InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Extreem volksgebruik, Voodoo in Afrika, griezelige religie!

Extreem volksgebruik, Voodoo in Afrika, griezelige religie!

Aan de hand van veel kleurrijke en soms schokkende foto's wordt u hier rondgeleidt door de bizarre wereld van Voodoo in Afrika. Voodoo is het geloof in geesten van voorouders waarin een schepper centraal staat die meerdere goden en godinnen onder zich heeft. De religie komt oorspronkelijk uit Afrikaanse landen als Togo, Benin, Nigeria en Ghana en is steevast omhuld met een geheimzinnig waas. Voodoo wordt nogal eens gezien als een religie die zich ook inlaat met zwarte magie, een vorm van Voodoo die Zwarte Hoodoo wordt genoemd. Dit verhaal is niet geschikt voor kleinzerigen onder ons, houdt u daar rekening mee?

Voodoo, officiële godsdienst

De grens tussen Voodoo en Hoodoo is overigens behoorlijk vaag en wanneer de zwarte macht een vloek over u uitspreekt kunt u zich maar beter voorbereiden op het ergste. In dit verhaal worden een aantal aspecten van de Voodoocultus in Afrika besproken en het is aardig om te weten dat u alle foto's kunt vergroten door er op te klikken dan ziet u de details van dit spektakel nog beter.


Voodoo is een officiële godsdienst in Benin, in de hoofdstad Ouidah wordt jaarlijks op 10 januari de Voodoodag gevierd met een groot Voodoofestival, dit festival behoort tot de meest kleurrijke festivals ter wereld en trekt publiek uit alle landen van de wereld.
Voor het festival kan beginnen wordt eerst een rituele slachting verricht met een geit als onwillig slachtoffer, we zien hierboven drie belangrijke Voodoopriesters die gezeten temidden van een kolkende mensenmassa stoïcijns hun kalmte bewaren terwijl de uitvoerder van het ritueel ten overstaan van deze priesters zijn mes heft om vervolgens de geit vakkundig de keel door te snijden.
Het bloed van de geit wordt opgevangen in kommen om te worden gebruikt bij andere rituele ceremonies tijdens het festival.

Mythologie

Voodoo, ook wel geschreven als Vodun of Vodou, betekent "Geest van God". Het geloof ontleent veel van zijn bijzondere tradities aan de eeuwenoude mythologie van het Yoruba volk uit het zuidwesten van Nigeria. Op het Voodoofestival komen priesters en volgelingen uit Benin, Ghana, Togo en Nigeria bij elkaar en zij voeren hier allerlei meestal ook streekgebonden ceremonies uit.


Er wordt uren gedanst op het opzwepende ritme van trommels waarbij de dansers in een trance raken die ze dichter bij de geest van de Voodoogod brengt die zij om een gunst willen vragen. Voodoo wordt primair gebruikt voor positieve doeleinden, om te zorgen voor een overvloedige visvangst, om het op tijd te laten regenen zodat de oogst van gewassen goed en overvloedig is,
om te voorkomen dat boze geesten het huis binnen dringen, eigenlijk alles wat een mens zich kan wensen om gelukkig te leven.

Angst en achterdocht

Voodoo is een woord dat de harten van westerlingen vervuld met angst en achterdocht, dit is te wijten aan de verkeerde indruk die de overijverige filmindustrie in de loop der tijd heeft gegeven van het fenomeen. Voodoo priesters in donker Afrika zouden zich onder meer bezighouden met kannibalisme en duivelsverering en hun onderdanen tot gehypnotiseerde zombies kunnen maken.


Daarnaast is het vooral ook onbegrip wat er toe heeft geleid dat Voodoo in de Westerse wereld over het algemeen wordt gezien als een duivels en kwaadaardig geloof. De vroegere kolonisten die voor het eerst kennis maakten met Voodoo waren ervan overtuigd dat de dansers die in trance raakten bezeten waren door de duivel. En nog ziet de westerling op het Voodoofestival in Ouidah voor zijn ogen dingen gebeuren die hij maar moeilijk kan bevatten, denk hierbij aan zelfverminking dat gebeurt in diepe trance. De man op de middelste foto doet dit ook niet voor het eerst getuige de vele littekens op zijn armen, buik en borst.

Geheimzinnige geesten van voorouders

Andere festivalbezoekers die een onuitwisbare indruk achterlaten zijn de Egungun geesten van de Nigeriaanse Yoruba Clan. Deze gemaskerde dansers verbeelden de voorouders van de stam die de aarde bezoeken om bescherming en begeleiding te bieden aan de levenden. Niemand weet wie er achter de maskers verborgen zit hetgeen bijdraagt aan de geheimzinnigheid waarmee zij zijn omgeven. Hun prachtige kleurrijke gewaden vol van symboliek verlenen hen een uitstraling van autoriteit.


De Egungun staan hoog in aanzien en vervullen een belangrijke functie, zij verzekeren de geesten van de voorouders van een plaats op de wereld zodat deze erop toe kunnen zien dat de ethische standaard van de vorige generaties in ere wordt gehouden.
Door middel van trommelen in een strak ritme, dans en dramatisch acteerwerk reinigen zij de gemeenschap op spiritueel niveau.


De Nigeriaanse Egungun zijn slechts een van de vele voorbeelden van gereïncarneerde geesten van voorouders, in andere delen van West Afrika zien ze er bijvoorbeeld uit zoals op de rechterfoto hierboven of op de linkerfoto hieronder. Er lopen altijd wel wat mannen omheen met stokjes om de geest voorzichtig tot activiteit te bewegen, wat vaak leidt tot een schrikreactie als dat gebeurt.

Zangbeto spirit, bewaker van de nacht

Op de middelste foto zien we een Zangbeto-spirit, geheel gehuld in ritselend gekleurd stro. Zij vervullen een rol als bewaker van de nacht en staan net als de Egunguns in hoog aanzien. Ze treden in het dagelijks leven vaak op als een soort onofficiële politie,
ze patrouilleren door de buurt en sporen dieven en criminelen op die zij straffen. Het zijn mannen in een hooimijt kostuum die in trance verkeren zodat hun lichaam in bezit genomen kan worden door een geest met een bijzondere kennis van bepaalde daden van de mensen om hem heen. Volgens de Yoruba legende zit er geen man onder het stro maar alleen de geest van de nacht.


De constant beukende beat van de trommels gedurende de dag en avond drijft de bezoekers naar de besloten binnenplaatsjes van de Voodoo priesters om hen bepaalde problemen voor te leggen die opgelost moeten worden. Hier maken we kennis met geheime ceremonies bij verborgen altaren en in kleine tempeltjes. Op de derde foto hierboven zien we een man die om raad komt vragen bij de priesters. Zij zitten bij hun altaar vol met fetishen, belangrijke hulpmiddelen voor het uitvoeren van hun taak.

Marché des Féticheurs in Lomé

Voor ons het moment om u mee te nemen naar Togo, één van de buurlanden van Benin. In de hoofdstad van deze voormalige Franse kolonie, Lomé, vinden we de grootste fetishmarkt ter wereld: de Akodessewa Fetishmarkt. Hier wordt duidelijk dat Voodoo een zeer belangrijke plaats inneemt in het leven van de West-Afrikaan, dit is de plek waar de priester zijn boodschappen doet.

Bron: Dominik Schwarz, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Bron: Dominik Schwarz, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

U kunt de markt al op een kilometer afstand ruiken, waarom dat wordt u zometeen wel duidelijk. De Voodoo priester treedt vaak ook op als geneesheer en veel mensen geloven dat deze doctoren gebruik dienen te maken van onderdelen van dieren en merkwaardige talismannen om de geesten gunstig te stemmen door middel van bizarre rituelen en indringende bezweringen.

Openlucht apotheek

We kunnen de fetishmarkt dan ook zien als een soort openluchtapotheek waar diverse door de zon gedroogde diersoorten in zijn geheel of in gedeelten te koop zijn. Hier vult de priester zijn toch wat griezelig aandoende voorraad medicijnen aan die hij nodig heeft om mensen te genezen of om hun probleem op te lossen. In de inleiding hebben we u al gezegd dat u niet kleinzerig moet zijn maar waarschijnlijk lust u de komende maand geen vlees meer na het zien van de ongewone foto's van deze Voodoo fetish'.


Men kan bij diverse kraampjes op de markt kiezen uit een hele hond of bijvoorbeeld een opgespannen kattenvel, wellicht heeft uw Voodoo priester genoeg aan een hondenkop, dat kan natuurlijk ook. Er is ook een ruime keus in wilde diersoorten, al dan niet beschermd, dat maakt hier niet uit. Zo zien we hieronder hyena- en krokodillenkoppen, apenhoofden en andere dierenkoppen.


Heeft uw maag zich al omgedraaid? Bij het zien van deze taferelen is dat niet zo heel verwonderlijk! Het zijn dit soort sinistere en merkwaardige uitwassen van de Voodoopraktijk die het schrikbeeld van de westerling bevestigen en indien u de fetishmarkt bezoekt krijgt u beslist de cultuur shock van uw leven, zoveel is wel duidelijk. Laat dit niet merken, men is trots op de markt!

Voodoo poppen

Naast de onderdelen van dieren zijn er ook allerlei andere fetish' te koop zoals Voodoopoppen. Deze kent u vast wel uit films en de verhalen waarin de pop steevast gebruikt wordt om iemand te vervloeken en waarbij men de pop prikt met naalden, doorboort met spijkers, verbrand of "levend" begraaft in een kistje. Dit hoort meer bij de Zwarte Hoodoo, zwarte magie, dan bij Voodoo.


In de dagelijkse Voodoopraktijk wordt de Voodoopop niet veel gebruikt, we treffen ze op de fetishmarkt wel in groten getale aan, hier wordt handig ingespeeld op de behoeften van de toeristen die de markt bezoeken, voor hen is de Voodoopop immers een herkenbaar gegeven. Het eigenlijke gebruik van de Voodoo pop is als volgt: de pop kan dienen als afgodsbeeld en stelt dan de god of geest van de voorouder voor waartoe gebeden wordt of de pop verbeeld een persoon waarvoor genezing gevraagd wordt.


Aardig detail: men vindt op de markt ook blanke Voodoopoppen zowel in mannelijke als vrouwelijke uitvoering. Leuk voor thuis, kunt u die lastige buurman of buurvrouw eens even gaan bewerken met wat Zwarte Hoodoo. Toch is het wellicht verstandig uzelf niet met deze praktijken in te laten, er is meer tussen hemel en aarde dan wij stervelingen kunnen bevatten en ook al is het verschil tussen Voodoo en Hoodoo wat vaag, we kunnen het echte werk beter overlaten aan de specialisten op dit gebied.

Het altaar van Dankoly

Zoals gezegd is Voodoo in beginsel een positieve religie, men bid tot de goden om een goed doel te verwezenlijken zoals de genezing van zieken, de voorspoedige levensloop van een kind of het hervinden van harmonie binnen een gemeenschap.
Gaat uw wens tegen de natuurlijke loop der dingen in dan is er al gauw sprake van Hoodoo. Een van de weinige plaatsen waar men een vloek uitspreekt over een ander persoon is bij het altaar van Dankoly, een eeuwenoude wat lugubere plaats in Benin.
Het altaar ligt ergens in the middle of nowhere in de jungle en wordt uitsluitend gebruikt voor wraakzuchtige doeleinden.
Bedevaartgangers reizen hier naar toe om hun vijanden te vervloeken en de god waartoe hier gebeden wordt is zeer gevreesd.


De plaatselijke priesters gieten een krachtige alcoholische drank en palmolie uit over het altaar waarbij zij de Vodun van Dankoly aanroepen terwijl de pelgrim een stok in de grond slaat. Gedurende deze actie spreekt de pelgrim zijn vloek uit en smeekt de god om de vloek uit te voeren bij het doelwit van zijn keuze. Zoals u kunt zien is dit een zeer oud altaar dat is opgebouwd uit ontelbare stokken, bloedoffers, veren, olie en alcohol dat regelmatig in brand wordt gestoken om de vloeken kracht bij te zetten.
Als de wens van de bedevaartganger uitkomt keert hij of zij terug naar Dankoly en offert een dier dat hij de Vodun had beloofd...

Voodoo altaar en offerplaats

Ook voor vreedzamere doeleinden heeft elke priester en elke stad of dorp één of meerdere altaren. De Voodoopriester maakt bij zijn werk gebruik van allerlei symbolische voorstellingen, afgodsbeeldjes, schedels van mensen en dieren en een ruime keus aan drankjes, elixers en olieën die verzameld zijn op zijn altaar. Bij offerplaatsen worden de beelden van de goden vaak rijkelijk besprenkeld met palmolie, alcohol en bloed waarbij een wens wordt uitgesproken, elk altaar dient hierbij een specifiek doel.


De lijst van redenen om een Voodoogod aan te roepen is eindeloos en elk dorp heeft zijn eigen pantheon van goden waarbij sommigen uniek zijn en alleen in het betreffende dorp gebruikt worden. Alle Voodoopriesters en gelovigen erkennen echter een aantal van dezelfde goden die overigens niet altijd onder dezelfde naam bekend zijn door taal- en cultuurverschillen maar het zijn altijd bepaalde goden die heersen over bepaalde elementen. Een van deze universele goden is bijvoorbeeld Shango, de god van donder en bliksem. Voorts gelooft men dat al het leven op aarde voortkomt uit de vier elementen aarde, water, vuur en lucht.


Binnen een Voodoogemeenschap komt het voor dat de religie wordt gecombineerd met een ander geloof zoals het katholicisme hetgeen stamt uit de tijd waarin slaven gedwongen werden om Christelijk te worden. Het opnemen van Christelijke elementen is indertijd wellicht ook een manier geweest om de Voodoo te camoufleren, het Christendom zou dan gebruikt worden als een soort pseudoreligie. Deze invloeden vinden we vooral terug in landen als Mexico, Brazilie, Trinidad, Jamaica, Cuba, Haiti en Zuid-Afrika
waar de religie door slaven naar toe is gebracht en waar Voodoo nu in diverse andere vormen ook nog altijd actief wordt beleden.
In Haiti werd een element in de Voodoo geïntroduceerd dat we in Afrika niet zien, de zombificatie, de wederopstanding der doden.
Deze cultus zien we terug in horrorfilms waardoor de westerse wereld ook vaak het verband legt tussen Voodoo en het kwade.

De Tempel van de Pythons

Offerrituelen spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven, er worden kleine hoeveelheden voedsel, olie of alcohol geofferd. Deze offers hebben tot doel de geesten te voeden, de offerbeelden dienen als behuizing voor deze geesten waardoor zij hun krachten kunnen aanwenden. Door te putten uit dit reservoir van krachten kan de mens zijn leven een gunstige wending geven.


De Voodoogeesten kunnen zich ook manifesteren in de gedaante van een slang, zij worden bewaakt door de slangengod Dagbe en gehouden in de Tempel van de Pythons in Ouidah. Op de middelste foto zien we Jean Zossoujbo, één van de gidsen van de tempel. Als tourist kunt u de tempel ook bezoeken en uzelf omringen met deze pythons. 's Avonds worden de tempeldeuren open gezet en gaan de pythons op zoek naar voedsel waarbij ze ook de huizen van de omwonenden binnendringen. In dat geval is Jean altijd bereid de slang even op te komen halen om hem weer naar zijn spirituele thuis te brengen. Op een Voodoo-altaar zien we ook altijd slangen terug, op sterk water in een pot, gedroogd of als beeld waarbij de slang in zijn eigen staart bijt en zo de cirkel van het leven symboliseert. Voodoo heeft alles te maken met het leven en de dood, het is een diepgeworteld geloof.

Lees verder

© 2013 - 2017 Fijnesteyn, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Voodoo: kwade krachten en poppen of normale religie?Voodoo staat over het algemeen bekend als een kwade, enge religie. Voodoo zou duister zijn, en het zou allemaal draaien…
De herkomst van VoodooDe voodoo godsdienst heeft zijn oorsprong in West-Afrika.Hier lag de basis voor voodoo, namelijk de animistische godsdie…
Kwalificatie Wk voetbal 2010, AfrikaKwalificatie Wk voetbal 2010, AfrikaOok in Afrika wordt er flink gevoetbald. Hier is namelijk ook de kwalificatie voor het WK van 2010 in Zuid-Afrika in vol…
Voodoo in NederlandIn Nederland zijn we niet erg bekend met de voodoo religie en als we al iets over voodoo horen is het vaak slecht nieuws…
Afrika Cup 2008 te GhanaOp zondag 20 januari startte de Afrika Cup 2008 in Ghana. We geven hierbij een overzicht van het speelschema en de resul…
Bronnen en referenties
 • Bigstory.ap.org
 • Bz-berlin.de
 • Canada.com
 • Cultbustersgalactica.yuku.com
 • Dankitwood.com
 • En.wikipedia.org
 • Festival-ouidah.org
 • Ibike.org
 • Ivory-tours.de
 • Ladymoiraine.com
 • Lonelyplanet.com
 • Mdjonline.com
 • Paradiseintheworld.com
 • Podniesinski.pl
 • Religioustolerance.org
 • Ryanrballard.blogspot.com
 • Szdaily.sznews.com
 • Theblaze.com
 • Travelblog.org
 • Travelwitholga.com
 • Voodoodoll-icious.puttles.com
 • Wanderlust.co.uk
 • Wandermelon.com
 • Afbeelding bron 1: Dominik Schwarz, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Reageer op het artikel "Extreem volksgebruik, Voodoo in Afrika, griezelige religie!"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Bibiana (infoteur), 13-03-2013 19:02 #2
Binnen onze familie zijn wij zeer bekend met voodoo en ik kan al zeggen dat kant-en klare voodoo-poppen totaal geen kwaad kunnen om je op uit te leven. Kant-en klare poppen zijn vaak van onnatuurlijk materiaal en bevatten al helemaal geen persoonlijke dingen van je 'slachtoffer'.

Verder mooie foto's. Die markt is reuze-interessant, jammer dat Afrika zo ver weg is. Reactie infoteur, 14-03-2013
Fijne Bibiana,

Dank je voor je reactie, ja, ik weet het, het tekstje over de buurman en de gevolgen van het zelf beoefenen van Voodoo is dan ook meer humoristisch bedoeld, die fetish' markt lijkt me ook een attractie zonder weerga, wie weet kun je er nog eens naar toe als je deze cursus gaat doen: http://www.paypro.nl/producten/Cost_per_Action_Geheimen/13636/10810, je moet wel aardig met de pc overweg kunnen maar hier valt werkelijk veel geld mee te verdienen,

groetjes, Fijnesteyn

Mvoetensen (infoteur), 03-03-2013 15:56 #1
Mooi artikel en leuk om te lezen! Reactie infoteur, 04-03-2013
Dank je voor het compliment!

Infoteur: Fijnesteyn
Laatste update: 22-05-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Extreem
Bronnen en referenties: 24
Reacties: 2
Schrijf mee!