Jodendom: Stichting van het Chassidisme

Jodendom: Stichting van het Chassidisme In 1734 (Joodse jaar 5494) werd door de Baal Shem Tov het Chassidisme gesticht. In die dagen was de leer van de Tora het enige pad van het Jodendom en de ongeletterde en niet-geschoolde Joden werden als tweederangs beschouwd door het gewone orthodoxe Jodendom (Mitnagdiem). De Baal Shem Tov leerde echter dat Jodendom en de Tora het eigendom was van alle Joden. Iedere Jood is in staat G'd te dienen.

Dienst aan G'd

De Baal Shem Tov benadrukte dat het dienen van G'd vitaal is in het hele leven van iedere Jood; dat de religieuze potentieel van het gebed onberekenbaar is. Bidden, echter, is niet G'd een verzoek in te dienen, hoewel dat wel op het eind van het gebed het geval is, maar het één voelen met G'd; de staat van de ziel wanneer de mens het bewustzijn van zijn gescheiden bestaan opgeeft en zichzelf verenigt met de Eeuwige G'd. Zo'n staat brengt een onbeschrijfelijke vreugde voort, die een noodzakelijk ingrediënt is in het dienen van G'd. Vreugde van de mitswa werd het handelsmerk van Chassidisme.

Kenmerken van de Chassidische leer

Kenmerken van de Chassidische leer zijn:
  • Tora heeft G'ddelijke oorsprong. De Tora bestond zelfs vóór de schepping van de wereld. God schiep de wereld met de Tora in de hand. Het is de blauwdruk van de Schepping. De structuur van de Tora is de structuur van onze werkelijkheid. De Tora heeft eeuwigheidswaarde en is dus geen geschiedenisboek.
  • messianisme: op het eind der tijden komt een koning uit het Huis van David die de redder is van de mensheid en de wereld. De nadruk ligt bij de chassidiem op de verlossing van de individuele mens.
  • devekoet (extase) en gebedsmystiek: de mysticus raakt in extase tijdens het gebed. Hij concentreert zich hierbij op twee zaken: de wereld van de sefirot en de wereld van de Hebreeuwse taal. Tijdens het gebed tracht de mysticus zich te verbinden met de verborgen spirituele kern achter de scheppingsvormen. Er komt een onlosmakelijke band tussen de uiterlijke vorm en het innerlijke wezen. Bij die eenwording (yichud) 'kleeft' de mysticus aan G'd. Aan hem worden diepere zin van de schepping geopenbaard.
  • het kwaad: is volgens de Chassidiem van G'd afkomstig. Het kwaad moet teruggebracht worden tot zijn oorspronkelijke goede en harmonische toestand.
  • liefde voor de medemens: iedere Jood moet zijn mede-Jood liefhebben. Deze visie is afkomstig van Kabbalist Luria.
  • de G'ddelijke Voorzienigheid: alles wat in een mensenleven gebeurt heeft een bepaalde betekenis. G'd leidt zowel de wereld als de individuele mens.
  • het dienen van God in vreugde: op grond van Psalm 100:2. De Schepping is een liefdevolle daad van G'd naar de mens toe. Daarom moet de mens zich tevreden en gelukkig voelen.

Veel volgelingen

Veel mensen werden volgelingen van de Baal Shem Tov. Onder de duizenden volgelingen waren de meest geleerde Rabbijnen en Talmoedgeleerden. Eén van de grootste, Rabbi Dovner van Meseritch, werd de opvolger van de Baal Shem Tov en de leraar van de gevierde Rabbi Schneur Zalman van Ladia.

Deze buitengewone geleerden en rabbi's hielpen met het verspreiden van de leerstellingen van de Baal Shem Tov in hun gemeenschappen, zodat de nieuwe Chassidische beweging zich door Polen en de naburige provincies verspreidde.

Tegenstand van de Mitnagdiem

Sommige rabbi's die niet bekend waren met de leerstellingen van de Baal Shem Tov dachten dat het ging om een nieuwe valse 'messiaanse' beweging en begonnen er zich tegen te verzetten. Maar de Baal Shem Tov en zijn aanhangers waren juist tegen een messiaanse beweging.

De eerste openlijke tegenstand tegen de Baal Shem Tov en zijn beweging kwam in het jaar 5515 (1755), zo'n twintig jaar na het begin van het openbaar maken van zijn werk. Maar de oppositie kon niet veel uitrichten tegen de Chassidiem, die steeds meer steun kregen, zowel onder de massa's als onder geleerden en rabbijnen. Dus aan het aan eind van zijn leven was de Baal Shem Tov getuige van de strijd tussen de Chassidiem en de gewone orthodoxie (de Mitnagdiem). Maar hij zag ook de uiteindelijke overwinning. Wanneer de strijd ten einde zou zijn, kon de weg voor de Messias geplaveid worden, zo leerde de Baal Shem Tov.

Spoedig begon de breuk tussen de Chassidiem en de Mitnagdiem te helen. Binnen 50 jaar behoorde de helft van de Joodse bevolking van Oost Europa tot de Chassidische beweging. Tegenwoordig bestaat de Chassidische bewegingen uit meerdere groeperingen, zoals de Chabad, Breslov en anderen. Sommigen staan uiterst vijandig tegenover elkaar. Dit heeft vooral te maken met hun standpunt ten aanzien van Israël. De Chabad is er pro-zionistisch waarbij de focus gericht is op het behoud van het leven (Israël moet er alles aan doen om het leven van Joden te sparen), terwijl de Satmar erg anti-zionistisch is waarbij men niets moet hebben van de seculiere politiek van de zionisten en men stelt dat G'd beloofd heeft het Joodse Volk terug te brengen naar het Heilige Land door toedoen van de Masjiach (Messias).
© 2007 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: Chassidisme - Sjef LaenenrecensieBoekrecensie: Chassidisme - Sjef LaenenIn het boek chassidisme wordt door drs. J.H. (Sjef) Laenen een beschrijving gegeven van het chassidisme, een charedische…
Boekrecensie: De wanhoop verdreven - Elie WieselrecensieBoekrecensie: De wanhoop verdreven - Elie WieselDe titel van het boek 'De wanhoop verdreven' van Elie Wiesel is een zeer toepasselijke. Het boek handelt over de periode…
Boekrecensie: De revolutie der vromen - Daniël MeijersrecensieBoekrecensie: De revolutie der vromen - Daniël MeijersDe revolutie der vromen (1989) gaat over het ontstaan en de ontwikkeling van het chassidisme. Het behandelt de instituti…
Wat is een tsaddiek? Heilige en mystieke Joodse leiderWat is een tsaddiek? Heilige en mystieke Joodse leiderHet chassidisme is groot geworden dankzij de tsaddiekiem (heiligen en mystici). Naast de Baal Shem Tov was zijn leerling…

Chabad-Lubavitcher Chassidisch JodendomChabad-Lubavitcher Chassidisch JodendomDe Chabad-Lubavitch is een filosofie, een beweging en een organisatie. Het wordt beschouwd als de meest dynamische krach…
Torastudie: God berouwt de mens - Genesis 5:1 en 6:6Torastudie: God berouwt de mens - Genesis 5:1 en 6:6In Genesis 5:1 en Genesis 6:6 komen respectievelijk het geslachtsregister van Adam en het berouw van God over de scheppi…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Jandenouden, Pixabay
  • Chabad
  • Sjef Laenen - Chassidisme
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 04-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.