Joodse Bijbel: Israël leeft onder Salomo in vrede

Joodse Bijbel: Israël leeft onder Salomo in vrede Onder het koningschap van Salomo beleeft Israël een gouden periode. Jeruzalem wordt het centrum van wijsheid, rijkdom, pracht en praal. Zowel koningen als gewone mensen bewonderen de wijsheid van Salomo. De Koningin van Sheba komt op bezoek om zijn wijsheid te testen. Israël ontwikkelt zich tot een groot handelscentrum. Maar op het einde van zijn leven begaat Koning Salomo een aantal zonden. Hij trouwt vele vrouwen en wendt zijn hart van G'd af. Hij staat afgoderij toe en brengt G'ds woede over zich. G'd straft hem niet persoonlijk, maar zijn zoon zal meemaken dat Israël in twee rijken wordt gesplitst. Alleen de stam Juda blijft trouw aan het Huis van David.

Vrede en welvaart

Onder heerschappij van Koning Salomo is er vrede en welvaart. De Koningin van Sheba reist naar Jeruzalem om de wijsheid van Salomo te testen. Met haar reist een hele kamelen karavaan mee die allerlei kostbaarheden bij zich hebben. Ze verschijnt voor Salomo en legt hem alle moeilijke vragen voor die ze had voorbereid. Salomo beantwoordt alle vragen. Wanneer ze zijn paleis ziet met alle luxe zegt ze tegen Salomo: ”Het is dus echt waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid heb horen vertellen. Ik geloofde het niet, maar nu ik hierheen ben gekomen en met eigen ogen heb gezien, moet ik toegeven dat ik nog niet de helft te horen heb gekregen. Uw wijsheid en welvaart zijn nog veel groter dan wordt gezegd. Wat zijn uw hovelingen, die voortdurend in uw gezelschap verkeren en al uw wijze woorden horen, bevoorrecht! Geprezen zij de Eeuwige, uw G'd, die zo veel behagen in u schept dat Hij u op de troon van Jisraeel heeft gezet. Zijn liefde voor Jisraeel is zo grenzeloos dat Hij u als koning heeft aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven.” De Koningin van Sheba biedt Salomo vele geschenken aan. Na haar bezoek zullen nog vele anderen heersers langskomen om Salomo te bezoeken.

Onder Salomo's heerschappij wordt Israël een groot handelscentrum. Het wordt de doorgangsweg voor karavanen tussen Afrika en Azië. Uit Tyrus laat Salomo per schip goud halen in ruil voor Israëlische producten. De Joden leven in vrede en voorspoed.

Het einde van Salomo's heerschappij

Op latere leeftijd begaat Salomo een aantal zonden. Hij trouwt teveel vrouwen en zij zorgen ervoor dat zijn hart zich van God afwendt. Hij staat afgodendienst toe en brengt zo G'ds woede over zich. Maar vanwege zijn vader David wordt Salomo in zijn persoonlijk leven verdriet bespaard. Zijn zoon ziet echter dat Israël in tweeën wordt gesplitst. Alleen de stam van Juda blijft trouw aan het Huis van David.

Koning Salomo krijgt wel problemen met zijn rijk. Hij wordt bedreigd en talloze malen aangevallen door Hadad, de Edomietische prins, die wraak wil voor de nederlaag van het Edomietische leger tegen Koning David. Tegelijkertijd komt Jeroboam, één van zijn officieren, in opstand. Jeroboam heeft eerder contact gehad met de profeet Ahija en deze belooft hem het koninkrijk van de tien noordelijke stammen van Israël. Jeroboam kiest een mooie gelegenheid om Salomo aan te vallen wanneer deze besluit de gaten die David in de muur van Jeruzalem had laten maken dicht te maken om de stad beter te verdedigen. Jeroboam beschuldigt Koning Salomo tegen de wensen van Koning David in te gaan. Daarop besluit Jeroboam om Salomo van de troon te stoten. Salomo wordt op de hoogte gebracht van het complot en probeert Jeroboam te pakken. Deze vlucht naar Egypte waar hij blijft tot Salomo's dood.

De spirituele invloed van Salomo

Naast een groot heerser is Salomo ook een Goddelijk geïnspireerde schrijver en filosoof. Hij is een volgeling van de profeet Nathan en schrijft de Bijbelboeken Spreuken, Hooglied en Prediker. Tijdens het koningschap van Salomo bestuderen Joden intensief de Tora. ”Heb ontzag voor G'd en leef zijn geboden na.” Dit zijn de laatste woorden van Prediker en reflecteren de grote wijsheid en persoonlijkheid van Salomo. In totaal heeft Salomo 40 jaar geregeerd (2924-2964 – Joodse jaartelling).

Twee Koninkrijken

In Sichem vindt de kroning van Rehabeam plaats. Jeroboam keert uit Egypte terug en wordt de woordvoerder van het volk. Het volk wil dat Rehabeam de zware belasting die Salomo het volk opgelegd had afschaft. Maar Rehabeam wil het volk nog zwaarder belasten. Het volk is geschokt. De Joden erkennen Rehabeam niet als hun koning.

Rehabeam keert naar Jeruzalem terug. Hij regeert alleen over Juda. Wanneer hij probeert om de rest van Israël belasting te laten betalen wordt Adoram, die de belasting heft, gestenigd en gedood. Jeroboam wordt nu koning over het Tien Stammenrijk Israël. Alleen Benjamin en Juda blijven het Huis van David trouw. Rehabeam vormt een groot leger om ten strijde te trekken. Maar de profeet Shemaiah zegt dat G'd de deling van de Joods staat wil.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waarom reist Koningin Sheba naar Koning Salomo toe?
 2. Waartoe leidt de vrede in Israël economisch gezien?
 3. Welke zonden begaat Salomo?
 4. Waarom straft G'd Salomo niet persoonlijk?
 5. Op welke wijze wordt het koninkrijk van Salomo bedreigd?
 6. Welke Bijbelboeken heeft Salomo geschreven?
 7. Welke profeet is inspirator voor Salomo?
 8. Wat gebeurt er na de dood van Salomo met Israël?
 9. Waarom keert het volk Israël zich tegen Rehabeam?
© 2013 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Noachieden: uitverkoren als voorbeeldfunctie - Exodus 19:3-6Noachieden: uitverkoren als voorbeeldfunctie - Exodus 19:3-6In Exodus 19:3-6 staat dat God de Joden 'koos' om als koninkrijk van priesters en een heilige natie op te treden. Het ga…
Joodse Bijbel: Koning Salomo en de TempelJoodse Bijbel: Koning Salomo en de TempelKoning Salomo is de wijste man die ooit op aarde heeft geleefd. Zijn rijk strekt zich uit van de Nijl in het westen tot…
Bijbel (Tenach) - kunst in de TenachBijbel (Tenach) - kunst in de TenachIn de kunstuitdrukkingen van het volk Israël zijn invloeden van zijn directe omgeving terug te vinden. Een wezenlijk pro…
Grenzen van Israël: vanaf Abraham tot rijk van SalomoDe klassieke Joodse bronnen (de Joodse Bijbel en de Talmoed) onderscheiden drie grenzen. (1) De grenzen van de Aartsvade…

Eenheid in de Islam - IttihadWie maar even een blik op het nieuws werkt ziet dat de moslim-wereld totaal verdeeld is. Overal is sprake van oorlog en…
Inzichten van de Raad van Negen via channeling'De Uitverkoren Planeet' is de titel van een wonderlijk boek. Het gaat over een groep mensen die via het medium Phyllis…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
 • Tenach
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.