De ezel van de Masjiach (messias) - rebbe Schneerson

De ezel van de Masjiach (messias) - rebbe Schneerson 'En Mozes nam zijn vrouw en kinderen, zette hen op de ezel, en keerde terug naar het land Egypte' (Exodus 4:20). De profeet Zacharias beschrijft de Messias als een arme die op een ezel rijdt. De betekenis is dat hij groter is dan Abraham, hoger dan Mozes en verhevener dan de hemelse engelen. Een overpeinzing van de Lubavitcher rebbe.

Niveau

Op een dieper niveau vertegenwoordigt de ezel van de Masjiach de essentie van het messiaanse proces: een proces dat begint met het beginnen van de tijd en welke de ziel van de geschiedenis bevat. In het begin, vertelt de Tora ons, toen God hemel en aarde schiep en toen het universum nog steeds leeg was, zweefde de geest van God boven het bestaan. De Midrasj zegt: '"De geest van God zweefde" -dit is de geest van de Masjiach (messias)"' Want de Messias vertegenwoordigt de goddelijke geest van de schepping -de visie van de perfecte wereld dat Gods doel is in het scheppen.

De ezel van de Messias heeft een lange geschiedenis. Steeds weer opnieuw maakt het zijn verschijning via de generaties. Elke keer zien we het dezelfde functie vervullen, maar steeds een beetje op een andere manier -reflecterende de veranderingen die ons wereld ondergaat als het zich ontwikkeld in zijn uiterste staat van perfectie.

Abraham, Mozes en de Masjiach

De ezel van de Messias verscheen het eerst in het jaar 2048 vanaf de schepping (1677 voor de gewone jaartelling), als Abraham op weggaat om Izaak te offeren, zijn tiende en grootste herhaling van zijn geloof in God. "Abraham stond vroeg in de morgen op en maakte zijn ezel gereed", schrijft de Tora. En hij laadde het met voorraden voor het offer (hout, vuur en het mes) voor de driedaagse reis van Hebron naar de berg Moria in Jeruzalem.

Zeven generaties later werd Mozes ook uitgezonden voor een missie door God: neem het joodse volk uit Egypte en breng het naar de berg Sinaï, waar ik hun missie in het leven zal communiceren als Mijn gekozen volk. Dus "Mozes nam zijn vrouw en kinderen, zette hen op de ezel en ging naar Egypte." De ezel benadrukt de Tora -dezelfde ezel, verklaren onze wijzen, die Abraham diende en de Messias zal dragen.

Abraham, Mozes en de Masjiach die hun ezel gebruikte in het vervullen van Gods wil. Maar de omvang waarin de ezel in hun missie is betrokken verschilt. Met Abraham draagt hij voorraden; met Mozes draagt hij zijn vrouw en kinderen; terwijl de Messias zelf op de ezel zal rijden.

Het ingetrokken besluit

God verlangde dat we het materiële bestaan beschaven en verheffen; de de fysieke realiteit wordt hergericht als een positieve kracht in onze levens; dat we licht brengen van goedheid en perfectie inherent aan alles van Zijn creatie, inclusief de laagste van Zijn werk, de materiële wereld.

Het Hebreeuwse woord voor ezel is chamor van het woord chomer (materiaal). De ezel van de Messias is het materiële opgetuigde beest, het fysieke gericht naar hogere en verhevenere doeleinden.

Maar de missie van de mensheid van het verheffen van de materialen met met zich mee een lang proces, een historische poging waarin elke generatie bouwt op de verworvenheden van zijn voorgangers. Want de fysieke en de spirituele zijn aparte werelden; de aard van Gods schepping is zo dat een vaste golf de twee scheid en hen natuurlijke tegenstanders maakt. Slechts wanneer God de Sinaï afdaalt werd de muur tussen geest en materie gebroken. De Goddelijke realiteit openbaarde zichzelf binnen de aardse realiteit; de Tora werd aan de mens gegeven die hem in staat stelde het profane te heiligen, de waarheid van God uit te drukken via de materiële wereld.

De Midrasj komt met de volgende parabel om de betekenis van de gebeurtenis uit te leggen:
Eens was er een koning die een besluit uitvaardigde: "De mensen uit Rome mogen niet naar Syrië reizen, en de mensen van Syrië mogen niet naar Rome reizen." zo ook besloot God toen Hij de wereld schiep: "De hemels zijn van God en de aarde is gegeven aan de mens" (Psalm 115:16). Maar toen Hij de Tora aan Israël wenste te geven, trok Hij Zijn oorspronkelijke besluit in en verklaarde: "De lagere rijken mogen stijgen naar de hogere rijken, en de hogere rijken mogen afdalen naar de lagere rijken. En Ik zal beginnen, want er staat geschreven: "En God daalde van de Berg Sinaï af," en dan zegt het: "En tegen Mozes zei Hij: 'Ga naar God.'"

Dit verklaart het verschil in de omvang aan welke Abraham en Mozes de materiële ezel betrokken bij hun missies. Abraham, de eerste jood, begon het proces van het verfijnen van het materiaal, van zijn potentieel te realiseren het goede en het perfecte van de Schepper uit te drukken. Maar Abraham leefde voor de openbaring op de Sinaï, voor God het besluit introk dat de wereld had gescheiden tussen een hogere en een lagere, tussen materie en geestelijk. In zijn dagen waren er twee gescheiden werelden. Het meeste wat Abraham kon doen was het fysieke gebruiken om het spirituele te dienen, de ezel gebruiken om de accesoires van zijn Goddelijke dienst te dragen.

Mozes aan de ander kant ontving de Tora, het medium waardoor God de mens kracht gaf de dichotomie tussen de hogere en lagere domeinen op te lossen. De Tora instrueert en stelt ons in staat zelfs de meest profane aspecten van onze levens te heiligen, onze materiële ego's en omgeving in onze spirituele doeleinden te integreren. Dus Mozes gebruikte de ezel om zijn vrouw en kinderen te dragen. De vrouw van een persoon is als zijn eigen lichaam, zo zeggen de wijzen, en een kind is een lid van zijn vader.

Maar Mozes kenmerkt slechts het begin van de Tora's effect op de fysieke wereld. Door het uitvoeren van mitswot wordt de fysieke wereld veel heiliger. De dag zal komen wanneer er wereldse vrede en perfectie zal zijn.

Dus de Masjiach, die de uiteindelijke vervulling van de Tora vertegenwoordigt, rijdt zelf de ezel. Want hij leidt een wereld in waarin het materiële niet langer het lagere en tweede element is, maar een verfijnde bron, niet minder een centrale en betekenisvolle kracht voor het goede dan de meest spirituele schepping.
© 2007 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: Chabad chassidisme en Kabbala (Tanja)Kabbala: Chabad chassidisme en Kabbala (Tanja)Na de Baal Shem Tov en zijn opvolger Rabbijn Dovber, ontwikkelden volgelingen van Rabbijn Dovber verschillende richtinge…
Joden en Noachieden: Is de Rebbe de Messias?Joden en Noachieden: Is de Rebbe de Messias?De Lubavitcher Rebbe, Chabad Rabbijn Menachem Mendel Schneerson, wordt door sommige (Chabad) Joden gezien als de Messias…
Chabad-Lubavitcher Chassidisch JodendomChabad-Lubavitcher Chassidisch JodendomDe Chabad-Lubavitch is een filosofie, een beweging en een organisatie. Het wordt beschouwd als de meest dynamische krach…
Torastudie: Mozes en de Messias - Exodus 4:13Torastudie: Mozes en de Messias - Exodus 4:13De Joodse wijzen stellen dat de eerste verlosser de laatste verlosser zal zijn. Dit wil niet zeggen dat Mozes en de Masj…

Het "offer" (akeida) van Izaäk door AbrahamHet "offer" (akeida) van Izaäk door AbrahamHet "offer" van Izaäk vertegenwoordigt het uiterste in de Joodse toewijding aan God. Elke morgen lezen we voor de gebede…
Torastudie: Rebekka - Genesis 24:1-36Torastudie: Rebekka - Genesis 24:1-36In Genesis 24:1-36 wordt verteld hoe Eliëzer, de dienstknecht van Abraham, op zoek gaat naar een vrouw voor Izaäk. Eliëz…
Bronnen en referenties
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 30-05-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.