bestuderen. Hoewel niemand de totaliteit van de Tora en zijn Goddelijk oneindigheid kan absorberen, moeten we wel naar vermogen het proberen te begrijpen.

Nu is het meer dan ooit noodzakelijk om de mystieke dimensie van de Tora te bestuderen.
© 2007 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: Mozes kabbalist - ziel van de ToraVoor veel mensen is Mozes alleen maar bekend als ontvanger van de wetten, het lichaam van de Tora. Maar God schonk niet…
Jodendom: waarom is de Berg Sinaï niet meer heilig?Jodendom: waarom is de Berg Sinaï niet meer heilig?Er bestaan veel theorieën over de locatie van de Berg Sinaï maar geen is zelfs bijna overtuigend. Hoe komt het dat de Jo…
Kabbala: theoretische, meditatieve en praktische KabbalaDe studie van Kabbala kan onderverdeeld worden in drie basis gebieden: de theoretische, de meditatieve en de praktische.…
Kabbala: Kabbala - Masjiach - Messias - Messiaanse TijdJesaja 11:9 beschrijft de Messiaanse Tijd als een periode waarin de aarde vervuld zal zijn met kennis van God. Volgens d…

Torastudie: Dood Rachel en Izaäk - Genesis 35:8-22 en 36:12Torastudie: Dood Rachel en Izaäk - Genesis 35:8-22 en 36:12In Genesis 35:8-22 wordt verteld over de dood van Rachel. Jakob (Israël) richt voor Rachel een steen op bij het graf dat…
Torastudie: Simeon/Levi wreken Dina - Genesis 34:1-26Torastudie: Simeon/Levi wreken Dina - Genesis 34:1-26Dina wordt verkracht door Sichem, de zoon van de Heviet Hemor, de vorst van het land. De broers van Dina, Simeon en Levi…
Bronnen en referenties
  • Rabbi Jacob Immanuel Schochet - "The Mystical Dimension" Vol. I, p. 102-104
  • Jitschak Ginsburg
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 09-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.