Het Messiaanse Tijdperk

Het Messiaanse Tijdperk Het messiaanse tijdperk wordt gekenmerkt door een aantal zaken: herstel van de Heilige Tempel, inzameling van de joodse ballingen, einde van kwaad en zonde, bewustzijn en kennis van God, wereldlijke aanbidding van God, wereldse vrede en harmonie, opstanding uit de dood, en einde aan ziekte en dood.

Herstel van de Heilige Tempel

De Masjiach zal de Heilige Tempel in Jeruzalem herstellen. Dit verwijst naar de derde Heilige Tempel die voor eeuwig zal blijven bestaan, in vervulling van de Goddelijke profetie van Ezechiël 37:26-28: "Mijn Tempel plaats ik in hun midden..."

Inzameling van de ballingen van Israël

De Masjiach zal alle ballingen van Israël inzamelen. In Deuteronomium 30:3-4 staat: "Zoals hij jullie heeft uiteengejaagd waarheen dan ook, zo zal hij jullie ook weer bijeenbrengen...."

Jesaja 11:11-12, 16 schrijft: "In die beslissende tijd zal de Heer zijn macht opnieuw gebruiken: hij zal zijn volk loskopen......Ook voor diegenen van Gods volk die in Assur zijn overgebleven, zal de weg naar huis openliggen."

In Jesaja 43:5-6 staat: "Wees niet bang, ik sta naast je. Je kinderen haal ik terug uit het oosten, ik breng ze bijeen vanuit het westen...."

Amos 9:14-15 beschrijft: "Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël. Ze zullen de verwoeste steden opbouwen en zich er weer vestigen....."

Jeremia 23:7-8 schrijft: "Er komt een tijd dat men niet meer zal zweren met de woorden: Bij de levende Heer, die de Israëlieten uit Egypte heeft gehaald. Dan zal men zweren met de woorden: Bij de levende Heer, die de Israëlieten uit het noorden heeft gehaald...."

Ezechiël 39:25, 27-29: "Maar voortaan zal ik, God, de Heer, medelijden hebben met de Israëlieten, de nakomelingen van Jakob, ik zal een wending brengen in hun lot..."

Deze Goddelijke belofte van terugkeer en herstel van Israël is onvoorwaardelijk. Het zal zelfs gebeuren als het volk niet zal willen terugkeren:

Ezechiël 20:32-37, 40-42: "Mooie plannen hadden jullie: gelijk zijn aan de andere volken, dezelfde goden van hout en steen vereren. Maar dat zal niet gebeuren...."

Ezechiël 36:22-25: "Zeg daarom tegen het volk van Israël: Wat ik God, de Heer, ga doen, doe ik niet voor jullie, maar voor mijn heilige naam. Want die hebben jullie overal te schande gemaakt..."

Einde aan kwaad en zonde

Het Messiaanse zal het einde van het kwaad en de zonde kenmerken:

Ezechiël 37:23: "Zij zullen zich niet langer verontreinigen met hun afgoden, met hun walgelijke praktijken, met hun wangedrag...."

Zefanja 3:13: "Zij die van Israël overblijven, zullen geen onrecht doen, geen leugens verkondigen; in hun mond vindt men geen bedrog..."

Zacharia 13:2: "Dan zorg ik dat de afgoden uit het land verdwijnen...."

Maleachi 3:19: "Let op, de dag komt dat alle mensen die hoegmoedig zijn en onrecht doen, als kaf in een oven zullen ze verbranden. Op die dag komen ze om in de vlammen; met wortel en tak worden ze uitgeroeid..."

Jesaja 60:21: "Uw bevolking richt zich geheel naar mij, zij houden het land voor altijd in bezit..."

Jeremia 50:20: "Dan zal men bij Israël geen zonde meer aantreffen en Juda geen misstap meer zien begaan."

Bewustzijn en Kennis van God

Het Messiaanse Tijdperk zal een tijd wereldse bewustzijn, perceptie en kennis van God:

Habakuk 2:14: "...vol als ze zijn van de kennis van de Heer, vol als de zee is met water."

Jesaja 40:5: "Dan zal de Heer verschijnen in al zijn majesteit, heel de mensheid zal getuige zijn."

Jesaja 52:8: "....zij zien het met eigen ogen: de Heer keert naar Zion terug."

Jeremia 31:32-33: "...Geen verbond zoals ik vroeger gesloten heb, toen ik mijn volk uit Egypte haalde. Zij hebben dat verbond verbroken...."

Joël 3:1-2: "....Dan stort ik mijn geest uit, over ieder mens...."

Wereldse aanbidding van God

De Masjiach zal de hele wereld leiden zodat alle God in eenheid dienen.

Zefanja 3:9: "Dan zal ik de volken andere lippen geven en een zuivere taal laten spreken..."

Jesaja 2:2-3: "...In de toekomst zal de Tempelberg, de berg van de Heer, rotsvast staan, hoger zijn dan alle bergen......

Zacharia 9:16:"Als die dag aanbreekt, zal de Heer, hun God, hen redden, want zijn kudde zijn zij."

Zacharia 14:9: De Heer zal koning zijn over heel de aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn, zijn naam de enige naam."

Wereldse vrede en harmonie

Het bewustzijn en kennis van God zal leiden tot een tijdperk van vrede en harmonie in het Heilige Land en over de hele wereld.

Jesaja 2:4: "Hij zal rechtspreken tussen machtige volken en geschillen oplossen tussen talloze naties. Dan smeden ze hun zwaarden om tot ploegscharen."

Hosea 2:20: "...Bogen en zwaarden vernietig ik, al het oorlogstuig verwijder ik uit het land. Mijn volk zal veilig kunnen wonen."

Zacharia 9:10: "Hij zal de strijdwagens uit Israël wegvagen, de paarden uit Jeruzalem, de bogen breekt hij..."

Jesaja 11:6-9: "De wolf is de gast van het lam, de panter legt zich neer naast het bokje..."

Opstanding uit de dood

Jesaja 26:19: "Maar wie u toebehoren, Heer, de doden van mijn volk, zullen leven, weer opstaan..."

Ezechiël 37:12-14: "...Mijn volk, ik zal jullie graven openbreken. Ik haal jullie uit het graf van de ballingschap..."

Daniël (12:2): "Velen van hen die gestorven zijn, zullen ontwaken...."

Einde aan ziekte en dood

Jesaja 35:5-6: "Wie kreupel loopt, springt als een hert, wie stom is, zingt het uit,....."

Jesaja 25:8: "God de Heer vernietigt de dood, voor altijd. Hij droogt ieders tranen...."
© 2007 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: Kabbala - Masjiach - Messias - Messiaanse TijdJesaja 11:9 beschrijft de Messiaanse Tijd als een periode waarin de aarde vervuld zal zijn met kennis van God. Volgens d…
De komst van de Masjiach (messias) bespoedigenDe komst van de Masjiach (messias) bespoedigenEr zijn een aantal manieren om de komst van de Masjiach te bevorden voor zijn laatste dag. In het algemeen gesproken bet…
De persoonlijkheid van de Masjiach (messias)De persoonlijkheid van de Masjiach (messias)In dit artikel bespreek ik de persoonlijkheid van de Masjiach (messias). De Masjiach als mens, in elke generatie en het…
De betekenis van de Heilige Tempel voor de JodenDe betekenis van de Heilige Tempel voor de JodenDe Joodse Heilige Tempel bestaat al 2000 jaar niet meer. Toch staat de Tempel centraal in het Joodse denken. Aan het ein…

Torastudie: De Zondvloed - Genesis 7:11Torastudie: De Zondvloed - Genesis 7:11In Genesis 7:11 staat: 'In het zeshonderdste jaar van het leven van Noach.....braken los al de wellen van de grote afgro…
De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)De tijd vlak voor de komst van de Messias wordt 'Ikvot Meshicha' genoemd. De tijd bepaald door God voor de Messiaanse ve…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: 696188, Pixabay
  • J. Immanuel Schochet (Chabad-Chassidisme)
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 20-09-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.