Toelichting op 613 mitswot: positieve geboden 1-20

Toelichting op 613 mitswot uit de Tora. In dit artikel aandacht voor de eerste 20 positieve geboden: geloof in God, Gods eenheid, God liefhebben, God vrezen, gebed, zich vastklampen aan de Joodse wijzen, zweren in Gods naam, met God wedijveren, Gods naam heiligen, de Shema, bestuderen en onderwijzen van de Tora, het hoofd tefillien, het arm tefillien, tsietsiet, mezoeza, bijeenroepen van het Joodse volk, de Konings Torarol, een persoonlijke Torarol, dank na maaltijden, een Tempel bouwen.

Informatie over de positieve geboden

Er zijn in totaal 248 positieve geboden van de in totaal 613 mitswot. De 248 positieve geboden corresponderen met de 248 organen van het menselijk lichaam volgens de Encyclopedia Talmudit (Hebreeuws), vol. 1, pp. 114ff (dus niet de huidige wetenschappelijk methoden).

Positieve geboden 1 tot en met 20

Positief gebod 1 - Geloof in God
 • Exodus 20:2. Deut. 5:6 - "Ik ben de Eeuwige, uw God"
 • toelichting: We moeten begrijpen dat God de Bron is en de oorzaak is van al het bestaan.
Positief gebod 2 - Gods eenheid
 • Deut. 6:4 - Luister, Jisraeel: de Eeuwige, onze God, de Eeuwige is de enige.
 • toelichting: We moeten de aard van Gods Eenheid erkennen - de Bron van alle bestaan is Eén - alleen God bestaat - er bestaat niets onafhankelijk naast God.
Positief gebod 3 - God liefhebben
 • Deut.6:5 - Heb daarom de Eeuwige, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.
 • toelichting: Dit houdt in te mediteren en de mitswot, geboden en Zijn werk nauwgezet te onderzoeken om Hem te begrijpen en door dit begrip een gevoel van extase te krijgen. Dit is het doel van God lief te hebben.
Positief gebod 4 - God vrezen
 • Deut 6:13 - Heb alleen ontzag voor de Eeuwige, uw God, dien Hem en zweer allen bij zijn naam
 • toelichting: We moeten God vrezen door niet kalm en nonchalant te handelen maar constant vrezen voor straf bij zonden.
Positief gebod 5 - Gebed
 • Exodus 23:25 - "En U zult de Eeuwige Uw God dienen."
 • toelichting: Talloze keren staat in de Tora vermeld om God te dienen. Hoewel dit een algemeen gebod is, bevat het een specifieke toepassing: gebed (dienst van het hart uitgedrukt door de mond).
Positief gebod 6 - Vastklampen aan de Joodse wijzen
 • Deut. 11:22 - Wanneer u alle geboden die ik u geef zorgvuldig naleeft, en u de Eeuwige, uw God, liefhebt, hem bent toegedaan en de weg volgt die Hij wijst.
 • toelichting: We moeten dichtbij de Joodse wijzen zijn en ons met hen associëren. Dichtbij zijn kan via vriendschap (eten, drinken en zaken doen) om zo te wedijveren met hun handelingen en te weten hoe zij tegen kwesties aankijken.
Positief gebod 7 - Zweren in Gods naam
 • Deut. 10:20 - Toon ontzag voor de Eeuwige, uw God, dien Hem, wees Hem toegedaan en zweer alleen bij Zijn naam.
 • toelichting: We moeten in Gods naam zweren indien dit nodig is - om te zorgen dat iets gedaan wordt of te voorkomen dat we iets doen. Het verheft, verheerlijkt en vergroot God.
Positief gebod 8 - Wedijveren met God
 • Deut 28:9 - U leeft immers de geboden van de Eeuwige, uw God, na en volgt de weg die hij wijst.
 • toelichting: We moeten Gods wegen navolgen. Zoals God genadig is, zo moeten wij genadig zijn. Net zoals God barmhartig is moeten wij barmhartig zijn. Het zelfde geldt voor rechtvaardigheid en vroomheid.
Positief gebod 9 - Gods naam heiligen
 • Leviticus 22:32 - Doen jullie dat niet, dan ontwijden jullie Mijn heilige naam en moet Ik Mijn heiligheid tegenover jullie bewijzen. Ik ben de Eeuwige, Ik heilig jullie.
 • toelichting: Het heiligen van Gods naam gebeurt door in het openbaar te getuigen van het Joodse geloof en religie zelfs wanneer een tiran dreigt om de Joden te doden. Niet alleen mondeling kunnen we God ontkennen, ook in ons hart blijven we trouw aan Hem.
Positief gebod 10 - de Shema
 • Deut. 6:7 - Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
 • toelichting: Joodse mannen zijn verplicht de Shema twee keer per dag -'s ochtends en 's avonds- te reciteren.
Positief gebod 11 - bestuderen en onderwijzen van de Tora
 • Deut: 6:7 - Prent ze uw kinderen in
 • toelichting: De studenten die de Tora moeten bestuderen en aan wie onderwijs wordt gegeven worden 'kinderen' genoemd. De kennis van de Tora moet zo goed zijn dat zonder aarzeling antwoord gegeven kan worden.
Positief gebod 12 - het hoofd tefillien
 • Deut 6:8 - Als een band op uw voorhoofd.
 • toelichting: Dit gebod geldt alleen voor mannen.
Positief gebod 13 - het arm tefillien
 • Deut 6:8 - Draag ze als een teken om uw arm.
 • toelichting: Dit gebod geldt alleen voor mannen.
Positief gebod 14 - tsietsiet
 • Numeri 15:38 - Zeg tegen de Jisraëlieten dat zij en al hun nakomelingen aan de zoom van hun kleren kwastjes moeten bevestigen waarin blauwpurperen draad verwerkt is.
 • toelichting: Dit gebod geldt alleen voor mannen.
Positief gebod 15 - mezoeza
 • Deut 6:9 - Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.
 • toelichting: Dit betreft het gebod om mezoezot op de deurposten te plaatsen.
Positief gebod 16 - bijeenroepen van het Joodse volk
 • Deut. 31:12 - Roep dan het volk bijeen, met inbegrip van de vrouwen en kinderen en de vreemdelingen die bij u in de stad wonen.
 • toelichting: Op de tweede dag van Soekot in het jaar volgend op het Sjabbatsjaar (Shemieta), waarbij het hele volk bijeengeroepen wordt om te worden voorgelezen uit het boek Deuteronomium.
Positief gebod 17 - de Konings Torarol
 • Deut. 17:18 - Als de Koning eenmaal over zijn rijk heerst moet hij een afschrift van dit wetboek laten maken, naar de tekst die bij de Levitische priesters berust.
 • toelichting: Een Joodse koning is dit verplicht en hij mag er niet vanaf wijken de dagen dat hij heerst.
Positief gebod 18 - een persoonlijke Tora rol
 • Deut. 31:19 - Daarom moet jij het volgende lied opschrijven.
 • toelichting: Dit gebod geldt alleen voor mannen en betreft de hele Tora
Positief gebod 19 - dank na de maaltijden
 • Deut. 8:10 - Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de Eeuwige uw God, dan voor het goede land dat Hij u gegeven heeft.
 • toelichting: Na elke maaltijd moeten we God danken.
Positief gebod 20 - een Tempel bouwen
 • Exodus 25:8 - De Jisraëlieten moeten een Heiligdom voor Mij maken, zodat Ik te midden van hen kan wonen.
 • toelichting: Dit gebod bevat vele details, zoals het bouwen van een Menora, altaren, etc.
© 2013 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Taoïsme en Confucianisme zijn geestelijke stromingenTaoïsme en Confucianisme zijn geestelijke stromingenHet Taoïsme is in het zuidoosten van Azië een van de belangrijkste religieuze en filosofische stromingen. Taoïsme, Confu…
Een der oudste godsdiensten ter wereld is het HindoeïsmeEen der oudste godsdiensten ter wereld is het HindoeïsmeEen der oudste godsdiensten ter wereld is het Hindoeïsme. De godsdienst is ontstaan in India al rond 3000 voor Christus.…
Bronnen en referenties
 • Chabad - daily mitswa
 • What Is the Significance of the Number of G‑dís 613 Commandments? Q&A - Shmary Brownstein
 • Tanach (teksten)
Jehoeda (816 artikelen)
Laatste update: 13-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.