De geschiedenis van het monotheïsme - rebbe Schneerson

De geschiedenis van het monotheïsme - rebbe Schneerson De essentie van het jodendom is het geloof in Eén God, alle monotheïstische godsdiensten hebben hun origine in Abraham, de ontdekker (of herontdekker) van deze waarheid. Het geschiedenis van het monotheïsme volgens rebbe M.M. Schneerson.

De Tien Geboden

Het joodse geloof in God wordt uitgedrukt in de eerste twee van de Tien Geboden. De eerste bevestigt de waarheid van Zijn wezen. De tweede is de negatieve aanvulling op het eerste -de afkeer van afgodendienst. Afgodendienst is niet noodzakelijkerwijs een gebrek aan geloof in God; het Tweede Gebod begint zo: "U zult geen andere goden hebben dan Ik...." Afgodendienst bevat iedere ontkenning van Gods eenheid.

De bijzonderheden van de wetten van afgodendienst worden beschreven door Maimonides in zijn Mishneh Tora. Hier definieert Maimonides afgodendienst en onderzoekt de verschillende vormen en de begeleidende praktijken, de straffen, de status van een afgod, etc.

Maimonides schrijft: "In de generatie van Enosh (Adams kleinzoon), ging de mensheid zwaar in de fout.... Hun fout was dat zij geloofden God een plezier te doen als zij de krachten van de natuur die Hem dienden, zouden vereren, zoals een koning verlangt dat zijn ministers en dienaren worden vereerd. Spoedig richten zij tempels en altaren op voor de zon en de sterren, offers en liederen brengend, gelovend dat dit de wil van God was.....In latere generaties kwamen er valse profeten....en andere charlatans die claimden dat zij contacten hadden ontvangen van verschillende hemellichamen als hoe te worden gediend en welke beelden hen vertegenwoordigden. Als de jaren voorbij gingen, raakte de vereerde en ontzagwekkende naam van God door de mensheid vergeten....er waren slechts een paar individuen zoals Enoch, Methusalem, Noach, Shem en Eber die God bleven dienen. En zo draaide de wereld todat onze vader Abraham werd geboren. Hij vroeg zich af hoe het kwam dat de hemellichamen draaiden zonder bewegende kracht? Wie bewoog hen? Ze kunnen niet uit zichzelf bewegen.....Zijn hart zoch en ontdekte dat er slechts Eén God is....die alles schiep en dat er in het gehele bestaan geen ander is dan Hem......"

"Op de leeftijd van 40 erkende Abraham zijn Schepper....Hij begon te debateren met de mensen van Ur Casdim...Hij vernietigde de afgoden en begon de mensen te leren dat het alleen goed is om Eén God te dienen....Na hem zetten Izaak en Jacob zijn werk voort. Vanaf Jacob vormde zich een volk dat God kende....Echter in Egypte namen de Israëlieten de gewoonten van de Egyptenaren over....Maar vanwege Gods liefde voor ons en zich houdend aan de eed die Hij gemaakt had met Abraham, koos God Israël, kroonde hen met de mitswot en leerde hen de manier waarop Hij gediend moest worden."

Geschiedenis als wet

De Misbeh Tora van Maimonides is een puur Halachisch, joods wettelijk, werk. Bij de zeldzame aangelegenheden waarop Maimonides afdwaalt met een historisch feit of een filosofisch inzicht, wordt het altijd geopenbaard, bij nader onderzoek, als een wettelijk instructief punt. Hetzelfde geldt voor zijn hoofdstuk over de Wetten Betreffende Afgodendienst: elke detail van deze lange geschiedenis is een Halacha, een cruciale component van de Tora's verbod van afgodendienst. We bespreken hier twee belangrijke punten.

Maimonides eerste punt is dat afgodendienst niet alleen een religieuze zonde is maar ook een rationele fout. Maimonides maakt geen melding van Gods vele openbaringen aan Abraham; hij maakt ook geen melding van de vele profetieën en wonderen die de ontwikkeling van het volk Israël vergezelden. Afgodendienst is irrationeel; de mens die niets meer dan zijn capaciteit van reden gebruikt, kan zijn fout ontwaren en de waarheid ontdekken.

Aan de ander kant, bij het einde van het historisch verslag,maakt Maimonides het tegenovergestelde punt: zonder Goddelijke interventie zou het geloof door Abraham gesticht niet hebben overleefd. De menselijke reden is niet genoeg. Het kan fouten blootleggen, de waarheid ontdekken, een leven transformeren, duizenden overtuigen, een natie stichten. Maar het is slechts zo sterk als de menselijke ego waarvan het ontstaat. Het kan worden verdraaid en onderdrukt door het leed van het leven: breek de persoon en zijn ideeën worden ongeldig. De ballingschap en de moeilijkheden ervaren door de Israëlieten in Egypte vernietigde bijna de natie die God kende. Als God zichzelf niet had openbaard aan ons op de Sinaï, zou er geen monotheïsme zijn.

Gedachte en Meer

Het is niet genoeg te zeggen: "God openbaarde Zizhzelf aan ons op de Sinaï en vertelde ons dat er geen andere goden of krachten zijn die partner zijn aan Zijn wezen en Zijn bestuur van het universum. Dus ik weet dat het zo is. Als Hij het zegt is dat genoeg voor me: de logica van deze waarheid is irrelevant." Nee, zegt Maimonides. Het Tweede Gebod verplicht de jood dat zijn gedachte, niet alleen zijn overtuigingen, de mogelijkheid van ander goden behoort te ontkennen. Hij moet niet alleen accepteren dat dit zo is, maar ook begrijpen dat, rationeel, het niet anders kan. Elke jood wordt bevolen de erkenning van de Goddelijke waarheid door Abraham verkregen te ontwikkelen. Het is de openbaring op Sinaï dat irrelevant is. Monotheïsme is een rationele waarheid gesteund door onomstotelijke argumenten.

Dat mag zo zijn, zegt Maimonides, maar de jood zijn ontkenning van vreemde goden is meer dan een onomstotelijke filosofie. Het is een geloof ingeplant in de kern van onze zielen, die ook voortduurt wanneer logica wegebt en reden impotent wordt. Om waarlijk te geloven moet men begrijpen, maar begrip alleen is slechts de sterfelijke schaduw van het onsterfelijke geloof. Het filosofie-geloof van Abraham overleefde Egypte ter nauwernood. Het supra-rationele geloof dat we op de Sinaï kregen, waar God Israël koos als de Zijne, kroonde hen met de mitswot en instrueerde hen de manier waarop Hem te dienen, heeft een honderd Egypten overleeft en elke dwaasheid van de geschiedenis.
© 2007 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geschiedenis Jodendom: Joodse filosofie - Philo & SaädjaGeschiedenis Jodendom: Joodse filosofie - Philo & SaädjaDe oorsprong van de Joodse filosofie dateert al vanuit de tijd van de Bijbel. Er zijn veel argumenten in de Bijbel terug…
Geschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkGeschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkVeel mensen begrijpen niet het begrip 'Israël als Uitverkoren Volk'. Ze denken dat Israël boven de andere volken staat.…
Boekrecensie: Het Jodendom – Isidore EpsteinrecensieBoekrecensie: Het Jodendom – Isidore Epstein'Het Jodendom' van Isidore Epstein is hét gezaghebbende boek over de Joodse religie. Het wordt gepresenteerd tegen de ac…
Wat is het doel van het leven? - een woning voor GodIn het tweede deel van 'Wat is het doel van het leven?' aandacht voor een woning voor God. We hebben eerder gezien dat d…

Torastudie: God belooft Abraham zoon - Genesis 18:1-19Torastudie: God belooft Abraham zoon - Genesis 18:1-19In Genesis 18:1-19 komt God bij Abraham op bezoek. Drie mannen (engelen) vertellen namens God dat Abraham een zoon zal k…
De Islam nader bekekenDe Islam is één van de wereldgodsdiensten. Het bestaat uit verschillende stromingen met elk zijn eigen weg. Twee dingen…
Bronnen en referenties
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 26-06-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.