Hillels paradox - een uitleg van rebbe Schneerson

Hillels paradox - een uitleg van rebbe Schneerson De mens is een eenzaam schepsel. Geen andere bewoner van Gods wereld koestert een gevoel van individualiteit; geen ander schepsel ziet zichzelf als gescheiden van zijn naaste als wij doen. Toch zijn wij ook de meest sociale wezens door familiaire en gemeenschapsbanden. Als we bewust zijn van een tegenstelling tussen onze individuele en gemeenschappelijk identiteiten, vermindert dit echter niet onze noodzaak en streven naar beiden. Hillels paradox.

Hillels paradox

Terwijl we worden overtuigd dat we onzelf 'maken', weten we ook dat we alleen minder zijn dan wat we zijn en kunnen zijn. Met de woorden van de grote wijze Hillel: "Als ik er niet voor mezelf ben, wie is er dan voor mij? En als ik slechts voor mezelf ben, wie ben ik? (Pirkei Avot-Ethiek van de vaderen 1:14)

Het Pesachoffer

Hillels paradox confronteert ons in talloze gedaantes iedere dag van onze levens. In Hillels eigen leven nam het de vorm aan van een vraag over de Torawet: moet de Pesachoffer gebracht worden wanneer de 14de Nissan valt op een sjabbat?

Toen de Heilige Tempel in Jeruzalem stond werden er korbanot geofferd op het altaar voor God. De Korbanot viel onder twee categorieën:
  • Korbanot jachied (individuele offers: weldadigheidsoffers, dankoffers, zonde-offers)
  • Korbanot tsibboer (gemeenschappelijk offers: ochtend en middag offers)

Het Pesachoffer bevat beide categorieën. Wanneer de 14de Nissan op een sjabbat valt is de kwestie van de categorie cruciaal. De Tora verbiedt het brengen van individuele offers op sjabbat, maar staat wel gemeenschappelijke offers toe. Moet het Pesachoffer als een individueel of gemeenschappelijk offer worden beschouwd? Hillel toonde aan dat het gemeenschappelijk aspect van het Pesachoffer het dominantere element is en dus kan een Pesachoffer op sjabbat worden uitgevoerd.

Jesaja en Jeremia

Op de eerste Pesachviering bij de Uittocht uit Egypte ontstond de Israëlische entiteit: de geboorte van het joodse volk. Daarvoor was wel een gemeenschappelijke cultuur en erfenis, maar er was nog geen natie. Pesach kan dus gezien worden als het overwicht van het gemeenschappelijke over het individuele.

Waarom is het Pesachoffer een hybridevorm van het individuele en het gemeenschappelijke? Omdat Gods doel in het smeden van vele individuen in één volk niet de uitwissing was van hun individualiteit, maar de opneming van elke individu binnen de gehele gemeenschap. Ieder individu kan zich optimaal ontwikkelen.

Onze relatie met God bevat zowel individuele offers, die de toewijzing van onze individuele bronnen aan God vertegenwoordigen, als gemeenschappelijke offers, die de overgave van onze individualiteit tot ons gemeenschappelijk doel uitdrukken.

Het Pesachoffer moet onze gemeenschappelijkheid uitdrukken als Gods Volk, maar het moet ook de waarheid uitdrukken dat we unieke entiteiten zijn. Het moet uitdrukken dat de paradox van individualiteit en gemeenschap het middelpunt is van wie en wat we zijn en dat deze spanning tussen deze twee strevingen een noodzakelijk en wenselijk component is van onze relatie met God.

Zelfs in de eindtijd wanneer de de gehele menselijke geschiedenis het toppunt bereikt in het Goddelijke perfecte en harmonieuze tijdperk van de Masjiach, zal deze dualiteit onze identiteit en staatsschap definiëren. De uiteindelijke verlossing zal een gemeenschappelijke verlossing zijn, wanneer, zoals de profeet Jeremia verklaart: "Een grote gemeenschap zal terugkeren; maar het zal ook de realisatie van Jesaja's visioen zijn wanneer jullie verzameld zullen worden, één voor één, O kinderen van Israël."

Lees verder

© 2007 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Torastudie 127: Hillel en Sjammai  Exodus 32:1Torastudie 127: Hillel en Sjammai Exodus 32:1Het maken van het Gouden Kalf staat model voor een andere 'moeilijke dag' in de Joodse geschiedenis: de dag waarop de vo…
De kracht van een ParadoxDe kracht van een Paradox"Een man zegt dat hij liegt. Is wat hij zegt waar of onwaar?", is een van de oudste leugenparadoxen. Paradoxen lijken va…
Talmoed: Wat is een Joodse (Talmoed)geleerde?Talmoed: Wat is een Joodse (Talmoed)geleerde?De elite binnen het Joodse volk wordt gevormd door de Joodse geleerden. Iedere religieuze Jood droomt ervan om een (Talm…
Wat zijn Priesters (Kohaniem) in het Jodendom?Wat zijn Priesters (Kohaniem) in het Jodendom?De Kohaniem (Priesters) in het Jodendom hebben een speciale positie. Ze mogen geen contact hebben met doden, geen gesche…

10de Tevet (Joodse treurdag): Was de Sjoa een straf van G'd?10de Tevet (Joodse treurdag): Was de Sjoa een straf van G'd?Op de 10de Tevet wordt o.a. de slachtoffers van de Holocaust herdacht. Er wordt voor hen Kaddiesj gezegd. De Lubavitcher…
Torastudie 31: Dood Abraham/ Zonen Izaäk Genesis (25:1-29)Torastudie 31: Dood Abraham/ Zonen Izaäk Genesis (25:1-29)In Genesis 25:1-29 wordt de dood van Abraham en de geboorte van Jakob en Ezau besproken. Wanneer Abraham de leeftijd van…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Hillels paradox - een uitleg van rebbe Schneerson"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 04-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Jodendom
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!