Torastudie: Levenswandel Leviticus 26:3

Torastudie: Levenswandel Leviticus 26:3 In Leviticus 26:3 wordt Joden opgedragen de mitswot na te leven gedurende hun levenswandel. Doel van het naleven van Gods geboden is om de wereld Goddelijk te maken c.q. de Schepping te vervolmaken. Wanneer de ziel een mitswa uitvoert wordt het partner van God in het Scheppingsproces. Niet alleen Joden moeten geboden uitvoeren, ook niet-Joden. Voor hen gelden de zeven Noachidische geboden. Zij dragen minder verantwoordelijkheid dan Joden en worden daarom ook minder zwaar gestraft bij overtreding van de geboden.

Leviticus 26:3

Indien gij naar Mijn instellingen uwe levenswandel zult richten en Mijn geboden zult in acht nemen en ze ten uitvoer zult brengen.

Tekst Leviticus 26:3 in het Hebreeuws

אִם-בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ וְאֶת-מִצְו‍ֹתַי תִּשְׁמְרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם

Leviticus 26:3

Indien gij naar Mijn instellingen...

pleidooi

'Indien' moet beschouwd worden als een pleidooi van Gods kant.

Tora is in twee vormen verschenen

Instelling is in het Hebreeuws 'chok'. Leviticus 26:3 komt voor in Parsha 'Bechokotai' waar het woord chok in zit en betekent 'gegraveerd'.

De Tora is in twee vormen verschenen:
 1. geschreven -Bij de geschreven Tora ligt de inkt van de letters op het perkament en blijft een aparte entiteit. Bij graveren worden de letters onderdeel van het steen. Zo is het ook met onze ziel. De geschreven Tora wordt deel van onze 'levensstijl' maar het blijft een toevoeging aan onszelf.
 2. gegraveerd (de Tien Geboden op de Twee Stenen Tafelen) -Bij graveren (chok) wordt het een essentieel onderdeel van de Joodse ziel.

Jood gegraveerde letter uit de Tora

Een Jood is een gegraveerde letter uit de Tora. Zelfs onder stof blijft de letter bestaan en vervaagt niet zoals een inkt letter. Wanneer het stof wordt weggeveegd verschijnt de letter in al haar schoonheid aan de oppervlakte.

Leviticus 26:3

Indien gij naar Mijn instellingen uwe levenswandel zult richten...dan zal Ik uw regens geven op hun tijd.

geen ultieme beloning in deze wereld

Deze mitswa levert geen beloning in de wereld op. Vergelijk het met de mitswa om uw ouders te eren zodat uw dagen verlengd worden en het goed met u gaat (Deut. 5:16). Dit heeft betrekking op de dag die geheel goed zal zijn en geheel lang zal zijn. Het betekent dus niet per se een langer leven. Door de geboden na te leven zullen goede dingen tot ons komen en wanneer de geboden niet nageleefd worden zullen slechte dingen gebeuren in deze wereld. Maar deze goede of slechte dingen zijn niet de uiteindelijke beloning of straf. Door de Tora na te leven zegent God ons met materiële zaken zodat we tijd hebben de wijsheid van de Tora te leren en de geboden na te komen die een beloning opleveren in de Komende Wereld. God heeft ons de opdracht gegeven de wereld te verheffen door naleving van Zijn geboden. De beloning komt in de Komende Wereld, maar we zijn ook 'verplicht' te genieten van de materiële zegens van deze wereld die het onderwerp vormt van onze harde arbeid. Alleen de Tora maakt beloften die waargemaakt kunnen worden. Geen enkele andere religie kan dit.

regen en opbrengst land

De regen zal gewoonlijk vallen op de Shabbatavond wanneer mensen thuis zitten. In de Messiaanse tijd zullen alle bomen vruchten dragen.

Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren

Twee zaken willen we nader bespreken:
 1. de ziel van de Jood en de niet-Jood;
 2. de beloning in deze wereld en de Komende Wereld

1. de ziel van de Jood en de niet-Jood

Volgens de Tora (Kabbala) heeft een Jood een 'tweede' ziel die een speciale band met het Goddelijke onderhoudt. In de praktijk komt dit neer op het naleven van 613 mitswot uit de Tora door Joden en de 7 wetten van Noach door de niet-Joden. De mitswot dienen te worden uitgevoerd om de wereld Goddelijk te maken c.q. de Schepping te vervolmaken.

Een mitswa is een Goddelijke daad. Wanneer onze ziel een mitswa verricht handelt het als partner van God in de Schepping. De mitswot zijn fysieke daden, dus de ziel moet in een lichaam zitten. De ziel bestaat feitelijk uit twee zielen: een Goddelijke en een dierlijke ziel. De dierlijke ziel richt zich op zelfbehoud terwijl de Goddelijke ziel zich richt op de Goddelijke bron. De Goddelijke ziel zit in de dierlijke ziel zoals de dierlijke ziel in het lichaam zit. De Goddelijke ziel wordt door de behoeften en verlangens van de dierlijke ziel uitgedaagd. Door het goede te doen, dus mitswot uit te voeren, ontvangt de ziel een beloning. Wanneer slechte dingen gedaan worden tijdens dit fysieke leven wordt de ziel gestraft. Voor Joden is de straf zwaarder dan voor niet-Joden omdat Joden, zoals gezegd, een 'extra' ziel hebben.

Er zijn niet-Joden die de behoefte hebben om Joods te worden. Vanwege de veel zwaardere opdracht die een Jood heeft dan een niet-Jood, wordt dit in eerste instantie door orthodoxe rabbijnen afgeraden. In feite is er ook geen enkele reden Joods te worden omdat een niet-Jood door naleving van de Noachidische geboden eveneens voldoet aan de Goddelijke opdracht. Zo hoeft een niet-Joodse man die getrouwd is met een Joodse vrouw en Joodse kinderen heeft niet per se Joods te worden, zolang de Noachidische geboden maar nageleefd worden. Maar toch is in dat geval bekering tot het Jodendom het overwegen waard.

2. de beloning in deze wereld en de Komende Wereld

In tegenstelling tot de islam en het christendom waarbij vooral gekeken wordt hoe men in de hemel kan komen, handelt de Tora over het leven op aarde. Doel van het leven is om de aarde tot een woning voor God te maken. De aarde is de laagste van alle werelden en moet geheiligd worden. Dit kan alleen door naleven van de Tora of de Noachidische geboden. De ziel wordt hierbij geperfectioneerd. Lukt dat niet op aarde dan zal de ziel eerste gereinigd moeten worden in de hel (Gehinom). Daarna stijgt de ziel op naar de hemel. De Komende Wereld volgt hierna. Hoe die beloning eruit ziet is Gods geheim.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Wat is het doel van het leven?
 2. Waarom gaat de Tora over het leven op aarde en niet over de Komende Wereld?
 3. Waarom MOETEN Joden de Tora wetten naleven en niet-Joden de Noachidische geboden?
 4. In welke twee vormen is de Tora verschenen?
 5. Waarom wordt een Jood vergeleken met een gegraveerde letter uit de Tora?
 6. Waarom levert naleving van de mitswot in deze wereld niet de ultieme beloning op?
 7. Waarom kan alleen door naleving van de Tora wetten (Noachidische geboden) genoten worden van de materiële zegens van deze wereld? Met andere woorden waarom falen andere religies hierbij?
 8. Waarom heeft een Jood een 'tweede' ziel?
 9. Hoe kan de mens een partner van God worden in Zijn Schepping?
 10. Wat is het verschil tussen de dierlijke en Goddelijke ziel?
 11. Waarom worden Joden door God harder gestraft dan niet-Joden?
 12. Waarom proberen orthodoxe rabbijnen in eerste instantie niet-Joden te weigeren om toe te treden tot het Joodse volk?
 13. Waarom hoeven niet-Joden niet per se tot het Jodendom toe te treden?

Lees verder

© 2012 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: de logica van mitswot - wetten Exodus 21:1Torastudie: de logica van mitswot - wetten Exodus 21:1Globaal gesproken kunnen de mitswot (wetten) in twee categorieën worden verdeeld: de logische mishpatiem (wetten) en de…
Wat zijn reine en onreine dieren binnen het Jodendom?Wat zijn reine en onreine dieren binnen het Jodendom?De Tora maakt een onderscheid tussen 'reine' en 'onreine' dieren voor Joden en geeft hierbij aan wat de kenmerken en eig…

Serenity Prayer en woorden van JezusSerenity Prayer en woorden van JezusDe Serenity Prayer is een gebed voor bemoediging waarin drie woorden centraal staan. Het gebed heeft christelijke wortel…
Boeddhisme (religie)Boeddhisme (religie)Het boeddhisme is een religie. Het doel van boeddhisten is om te ontsnappen uit de cirkel van wedergeboorten, oftewel de…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Talmoed, Avodah Zarah 5a
 • Rabbi Schneur Zalman van Liadi
 • Talmoed, Kiddushin 39b
 • Mishneh Torah, Laws of Repentance 9:1
 • Lubavitcher Rebbe
 • Non-Jews & more - Yerachmiel Tilles
 • http://etsel.infoteur.nl/specials/doel-van-het-leven.html
 • Ran
 • Rashi
 • Torat Kohanim
Jehoeda (520 artikelen)
Laatste update: 15-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 11
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.