Kabbala: de ziel en de invloed van zonde

De meest belovende methode om de werking van een levend organisme te ontravelen is het proces van zijn disintegratie op te sporen. Deze methode is vooral toepasbaar op de ziel. We zullen proberen te ontdekken hoe een menselijke ziel functioneert als een geïntegreerde entiteit door het leren over het hoe en waarom het oplost in delen als resultaat van zonden. Dit artikel gaat over de ziel volgens de leer van de Kabbala, de joodse mystiek. Het is verstandig eerst de volgende artikelen te lezen: Kabbala: de ziel, wie heeft het nodig?, Kabbala: hoe ziet de ziel eruit? en Kabbala: de Tien sefirot van de ziel

Korte samenvatting wat in vorige artikelen stond

De ziel bestaat uit Nefesh, Roeach en Neshama. De bron ligt in Aziloet, waar het Knesset Jisraeel wordt genoemd, dat ook de Shechina (Goddelijke aanwezigheid) is, de reden waarom de ziel een deel van God is. Elk van deze zieldelen is onafhankelijk zelfbewust en wordt onderverdeeld in tien sub-onderdelen die samengevoegd zijn volgens het patroon van de Tien Sefirot. Elk vertegenwoordigt het menselijk wezen in één van de vier niveau's van realiteit: het menselijk wezen van Aziloet wordt Knesset Jisraeel genoemd; van Briah wordt Neshama genoemd; van Yezira wordt Roeach genoemd; en van Assiyah wordt Nefesh genoemd.

Beginnen met de conclusie

 1. Negen van de tien Sefirot van het laagste deel van de ziel Nefesh zijn afneembaar van het hogere deel van de ziel Roeach door een proces wat in de Tora Karet, uitsnijding, wordt genoemd.
 2. Er zijn verschillende gradaties van Karet. De meest ernstige vorm heeft het effect van het losmaken van negen Sefirot van de Nefesh van de Roeach, beginnend met Chachma en eindigend met Malchoet, terwijl de zwakste vorm van Karet alleen de Malchoet van de Nefesh loslaat en de rest van de Sefirot van de Nefesh aan de Roeach laat zitten.
 3. De niveaus van de Nefesh die loslaten vallen in de krachten die bekend staan als Klipot die hun levenskracht trekken uit de losgelaten Nefoshot.
 4. Het hoogste onderdeel van de Nefesh, de Keter van de Nefesh, kan nooit worden losgelaten van de Roeach omdat de Keter ook de laagste Sefira is van de Roeach, die bekend staat als de Malchoet van de Roeach. De delen van de ziel zijn met elkaar vebonden zoals een ketting. De Keter van ieder lager stadium is de Malchoet van het stadium daarboven. De Keter van de Nefesh is de Malchoet van de Roeach; de Keter van de Roeach is de Malchoet van de Neshama; de Keter van de Neshama is de Malchoet van Knesset Jisraeel.
 5. Omdat deze hoogste Sefira van de Nefesh niet kan worden losgelaten, kunnen de delen die werden verbroken door de Karet altijd gered worden van de Kelipot en herbevestigd worden aan de Keter en dus aan de Roeach opnieuw door Teshoeva (berouw). Teshoeva brengt een sprakelende spiritueel licht van de bron van de Neshama in Aziloet, die stroomt door de Neshama, passeert vanuit de Neshama via de Roeach tot het de Malchoet van de Roeach binnenkomt, die ook de Keter van de Nefesh is. Het intense licht dat wordt gegenereerd in de Keter van de Nefesh snijdt door de Klipot en herbevestigd de verbroken Sefirot van de Nefesh terug naar zichzelf en omdat de Keter van de Nefesh ook de Malchoet van de Roeach is, wordt de Karet genezen en zijn de Nefesh en de Roeach opnieuw aan elkaar gebonden.
 6. Zonden hebben het omgekeerde effect op de Neshama. De top negen Sefirot van de Neshama worden losgelaten van de Malchoet van de Neshama, die de Keter van de Roeach is bij sommige soorten zonden. Opnieuw, de link tussen de Neshama en de Roeach kan nooit compleet verbroken worden, omdat de top Sefira van de Roeach ook de bodem Sefira van de Neshama is; het potentieel om de breuk te genezen is dus altijd aanwezig.
 7. Als in het geval van de Nefesh, is het losmaken van de Neshama van de Roeach niet een alles of niets situatie; niet alle negen niveaus zullen noodzakelijker wijs loslaten. De meest ernstige vorm van loslating drijft de negen top niveaus van Neshama weg van hun verbinding met de Roeach, van de Yesod naar de Keter van de Neshama, terwijl de mildste vorm van loslating alleen de scheiding van het niveau van de Keter betreft.
 8. Wanneer de Neshama losraakt van de Roeach keert het terug naar Knesset Jisraeel, de bron van de Neshama in Aziloet, waar het opnieuw onderdeel is van de Goddelijkheid zelf. De gezonde geïntegreerde ziel is een expressie van de Shechina.
 9. De Roeach is het enige deel van de ziel dat niet losgelaten kan worden van de rest. Dit betekent dat het werkelijke spirituele niveau van de menselijke wezens de Roeach is. De Neshama staat boven ons en de Nefesh beneden ons. Beiden trekken aan de Roeach in verschillende richting en het is op het niveau van de Roeach dat we de algehele richting van onze spirituele ontwikkeling kiezen. Maar terwijl de Roeach niet in staat is los te laten, hebben bepaalde zonden het effect om het kleiner te maken en daarmee de effectiviteit te verminderen als doorgangsweg tussen de Nefesh en de Neshama.
 10. De gezonde geïntegreerde ziel is een expressie van de Shechina. De Nefesh in het lichaam is verbonden met de Roeach; de Roeach is verbonden met de Neshama; de Neshama is verbonden met Knesset Jisraeel, de Shechina.; het spirituele licht straalt uit van de Shechina en stroomt naar de Nefesh en wordt uitgedrukt door de acties van het lichaam als het licht van God in de wereld.

Karet and Nefesh

Alle Karet is een bijprodukt van de zonde, maar we kunnen niet begrijpen wat Karet is zonder te realiseren dat er verschillende soorten zonden zijn. Er zijn zonden die verboden acties inhouden, zonden die betrekking hebben op verboden vormen van praten; zonden die gaan over verboden gedachten. Zonden die gerelateerd zijn aan acties zijn schadelijke voor de Nefesh en de meest ernstige veroorzaken Karet, dat een probleem is dat de Nefesh specifiek aantast. Zonden inzake praten beschadigen de Roeach. Zondige gedachten drijven de Neshama weg. Karet wordt vele malen in de Tora genoemd maar altijd in verband met de Nefesh en vaak geassocieerd met het woord Assiyah, betekend actie.

Laat ons een simpel voorbeeld geven. Eén van de zonden die de straf van Karet dragen is het offeren van iemands kind aan de afgod Moloch. Wanneer een persoon de gedachte van offeren formuleert in een concreet plan, tast hij de Neshama aan. Een serieus plan de afgod te aanbidden drijft de Neshama weg; de hersenen zijn de ontvanger dat gevoelig is voor het licht dat uitgezonden wordt door de Neshama. Maar de Neshama kan zijn licht niet uitzenden in een ontvanger dat bezet is door de duisternis gegenereerd door plannen van afgod aanbidding. Het gaat zover mogelijk van de Roeach vandaan, terwijl het alleen nog het niveau van Malchoet van de Neshama aan zich bindt.

Omdat alle licht dat van de Bron uitstraalt door de Neshama moet stromen om de Roeach en vervolgens de Nefesh te bereiken, in de omvang dat de Neshama loslaat, zal er geen frisse Goddelijk licht stromen via de Roeach naar de Nefesh die uitstraalt van de bron van de Neshama in Knesset Jisraeel. Als de bovenste delen van de Nesham zijn losgelaten, is er geen kanaal waardoor zulk licht kan stromen. De spirituele input wordt vervaagd; er zijn geen frisse heilige ideeën om de negatieve effecten van het plan om Moloch te aanbidden uit te schakelen. Echter, de Nefesh en de Roeach verkrijgen nog steeds hun volledige capaciteit om normaal te functioneren op dit punt. De persoon heeft nog steeds omkeerbaare gevoelens met betrekking tot zijn daad het kind te offeren dat hij van plan is uit te voeren.

Als de persoon doorzet in het verwezenlijken van zijn plan, zal zijn volgende stap zijn zijn wens uit te spreken aan de priesters van de Moloch het verbodenen te offeren, die vermoedelijk alles gaan organiseren voor de ceremonie. De gedachten van afgod aanbidding worden geformuleerd in specifieke woorden dat de partijen aan elkaar bindt door de macht van communicatie, een macht geassocieerd met de Roeach. De Roeach wordt een geleide voor de uitzending van de verboden communicatie naar de Nefesh (de zetel van de handeling). Deze handeling van uitzending verwondt de Roeach geestelijk. Een zender dat die als geleide voor het profane is ongeschikt te dienen als een geleide voor het puur spirituele. In spirituele zin wordt de Roeach kleiner; de vaten van het spirituele hart raken verstopt. Zijn hart verzegelt zichzelf. Het licht van Goddelijke energie dat schijnt door de Nefesh wordt gedimpt.

Maar nog steeds heeft het offer niet plaatsgevonden. De Nefesh heeft geen wondt opgelopen. De situatie is nog steeds omkeerbaar. Maar wanneer het feitelijke offer wordt uitgevoerd, raakt de Nefesh beschadigt en valt in een Klipot en ervaart Karet. De schade wordt onomkeerbaar in de afwezigheid van Teshoeva (berouw). Het vertrek van de Neshama wordt permanent. De verstopping in de bloedvaten in de Roeach vereisen een geestelijke bypass operatie om het te corrigeren. De Karet van de Nefesh wordt een permanente realiteit. De persoon brengt grote schade aan het onschuldige.

Samenvatting: er zijn drie niveaus van spirituele grenzen ontworpen in het menselijk wezen die gepasseerd moeten worden voor de Karet van de Nefesh een realiteit wordt. De hele onderneming om een kind te offeren kan in het planningsstadium worden verworpen. Onderhandelingen kunnen worden afgebroken in het discussie stadium. De persoon kan weerhouden worden het plan uit te voeren. Op elk stadium vindt een worsteling plaats. Wanneer alle drie de niveaus zijn overmeesterd door de zonde, dan brengt deze een permanente spirituele wond aan.

Klipot

Om de spirituele gevolgen te begrijpen moeten we nu het idee van Klipot uitleggen. Een Klipa is een schil in het Hebreeuws. Een schil is een buitenste laag rondom een vrucht; het is geen onderdeel van de vrucht maar heeft de kracht levenskracht van de vrucht te zuigen om zichzelf te voeden. Elk deel van de vrucht ongeacht de afstand van de kern is verwisselbaar met ieder ander deel. Het heeft dezelfde smaak en biedt dezelfde voeding. Maar de schil is iets dat moet worden gescheiden voor het mogelijk is ervan te genieten (we praten symbolisch. In feite heeft de schil vaak veel vitamines en kan erg smaakvol zijn en voedzaam).

Alles in de geschapen wereld moet nieuwe energie trekken van de Schepper om door te kunnen leven.

Niettegenstaand heeft God het universum twee gezichten gegeven om de vrije wil toe te staan. Een deel van het geschapen universum is ondoorgrondelijk voor Goddelijk licht. Voor dit deel van het universum, directe contact met God komt neer op vernietiging, een totale stilstand van bestaan. Continue overleving vereist het handhaven van afstand tot God. Maar er is geen andere energie bron tot Goddelijkheid. Dit deel van het universum wordt dus uitgedaagd met een complex strategisch probleem. Het moet zien Goddelijke energie aan te trekken zonder dat dat het in verbinding staat met de bron van deze energie. Dit deel van het universum is de Klipa.

De menselijke oplossing

De mens zelf werd geschapen met het potentieel de oplossing te verschaffen tot het strategisch probleem dat de Klipa is. De mens is het enige wezen in het universum met de capaciteit van een vrije wil. Dit betekent dat hij werd geschapen om te dienen als het raakvlak tussen het 'fruit', het Heilige deel van het universum, en de schil, de Klipa. Het fysieke lichaam van de mens wordt gevormd van een Klipa, geheten Klipat Nogah. Bedemk dat de Nefesh Elokit is ingewikkeld in de Nefesh Habehamit, de fysieke levnskracht, en verbonden aan het lichaam. De Nefesh Elokit wordt doordrongen met het Goddelijke licht van de Shechina dat erin stroomt via Naran, maar het is ook onontwarbaar verweven met de Nefesh Habahamit van de mens, het meest delicate Klipa in het universum.

Via de Nefesh Habahamit, die dient als het omhulsel rond de Nefesh Elokit, kan de Klipa Goddelijke energie onttrekken die het nodig heeft om te overleven. Maar het kan alleen veilig de Goddelijke Energie in de Nefesh Elokit trekken als het de Nefesh Elokit loslaat van zijn verbinding met de Shechina. Als de Klipa ooit direct contact maakt met de Shechina, zou het uit elkaar vallen.

Er zijn bepaalde acties die een persoon kan uitvoeren die totaal onverzoenbaar zijn met het idee van dienen als de uitdrukking van de Shechina in de wereld. Laten we als voorbeeld kijken naar verboden sexuele relaties, de simpelste vorm van dit soort handeling om het te begrijpen. Bijvoorbeeld een relatie met je moeder. Het doel van zo'n fysieke relatie is zeker niet pro-schepping. Het enige doel van zulke relaties is fysieke bevrediging.

Realiteit begint in Aziloet, uitgebreid vandaar naar Briah en vervolgens Yezira en uiteindelijk Assiyah, de fysieke wereld. Elk niveau van schepping bevat zijn eigen versie van de mens. De Nefesh is de mens in Assiyah voor wie de fysieke wereld werd geschapen. De ziel van de mens is de geleider via welke de Goddelijke energie dat de wereld in stand houdt wordt uitgestraald vanuit de bron.

De Goddelijke energie dat de fysieke wereld kracht geeft

De Nefesh Elokit is de onmiddelijke bron van de Goddelijke energie dat de fysieke wereld kracht geeft. Als deze levenskracht wordt verpakt om de uitvoering van mitswot kracht te geven, heeft het het effect van het opnieuw vastmaken van de fysieke wereld tot zijn bron in Aziloet. Wanneer deze levenskracht de uitvoering van overleven gerelateerde activiteiten aandrijft die zelf geen mitswot zijn, maar niet verboden zijn, heeft het een neutraal effect op spirituele verbondenheid. Maar wanneer deze levenskracht wordt toegepast op activiteiten die haaks staan op het Goddelijke doel van de schepping, dan raakt de Nefesh Elokit beschadigd en raakt gevangen door de Klipot.

De ziel werd geconstrueerd om de wil van Knesset Jisraeel te verwezenlijken, de Keter van de ziel; om de fysieke wereld om te vormen in een plaats dat de masjesteit van Gods Goddelijke heerschappij kan uitdrukken in de verste spirituele bereiken van het universum, de wereld van Assiyah. Wanneer de Klipot de Nefesh loslaat, drukt de wereld van Assiyah niet langer de majesteit van Goddelijkheid uit. In plaats daarvan wordt de Goddelijke energie die geïnvesteerd is in Assiyah via de Nefesh gebruikt om de majesteit van de natuur uit te drukken. De fysieke wereld van Assiyah wordt waargenomen als een zelf-bevattende realiteit waar de mens niet meer is dan een fysieke constructie van de natuur, het schepsel dat erin slaagde om langs de ladder van de evolutie op te klimmen. Malchoet reflecteert niet langer de Goddelijke Wil uitgedrukt in Keter.

Karet als een existentiële realiteit

In termen van het individuele menselijke wezen, drukt Karet zichzelf uit als het vertrek van de menselijke drive richting spiritualiteit. Terwijl de spirituele geïntegreerde mens bezield wordt met een brandend verlangen voor heiligheid dat barst in vlammen in zijn hart wanneer hij de Tora bestudeerd of bidt, blijft een persoon die lijdt aan Karet ongevoelig voor dit vuur. Hij voelt niets wanneer hij bidt of leert en komt daarom waarschijnlijk tot de conclusie dat dit behoort tot kunstmatige activiteiten die niet tot zijn wereld behoren. Het spirituele vuur van de Nefesh Elokit wordt afgewend. Het spirituele energie dat wordt geïnvesteerd in ieder mens, ontworpen om de intensieve drive te ontbranden om de hoogste heiligheid te bereiken en om bij God te zijn, loopt met een sisser af in consumentengedrag in een door de vraag gedreven economie.

Maar de grootste schade is de spirituele verwarring dat het kenmerk is van Karet van de Nefesh. De mens heeft geen innerlijke spiritueel vuur. Hij argumenteert met zichzelf: als ik werkelijk een geestelijk schepsel ben met een heilige ziel dat een deel van God is, hoe is het dan mogelijk dat ik geen sporen van heiligheid in mijzelf vindt? Hoe is het mogelijk dat ik in zo'n materialistische wereld leef dat zo perfect de geest van 'de sterkste overleeft' symboliseert, waar de machtige en de wrede mensen de top bereiken terwijl de geestelijke mensen worden vervolgd op de bodem? Als de Tora waar is, hoe is het mogelijk dat de realiteit om me heen het tegenovergestelde reflecteert?

Om de realiteit te zien moeten we de Goddelijke energie van de Nefesh loslaten uit de klauwen van de Klipot. Dit kan door Teshoeva, berouw.
© 2007 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: vijf niveaus van zielsbewustzijnDe Goddelijke ziel is onlosmakelijk met God verbonden. In Deuteronomium 32:9 staat: "Want des Heren deel is Zijn volk."…
Kabbala: hoe ziet de ziel eruit?De menselijke ziel is een complex geheel dat bestaat uit 5 niveaus. In dit artikel aandacht voor de compositie van de zi…
Kabbala - de Tanya: Dierlijke ziel van de JoodKabbala - de Tanya: Dierlijke ziel van de JoodIn het artikel 'Wat is een beinoni/tzaddiek?' (hoofdstuk 1 van de Tanya (Likutei Amariem)) wordt besproken dat de defini…
Kabbala: de verbondenheid tussen wijsheid en profetieAan de hand van vijf belangrijke werken van de Kabbala -Sefer Yetzirah, Zohar, Pardes Rimoniem, Eitz Chayim, en Tanya wo…

Torastudie: Schepping hemel en aarde - Genesis 1:1Torastudie: Schepping hemel en aarde - Genesis 1:1'In den beginne schiep G'd de hemel en de aarde'. Zo begint de Tora. Over G'd en de schepping is en wordt veel gediscuss…
Kabbala: de Tien Sefirot van de zielKabbala: de Tien Sefirot van de zielSpirituele entiteiten, inclusief de ziel, hebben hun eigen complexiteit. Om te begrijpen hoe ze samengesteld zijn hebben…
Bronnen en referenties
 • Rabbi Weisz
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 09-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.