InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Door zijn offer heeft Jezus ons verlost van de dood

Door zijn offer heeft Jezus ons verlost van de dood

Door zijn offer heeft Jezus ons verlost van de dood Waarom is Jezus voor ons aan het kruis gestorven? Wat had hij verkeerd gedaan? Hoe kan hij ons door zijn dood verlost hebben, en waarvan? Voordat Jezus voor ons stierf was er voor ons geen toegang tot de hemel. Door de zonde, door de eerste mensen begaan, was de hemel voor ons gesloten. Jezus heeft hem voor ons geopend door zich voor ons te offeren, als een lam op het slachtblok. En dat terwijl hij wist dat veel mensen zijn offer niet wisten te waarderen, toen niet en nu nog steeds niet.

Geschiedenis

Twintig eeuwen geleden had de Romeinen de wereld veroverd, dat wil zeggen: Zuid-Europa, Noord-Afrika en West-Azië, de rest was nog niet ontdekt. Palestina was een satellietland van Rome, wat hen veel vrijheid gaf zolang ze zich gedroegen en aan Rome belasting betaalden. Een Romeinse legermacht was in het land gestationeerd en een gouverneur, Pontius Pilatus, hield de boel in de gaten. Rome was dus de baas, maar de joden hadden hun eigen koning, Herodus, en hun eigen parlement, het Sanhedrin, met hun eigen wetten en gebruiken.

Corrupt

Er waren geen politiek partijen zoals wij die nu kennen, ze kenden echter wel een politiek systeem dat bestond uit joodse priesters (de Levieten die hun priesterschap erfden), de adel of Farizeeën, de Schriftgeleerden en de wetgeleerden. De meesten waren corrupt, met prettige, gemakkelijke banen en een goed inkomen ten koste van de gewone bevolking die zij op alle mogelijke manieren onderdrukten en uitbuitten.

Boodschap

Toen verscheen Jezus, die te voet Gods boodschap verkondigde: de liefde voor de mens en de hoop op God. Hij verkondigde het koninkrijk Gods en velen namen dit letterlijk in plaats van spiritueel. Zij verwachtten dat Jezus de gehate Romeinen uit het land en de verdorven politici uit het Sanhedrin zou gooien. Natuurlijk begonnen die politici zich zorgen te maken en vreesden zij een revolutie naarmate Jezus populairder werd. Dit werd nog erger toen Jezus hun hebzucht, hypocrisie en harteloosheid publiekelijk veroordeelde. Zij probeerden hem uit te schakelen, maar zijn tijd was nog niet gekomen. Totdat Jezus klaar was met de opleiding van zijn apostelen en iemand uit zijn eigen kring hem aanwees: Judas Iskariot.

Blasfemie

Dit alles wist Jezus, hij vreesde wat komen ging en zweette bloed. Zijn lot was zelfs nog pijnlijker, want zinlozer, doordat velen niet in hem geloofden en liever een zondig leven leidden. Zijn rechtszaak was een lachertje. Getuigen werden, net als Judas, omgekocht. Voor de machthebbers was de zaak simpel: Jezus claimde de zoon van God te zijn en dat was blasfemie, daar stond de doodstraf op. Aangezien Rome het laatste woord had en Pontius Pilatus Jezus niet ter dood wilde veroordelen, dreigden de joodse leiders hem zwart te maken voor Rome zodat hij zou moeten vrezen voor zijn positie. Pilatus zwichtte voor deze chantage. Hij dacht nog de zaak te kunnen sussen door Jezus te laten geselen en met doornen te laten kronen, maar daar trapten de machthebbers niet in. Zo kwam het dat Jezus vervolgens zijn eigen kruis door de stad moest sjouwen en er aan vastgespijkerd werd om na drie uur te sterven. Dat was op Goede Vrijdag; zijn dood betekende onze vrijheid, hij betaalde ermee voor onze zonden.

Lam Gods

Hoe kan zijn dood onze verlossing betekenen? Vóór zijn tijd, in het Oude Testament, brachten de mensen offers aan God om te boeten voor hun zonden, om een goede oogst af te smeken, of om een oorlog te winnen. Dit offer moest pijn doen, anders is het immers geen offer, en het moest God welgevallig zijn, dus geen oude, afgedankte troep op de brandstapel, maar een smetteloos lam. Jezus bood zichzelf aan als offer voor al onze zonden, die we al begaan hebben en nog zullen begaan. Daarom is hij ons lam Gods.

Limbo

Tot die tijd kon niemand bij God in de hemel komen. Maar de goede mensen die vóór Jezus’ dood aan het kruis gestorven waren, gingen evenmin naar de hel. Wie God had aanbeden, liefde aan zijn medemens had betoond en de geboden had onderhouden, ging naar het rijk der doden. Het Latijnse ‘inferus’ betekent: ‘lagere regionen’ of: de plaats van de doden. Deze mensen verbleven in een staat van natuurlijk geluk: limbo geheten. En toen Jezus op de derde dag verrees uit de doden, verloste Hij deze mensen uit hun limbo en nam hen mee naar zijn Vader in de hemel, waar zij een bovennatuurlijk geluk ervaren. Terwijl de mensen die niets van God willen weten en zijn geboden in de wind slaan, naar de hel gaan, dat wil zeggen: de staat van de verdoemden. Zij zijn God voor altijd kwijt.

Bevrijd

De ziel van Jezus verscheen dus in Limbo terwijl zijn lichaam in het graf lag totdat lichaam en ziel met elkaar verenigd werden op de derde dag. De joodse leiders dachten Gods plan te verijdelen door het graf te laten bewaken. In de vroege ochtend echter, zagen de wachters tot hun schrik dat de zware steen voor het graf was weggerold en het lichaam verdwenen was. Zij wisten niet dat zijn lichaam verheerlijkt, vergeestelijkt was; het straalde licht en schoonheid uit, het kon door dikke muren heen, verplaatste zich met de snelheid van gedachten en had geen behoefte aan drank of voedsel. Bevrijd van alle grenzen uit de fysieke wereld, kon het niet langer pijn lijden, gevangen genomen worden noch sterven.

Hemel

Na zijn verrijzenis ging Jezus niet meteen naar de hemel. Er was nog werk te doen. Hij moest laten zien dat hij inderdaad verrezen was, daarom bleef zijn mystiek lichaam nog 40 dagen op aarde. In die tijd zagen vele mensen hem. Allereerst zeker zijn moeder Maria, zijn apostelen en al zijn vrienden. Maar hij verscheen ook voor menigten van wel 500 mensen, dat kunnen we lezen in het Nieuwe Testament. Er waren dus vele getuigen van het feit dat Jezus leefde, dat hij was opgestaan uit de doden.

Evangelie

Een andere reden waarom Jezus niet linea recta naar de hemel ging, was het feit dat de apostelen meer bevestiging nodig hadden in hun geloof. Na zijn dood waren zij naar hun beroep teruggegaan, maar Jezus had andere plannen met hen, namelijk: het evangelie te verkondigen. Hij had Petrus immers als hoofd van de kerk, als zijn plaatsvervanger op aarde, aangesteld. En tijdens het laatste avondmaal had hij hen allen tot priester gemaakt (iets wat daarvoor zoals hierboven gezegd, door overerving geschiedde). Op paaszondag geeft hij hen de gave van vergiffenis, de biecht, want God is een vergevende God. Ook legt hij hen de Heilige Geest uit, de levengevende geest van de Kerk. Daarna stijgt hij ten hemel, vanwaar hij de Kerk, de gemeenschap van de gelovigen, regeert door middel van de Heilige Geest.

Lees verder

© 2012 - 2017 Stine, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Christenen - Wie is Jezus?Christenen - Wie is Jezus?Iedereen kent het kerstverhaal wel. De geboorte van onze verlosser Jezus Christus en de viering daarvan. Toch zit er nog…
Jezus Christus (Christendom)Jezus Christus is in het Christendom de enig geboren zoon van God. Jezus Christus is de beloofde Messias, die door diver…
Christelijke feestdagen met hun betekenisChristelijke feestdagen met hun betekenisOnze samenleving kent verschillende Christelijk feestdagen waarop wij niet werken. Wanneer vinden deze feestdagen plaats…
Pinksteren (pentekostos)Pinksteren (pentekostos)Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Hiermee werd ook het begin van de Christelijke Kerk gemark…
De Catechismus van de Katholieke KerkDe Catechismus van de Katholieke KerkIn het jaar 1960 werd door het bisdom van Roermond een catechismus gemaakt, speciaal voor kinderen van de toenmalige lag…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Unsplash, Pexels
  • The faith explained, Leo J. Trese

Reageer op het artikel "Door zijn offer heeft Jezus ons verlost van de dood"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Stine
Laatste update: 04-03-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Katholieke geloof
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!