Toelichting op 613 mitswot: positieve geboden 21-40

Toelichting op 613 mitswot uit de Tora. In dit artikel aandacht voor de 21-40 positieve geboden: eerbied voor de Tempel, zorg dragen voor de Tempel, de dienst van de Levieten, het heiligen van een priester voor de dienst, het aansteken van de Tempel Menora, de priesterlijke zegen, het toonbrood, het branden van wierook, het eeuwige vuur, het verwijderen van as van het Altaar, het ritueel onreine van het Tempel gebied verwijderen, het eren van de priesters, de priesterlijke kledij, het vervoer van de Ark, de zalfolie, de priesterlijke verschuivingen, priester verontreinigen, de vrouw van een Hoge Priester, het dagelijkse offeren, het dagelijkse offeren van de Hoge Priester.

De Tempel, Hogepriester, priester

De Heilige Tempel in Jeruzalem was de plek waar Gods aanwezigheid door het universum fysiek gevoeld kon worden. Het is het majestueuze symbool van God.

De Hogepriester en en de priesters zijn de vertegenwoordigers van het Joodse volk voor God.

Positieve geboden 21 tot en met 40

Positief gebod 21 - eerbied voor de Tempel
 • Leviticus 19:30 - Neem steeds Mijn sjabbat in acht en heb eerbied voor Mijn heiligdom.
 • toelichting: Het gaat niet om de Tempel die gebouwd is dat we moeten eerbiedigen maar om God die ons opgedragen heeft de Tempel te bouwen. De Tempelberg mag niet met schoenen, een wandelstok of stoffige voeten betreden worden, het is verboden op de Tempelberg te spugen, de Tempel te gebruiken als kortste route, alleen de koningen van de Davidische dynastie mogen in de Tempel binnenplaats zitten.
Positief gebod 22 - zorg dragen voor de Tempel
 • Numeri 18:2,4 - Ze moeten zich bij je aansluiten en zorg dragen voor de ontmoetingstent.
 • toelichting: We moeten de Tempel dag en nacht bewaken uit respect ervoor.
Positief gebod 23 - de dienst van de Levieten
 • Numeri 18:23 - De werkzaamheden bij de ontmoetingstent worden verricht door de Levieten.
 • toelichting: De nadruk ligt op het feit dat alleen de Levieten dit werk mogen verrichten.
Positief gebod 24 - het heiligen van een priester voor de dienst
 • Exodus 30:19 - Met dit water moeten Aharon en zijn zonen hun handen en voeten wassen.
 • toelichting: De priesters moeten hun handen en voeten wassen voor ze het Heiligdom mogen betreden en er werkzaamheden mogen verrichten.
Positief gebod 25 - het aansteken van de Tempel Menora
 • Exodus 27:21 - Altijd lampen branden.
 • toelichting: De priesters moeten dagelijks de Menora aansteken.
Positief gebod 26 - de priesterlijke zegen
 • Numeri 6:23 - Zeg tegen Aharon en zijn zonen dat zij de Jisraëlieten met deze woorden moeten zegenen.
 • toelichting: De kohaniem (priesters) zijn verplicht de kinderen van Israël elke dag te zegenen.
Positief gebod 27 - het toonbrood
 • Exodus 25:30 - Leg op de tafel het toonbrood.
 • toelichting: We worden opgedragen om het toonbrood voor God (op de tafel van de Tempel) neer te leggen. Elke Shabbat worden nieuwe broden neergelegd samen met wierook. De priesters eten de broden van de vorige week.
Positief gebod 28 - het branden van wierook
 • Exodus 30:7 - Aharon moet elke morgen als hij de lampen in orde brengt, geurige reukwerk op branden.
 • toelichting: De priesters moeten twee keer per dag, 's ochtends en 's middags, wierook offeren op het Gouden Altaar in de Tempel.
Positief gebod 29 - het eeuwige vuur
 • Leviticus 6:6 - Het vuur op het altaar moet steeds blijven branden, het mag niet doven.
 • toelichting: Elke ochtend en middag moet hout op het altaar worden aangebracht zodat het vuur blijft branden.
Positief gebod 30 - het verwijderen van as van het Altaar
 • Leviti­cus 6:3 - De as van het brandoffer dat in het vuur verteerd is van het Altaar nemen en naast het altaar leggen.
 • toelichting: De priesters worden opgedragen het as van het altaar verwijderd worden.
Positief gebod 31 - het rituele onreine van het Tempelgebied verwijderen
 • Numeri 5:2 -Geef de Jisraëlieten opdracht om iedereen die aan huidvraat lijdt of onrein vocht verliest en iedereen die onrein is doordat hij met een lijk in aanraking is geweest, het kamp uit te sturen.
 • toelichting: Al degenen die onrein zijn moeten uit het Tempel gebied verwijderd worden.
Positief gebod 32 - het eren van de priesters
 • Leviticus 21:8 - Respecteer zijn heilige status, want hij biedt Jullie God voedsel aan.
 • toelichting: Door de priesters te eren, wordt God geëerd, die hen gekozen heeft om Hem te eren en offers te brengen.
Positief gebod 33 - de priesterlijke kledij
 • Exodus 28:2 - Laat voor je broer Aharon heilige kleding maken, die hem waardigheid en aanzien verleent.
 • toelichting: De priester heeft vier speciale kleren; de Hogepriester heeft acht speciale kleren voor de dienst in de Heilige Tempel.
Positief gebod 34 - het vervoer van de Ark
 • Numeri 7:9 - Aan de Kehatieten gaf hij niets, omdat zij de zorg hadden gekregen voor de heiligste voorwerpen, die op de schouders gedragen moesten worden.
 • toelichting: De kohaniem moeten de Ark op hun schouders dragen wanneer ze het van de ene naar de andere locatie brengen. In de woestijn hadden de Levieten dit gedaan omdat het aantal kohaniem gering was.
Positief gebod 35 - de zalfolie
 • Exodus 30:30-31 - Dit is de heilige zalfolie.
 • toelichting: Deze zalfolie wordt voor priesters en koningen gebruikt. Deze olie werd ook gebruikt om de Tabernakel en gebruiksvoorwerpen te zalven, maar dat was een eenmalige gebeurtenis.
Positief gebod 36 - de priesterlijke ploegendienst
 • Deut. 18:6-8 - Als iemand die als Leviet ergen in het land van Jisraeel woont zich aandient in de plaats dei de Eeuwige zal uitkiezen...Hij moet dan eenzelfde aandeel als zij ontvangen, ongeacht de waarde van de bezittingen die hij geërfd heeft.
 • toelichting: De kohaniem draaien ploegendiensten. Alleen tijdens feestdagen dienen ze samen. De profeet Samuël en koning David verdeelden de priesters in 24 ploegen.
Positief gebod 37 - priester verontreinigen
 • Leviticus 21:3 - of zijn ongehuwde zuster, die nog niet aan een man toebehoort en dus deel uitmaakt van zijn naaste familie, mag hij zich verontreinigen door in de nabijheid van de overledenen te komen.
 • toelichting: Priesters worden onrein door het bijwonen van begrafenissen van hun naasten.
Positief gebod 38 - de vrouw van een Hoge Priester
 • Leviticus 21:13 - De gezalfde priester moet trouwen met een vrouw die nog maagd is.
 • toelichting: Een Hogepriester moet een maagd trouwen.
Positief gebod 39 - het dagelijkse offeren
 • Numeri 28:3 - Elke dag moet u de Eeuwige een offergave aanbieden.
 • toelichting: We moeten elke dag in de Heilige Tempel het Tamied offer brengen, bestaande uit twee lammeren (één in de morgen en één in de middag).
Positief gebod 40 - het dagelijkse offeren van de Hoge Priester
 • Leviticus 6:13 - Dit is de offergave die Aharon en zijn opvolgers vanaf de dag dat ze priester gezalfd zijn dagelijks aan de Eeuwige moeten aanbieden.
 • toelichting: De Hogepriester moet twee keer per dag het Chavitin maaltijd offer brengen (in de morgen en de middag).
© 2013 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Verschil menora en chanoeka Numeri 8:2Torastudie: Verschil menora en chanoeka Numeri 8:2De essentie van ons doel in het leven is om licht te verspreiden: elke keer wanneer een Jood een mitswa (plicht uit de T…

L. Ron Hubbard, Stichter van de Scientology KerkVan weinig bekende mensen is het leven zo in raadselen en mysteries gehuld als dat van Ron Hubbard, de stichter van de S…
Tehilliem - Psalmen - de Joodse uitlegTehilliem - Psalmen - de Joodse uitlegDe Psalmen zijn lofliederen aan de Almachtige G'd, de Schepper van het Universum. De Psalmen gaan over G'ds grootheid, Z…
Bronnen en referenties
 • Chabad - Sefer Hamitzvot
 • Tanach (tekst)
 • Artikelen Etsel zie links in artikel
Jehoeda (816 artikelen)
Laatste update: 13-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.