Torastudie: God belooft Abraham zoon - Genesis 18:1-19

Torastudie: God belooft Abraham zoon - Genesis 18:1-19 In Genesis 18:1-19 komt God bij Abraham op bezoek. Drie mannen (engelen) vertellen namens God dat Abraham een zoon zal krijgen. Sara moet erom lachen gezien haar oude leeftijd. Daarna vertrekken de mannen en gaan richting Sodom dat God zou gaan vernietigen ondanks de voorbede van Abraham.

Genesis 18:1-19

En de Here verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang der tent zat. En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem; toen hij hen zag, liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet, en boog zich ter aarde; en hij zei: Mijn heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Laat toch een weinig water gehaald worden, en wast uw voeten en vlijt u neder onder de boom; dan wil ik een bete brood gaan halen, opdat gij uw hart versterkt; daarna kunt gij verder trekken; daartoe zijt gij immers langs uw knecht getrokken?...Toen zeiden zij tot hem: Waar is uw vrouw Sara? En hij zei: Daar, in de tent. En hij zei: Voorzeker zal Ik over een jaar tot u wederkeren, en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben...En de Here dacht: Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zulle alle volken der aarde gezegend worden; want Ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Here aan Abraham vervult wat Hij over hem gesproken heeft.

Genesis 18:1

En de Eeuwige verscheen hem in de bossen van Mamré, terwijl hij zat aan de ingang van de tent, toen de dag heet was.

Abrahams besnijdenis

Het was de derde dag na Abrahams besnijdenis en God kwam om te informeren naar Abrahams gezondheid.

God trok de zon uit zijn schild zodat de rechtvaardige zich geen zorgen hoefde te maken om zwervers. Abraham zond Eliëzer uit om reizigers te zoeken, maar hij vond er geen. Abraham zei: "Ik geloof je niet," en ging zelf op weg en zag God bij de deur.

Genesis 18:2

En hij hief zijn ogen op en zag; en zie drie mannen stonden bij hem.

de engelen Michaël, Gabriël en Raphaël

Wie waren die drie mannen? De engelen Michaël, Gabriël en Raphaël. Michaël (=die is als God) bracht het bericht aan Sara van Izaäks geboorte. Raphaël (=gezondene van God), om Abraham te genezen; en Gabriël (=machtige van God), om Sodom te vernietigen. Maar staat er niet geschreven: "En daar kwamen de twee engelen naar Sodom die avond"? Michaël vergezelde Gabriël om Lot te redden.

Genesis 18:4

Men neme toch een weinig water en wast uw voeten en vleit u neder onder de boom.

gastvrijheid

Dit vers heeft twee betekenissen. Eén betekenis is dat Abraham de meest prominente van de drie gasten aanspreekt, vragend aan hem en de anderen niet zijn tent voorbij te gaan zonder gebruik te maken van zijn gastvrijheid. Een andere betekenis is dat Abraham God aanspreekt hem bij te staan terwijl de gasten op bezoek zijn.

Rabbi Juda zegt in de naam van de Rav: Dit is om ons te leren dat het ontvangen van gasten groter is dan het ontvangen van de Goddelijke Aanwezigheid.

Genesis 18:19

Want ik heb hem verkozen...

Chesed - liefde

Zei het Goddelijke Attribuut van Chesed (liefde): Zolang Abraham in de buurt was, was er niets voor mij te doen want hij deed het werk voor mij."

Genesis 18:19

...de weg des Eeuwigen, door gerechtigheid en recht te doen.

het Goddelijke achternalopen

Wat is de betekenis van het vers: "Je zult de Heer Uw God achterna lopen." Is het dan mogelijk voor een mens het Goddelijke achterna te lopen? Maar de betekenis is de attributen van de Heilige te volgen.

God kleedde de naakte, want er staat geschreven: "En God maakte voor Adam en zijn vrouw jassen van huid en kleedde hen; dus behoor jij ook de naakte te kleden.

God bezoekt de zieke, want er staat geschreven: "En God verscheen aan hem bij de bossen van Mamre"; dus ook jij behoort de zieke te bezoeken.

God troost de rouwenden, want er staat geschreven: "En het kwam na de dood van Abraham dat God Izaäk zijn zoon zegende"; dus jij behoort ook de rouwenden te troosten.

God begraaft de dode, want er staat geschreven: "En Hij begroef hem in de vallei"; dus jij behoort ook de dode te begraven.
© 2007 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Belangrijke weetjes uit de bijbelBelangrijke weetjes uit de bijbelDe bijbel bestaat uit vele boeken die opgebouwd zijn uit vele verhalen door veel mensen geschreven zijn. Ze vertellen me…
Ruth, de Moabitische, die er eigenlijk niet had mogen zijnRuth, de Moabitische, die er eigenlijk niet had mogen zijnRuth wordt in de Bijbel de Moabitische genoemd. Dat betekent dat zij afkomstig is van het volk van Moab. Dit volk is gen…
Wat zijn engelen in de Joodse Bijbel?  Joodse visieWat zijn engelen in de Joodse Bijbel? Joodse visieIn de Joodse Bijbel worden engelen talloze malen genoemd. Het begint al in het eerste boek Genesis wanneer een engel ver…
De Islam nader bekekenDe Islam is één van de wereldgodsdiensten. Het bestaat uit verschillende stromingen met elk zijn eigen weg. Twee dingen…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
  • Talmud, Bava Metzia 86b
  • Rashi; Talmud, Shevuot 35b
  • Sefer HaBahir
  • Talmud, Sotah 14a
Jehoeda (522 artikelen)
Laatste update: 26-12-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.