Torastudie: Schepping volgens Kabbala - Genesis 1:1-4

Torastudie: Schepping volgens Kabbala - Genesis 1:1-4 'In het begin van Elohiems schepping van hemel en aarde, de aarde was Tohu en Bohu, donkerte over de diepte, een geest van Elohiem zweefde over de oppervlakte van de wateren. Elohiem zei: "Er zal licht zijn" en er was licht. Elohiem nam het licht waar en zag dat het goed was, dus maakte Elohiem onderscheid tussen het licht en het donker.' Een Kabbalistische interpretatie van de eerste vier verzen van Genesis (1:1-4). Kabbala is de kern en de ziel van de Tora. Het bouwt op de waarheid van de Tora. Het bevat de geheimen m.b.t. G'd, het scheppingsproces, en G'ds voorzienigheid over de Schepping: Sitrei Tora (de geheimen van de Tora) of nistar (de verborgen dimensie (van de Tora)).

De Tora

Tora, blauwdruk van de Schepping

In het algemeen wordt de Tora aangeduid als de wil en wijsheid van G'd. Het is hoe G'd zijn wil en wijsheid gecomprimeerd heeft in een formulier dat we kunnen begrijpen en verbinden met G'd. Zie hoofdstuk 4-5 van Tanya. Dit houdt dus in dat G'd de Tora niet geschapen heeft. Het is de blauwdruk van de Schepping. De Tora geldt voor het hele universum, zie Genesis 1:14, Psalm 19:2 en Jesaja 40:26.

Tora geeft aanwijzingen om hoe te leven op aarde, niet in de hemel

De Tora is gegeven aan het Joodse volk met als doel hoe te leven op aarde en niet in de hemel. Deuteronomium 30:11-12 is hier heel duidelijk over: "De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: "Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij er naar kunnen handelen?" 1

Genesis 1:1-4

De bovenstaande tekst in de inleiding luidt in het Hebreeuws:

א בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ. ב וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל-פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל-פְּנֵי הַמָּיִם. ג וַיֹּאמֶר
אֱלֹהִים יְהִי אוֹר וַיְהִי-אוֹר. ד וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת-הָאוֹר כִּי-טוֹב וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ

Schepping van de tijd

Het is onmogelijk te spreken over de schepping van de tijd, omdat er geen tijd daarvoor was en daarom kan er geen proces worden beschreven. Elohiem kan ook niet bediscussieerd worden als voorafgaande aan de schepping van tijd, omdat Hij niet in het tijd-continuüm is. Elohiem start het tijd-continuüm met dit punt als het begin.

Elohiem

Elohim is een Eenheid van waaruit alle krachten zich uitbreiden. De krachten zelf hebben geen wilskracht, omdat het niet meer zijn dan artefacten van een hogere oorzaak. Elohiem is de eerste oorzaak, met geen voorafgaande oorzaak die zijn handelen bepalen. Elohiem bepaalt vrijelijk welke gebeurtenissen plaats vinden en welke niet. Geen kracht of reden veroorzaakte Elohiem om iets of niets te scheppen.

Chochma

Volgens de lezing 'In het begin schiep Elohiem de hemel en de aarde', is de betekenis dat in het eerste ogenblik van de schepping hemel en aarde 'verpakt' waren in één punt zonder dimensie of vorm. Dit zou dan gezien worden als de eerste van de tien uitspraken van de schepping. In de termen van de Kabbala, is het een reflectie van de sefira van Chochma (wijsheid).

Tohu en Bohu

Tohu refereert aan het begin stadium van uiterste vormloosheid. Bohu is een tussenstaat waar de vier fundamentele eigenschappen zijn gevestigd. Deze zijn vuur, lucht, water en aarde. Deze vier worden niet begrepen als materialen, maar als potentiële eigendommen van de materialen die zullen komen. In termen van de kwantum mechanica zijn ze positief, negatief, stof en anti-stof. Van hen en door combinaties van hen zullen alle toestanden van stof uitbreiden. Stof zelf moet nog levend worden. Er moet opgemerkt worden dat stof kan worden gevonden in vier verschillende stadia: vast, vloeibaar, gas en plasma. Energie komt ook in vier verschillende vormen voor: zwaartekracht, elektromagnetisme, de zwakke nucleaire kracht en de sterke nucleaire kracht. Er zijn ook vier domeinen van de biosfeer: domem, flora, fauna en mensen.

Vuur

Het eigenschap van vuur is essentieel donker. Het vuur dat we waarnemen is een resultaat van een interactie tussen de essentiële eigenschap van vuur en drie elementen. Vuur is de hoofd eigenschap van de ruimte rondom de atmosfeer van de aarde (Nachmanides).

Diepten

'De diepten' betekent een bassin waar de aarde water bevat. Dus de eigenschappen van water en aarde worden beide genoemd (Nachmanides).

Lucht

De juiste plaats van lucht is boven vuur en dus wordt het meer geassocieerd met Elohiem dan de andere eigenschappen. Het werd kunstmatig onder het vuur geplaatst om boven het water te zweven (Nachmanides).

Gebeurtenissen

'Wil'. Is geen passieve uitspraak van wens, maar een wil voor een feitelijke gebeurtenis. Dit is ook de betekenis van 'zei': Zoals spraak de innerlijke gedachten en wensen van een persoon in werkelijkheid brengt, zo zegt Elohiem Zijn concept van de wereld in realiteit. Vanuit het perspectief van Elohiem zijn er slechts gebeurtenissen. Omdat Elohiem buiten het tijdcontinuüm staat, zo zijn de uitspraken die deze gebeurtenissen starten. Vanuit het perspectief van de schepsels wordt elk moment van hun bestaan hernieuwd vanuit de leegte door een Goddelijke uitspraak van wil.

Zohar

Volgens de Zohar (belangrijkste Kabbalistisch boek) is dit het eerste van de tien uitspraken waardoor de wereld werd geschapen. Dit moet ook de mening zijn van degene die het gehele eerste vers lezen. Alhoewel de Talmoed zegt dat "In het begin schiep G'd...." ook een uitspraak is, moet dit als een algemene uitspraak worden gezien, terwijl de feitelijke schepping begint met uitspraken van specifieke werkelijkheden.

Licht

Licht is de begin stof, de eerste werkelijke schepping. Er is een groot debat of duisternis gewoon de afwezigheid van licht of een schepping op zich is. Het vers in Genesis 1: 2 stelt dat duisternis het gebrek aan licht is.

Waarneming

Een aspect van de Schepper dat de handeling van de schepping overschrijdt wordt nu in het verhaal gebracht. Elohiem stapt terug om waar te nemen wat Zijn bewustzijn heeft voortgebracht. Dan trekt hij deze hogere staat in de schepping door voortgang in overeenstemming met Zijn observatie.

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

De Kabbala moet gezien worden als integraal onderdeel van de Tora. Via bestudering van de de Kabbala komen Kabbalisten dichter bij G'd. Adam was de eerste Kabbalist. Abraham zocht ook contact met G'd. Hij schreef het boek 'Sefer Jetsira' (Boek van de Formatie). Hierin worden 32 paden van wijsheid beschreven: 10 Sefirot (uitstralingen van G'ddelijk licht) en 22 letters van het Hebreeuwse alef-bet (de bouwblokken van de schepping waardoor het G'ddelijk bewustzijn stroomt). De Kabbala werd door Arabaham doorgegeven aan Izaäk en Jakob. Zeven generaties later ontvingen de Joden de Tora (inclusief de Kabbala) op de berg Sinaï. Kabbala is de studie van Goddelijkheid en van de verhouding tussen G'd en Zijn schepping. Kabbala is de kern en de ziel van de Tora. Het bouwt op de waarheid van de Tora. Het bevat de geheimen m.b.t. G'd, het scheppingsproces, en G'ds voorzienigheid over de Schepping: Sitrei Tora (de geheimen van de Tora) of nistar (de verborgen dimensie (van de Tora)).

Voetnoot

1 Rabbi Yehoshua stood on his feet and said: It is written: “It is not in heaven” (Deuteronomy 30:12). The Gemara asks: What is the relevance of the phrase “It is not in heaven” in this context? Rabbi Yirmeya says: Since the Torah was already given at Mount Sinai, we do not regard a Divine Voice, as You already wrote at Mount Sinai, in the Torah: “After a majority to incline” (Exodus 23:2). Since the majority of Rabbis disagreed with Rabbi Eliezer’s opinion, the halakha is not ruled in accordance with his opinion. The Gemara relates: Years after, Rabbi Natan encountered Elijah the prophet and said to him: What did the Holy One, Blessed be He, do at that time, when Rabbi Yehoshua issued his declaration? Elijah said to him: The Holy One, Blessed be He, smiled and said: My children have triumphed over Me; My children have triumphed over Me. (Talmud Bava Metzia 59b)Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waarom gaat G'd (Elohiem) niet vooraf aan de tijd?
 2. Uit welke bron komen alle krachten voort? En wat is het verschil tussen deze krachten en die bron?
 3. Hoe zagen hemel en aarde eruit in het eerste ogenblik van de Schepping?
 4. Wat is het verschil tussen Tohu en Bohu?
 5. Wat is de eerste werkelijke schepping?
© 2007 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De schepping uit Genesis 1 verwerkt voor liturgie en preekDe schepping uit Genesis 1 verwerkt voor liturgie en preekHet verhaal van de schepping, zoals het verteld wordt in Genesis 1, is een prachtige eenheid. Het is ook een lang tekstg…
De symboliek van het getal zeven in de schepping (Genesis 1)De symboliek van het getal zeven in de schepping (Genesis 1)Het scheppingsverhaal uit Genesis 1:1 - 2:3 is zorgvuldig opgebouwd. Het getal zeven heeft een centrale rol in het verha…
Kabbala: Adam de eerste kabbalistAan de hand van teksten uit de Tora (het boek Genesis) leren we u kennis maken met een kabbalistische kijk van Adam op d…
Kabbala: sefira - Chesed, Gevoera en TiferetChesed (Barmhartigheid) is de vierde van de tien sefirot, en de eerste van de gevoels attributen binnen de Schepping. Ge…

Torastudie: Schepping aarde en hemel - Genesis 1:6-16Torastudie: Schepping aarde en hemel - Genesis 1:6-16Genesis 1:6-16 gaat verder met de tien uitspraken van de Schepping. Het water wordt gescheiden en de aarde gevormd. Twee…
Torastudie: Schepping en de Messias - Genesis 1:2Torastudie: Schepping en de Messias - Genesis 1:2De Tora begint met het bekende: "In den beginne schiep G'd de hemel en de aarde". Minder bekend is het tweede vers: "De…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Tzvi Freeman
 • Elokim: one of G-d’s sacred Names, specifically relating to the Divine attribute of Justice and His manifestation in nature
 • Tohu & Tikkun: (Kabbalistic terms; lit. "chaos" and "rectification"); Kabbalah explains that at the beginning of creation, the world was in a spiritual condition called Tohu (chaos), an elevated realm of spiritual existence which lacked the balance and order that characterizes our frame of reference and which therefore “collapsed.” in an event called shevirat hakeilim – the breaking of the vessels, when the light departed from them. This “break” was planned by G-d in the first place, for it was a “destruction for the purpose of building,” since only then could there exist the orderly world we are familiar with, the world of tikkun ("rectification" or "order"). This world possesses lesser lights, but the vessels are plentiful. The sparks of holiness that “fell” when the vessels were broken are hidden within various parts of our world, and awaiting their “correction” through man’s Divine service
 • Rashi: Rabbi Shlomo Yitzchaki; 1040-1105; foremost commentator on the Torah and Talmud; leader of the Jewish community in Alsace-Lorraine
 • Nachmanides: Rabbi Moshe ben Nachman (1194-1270), known by the acronym Ramban, author of commentaries on the Torah, Talmud, and Maimonides' Sefer HaMitzvot
 • Kabbalah:(lit. “received tradition”) the body of Jewish mystical teachings, the central text of which is the Zohar
 • Sefira: (a) One of the Divine attributes or emanations which are manifested in each of the Four Worlds, and are the source of the corresponding ten faculties (kochot) of the soul; (b) (lit. "count") A reference to the Counting of the Omer.
 • Chochma: (lit. "wisdom; conceptual knowledge"); in Kabbalistic-Chassidic terminology, refers to the first of the ten sefirot, or divine emanations and the first of the intellectual powers of the soul
 • Rebbe: (lit. master) (a) A Torah teacher. (b) Since the founding of the Chassidic movement, the term Rebbe has been used primarily to refer to the leaders of Chassidic groups. (c) Today, "the Rebbe" is often a reference to Rabbi Menachem M. Schneerson, the Lubavitcher Rebbe.
 • Domem: inanimate matter, the lowest of the four categories of creation
 • Zohar: the classic text of the Kabbalah; compiled by 2nd century mishnaic sage Rabbi Shimon bar Yochai
 • Talmud: the basic compendium of Jewish law and thought; its tractates mainly comprise the discussions collectively known as the Gemara, which elucidate the germinal statements of law (mishnayot) collectively known as the Mishnah; when unspecified refers to the Talmud Bavli, the edition developed in Babylonia, and edited at the end of the fifth century C.E.; the Talmud Yerushalmi is the edition compiled in the Land of Israel at the end of the fourth century C.E.
 • Rabbi Jacob Immanuel Schochet - "The Mystical Dimension" Vol. I, p. 102-104
 • Jitschak Ginsburg
 • http://www.chabad.org/library/tanya/tanya_cdo/aid/7883/jewish/Chapter-4.htm
 • http://www.sefaria.org/Bava_Metzia.59b.1?lang=bi&with=all&lang2=en
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 15-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 17
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.