Geschiedenis Tora: Kabbala en Chassidisme

Geschiedenis Tora: Kabbala en Chassidisme De chassidische meesters hebben Kabbala in hun filosofie geïntegreerd. Daarbij hebben ze bepaalde gewoonten en praktijken ontwikkeld. Zij hebben hun onderricht vereenvoudigd zodat iedere Tora student het begrijpt. Zo is Kabbala voor allen toegankelijk geworden.

Kabbala en het inwendige licht

Kabbala is de oude en heilige Joodse mystiek. Kabbala verschaft begrip over de essentie van God, het doel van de Schepping, en ons doel en de rol in de wereld. Kabbala is onderdeel van de Tora dat als doel heeft een persoon door het leven te loodsen. Kabbala kan niet meer los van de Tora bestudeerd worden zoals helaas wel vele niet-Joden doen die de Kabbala aanhangen. Denk hierbij aan figuren zoals Madonna. Kabbala werd ook bestudeerd door grote Talmoedisten en Halachisten zoals Rashi, Maimonides en Rabbi Jozef Karo.

De verborgen geheimen van de Tora

Mozes ontving de Kabbala op de Berg Sinaï. Kabbala komt van het Hebreeuwse werkwoord 'lekabbel' en betekent 'ontvangen'. Mozes moet gezien worden als de grootste Kabbalist aller tijden omdat hij Gods wijsheid rechtstreeks kreeg. Kabbala wordt ook wel Sisrei Tora genoemd: de verborgen Tora. Een andere benaming is Sodos HaTora: geheimen van de Tora. Via de Kabbala kan men toegang krijgen tot de innerlijke dimensie van de realiteit en God in deze wereld ervaren. Daarom is de Kabbala de studie van God. Het doel van naleving van de Tora is dichter naar God toe te groeien. De Kabbala neemt de mens mee naar het hoogste niveau.

Tora en Kabbala Kennis van God

Waarom is de Kabbala 'geheim'? Omdat het voor de meeste mensen niet lukt om het doel te bereiken en kan het zelfs contraproductief zijn. Alleen door dag in dag uit de Tora na te leven en een vroom leven te leiden is het mogelijk de spirituele hoogtes van de Kabbala te bereiken.

De verborgen Kabbala

gevaren van de verborgen Kabbala

Kabbala mag alleen maar onderwezen worden aan een student in overeenstemming met zijn verstand. De Tora kan in vier onderdelen verdeeld worden: Pardes (Paradijs):
 1. Pshat: de eenvoudige betekenis
 2. Remez: hints van dingen die er expliciet staan
 3. Drush: homiletische betekenis
 4. Sod: geheim

Vier Rabbijnen gingen Pardes binnen om de geheimen van de Kabbala te begrijpen. Eén van hen stierf, de tweede werd gek, de derde werd ongelovig. Alleen Rabbi Akiva bereikte zijn doel.

vroege Kabbalistische werken

Om de Tora niet te vergeten werd o.a. de Mishna geschreven. Daarnaast werden andere juridische werken en de Tosefta geschreven. Ook werden vier Kabbalistische boeken geschreven.
 1. Sefer HaBahir Het Boek der Verlichting (Rebbe Nechunja en Rebbe Jismaeel)
 2. Pirkei Hechalos Rabatai de Grote Hoofdstukken van de Goddelijke Hallen (Rebbe Nechunja en Rebbe Jismaeel)
 3. Sefer Jetsira Boek van Formatie (Rebbe Akiva)
 4. De Zohar (Boek van Praal) Rebbe Shimon bar Yochai

Deze Rabbijnen stammen allemaal af van de Misjna periode. Slechts een aantal individuen is in staat om veilig de Kabbala te bestuderen. Zij moeten zeer grote kennis van de Tora hebben en de wijsheid hebben te weten wat ze niet weten en nog niet staat zijn te leren en te begrijpen. De taal van de Kabbala is extreem cryptisch zodat het onmogelijk is de tekst te begrijpen zonder hulp.

De geopenbaarde Kabbala

de Heilige Ari

Rabbi Jitschak Luria was de grootste Kabbalist sinds Rabbi Shimon bar Yochai. Na zes jaar studie met Rabbi Betzalel, studeerde en bad Rabbi Jitschak zes jaar alleen. Hij dompelde zich geheel onder in de studie van de Kabbala. Zijn kennis werd op schrift gesteld door Rabbi Chaim Vital.

Ari HaKodosh werd bekend als de vader van de moderne Kabbala. Hij doceerde de 'geopenbaarde Kabbala. Deze geeft toegang tot de Kabbala zonder een heilige te zijn of een expert van de Talmoed. Onder de concepten die werden uitgelegd zijn:

 • de fysieke wereld is een bedekking van de ware, metafysische wereld;
 • de wereld bestaat voor God om goed te doen;
 • sod hatsimtsoem, het geheim van Gods zelfbeperking. Dit maakt God almachtig maar geeft de mens tegelijkertijd een vrije wil te kiezen tussen goed en kwaad;
 • de verzameling en verlossing van heilige vonken, verspreiden zich rond de wereld vanuit de 'gebroken heilige vaten' van de Schepping;
 • de verbanning is een mogelijkheid deze Goddelijke vonken te verzamelen en te herstellen.

Chassidisme

De chassidische beweging werd voortgebracht door Rabbi Jisraeel Ba'al Shem Tov aan het begin van de 18de eeuw. Het was een reactie op de Chmielnicki massaslachting (1648-1649) en het einde van de valse messias Shabatai Zvi. Zonder de chassidische beweging zouden vele Joden het Jodendom verlaten hebben in het kader van de Verlichting dat in Europa plaatsvond.

Rabbi Jisraeel Ba'al Shem Tov

De Ba'al Shem Tov werd in 1698 geboren in Okopy (Polen). Hij werd al jong wees en zwierf van dorp naar dorp waar hij vreemde baantjes had. Ook bestudeerde hij de Tora en Kabbala. Op 36-jarige leeftijd begon de Ba'al Shem Tov voor het grote publiek te prediken en kreeg hij snel een grote aanhang. God moet in vreugde gediend worden via de mitswot, in gebed, zang en dans, zo predikte hij. De mens moet zich niet beschouwen als een gedoemde zondaar. De mens is belangrijk in Gods ogen en altijd weer opnieuw beginnen.

Chassidische filosofie

Iedere Jood kan hoge spirituele niveaus bereiken door oprecht en vreugdevol gebed en door naleving van de mitswot. Gelukkig zijn staat centraal. Veel leringen van het Chassidisme komen voort uit de (Luriaanse) Kabbala. Het Chassidisme leert dat God overal is en dat verborgen vonken van heiligheid wachten om bevrijd te worden. Zelfs in het kwade zit verborgen goedheid. Wanneer alle heilige vonken bevrijd zijn is de wereld gereed om de Messias te verwelkomen.

Tsaddiek

Er is een belangrijke rol voor de Rebbe (Tzaddiek) weggelegd. Hij helpt anderen hoe te groeien in hun dienst aan God en geeft praktisch advies. Hij verbindt de Joden samen. Hij zegent de Joden (Psalm 145:19).

Oppositie tegen het Chassidisme

In het begin was er hevige oppositie van de Litouwse Joden tegen het Chassidisme. De Vilna Gaon (Rabbi Elijahoe Kramer) deed het Chassidisme in de ban. En die ban was betekenis vol omdat hij een ongekende Tora en Kabbala kennis had.

klacht: gebed belangrijker dan Torastudie

De belangrijkste beschuldiging die het Chassidisme naar haar hoofd geslingerd kreeg was onvoldoende nadruk op Torastudie, het levensbloed van het Joodse volk. Rebbe Chajim Volozhner schreef het boek Nefesh HaChajim waarin hij aantoonde op basis van de Talmoed dat Torastudie belangrijker is dan gebed.

andere klachten

Andere klachten waren dat de chassidiem zich organiseerden in kleine groepen en zich afscheidden van de grote synagogen van hun gemeenschappen. Ook was er kritiek op de gebed tijden, het gebruik van tabak en alcohol, etc.

verzoening

Toch waren er meer overeenkomsten dan verschillen. Begin negentiende eeuw gold de ban in Vilna al niet meer. Veel Chassidische groepen leggen zeer veel nadruk op Torastudie. De chassidiem versterkten het Joodse volk.

Lees verder

© 2013 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: theoretische, meditatieve en praktische KabbalaDe studie van Kabbala kan onderverdeeld worden in drie basis gebieden: de theoretische, de meditatieve en de praktische.…
Kabbala: Kabbala - Masjiach - Messias - Messiaanse TijdJesaja 11:9 beschrijft de Messiaanse Tijd als een periode waarin de aarde vervuld zal zijn met kennis van God. Volgens d…
Boekrecensie: Chassidisme - Sjef LaenenrecensieBoekrecensie: Chassidisme - Sjef LaenenIn het boek chassidisme wordt door drs. J.H. (Sjef) Laenen een beschrijving gegeven van het chassidisme, een charedische…
Kabbala als integraal onderdeel van de ToraHet Jodendom is gebaseerd op de Openbaring op de Sinaï toen de Tora aan Israël werd gegeven. De historische gebeurtenis…

Missionaire kerk voor jongeren in NederlandMissionaire kerk voor jongeren in NederlandDe jeugdkerken zijn in het verleden op de ontwikkelingen van randkerkelijkheid ingespeeld. Dit soort initiatieven lijken…
Tehilliem: Psalm 46 een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 46 een Joodse uitlegIn Psalm 46 gaat het over de Messiaanse tijd wanneer de mens zijn wapens neerlegt en er geen oorlog meer zal zijn. De ps…
Bronnen en referenties
Jehoeda (1.615 artikelen)
Laatste update: 30-05-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.