Kabbala als integraal onderdeel van de Tora

Het Jodendom is gebaseerd op de Openbaring op de Sinaï toen de Tora aan Israël werd gegeven. De historische gebeurtenis van Sinaï getuigt van de Goddelijke bron en de aard van de Tora en de Tora dient op zijn beurt als het exclusieve criterium voor ieder opvolgende claim en onderwijs.

Authentiek Joodse mystiek is een integraal onderdeel van de Tora

De algemene term voor Joodse mystiek is Kabbala. Kabbala betekent 'traditie'. De Kabbala is niet een samenstelling van persoonlijke inzichten. Het is niet een verzameling rapporten van wat verschillende wijzen en heiligen hadden te zeggen over de betekenis van het leven en waarden, gebaseerd op hun mystieke ervaringen of visies. Het is geen systeem geboren in een vacuüm. De Kabbala en haar leer -niet minder dan de Halacha (Joodse Wet)- zijn een integraal onderdeel van de Tora. De authentieke mysticus zoekt kennis en begrip. Hij wil God leren kennen: "Je zal deze dag weten en in je hart beschouwen dat God, God in de Hemel boven en op aarde beneden is."

Kabbala is de studie van God

Kabbala is de studie van God, de Schepper. Kabbalisten willen God leren kennen om zo dichter bij God te komen staan. Om dichter bij God te staan moet men de "fysiek van de schepping" begrijpen. Abraham was de eerste persoon dit contact met God zocht. Vanwege zijn zelfopoffering werd aan Abraham vele geheimen van de schepping geopenbaard. De eerste klassieke Kabbala tekst "Sefer Jetsira" (Boek van de Formatie) wordt toegeschreven aan Abraham. De tekst bestaat uit 32 paden van wijsheid die functioneren in het Scheppingsproces. Deze bestaan uit de tien Sefirot (tien uitstralingen van Goddelijk licht) en de tweeëntwintig letters van het Hebreeuwse alef-bet (de bouwblokken van de schepping en de kanalen waardoor Goddelijk bewustzijn stroomt in de schepping). Abraham gaf de informatie door aan Izaäk en deze gaf het door aan Jakob en die aan zijn twaalf zonen. Zeven generaties later ontvingen de Israëlieten de Tora op de berg Sinaï. De Tora bevat niet alleen de instructies om te leven naar Gods wil, maar is ook de blauwdruk van de schepping.

Kabbala is theologie is de volste zin van het woord, inclusief ontologie, cosmogonie en cosmologie. Het is geen speculatieve filosofie gebaseerd op menselijke inzicht noch theorieën ontleend aan de menselijke rede. Het is een studie van Goddelijkheid en van de relatie tussen God en Zijn Schepping, gebaseerd op geopenbaarde waarheid.

De Kabbala ontdekt vele van de oneindige lagen van de geheimen van het leven, van Schepping

De Kabbala gaat boven de normatieve begrip van rede uit. Het ontdekt vele van de oneindige lagen van de geheimen van het leven, van de Schepping, van de ziel, van de hemelse sferen. Het dringt door tot buiten de Tora, maar kan niet zonder de Tora. Het is de kern en de ziel van de Tora, de uiteindelijke openbaring van Goddelijkheid. Dit is het belangrijkste verschil met ander soorten van mystiek. Daarom is de Joodse mystiek geen cult.

De Kabbala bouwt op de waarheid van de Tora

De geldigheid van de Kabbala van zijn speculatieve en subjectieve ervaringen moeten worden getest en geverifieerd door die waarheid om acceptabel te zijn. Het heeft, en gebruikt continue, objectieve criteria om het consistent te maken met en betrouwbaar als de Halacha (Joodse wet).

De Tora bestaat uit twee aspecten: het 'geopenbaarde' (lichaam) en het 'verborgene' (ziel). Het geopenbaarde bestaat uit de gedragswetten. Deze wetten drukken de wil van God uit voor het absolute goede in deze wereld en de Komende Wereld. Dit wordt in het Hebreeuws genoemd de Goefei Tora (het lichaam van de Tora) of nigleh (de geopenbaarde dimensie (van de Tora)).

De ziel (verborgene) van de Tora is de Kabbala en bevat de geheimen met betrekking tot God, het scheppingsproces, en Gods voorzienigheid over de Schepping. Deze geheimen bevatten vele dimensies en mysteries binnen mysteries. Dit wordt in het Hebreeuws genoemd de Sitrei Tora (de geheimen van de Tora) of nistar (de verborgen dimensie (van de Tora)).

God geeft ons begrip van beide dimensies want Hij wil dat we partners van Hem worden in het Scheppingsproces.

Conclusie

We moeten ons dus realiseren dat Joodse mystiek (Kabbala en Chassidisme) niet slechts een wettelijk en respectabel onderdeel en dimensie is van authentiek Jodendom, van de Tora.

De Tora is een organisme, een compleet geheel waarin elk deel met elkaar verbonden is en van elkaar afhankelijk is. Daarom is het niet alleen belangrijk de mitswot te leren en uit te oefenen maar zijn we ook verplicht om de ziel te bestuderen. Hoewel niemand de totaliteit van de Tora en zijn Goddelijk oneindigheid kan absorberen, moeten we wel naar vermogen het proberen te begrijpen.

Nu is het meer dan ooit noodzakelijk om de mystieke dimensie van de Tora te bestuderen.

Lees verder

© 2007 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kabbala 3: Mozes kabbalist - ziel van de ToraVoor veel mensen is Mozes alleen maar bekend als ontvanger van de wetten, het lichaam van de Tora. Maar God schonk niet…
Jodendom: waarom is de Berg Sinaï niet meer heilig?Jodendom: waarom is de Berg Sinaï niet meer heilig?Er bestaan veel theorieën over de locatie van de Berg Sinaï maar geen is zelfs bijna overtuigend. Hoe komt het dat de Jo…
Kabbala: theoretische, meditatieve en praktische KabbalaDe studie van Kabbala kan onderverdeeld worden in drie basis gebieden: de theoretische, de meditatieve en de praktische.…
Kabbala: kabbalisten vanaf de Schepping tot de Talmoed (I)De Kabbala kent vele profeten en wijzen. De eerste kabbalist was Adam HaRishon. Later kwamen o.a. Abraham, Mozes en de p…

Torastudie 41: Dood Rachel/Izaäk Genesis(35:8-22 en 36:12)Torastudie 41: Dood Rachel/Izaäk Genesis(35:8-22 en 36:12)In Genesis 35:8-22 wordt verteld over de dood van Rachel. Jakob (Israël) richt voor Rachel een steen op bij het graf dat…
Torastudie 40: Simeon/Levi wreken Dina - Genesis (34:1-26)Torastudie 40: Simeon/Levi wreken Dina - Genesis (34:1-26)Dina wordt verkracht door Sichem, de zoon van de Heviet Hemor, de vorst van het land. De broers van Dina, Simeon en Levi…
Bronnen en referenties
  • Rabbi Jacob Immanuel Schochet - "The Mystical Dimension" Vol. I, p. 102-104
  • Jitschak Ginsburg

Reageer op het artikel "Kabbala als integraal onderdeel van de Tora"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 08-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Kabbala
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!