mijn kijk op

Noachieden: regenboog verbond zeven wetten van Noach

Noachieden: regenboog verbond  zeven wetten van Noach Tien generaties na Adam sloot God met Noach en zijn familie het regenboog verbond. De hele mensheid kreeg zeven wetten. Noach accepteerde Gods wetten namens zijn familie en alle nakomelingen. Dit betekent dat de gehele mensheid zich verbond aan de zeven wetten van Noach. Met de regenboog heeft God dit eeuwig verbond met de mensen bezegeld. Hoewel Abraham en de andere aartsvaders en aartsmoeders de Noachidische geboden naleefden, vergaten of verwarden anderen dit en dus werden de zeven wetten op de Sinaï gegeven en zijn deze bindend.

De Zeven Wetten van Noach in andere teksten

  • In het apocriefe boek Jubileeën worden deze wetten voor het eerst buiten de Bijbel genoemd.
  • Ook komen ze voor in de Sibylinne Orakels.
  • In het Nieuwe Testament realiseert Paulus zich dat veel Tora wetten alleen maar voor Joden bestemd zijn. Hij besluit om de niet-Joden niet te belasten met de Tora. Het christendom kent alleen een paar 'noodzakelijke regels' (geen bloed drinken, geen seksuele immoraliteit, geen vlees van dieren die wreed zijn geslacht of aan afgoden zijn gewijd) die voortkomen uit de Noachidische geboden.
  • De profeet Mohammed heeft zijn volgelingen ook over de Noachidische geboden onderwezen.
  • In de midrasjiem (Joodse geschriften) komen de Noachidische geboden voor in Genesis Rabbah en Deuteronomium Rabbah.

De Zeven geboden pas laat in de belangstelling bij Joden en niet-Joden

Joodse Talmoed geleerden hebben de zeven geboden in het jaar 200 vóór het begin van de gewone jaartelling vastgelegd. Het wordt regenboogverbond genoemd. Men had echter niet de mogelijkheid ze te onderwijzen of ze verder te ontwikkelen omdat de Joden verspreid werden over de aarde en bovendien de naties veelal analfabeet waren en nauwelijks geïnteresseerd. Daarnaast hadden de Rabbijnen vooral als taak om hun eigen volk eerst te onderwijzen. Ook moesten de Joden zelf zien te overleven als gevolg van vervolgingen. Zo werd de bestudering van de Zeven Wetten van Noach vooral een academische exercitie waarbij vaagheid troef was.

Pas in de moderne tijd is er meer duidelijkheid gekomen. Er is in de laatste 30 jaar meer over gelezen en gedacht dan in de laatste 300 jaar. Tegenwoordig zijn bijna alle basis teksten makkelijk voor iedereen toegankelijk in het Engels en het Hebreeuws. Veel niet-Joden bestuderen de Tora. Rabbijnen helpen niet-Joodse gemeenschappen in onderwijs van de Zeven Wetten. Niet-Joden dienen de wetten te bestuderen willen ze deze na kunnen leven. Het strikt naleven van de geboden is noodzakelijk omdat men anders op het verkeerde pad terechtkomt. Dat wil zeggen dat men niet mag fantaseren dat God gediend kan worden via menselijke ideeën. Zowel moslims als christenen zijn in hun eigen geschriften gaan geloven en hebben de Tora terzijde geschoven. Maar zelfs Jezus, Paulus en Mohammed erkenden de heiligheid van de Tora. God kan alleen via de Tora gediend worden. De mens is een dienaar van God en mag geen dienaren (afgoden) dienen of een dienaar zijn van een mens (Jezus).

Komst van de Messias

Op een dag zal God een tweede leraar naar de aarde zenden, vergelijkbaar met Mozes. Dat zal de Messias zijn. Wanneer dat zal plaatsvinden is geheim. Maar de mensheid kan wel de komst van de Messias bespoedigen. De mensheid vormt een eenheid. Vooral in de moderne tijd is dat meer dan ooit. Israël moet de eenheid van God verklaren. De wereld zal in de Messiaanse periode een rijke wereld zijn en overspoeld worden met Kennis van God. De sleutel hiervan ligt in het bestuderen, begrijpen en accepteren van de Zeven Wetten van Noach.

Visie van Etsel

Wanneer we kijken naar de grote godsdiensten christendom en islam dan zien we daarin wetten die overeenkomen met de Noachidische geboden. Hoewel zij zich er niet geheel aan houden (christenen geloven bijvoorbeeld in de drie-eenheid en niet in de eenheid van God; extreme moslims verheerlijken de dood), bestaat er toch een goede basis. Veel christelijke bezoekers van de Etsel site zeggen de Noachidische geboden niet te accepteren omdat deze niet in de Schriftelijke Tora zijn terug te vinden. Dat de Noachidische geboden wel in de Mondelinge Tora staan schuiven ze terzijde. De grote vraag is waarom ze die geboden terzijde schuiven. Indien christenen niet weten welke wetten ze moeten naleven weten ze ook niet wanneer ze wel of niet zondigen. De idee dat ieder mens sowieso zondig geboren wordt is een absurde gedachte. Dat zou inhouden dat alles wat de mens doet per definitie zondig is. Bovendien weet je dan ook niet meer het verschil tussen goed en kwaad. Ben je alleen zondig wanneer je liegt of ben je zelfs zondig wanneer je geld geeft voor een goed doel? De enige manier om te weten of je goed of kwaad doet is door middel van richtlijnen die duidelijk maken wanneer je wel of niet zondigt. Zonder richtlijnen is het tasten in het duister. De erfzonde houdt ook per definitie in dat de mens geen vrije wil zou hebben, terwijl de Zondeval dit juist heeft mogelijk gemaakt. Dus ook om die reden klopt de erfzonde niet. De vrije wil zorgt ervoor dat de mens geen marionet van God is geworden. Zo kan de mens geestelijk groeien en is hij een partner van God in het Scheppingsproces.

Zoals we al eerder berichtten heeft het Joodse volk niet veel kunnen doen om de Noachidische geboden aan niet-Joden te onderwijzen. De belangrijkste redenen hiervoor waren de Jodenvervolgingen die onderwijs onmogelijk maakten. Wat Michael Ellias Dallen in zijn boek 'Rainbow Convenant' niet vermeld is dat zowel christenen als moslims hun eigen religie als de ware zien. Dat was vroeger nog sterker dan nu het geval. Om die reden was het voor Joodse Rabbijnen natuurlijk erg moeilijk om over de Noachidische geboden te praten. Wie wilde er immers luisteren naar de Joden?

Tegenwoordig ziet de wereld er een stuk anders uit. Niet-Joden hebben toegang tot Joodse bronnen en kunnen zo makkelijk over de Noachidische geboden leren. Vooral in de VS is het aantal Noachieden groeiende. De Joodse Chabad beweging is een belangrijke promotor van de Zeven Wetten van Noach. Zij hebben bijvoorbeeld de site 'Ask Noach' opgezet waarbij rabbijnen vragen van niet-Joden beantwoorden. Zo wordt de taak van de Joden als uitverkoren volk steeds duidelijker zichtbaar. Steeds meer niet-Joden zien in wat 'uitverkoren' werkelijk betekent: geen vooraanstaande positie maar een taak om over de eenheid van God te getuigen. Hopelijk komt er nu bij niet-Joden een grote beweging op gang die gaat inzien dat het dienen van God volgens de Noachidische geboden de enige manier is om de verlossing te bespoedigen.
© 2013 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Joden en Noachieden: Waarom is de regenboog teken van vrede?Joden en Noachieden: Waarom is de regenboog teken van vrede?Met de Zondvloed werd de wereld opnieuw gecreëerd. De aarde werd gereinigd, de atmosfeer gezuiverd. Het werd een wereld…
Geschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkGeschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkVeel mensen begrijpen niet het begrip 'Israël als Uitverkoren Volk'. Ze denken dat Israël boven de andere volken staat.…
Symboliek van getallen in het verhaal van de ark van NoachSymboliek van getallen in het verhaal van de ark van NoachHet geschiedenis van Noach die van God de opdracht kreeg om een ark te bouwen is een bekend verhaal. Minder bekend is da…

De eerste communie en de sacramenten in de r.k. kerkDe eerste communie en de sacramenten in de r.k. kerkVelen van ons hebben op de leeftijd van ongeveer 8 jaar de eerste Heilige Communie gedaan. In veel gezinnen die vroeger…
Geschiedenis Tora: Commentatoren en codicesGeschiedenis Tora: Commentatoren en codicesIn het afgelopen millennium hebben Tora geleerden de Tora van commentaar voorzien. Zo kunnen wij tegenwoordig de Tora ma…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Mayahawk, Pixabay
  • Rainbow Convenant - Michael Ellias Dallen
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 10-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.