Kabbala: hoe ziet de ziel eruit?

De menselijke ziel is een complex geheel dat bestaat uit 5 niveaus. In dit artikel aandacht voor de compositie van de ziel en de manier waarop ze met elkaar in verband staan. Ik gebruik daarbij de leer van de Kabbala, de joodse mystiek.

Structuur van de realiteit

Om de structuur van de ziel te begrijpen moeten we beginnen te beschrijven hoe de structuur van de realiteit is. We leven in een geschapen universum. Dit betekent dat God het universum schiep vanuit het niets. Toen God het scheppingsproces begon was er geen tijd of ruimte, geen materie of energie. God kon niet iets maken uit bestaande materialen. Het universum is gemaakt uit pure Goddelijke energie. Als alles in de wereld werkelijk Goddelijke energie is betekent dit dan niet dat we allemaal God zijn? Als Goddelijke energie duidelijk spiritueel is, hoe kan een deel van de realiteit dan fysiek zijn? De Kabbala geeft het volgende antwoord. Verschillen in niveaus van werkelijkheid hebben twee factoren: ten eerste schermen die de Goddelijke origines verduisteren en ten tweede afstand van de oorspronkelijke bron. Omdat de ziel deel uitmaakt van de realiteit, wordt het beïnvloed door deze factoren samen met de rest van de schepping.

Het niveau van Aziloet

Als we beginnen weg te bewegen van de Bron dan is het eerste niveau van realiteit dat voor ons toegankelijk is Aziloet. Het woord betekent 'uitstraling'. Dit niveau wordt uitstraling genoemd om het idee te benadrukken dat het onmogelijk is een beschrijving te geven van Gods essentie. Dus zelfs het hoogste niveau is slechts een uitstraling van God zoals Hij voor Hemzelf is.

In Aziloet is de schepping nog niet gescheiden van God, maar God heeft de Goddelijke energie al georganiseerd. We kunnen deze fase van realiteit begrijpen door ons een grote kunstschilder voor te stellen geïnspireerd door een nieuw idee voor een meesterwerk. Niemand kan het zien of er toegang toe krijgen. Het is onderdeel van de eigen innerlijke realiteit van de kunstenaar. Maar voor de kunstenaar is het schilderij al een gescheiden realiteit. Hij ziet het al in zijn geheugen en het is al een gescheiden realiteit voor hem, een visie dat hij door zijn artistiek talent en energie zal uitvoeren. God organiseert het meesterwerk van zijn creatie in Zijn eigen wezen in voorbereiding om de hele onderneming uit te voeren.

De mens is aanwezig op het hoogste niveau

Deze scheppingsenergie wordt georganiseerd in twee onderdelen in Aziloet; er is de Goddelijke energie dat uitgeschonken zal worden in de schepping van de mens en er is de energie dat de rest van het universum zal vormen. Er is nog een ander essentiële stap om de ziel te begrijpen in de toestand die zojuist is gemaakt. Wat laat ons denken dat de mens al zijn verschijning maakt als een gescheiden entiteit in dit vroegste stadium van de schepping? Beschrijft de Tora niet dat de mens als laatste is geschapen?

Verschijningen kunnen bedrieglijk zijn. De Tora leert ons dat het doel van het gehele universum is om een werkruimte te verschaffen voor de mens. Het is ondenkbaar de Goddelijke energie opzij te zetten voor de schepping van alles voordat alle energie die vereist is om de mens te scheppen volledig wordt georganiseerd. Tot daar is een werkconcept van hoe de mensheid eruit zal zien, het is onmogelijk van tevoren te plannen om in de mens behoeften te voorzien.

De late verschijning van de mens wordt veroorzaakt door het feit dat hij in de wereld wordt ingevoegd die in orde was gemaakt voor zijn behoefte. Maar het is duidelijk dat de mens al in concept bestond toen de wereld op orde werd gebracht, anders was er geen manier om te weten wat nodig was in de schepping.

Op dit niveau van Aziloet staat de mens bekend als Knesset Jisraeel (de vergadering van Israël). Deze mens van Aziloet heeft al 248 spirituele ledematen en 365 spirituele verbindingen. Hij is de uiterste distillatie van de mensheid en hij heeft daarom de spirituele gelijkheid van menselijke vorm en uiterlijk.

Het niveau van Briah

In de volgende stap van het ontvouwen van de schepping scheidt de Goddelijke energie zich van God. De wereld die dan ontstaat heet de wereld van Briah (schepping). Briah betekent de schepping van iets uit niets. De scheiding van Briah wordt in Genesis beschreven als komende door woorden: God zei tien maal, "Laat er ....zijn", in de verwezenlijking van de wereld van Briah.

De mens en de wereld van Briah

De scheiding van Goddelijke energie van zijn origine wordt beschreven als taal. In de wereld van Briah wordt de mens Neshama, ziel, genoemd. Hij is al uitgekristalliseerd uit de compositie van Knesset Jisraeel in een individuele vorm. Hij is zelfs man en vrouw. Maar op dit niveau van Briah is de mens mannelijk en vrouwelijk; zijn mannelijke en vrouwelijke delen zijn niet samengevloeid in gescheiden elementen. Dus God schiep de mens naar Zijn beeld.

Op het niveau van Briah bestaat de mens als een individu. De mens is zich bewust van zichzelf als gescheiden te zijn van Knesset Jisraeel, van het collectieve menselijke wezen wiens energie nog steeds een deel is van God. De mens als ziel is zich totaal bewust van zijn Goddelijke oorsprong en kan zich niet voorstellen zonder God te bestaan, noch gescheiden te bestaan van zijn mannelijke/vrouwelijke element. Op dit niveau heeft de ziel geen vrije wil.

Yezirah en zijn menselijke bewoner

Als de Goddelijke energie continue vanuit de bron stroomt gaat een tweede scherm naar beneden. De buitenkant van dit tweede scherm staat bekend als de wereld van Yezirah (creatieve gedachte) en de mens bestaat in deze wereld als een pure spirituele geest. Het is op dit niveau van Yezirah dat de mens wordt gescheiden in verschillende geslachten en contact maakt met de wereld van zijn lichaam, alhoewel het lichaam zelf niet bestaat in Yezirah maar is gelokaliseerd aan de andere kant van het volgende scherm, waar de buitenwaartse stroom van Goddelijke energie een materiële vorm aanneemt. En God vormde de mens van stof uit de grond en blies via zijn neusgaten de levensziel in en de mens werd een levend wezen.

De wereld van Yezirah is de wereld van gedachte. Alle menselijke wezens hebben de capaciteit om te denken. Gedachte bracht een nieuw aspect van realiteit omdat denken al een zaak van keuze is. Gedachten zijn onderdeel van de natuur maar zijn geen onderdeel van de wereld van oorzaak en gevolg. Er is altijd een keuze om te denken of niet. Er is een verdere keuze om met iemands gedachten te communiceren.

Assiyah onze eigen wereld

Als de Goddelijke energie doorgaat met stromen vanuit de bron zakt een laatste scherm naar beneden. De wereld aan de andere kant van dit scherm staat bekend als de wereld van Assiya (gecomplementeerde actie); de wereld waarin we feitelijk bewust zijn van onze inwoning. In deze wereld is de mens een Nefesh, een levenskracht of energierijke geest, en heeft ook een lichaam. Er kan geen directe verbinding zijn tussen lichaam en geest.

Het is hier waar zaken nogal complex worden. De Nefesh dat een aanhangsel is van de Roeach (geest) is even spiritueel als de rest van de menselijk ziel waarvan het afstamt. Het is het buitenste deel van de Neshama. Het lichaam van de mens is puur stoffelijk en niet spiritueel. Er kan geen directe eenheid zijn tussen lichaam en geest. Entiteiten die diametrisch tegenover elkaar staan zijn niet in staat zich aan elkaar te verbinden.

Het huwelijk tussen twee tegenpolen

Om dit probleem op te lossen, kreeg de mens een tweede Nefesh om te bemiddelen tussen zijn lichaam en de Nefesh dat het buitenste deel is van zijn Neshama. Deze tweede Nefesh wordt Nefesh Habahamith genoemd, de levende nefesh. Dit staat bekend als de levenskracht. Het is deze levende Nefesh dat gehecht is aan het bloed volgens de Tora.

Het deel van de Nefesh dat verbonden is aan de Roeach (geest) wordt Nefesh Elokit genoemd, de Goddelijke Nefesh. De Nefesh Elokith is verpakt in de Nefesh Habahamith. Door middel van de Nefesh Habahamith is de Nefesh Elokith verbonden met het lichaam. De mens is in existentiële conflict in de wereld van Assiyah. Er zijn twee Neshafot die wonen in het lichaam en ze zijn beide intelligent. De Nefesh Habahamith is spiritueel, anders kan het niet bemiddelen tussen het lichaam en de Nefesh Elokhit. Op hetzelfde moment wanneer de Nefesh Habahamith wordt aangetrokken door de fysieke wereld van het lichaam en de levenskracht is dat het lichaam energie geeft, verschaft het het lichaam fysiek genot. De Nefesh Elokith die verpakt is in de Nefesh Habahamith is puur spiritueel en verbindt de Roeach in Yezirah, en via de Roeach naar de Neshama.
© 2007 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: de ziel en de invloed van zondeDe meest belovende methode om de werking van een levend organisme te ontravelen is het proces van zijn disintegratie op…
Kabbala: vijf niveaus van zielsbewustzijnDe Goddelijke ziel is onlosmakelijk met God verbonden. In Deuteronomium 32:9 staat: "Want des Heren deel is Zijn volk."…
Kabbala - de Tanya: Dierlijke ziel van de JoodKabbala - de Tanya: Dierlijke ziel van de JoodIn het artikel 'Wat is een beinoni/tzaddiek?' (hoofdstuk 1 van de Tanya (Likutei Amariem)) wordt besproken dat de defini…
Kabbala: de verbondenheid tussen wijsheid en profetieAan de hand van vijf belangrijke werken van de Kabbala -Sefer Yetzirah, Zohar, Pardes Rimoniem, Eitz Chayim, en Tanya wo…

Kabbala: de Tien Sefirot van de zielKabbala: de Tien Sefirot van de zielSpirituele entiteiten, inclusief de ziel, hebben hun eigen complexiteit. Om te begrijpen hoe ze samengesteld zijn hebben…
De kern van het ChristendomDe kern van het ChristendomEr zijn zoveel christelijke kerken en stromingen, dat je gauw verdwaalt. Ondanks de verschillen zijn we het toch wel deg…
Bronnen en referenties
  • Rabbi Weisz
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 09-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.