Torastudie: De roeping van Abram - Genesis 12:1-5

Torastudie: De roeping van Abram - Genesis 12:1-5 In Genesis 12:1-5 krijgt Abram de opdracht om Ur der Chaldeeën (Casdim), waar afgoden worden gediend, te verlaten en zich te vestigen in Kanaän. Abram realiseert zich dat er slechts Eén God is die het universum bestuurt. God schiep alles en er is geen ander dan Hij. Abram krijgt de opdracht om de wereld te veranderen. Daarvoor moet hij de Joodse natie op richten in het land Kanaän die als modelstaat fungeert voor de rest van de wereld.

Genesis 12:1-5

De Here nu zei tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Toen hing Abram, zoals de Here tot hem gesproken had, en Lot ging met hem; en Abram was vijf en zeventig jaar oud, toen hij uit Haran trok. Abram nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en de lieden, die zij in Haran verkregen hadden, en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän.

Genesis 12:1

En de Eeuwige zeide tot Abraham: "Begeef u van uw land...

Paleis in vlammen

Er was eens een persoon die van plaats naar plaats reisde en een paleis in vlammen zag staan. Hij zei: "Kan het zijn dat er geen meester van het Paleis is?" Dus de eigenaar van het paleis zocht naar hem en zei: "Ik ben de meester van het Paleis." Op dezelfde manier ging Abraham rond zeggende: "Kan het zijn dat de wereld geen meester heeft?" God keek rond en zei: "Ik ben de eigenaar, de meester van de wereld."

Vonken van heiligheid

Vanaf de tijd dat God tegen onze vader Abraham zei: "Begeef u van uw land.." en "Abraham ging, reizende zuidwaarts", begon het proces van biroerim -van het uittrekken van de vonken van heiligheid die verspreid zijn over het hele universum en begraven zijn in het materiële bestaan.

Door de mate van Goddelijke voorzienigheid, zwerft een persoon rond in zijn reizen naar de vonken die door hem uitgetrokken moeten worden in afwachting van hun inlossing. De Oorzaak van Alle Oorzaken brengt de vele omstandigheden en voorwendsels tot stand die een persoon naar die plaatsen brengt waar zijn persoonlijke doel in het leven moet worden uitgevoerd.

Genesis 12:1

Begeef u van uw land en van uw geboorteplaats en van uw vaders huis naar het land, dat Ik u zal aanwijzen.

Van uw land - van uw wil

"Van uw land" -van uw wil (erets, het Hebreeuwse woord voor land is etymologisch gerelateerd aan het woord ratzon (wil)). "Van uw geboorteplaats" -van je emotionele en gedrag ego (die het product is van de omgeving van een persoon). "Van uw vaders huis" -van je intellect (in de terminologie van de Kabbala, wordt het intellect gerefereerd als de vader binnen de mens, omdat het de voorvader van en de autoriteit is over zijn gevoelens en gedragspatroon).

Genesis 12:5

En Abraham nam Sarai zijn vrouw....en de personen die zij hadden verworven in Charan.

Goddelijke Aanwezigheid

Abraham zou mensen in zijn huis uitnodigen, gaf hem te eten en te drinken, toonde hen liefde en bracht hen dichter bij God, bekeerde hen en bracht hen onder de vleugels van de Goddelijke Aanwezigheid. Dit is om ons te leren dat degene die een persoon onder de vleugels van de Goddelijke Aanwezigheid brengt, het beschouwd wordt alsof hij hem geschapen heeft, gevormd heeft en ontwikkeld heeft.

Abrahams kinderjaren en volwassen jaren

Maimonides beschrijft Abrahams eerste jaren:
Toen hij een kind was zochten zijn gedachten en vroegen af: Hoe draaien de hemellichamen zonder een bewegende kracht? Wie draait ze? Ze kunnen niet uit zichzelf bewegen! Vanwege de afgoderij in Ur Casdim, had hij niemand die hem iets kon leren: zijn vader, moeder en anderen dienden afgoden. Maar zijn hart zocht...tot hij de waarheid bevatte en het juiste pad begreep door zijn wijsheid en er achter kwam dat er Eén God is... Die alles schiep en dat er geen ander is dan Hij. Hij kwam er achter dat de gehele wereld dwaalde...

Op de leeftijd van 40 herkende Abraham zij Schepper...Hij begon te debatteren met het volk van Ur Casdim en zei: "Dit is niet de ware manier die jullie volgen." Hij vernietigde de afgoden en begon de mensen te onderwijzen dat het alleen goed is Eén God te dienen....Toen hij ze met zijn argumenten versloeg, wenste de koning hem te doden; hij werd wonderbaarlijk gered. Hij verliet Charan en leerde de wereld dat er Eén God is.

verschillende niveaus van erkenning en begrip

Andere verslagen geven verschillende leeftijden waarop Abraham de waarheid van God ontdekte. De Talmoed (Nedariem 32a) verklaart dat Abraham zijn Schepper ontdekte op driejarige leeftijd; andere bronnen noemen de leeftijden van 4, 48 en 50. De Lubavitcher rebbe legt uit dat deze bronnen niet in conflict met elkaar zijn, maar eerder relateren aan de verschillende niveaus van erkenning en begrip door Abraham.
© 2007 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De God van Abraham, de God van Isaak en de God van JakobDe God van Abraham, de God van Isaak en de God van JakobIn de Bijbel staat dat Mozes door God geroepen wordt bij de brandende struik. God openbaart zich aan Mozes als de God va…
Torastudie: God belooft Abraham zoon - Genesis 18:1-19Torastudie: God belooft Abraham zoon - Genesis 18:1-19In Genesis 18:1-19 komt God bij Abraham op bezoek. Drie mannen (engelen) vertellen namens God dat Abraham een zoon zal k…
Schepping en evolutie?Het boek ‘Genesis, Een spirituele visie op de vroegste geschiedenis’ van Emil Bock (1895 – 1959), een Duitse schrijver e…

Torastudie: God geeft Abram Kanaän - Genesis 12:6-8Torastudie: God geeft Abram Kanaän - Genesis 12:6-8In Genesis 12:6-8 kunnen we lezen dat God aan Abram het land Kanaän schenkt voor hem en zijn nageslacht (het Joodse Volk…
Torastudie: Noach, Sem, Cham en Jafet - Genesis 9:20-23Torastudie: Noach, Sem, Cham en Jafet - Genesis 9:20-23In Genesis 9:20-23 wordt een stukje behandeld dat gaat over Noach en zijn zonen Sem, Cham en Jafet. Noach plantte een wi…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
  • Midrash Rabbah: a compilation of Midrashic interpretations of the Pentateuch and certain other Biblical books, composed in the fourth century
  • Sholom DovBer of Lubavitch: Rabbi Sholom DovBer of Lubavitch, fifth leader of Chabad-Lubavitch;1860-1920; founder of the Tomchei Temimim yeshivah in Lubavitch in 1897, famed for his profound analytical treatment of Chabad chassidism
  • The Chassidic Masters
  • Sifri: a treatise on the derivation of Torah law from the exegesis of the verses of Numbers and Deuteronomy, written during the time of the Mishnah by Rav
  • Va'etchanan
  • Mishneh Torah, Laws Concerning Idol Worship 1:3
Jehoeda (520 artikelen)
Laatste update: 03-01-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.