Torastudie: Evolutie van het kwaad – Leviticus 26:14

Torastudie: Evolutie van het kwaad – Leviticus 26:14 De meest prangende vraag die veel mensen bezig houdt is waarom slechte dingen gebeuren bij goede mensen. Waar was God tijdens de Kruistochten, de Holocaust, pogroms, etc.? Hoe kan God figuren zoals Hitler en Stalin tolereren? We hebben geen antwoorden op deze vragen. Het onderwerp gaat ons te boven. Ook het chassidisme heeft geen antwoord op deze vragen. Toch biedt het Chassidisme bepaalde inzichten die de vragen in een brede context plaatsen. Een visie van dr. Yaakov Brawer, professor biologie.

Briljante duisternis

Er zijn twee dimensies:
 1. De bron en wortel van het lijden;
 2. De vorm die het lijden aanneemt.

de bron en de wortel van het lijden

Wanneer we kijken naar het Shema dan lezen we dat God licht vormt en duisternis schept. Schepping (Beriah) gaat vooraf aan vorming (Yetzirah). Dus er was eerst duisternis en toen pas licht.

In de overgang van Beriah naar Yetzirah wordt het licht verminderd zodat het gevangen kan worden in de vaten van Yetzirah. De gebeurtenissen van het leven die geworteld zijn in de hoogste niveaus van het goddelijke welzijn, overstijgen de vermogens van het gecreëerde intellect en worden zo vaak gezien als de afwezigheid van het goede.

voorbeeld
Wanneer een kind van acht maanden met zijn vingers in het stopcontact probeert te komen, geeft één van zijn ouders een flinke tik om dit te voorkomen. Het kind ervaart de tik als pijnlijk en gemeen omdat het nog niet beseft hoe gevaarlijk het is om met stroom in aanraking te komen. Hoewel het slaan als gemeen overkomt, zal de ouder het kind ook meteen troosten. Bovendien beseft het kind intuïtief dat het slaan door de ouder niet vijandig bedoeld is.

Maar hoe kunnen we het kwaad begrijpen dat God via Satanische figuren als Hitler en Stalin veroorzaakt? Daarvoor is wat kennis van de Kabbala nodig. Gevoera is rechtvaardigheid en chessed vriendelijkheid. Gevoera completeert en perfectioneert chessed. De manifestaties van gevoera dalen naar de lagere niveaus van de Schepping. Zij nemen echter de eigenschappen aan van de werelden waardoor zij afdalen en raken zo uit balans. Uiteindelijk worden het gevoerot kashot (harde soberheden) – een medium waarin het goddelijke zo diep verborgen is dat het compleet onherkenbaar is. Zo lijkt het kwade in de wereld geheel los te staan van Gods doel en lijkt het onafhankelijk te opereren. In werkelijkheid handelt het geheel volgens Gods wil.

We spraken al over de baby die gered werd door één van zijn ouders en nu een productief leven kan leiden. Maar hoe zit het met degenen die het kwaad niet overleven? In werkelijkheid sterft geen enkele ziel, alleen het lichaam sterft. De ziel verlaat deze wereld tijdelijk maar komt terug in de Komende Wereld (eventueel is eerst nog reïncarnatie noodzakelijk).

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

We willen nog een nadere toelichting geven op Chessed en Gevoera. De Schepping van God is op basis van Chessed (vriendelijkheid) gebeurd. Omdat Chessed grenzeloos is is Gevoerah nodig om het in goede banen te leiden. Zou alleen Chessed bestaan dan zou de wereld vol zondaars zijn omdat alles bedekt wordt door de mantel der liefde. Zou alleen Gevoera bestaan dan zou geen mens de toetsing van het oordeel kunnen weerstaan. Chessed en Gevoera opereren samen met behulp van Tiferet. Binnen de mens wordt dit Rachamiem (mededogen) genoemd. Tiferet zorgt er voor dat mededogen aan de juiste persoon wordt gegeven (bij Chessed alleen lukt dit niet). Het staat ook gelijk met waarheid (Emet) in de zin dat Chessed en Gevoera het eens zijn. Tiferet is het hart in het lichaam en zorgt dat rechts en links in harmonie met elkaar zijn.

Overigens staan de aartsvaders synoniem voor Chessed (Abraham), Gevoera (Izaäk) en Tiferet (Jakob). Jakob (Israël) is de perfecte balans tussen Chessed en Gevoera. De kinderen van Jakob worden dus allen als rechtvaardig gezien.

Om nog even terug te komen op het feit dat goede mensen door het kwade getroffen worden willen we verwijzen naar het verhaal van Kaïn en Abel. Het klinkt erg onrechtvaardig dat de rechtvaardige Abel het loodje moet leggen. Toch krijgt Abel later een nieuwe kans doordat zijn ziel reïncarneert. Volgens de Joodse traditie is Mozes de reïncarnatie van Abel's Neshama (het derde niveau van de ziel). Het goede deel van de Nefesh (de laagste van de vijf niveaus van de ziel) werd gegeven aan Seth; het slechte deel van de nefesh ging naar Balaam (en later Nabal). En de Roeach (geest, één van de vijf niveaus van de ziel) van Abel ging naar Noach.

de vijf niveaus van zielsbewustzijn:
 1. Nefesh (Psyche)
 2. Roeach (Geest)
 3. Neshama (Ziel)
 4. Chaya (Levende)
 5. Jechida (Enkele)

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waaruit wordt het licht gevormd?
 2. Waarom is Gevoerah noodzakelijk?
 3. Wat gebeurt er als er alleen Chessed is?
 4. Wat gebeurt er als er alleen Gevoera is?
 5. Waarom worden de zonen van Jakob als rechtvaardigen gezien?
 6. Op welke wijzen wordt het lijden van goede mensen gecompenseerd?

Lees verder

© 2013 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Nietzsche over MedelijdenDe filosoof Friedrich Nietzsche heeft net zoals de meeste filosofen stukken geschreven over deugd, ethiek en moraal. Zo…
Het probleem van het lijdenHet probleem van het lijdenFilosofische en logische gedachtengang over het bestaan van God en het kwade in de wereld volgens Epicurus (371 - 342 v.…
Probleem van het lijden: een probleem voor het christendom?Probleem van het lijden: een probleem voor het christendom?Het probleem van het lijden wordt vaak als belangrijk argument gegeven tegen het bestaand van God. En dan vooral de God…
Hoe kwaad te bestrijden - Joodse visieHoe kwaad te bestrijden - Joodse visieWat is kwaad? Voor velen is bijvoorbeeld de aanslag van 11 september 2001 het symbool van kwaad. Is het iets werkelijk,…

De acht verheven aartsengelen – ZadkiëlDe acht verheven aartsengelen – ZadkiëlIn het christendom verzinnebeeldt de aartsengel Zadkiël de ‘rechtschapenheid van God’. Hij is de engel die voorkwam dat…
De acht verheven aartsengelen – Samaël (Satan)De acht verheven aartsengelen – Samaël (Satan)Samaël, of Samuël, is een van de meest omstreden aartsengelen. Hij wordt de gevallen engel Satan genoemd, hoewel hij dat…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • The Evolution of Evil - Ya'akov Brawer
 • The Sefirot - Nissan Dubov
 • Abel's Nefesh, Ruach and Neshama - Gate of Reincarnations: Chapter Twenty-Nine, Section 2b (Rabbi Yitzchak Luria)
 • The Incarnations of Abel - Gate of Reincarnations: Chapter Twenty-Nine, Section 2b (Rabbi Yitzchak Luria)
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 14-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.