Is het beter voor de mens niet geschapen te zijn dan wel?

Is het beter voor de mens niet geschapen te zijn dan wel? Voor 2,5 jaar was er een debat gaande tussen de School van Shammai en de School van Hillel. Deze zeiden respectievelijk: "Het is beter voor de mens niet geschapen te zijn dan wel" en "Het is beter voor de mens wel geschapen te zijn dan niet." Hoe kijkt het jodendom aan tegen de schepping van de mens?

To Be or to Be Not

Is het mogelijk een jodendom te hebben dat de schepping van de mens als een negatief fenomeen beschouwt? Is het niet de basis van het joodse geloof dat het menselijk leven een betekenisvolle, nuttige en genietbare inspanning is?

De Tora zegt dat de mens de kroon is op Gods schepping. Dat door de naleving van de mitswot we partners zijn van God - de uitvoerders van Zijn doel in het scheppen van het gehele bestaan. Dat onze levens daarom doordrongen zijn met een gevoel van trots en vreugde ten aanzien van onze rol. En toch vertellen de sagen van Shammai dat het beter was dat de mens niet was geschapen, een standpunt dat de Talmoed als een legaal Tora standpunt beschouwt. "Deze en deze zijn beiden de woorden van de levende God."

Eerste dingen eerst

Om de betekenis van hun debat te begrijpen, moeten we eerst een ander punt van strijd tussen hen onderzoeken wat staat genoteerd in de Talmoed:

De School van Shammai zegt dat eerst de Hemelen werden geschapen en dan pas de aarde...De School van Hillel zegt dat eerst de aarde werd geschapen en dan de Hemelen (Talmoed Chaggigah 12a).

De leerstellingen van de Kabbala (joodse mystiek) beschrijven Gods schepping als een geleidelijke ontvouwing van geest in materie: eerst zond God een serie van Goddelijke attributen (sefirot) uit, waaruit Hij een ketting van 'werelden' en realiteiten ontwikkelde, elk verder verwijderd van Zijn uiterste abstract en ontastbaar wezen. Met andere woorden, God begon door het scheppen van al het bestaan in hun meest sublieme en spirituele vorm: hij veroorzaakte vervolgens evolutie en verandering in vele stappen en stadia, in hun meer concrete incarnaties, die uiteindelijke onze fysieke wereld opbracht, de laatste en meest tastbare belichaming van deze realiteiten.

Volgens de Kabbala ging de spirituele Hemel dus vooraf aan de materiële aarde. Het debat tussen de scholen van Hammai en Hillel is niet wie eerst in volgorde kwam, maar wat de primaire focus is van Gods schepping. Schiep God al het bestaan, inclusief het fysieke universum, ter wille van de spiritualiteit van de Hemelen? Of ligt het Goddelijk doel van de schepping in het bestaan van materieel leven op aarde en al het andere dient voor dit doeleinde?

Finale in daad, eerst in gedachte

Maar ook in dit blijkt er een algemeen overzicht te zijn: dat het geheel van het geschapen bestaan, van de meest spirituele entiteit tot het meest lichamelijke schepsel, werd geschapen zodat de mens de Goddelijke wil zal uitvoeren in de fysieke wereld door het opvolgen van de mitswot. Het is voor dit doel dat de ziel van de mens afdaalt naar de aarde om een fysiek lichaam, karakter en leven op zich te nemen. Het is voor dit doel dat de Tora, die gemaakt is in de Hemel, niet alleen geopenbaard is op de aarde maar gegeven is aan de mens; na Sinaï is de Tora niet in de Hemel, maar in handen van zijn aardse studenten en dienaars.

Dus het doel van de schepping ligt in ons aards gebonden bestaan. Het is voor dit speciale doel dat God eerst de spirituele Hemelen schiep: zodat zij een fysieke wereld opbrengen dat een 'afgeleide' is van een hogere, meer Goddelijke realiteit en dat een woonhuis wordt voor God.

Wat komt eerst, de Hemelen of de aarde? In volgorde, de Hemelen; in essentie, de aarde. Dat is duidelijk. Dus wat is het geschil tussen de School van Shammai en de School van Hillel?

Het kosmisch experiment

Er zijn twee manieren waarin het Goddelijk verlangen voor een woning in het lage rijk begrepen kan worden. Shammai's perspectief op de werkelijkheid is dat het primaire element van Gods schepping de spiritualiteit van de hemelen is. Rabbi Israel Baal Shem Tov drukt het als volgt uit: "God maakt het spirituele fysiek; de Jood maakt het fysieke spiritueel."

Simpel verlangen

De school van Hillel is het hiermee oneens. Kan er enige rationaliteit zijn voor Gods verlangen zijn potentieel uit te drukken? Uiteindelijk niet. Vanuit het perspectief van Hillel is het uiteindelijke doel van de schepping niet het materiële te 'vergeestelijken.' Het materiële behoort de Goddelijke wil te dienen.

Zijn of niet-zijn

Dit verklaart ook het debat tussen de scholen over de kwestie of het beter is voor de mens om niet dan wel geschapen te zijn. Vóór de ziel van een mens een lichaam en een fysieke identiteit aanneemt, is het een hele spirituele entiteit, dat is een identiteit los van ego en individualiteit. Volgens de School van Shammai is elke mitswa een oefening in nietigverklaring om aan te tonen dat er niets anders is dan God.

Geboren om te zijn

De School van Hillel handhaaft dat het beter is dat de mens geschapen is. De ziel krijgt een meer waardevolle betekenis door de wil van God uit te voeren. De mitswa is een vervulling van de Goddelijke wil.

Welke visie moeten we aannemen?

Welke komt eerst in het 'miniatuur universum' dat de mens, Hemelen of aarde is? Moeten we de wereld zien als geest of als stof? Moeten we meer waarden hechten aan het fysieke dan aan het geestelijke? Moeten we streven naar zelfverloochening of naar de constructieve toepassing van het ego?

De Tora leert dat bij onenigheid onder de wijzen inzake de Tora, de opinie van de meerderheid gevolgd moet worden. Omdat het hier echter om spirituele zaken gaat waarbij geen beperkingen bestaan kunnen beide tegengestelde zaken naast elkaar bestaan en constructief toegepast worden in overeenstemming. We kunnen zowel de visie van de School van Hillel accepteren als de visie van de School van Shammai.
© 2008 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is het doel van het leven? - beloning Komende WereldWanneer iemand overlijdt keert zijn/haar ziel terug naar zijn bron. Hij/zij geeft verslag van zijn/haar leven. Hij/zij w…
Noachieden: de hemel op aarde brengenNoachieden: de hemel op aarde brengenTerwijl voor christenen de nieuwe hemel en nieuwe aarde het doel is (Openbaringen 21:1-22:5), redeneren Joden en Noachie…
Wat is het doel van het leven? - de schepping van de mensWaarom leven we en wat doen we in deze wereld? Het antwoord kunnen we vinden in de Tora. Tora betekent instructie. De To…
Torastudie: Schepping hemel en aarde - Genesis 1:1Torastudie: Schepping hemel en aarde - Genesis 1:1'In den beginne schiep G'd de hemel en de aarde'. Zo begint de Tora. Over G'd en de schepping is en wordt veel gediscuss…

Torastudie: Jozef en dromen van Farao Genesis 41:1-45Torastudie: Jozef en dromen van Farao Genesis 41:1-45Jozef zat in de gevangenis voor 12 jaar lang. In Genesis 41:1-45 wordt verteld dat Farao twee dromen kreeg. Jozef werd h…
Traditie binnen de Islam: HadithWie over de Islam leest komt het woord 'hadith' regelmatig tegen. Maar wat betekent dit begrip nou precies? En welke rol…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: GLady, Pixabay
  • Lubavitcher Rebbe's "Hadran on the Mishnah 5748"
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 01-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.