Joodse Bijbel: het koninkrijk van Jeroboam

Joodse Bijbel: het koninkrijk van Jeroboam Jeroboam komt in opstand tegen Koning Rehabeam die zijn vader Koning Salomo had opgevolgd. Na de succesvolle opstand tracht hij in de nieuw gevormde onafhankelijke staat het Tienstammenrijk van Israël stabiliteit te creëren. Soms wordt dit rijk ook wel 'Efraïm' genoemd naar de stam waaruit Jeroboam afkomstig is. Jeroboam maakt van Sichem de hoofdstad van Israël. Koning Rehabeam behoudt alleen nog macht over de gebieden van de stammen Juda en Benjamin met Jeruzalem als hoofdstad.

De zonden van Jeroboam

Jeroboam weet dat de toewijzing van de Joden aan Jeruzalem ligt bij de heiligheid van de stad vanwege de Heilige Tempel. Hij wil voorkomen dat de Joden drie keer per jaar naar Jeruzalem gaan. Om politieke redenen verlaat hij het geloof in Eén G'd. Hij introduceert de dierencultus uit Egypte. Hij richt tempels op in Bethel (in het zuiden) en Dan (in het noorden) waar hij gouden kalveren laat plaatsen. De Joden wordt bevolen naar de nieuwe tempels te gaan en afgoden te dienen. Een andere zonde die Jeroboam begaat is het aanstellen van priesters uit alle stammen in plaats van alleen de stam Levi. Jeroboam maakt zichzelf tot Hogepriester en handelt als zodanig wanneer hij Bethel of Dan bezoekt. Ook stelt hij een soortgelijk feest in als Soekot op de 15de Cheswan, een maand later dan het echte Soekot. De echte priesters en Levieten vertrekken naar Jeruzalem en andere delen van Juda. Vele Joden gaan met hem mee en versterken zo het rijk van Rehabeam.

Jeroboam en de ware profeet

Op een dag wanneer Jeroboam als Hoge Priester offers brengt aan zijn afgoden komt een profeet van G'd uit Juda voor het altaar staan en zegt dat een kind geboren zal worden in het huis van David met de naam Joshiahoe en deze zal op Jeroboam de priesters van de offerplaatsen, die wierook op hem branden, ten offer brengen. Als teken dat de profeet door G'd gezonden is zegt hij: het altaar zal splijten en de as die erop ligt zal op de grond vallen. Jeroboam wordt kwaad en strekt zijn hand uit naar de profeet, maar zijn arm verstijft en kan hem niet meer naar zich toe bewegen. Het altaar splijt daarop en de as valt op de grond zoals de profeet heeft voorspeld. Jeroboam krijgt spijt en vraagt de profeet tot G'd te bidden en zijn hand weer te herstellen. De profeet doet dit en de hand van Jeroboam geneest weer. Jeroboam nodigt de profeet uit om te eten, maar deze weigert omdat hij G'd beloofd heeft niets te eten en te drinken tijdens zijn missie.

Het bovenstaande incident wordt spoedig gevolgd door een volgende. Eén van de zonen van een oude profeet in Bethel vertelt wat de profeet uit Juda had gedaan en wat hij had gezegd tegen Jeroboam. De oude profeet reist vervolgens op zijn ezel de profeet uit Juda achterna. Ze ontmoeten elkaar onder een terebint. De oude profeet nodigt de Judeese profeet uit bij hem thuis te eten en te drinken. Maar opnieuw weigert de profeet uit Juda. De oude profeet zegt dat een engel van de Eeuwige hem de opdracht gaf de Judeese profeet toch uit te nodigen. Uiteindelijke gaat de profeet op het aanbod in. Na de maaltijd geeft de oude profeet hem een ezel voor de terugreis naar Juda. Maar deze wordt door G'd gestraft omdat hij zich niet aan G'ds bevel hield. Hij wordt door een leeuw onderweg gedood. De oude profeet hoort het bericht van reizigers en brengt het lichaam naar Juda waar het wordt begraven.

Het volk Israël is onder de indruk van de gebeurtenissen, maar Jeroboam niet. Hij blijft afgoden dienen. Zijn paleis bouwt hij in Tirzah.

De Koningin (vrouw van Jeroboam) bezoekt profeet Ahijah

Niet veel later wordt de oudste zoon van Jeroboam ernstig ziek. Op verzoek van Jeroboam gaat zijn vrouw vermomd naar de oude profeet Ahija die in Silo woont. Hoewel hij blind is vraagt hij onmiddellijk aan Jeroboams vrouw waarom ze zich vermomd heeft. Hij vertelt haar dat het huis van Jeroboam door kwaad getroffen zal worden en weggeveegd zal worden als straatvuil. Hij zegt tegen Jeroboams vrouw snel naar huis te gaan waar haar kind zal sterven. Zodra ze naar haar stad is teruggekeerd sterft haar zoon. Ondanks alles blijft Jeroboam tot aan zijn dood afgoden dienen. Hij regeert in totaal 22 jaar.

Nadabs korte regeerperiode

Jeroboam wordt opgevolgd door zijn zoon Nadab die slechts kort regeert. Ook handelt hij tegen G'ds wil in. Hij wordt gedood door generaal Baasha van de stam Issachar die zichzelf uitroept tot Koning van Israël. Het volk accepteert hem.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Hoe wordt het Tienstammenrijk van Israël ook wel genoemd?
 2. Welke stammen behoren niet meer tot Israël?
 3. Op welke manier tracht Koning Jeroboam de Joden weg te houden uit Jeruzalem?
 4. Wie kunnen volgens Koning Jeroboam priesters worden in Israël, maar waarom is dit verboden?
 5. Wat vertelt een profeet uit Juda aan Jeroboam?
 6. Waarom blijft de profeet niet eten en drinken?
 7. Wat gebeurt er als de profeet uit Juda op aandringen van een oude profeet uit Bethel toch blijft eten en drinken?
 8. Hoe straft God Jeroboam?

Lees verder

© 2013 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Rehabeam en Abijah van JudaJoodse Bijbel: Rehabeam en Abijah van JudaJudea is trouwer aan G'd dan het Koninkrijk Israël. De religieus Joodse traditie houdt 125 jaar stand. Toch zondigt Koni…
Joodse Bijbel: Baasha, Zimri, Omri, AchabJoodse Bijbel: Baasha, Zimri, Omri, AchabZoals de profeet Ahija heeft voorspeld begint Koning Baasha zijn regeerperiode met bloedvergieten. Hij vernietigt het he…
Joodse Bijbel: Het Huis van JehuJoodse Bijbel: Het Huis van JehuKoning Jehu is aan de macht in Israël en besluit de Baäl godsdienst te verwijderen uit Israël. Toch aanbidt Jehu niet al…
Joodse Bijbel: Einde Koninkrijk IsraëlJoodse Bijbel: Einde Koninkrijk IsraëlHet gaat slecht met Israël. De zonden van het volk worden met de dag erger. Koning Jeroboam II regeert veertig jaar. Na…

mijn kijk opNoachieden: Is God in de Tenach wraakzuchtig? Neen!In het gesprek tussen Joden en christenen komt vaak het volgende misverstand naar voren: God toont zich in de Tenach, vo…
Joodse denkers: Rasji Bijbelcommentaar; een uiteenzettingJoodse denkers: Rasji Bijbelcommentaar; een uiteenzettingIn dit artikel een algemene uiteenzetting van het Bijbelcommentaar van Rasji. Rasji werkte tegelijk aan zijn commentaren…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
 • Tenach
Jehoeda (1.614 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.