Boeddhisme is méér dan een religieuze stroming

Boeddhisme is méér dan een religieuze stroming Het Boeddhisme wordt gezien als één van de grootste religieuze stromingen ter wereld. Het boeddhisme is meer dan een religie. Het is een levensvisie die als doel heeft dat de mens bevrijd wordt uit de kringloop van wedergeboorte. In totaal kent het boeddhisme 415 miljoen aanhangers. Deze leven voornamelijk in Azië. Het boeddhisme spreekt ons als westerlingen aan om de levenswijsheid die het in zich heeft. Daarom is het interessant om iets meer over deze stroming te weten.

Ontstaan van het Boeddhisme

Het boeddhisme is ontstaan in Nepal waar in 560 voor Christus prins Siddartha Gautama geboren werd. Zijn moeder is in het kraambed overleden maar vanaf zijn geboorte bemerkte men al dat deze prins bijzondere eigenschappen bezat. Hij was een boeddha.

Boeddhisme is een geestelijke stroming

Boeddha is geen eigen naam maar het is een titel die de betekenis heeft van iemand die tot het ware inzicht is gekomen. Men noemt dit ook wel de verlichte of degene die ontwaakt is. Ook toen al geloofde men dat er soms een boeddha op aarde verscheen. Gautama had als kind een rijk leven en hij trouwde toen hij 16 jaar was met Yasodhara. Hij ontdekte dat er veel ongelukkige mensen waren in zijn omgeving en hij kreeg medelijden. Tevens ontdekte hij dat het leven een tijdperk van lijden is. Toen Gautama 29 jaar oud was nam hij afscheid van zijn familie en zijn rijkdommen en begon hij een leven als zwerver door Noord-India. Door lijden, studie en meditatie probeerde hij te ontdekken hoe de mensen van het lijden verlost konden worden. Als er licht is naast duisternis, dan moet er geluk zijn naast lijden. Toen Gautama 35 jaar oud was mediteerde hij onder een Bo boom, dit noemen we de boom van het inzicht. Hij leerde door meditatie de manier kennen waarop mensen van het lijden verlost kunnen worden. Hij begon zijn verlossingsleer te prediken en kreeg veel aanhangers. In 480 v.Chr. stierf Gautama en zijn lichaam werd verbrand waarbij de beenderen en de as bewaard bleven. Boeddha wilde dat zijn as zou worden bijgezet in een Chedi . Dit is een torentje naast de tempel die in verschillende landen in Azië verschillende namen kent. Zo noemen we dit in China een pagode en een dagoba in Sri Lanka. Het boeddhisme kent geen hoofd van de kerk zoals de Christenen de paus kennen.

De Bo boom

Op vele plaatsen in Azië treft men bij een tempel een Bodhi boom aan. Dit is een ficus religiosa. Bodhi betekent verlichting. Men zegt dat de bomen geplant worden uit stekken van de oorspronkelijke boom waar Boeddha de wijsheid verkregen heeft. Onder een Bo boom zitten mensen dan ook vaak om te mediteren.

De leer van Boeddha met de vier heilige waarheden

Onze negatieve en daarmee schadelijke gedachten ontstaan door een foutief begrip van de werkelijkheid ofwel onwetendheid. Dit noemen we dukkha. We zoeken naar de verlichting want het bewustzijn is niet helder door onwetendheid. De naam van het boeddhisme is boeddha sasana. Dit betekent leer van het boeddhisme. De uitspraken van boeddha zijn vastgelegd in de Tripitaka.
 • Het bestaan van ieder mens is lijden. We denken dan aan ziekte en verlies
 • De oorzaak van het lijden is gelegen in begeerten. We willen steeds meer bereiken
 • Het lijden kan worden beëindigd door de begeerten te overwinnen
 • Om dit te bereiken dient men het achtvoudige pad te bewandelen

Dharma

Dit achtvoudige pad van Boeddha is gebaseerd op Dharma de leer van het wiel. In het rad zitten acht spaken. Door het draaien van het wiel handelen we op de juiste wijze en ontstaat verlossing uit de kringloop.
 • Juist inzicht
 • Juist besluiten
 • Juist spreken
 • Juist handelen
 • Juist leven
 • Juist streven
 • Juist denken
 • Juist mediteren

Richtlijnen

Hieruit vloeien een aantal richtlijnen voort zoals: een boeddhist zal geen levende wezens doden. Onthechting aan het aardse bestaan dienen we na te streven. Geen onwettig seksueel genot nastreven. Geen overdadig gebruik van sterke drank of van verdovende middelen. Als dan tenslotte het Nirwana wordt bereikt dan is de mens van zijn hartstochten bevrijd en tevens van de kringloop van de wedergeboorte. Het Nirvana is de staat van uitdoving Alles wordt verkregen door eigen inspanning. Men zegt daarom wel eens dat Boeddha de eerste atheïst geweest is. Hij keerde zich n.l. af van de vele goden van het hindoeïsme. Er zijn diverse stromingen in het boeddhisme zoals:
 • Theraveda
 • Mahayana
 • Vaijra Yana

Theraveda

Theraveda is een afscheiding van het boeddhisme en verspreidde zich van India naar Sri Lanka. Het was de hoofdstroming na het overlijden van boeddha. Men noemt dit wel het boeddhisme van het zuiden. Er zijn veel aanhangers in Thailand, Laos Cambodja en Vietnam. Men noemt het boeddhisme van het kleine voertuig. Meditatie is hier erg belangrijk. Op weg naar de verlossing is ieder leven een trap. Dit is de theravada. Bij de leer van het kleine voertuig gaat men uit van het oorspronkelijke besef dat men vele levens zal doorlopen alvorens het nirvana te bereiken.

Mahayana

Dit is een afscheiding van het boeddhisme. Men noemt het wel het boeddhisme van het grote voertuig. Het gaf de gelovigen eenvoudiger regels. Dit is het boeddhisme wat we het meest aantreffen in China, Taiwan, Maleisië, Indonesië en Japan. Deze leer geeft een groot en breed pad op weg naar de verlossing.

Vajra Yana in Tibet

In de achtste eeuw na Chr. ontstond een stroming in het boeddhisme die heden ten dage nog aanhangers heeft in Tibet.

Karma

Alle handelingen hebben een gevolg. Positieve handelingen hebben positieve gevolgen en negatieve dus negatieve gevolgen.
Het boeddhisme gaat uit van wedergeboorte. Alleen om verlost te worden uit de kringloop van wedergeboorte is sterke motivatie nodig waarbij er dus nog weinig negatieve gevolgen zijn van negatieve handelingen. Het heeft te maken met het karma uit het verleden. Zolang er nog negatieve emoties zijn en we niet verlicht zijn zal de mens blijven lijden en reïncarneren. Volgens het boeddhisme is het huidige leven een reïncarnatie van voorgaande levens. Het is een rad van doodgaan en weer geboren worden.

Een boeddhistische tempel

In Azië vinden we veel boeddhistische tempels. Er zijn altijd mensen die offeren. Zij brengen bloemen en vruchten naar de tempel en branden wierookstokjes. Lotus en jasmijn worden vaak gebruikt. Mensen knielen en zitten met de handen gevouwen. Soms plakken ze strookjes bladgoud op boeddha beelden. Er zijn meerdere vormen om te bidden. Men richt het gebed op één van de eigenschappen van boeddha. Boeddha en de mens zijn met elkaar verbonden. Men aanbidt geen god. Een klooster met monniken noemt men een Wat waarbij het hele tempelcomplex bedoeld wordt. De kapel met het beeld van boeddha is de Bot. Hier vinden de plechtigheden plaats waarbij de gelovigen komen offeren en waar de monniken worden gewijd.

De monniken

Wie een tempel bezoekt zal daar ook vaak monniken aantreffen. Zij zijn kaal geschoren en dragen een oranje gewaad. Oudere monniken geven de jongere les. Monniken leven in armoede. Meestal gaan jongeren één jaar in het klooster om als monnik te leven. Sommigen doen dit meerdere keren in hun leven. Ook vrouwen kunnen monnik worden en zij dragen dan een wit gewaad. Het is verboden een monnik aan te raken. Bedelmonniken mag men ook niet aanraken en de gaven doet men dan ook rechtstreeks in de bedelnap. De inwijding van mannen als monnik is een bijzondere plechtigheid. Voor niet- boeddhisten is het mogelijk om een inwijding mee te maken als men dit vraagt. Reken daarbij wel op een langdurige dienst.
© 2013 - 2020 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Boeddhisme (religie)Boeddhisme (religie)Het boeddhisme is een religie. Het doel van boeddhisten is om te ontsnappen uit de cirkel van wedergeboorten, oftewel de…
Uitleg over het BoeddhismeIedereen heeft wel eens gehoord van het Boeddhisme, maar niemand kan echt vertellen wat het precies inhoud en wat de bel…
Het boeddhisme - wegen naar verlossingAls je mensen vraagt waar ze aan denken bij het Boeddhisme krijg je vaak het antwoord, een boeddha beeld. Maar er hoort…
Boeddhisme en voedingBoeddhisme en voedingHet Boeddhisme is eigenlijk een levensleer en niet zozeer een religie. Boeddhisten streven naar puurheid van zowel licha…

Een der oudste godsdiensten ter wereld is het HindoeïsmeEen der oudste godsdiensten ter wereld is het HindoeïsmeEen der oudste godsdiensten ter wereld is het Hindoeïsme. De godsdienst is ontstaan in India al rond 3000 voor Christus.…
Islam is de op één na grootste wereldgodsdienstIslam is de op één na grootste wereldgodsdienstIslam is een der grootste wereldgodsdiensten. Dit is met name het geval in Zuidoost-Azië waar ruim 60% van de bevolking…
Bronnen en referenties
 • Thailand Dominicus
 • Cantecleer India
 • Lezing Aida.

Reageer op het artikel "Boeddhisme is méér dan een religieuze stroming"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: November 2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!