mijn kijk op

Noachieden: Is God in de Tenach wraakzuchtig? Neen!

In het gesprek tussen Joden en christenen komt vaak het volgende misverstand naar voren: God toont zich in de Tenach, volgens veel (linkse) christenen, wraakzuchtig. En om die reden zijn Joden, die deze God dienen, ook wraakzuchtig. Een God van liefde en genade kan volgens christenen niet tegelijkertijd wraakzuchtig zijn. Volgens christenen toont God zich alleen in het NT vol liefde en genade. Maar wie het NT leest merkt al snel dat daarin nog verschrikkelijkere beelden van wraak gedachten staan: “Onze God is een verterend vuur" (Hebr. 12:29). En Paulus reserveert het recht op wraak uitdrukkelijk voor God. Maar is de God van Israël in de Tenach wel wraakzuchtig?

Bestaat de God der wrake? Neen!

Het Hebreeuwse werkwoord 'naqam' betekent 'wreken'. Wreken kan echter op twee manieren worden vertaald. Ten eerste in de zin van 'wraakzucht' en ten tweede in de zin van 'gerechtigheid'.

In de Tenach (Lev. 19:18) staat heel duidelijk dat wraakzucht verboden is: ”Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk.”

In de Talmoed wordt dit uitvoerig besproken. Het Hemelse gericht herinnert de mens aan de volgende drie fouten:
 1. God in verzoeking brengen
 2. een berekenend gebed
 3. het oordeel over zijn metgezellen brengen

Bij het Pesachfeest wordt geleerd geen wraak te nemen voor het verdrinken van de pasgeborenen en voor de herendienst. Overigens vond voor elk van de Tien Plagen in Egypte een soort van vredesaanbod plaats. Alleen omdat het aanbod niet geaccepteerd werd kwam een volgende plaag als noodzakelijk kwaad. Ook eist de Tora wet van de Joden dat bij belegering van een stad eerst een vredesaanbod gedaan moet worden. Tevens zijn regels vastgelegd m.b.t. de plichten van een strijder t.o.v. krijgsgevangen vrouwen.

Visie van Jehoeda

Bovenstaande roept meteen een aantal vragen op. Twee belangrijke daarvan willen we bespreken.
 1. De vraag wat dan gedaan moet worden als geen sprake mag zijn van wraakzucht.
 2. De vraag hoe we Israëls militaire optreden tegen de Palestijnen moeten interpreteren. Is hier geen sprake van vergelding? Veel (linkse) christenen zien hierin het bewijs dat het Joodse volk inderdaad gewelddadig is.

1. Vergeven is een langzaam proces

Omdat wraak is uitgesloten rest niets anders dan de ander die kwaad heeft gedaan te vergeven. Maar hoe moet dat dan? In ieder geval houdt dit een langdurig veelzijdig proces in. Het is een lange reis waarin we langzaam voorwaarts gaan en ons doel bereiken.

Volgens de Lubavitcher Rebbe zijn er drie niveaus van vergeving:
 1. We moeten de ander geen kwaad toewensen en we moeten zelfs bidden voor zijn/haar/hun welzijn. We mogen ons nog gekwetst en zelfs boos voelen maar mogen niet hopen dat de ander ten onder gaat.
 2. We moeten onze boosheid vergeten. Dit vergt een proces van genezing en zoeken naar de ziel.
 3. Tot slot moeten we de relatie herstellen. Pas dan is de vergeving compleet. Toch is dat laatste niet altijd mogelijk omdat de verhoudingen zo giftig zijn dat het beter is om uit de buurt te blijven. Wel is respectvol gedrag t.o.v. de ander noodzakelijk.

2. Is er sprake van Israëlische wraak of zelfverdediging?

Veel Israëlhaters noemen Israëls vergeldingsacties tegen Palestijnse terroristen een vorm van wraak en geen zelfverdediging omdat hierbij af en toe onschuldige Palestijnen worden gedood. Zelfs de terroristen zien zij vaak als onschuldig.

Feit is dat bij Israëlische militaire acties helaas ook onschuldige Palestijnen omkomen. Maar dit heeft niets met opzet te maken. Het Israëlische leger hanteert een totaal ander beleid dan de Arabische landen t.a.v. haar burgers. In die landen worden juist opzettelijk burgers gedood (zie bijvoorbeeld tijdens de burgeroorlog in Syrië). De IDF tracht juist om burgers zoveel mogelijk te beschermen. Veelal wordt een militaire operatie duidelijk van tevoren aangekondigd en kunnen burgers naar veiligere oorden vertrekken. Echter in Gaza houden Hamas en andere terroristische organisaties de Palestijnen gegijzeld door hen als menselijk schild te gebruiken. Hamas lokt geweld uit en hoopt dat Israël fouten maakt zodat er veel Palestijnen omkomen en de wereld Israël kan veroordelen.

Maar Israël kan natuurlijk niet toestaan dat Hamas Joden doodt. Israël moet haar burgers, ook conform het internationaal recht, verdedigen. Juist het Joodse volk, met een geschiedenis van meer dan 2000 jaar vervolgingen, kan zich niet veroorloven opnieuw het slachtoffer te worden van geweld.

De opmerking van Israëlhaters dat Israël altijd wraak neemt klopt dus niet. Wat zij werkelijk bedoelen is dat ze willen dat Israël vernietigd wordt. Zij willen niet dat Israël zich hierbij verdedigt.
© 2013 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De elementen in de Astrologie: Het waterelementDe elementen in de Astrologie: Het waterelementEen horoscoop bestaat uit 12 dierenriemtekens maar ook uit 4 elementen n.l. vuur, aarde, lucht en water. Elk dierenriemt…
Het Jodendom is een systeem van wetten - Waarom belangrijk?Het Jodendom is een systeem van wetten - Waarom belangrijk?Veel mensen begrijpen niet waarom Joden de Wet (Tora) naleven. Ze denken dat Joden door het naleven van de wetten de lie…
Bijbel (Tenach) - Canon & ToraBijbel (Tenach) - Canon & ToraHet Oude Testament (Tenach) is in de loop der geschiedenis met verschillende benamingen aangeduid. De vroegste benaming…
Bijbel (Tenach) - De positie van de mensBijbel (Tenach) - De positie van de mensDe mens wordt in de Tenach aangeduid door middel van verschillende woorden, die elk de verschillende aspecten van de men…

Wat is de Bible Belt?Wat is de Bible Belt?De Bible Belt, ook wel Bijbelgordel genoemd, is een geografische band in Nederland die vanuit het westen van Overijssel…
Joodse Bijbel: het koninkrijk van JeroboamJoodse Bijbel: het koninkrijk van JeroboamJeroboam komt in opstand tegen Koning Rehabeam die zijn vader Koning Salomo had opgevolgd. Na de succesvolle opstand tra…
Bronnen en referenties
 • Inleiding in de Joodse godsdienst – Leo Prijs
 • How do I explain Israel's Actions in Gaza – Rabbijn Aron Moss
 • Must I Forgive Everyone – Michoel Gourarie
 • Artikelen Etsel, zie bij Lees verder
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 02-09-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.