InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Bezuinigingen onderwijs 2012

Bezuinigingen onderwijs 2012

Het kabinet voert in 2012 allerlei bezuinigingen door op het gebied van onderwijs. Niet alleen in het hoger onderwijs wordt er gesneden, maar ook het speciaal onderwijs moet het ontgelden. Het “passend onderwijs” gaat vanaf augustus 2012 in. Deze bezuinigingen hebben een aantal gevolgen voor leraren en leerlingen, in de vorm van gedwongen ontslagen (leraren) en het afschaffen van het “rugzakje” (leerlingen).

Bezuinigen op onderwijs 2012

De Tweede Kamer is inmiddels akkoord gegaan met een bezuiniging van driehonderd miljoen euro op het passend onderwijs. Het passend onderwijs houdt in dat leerlingen met een handicap of gedragsproblemen (bijvoorbeeld ADHD, ADD) zoveel mogelijk naar het reguliere onderwijs gaan. Daardoor zullen er samenwerkingsverbanden worden gecreëerd tussen het speciaal onderwijs en reguliere scholen.

Gevolgen bezuinigingen passend onderwijs

De reden voor de bezuinigingen op passend onderwijs, is dat de uitgaven te hoog zijn geworden. In het passend onderwijs gaat 3,7 miljard euro om. Het doel is om dit terug te brengen naar 3,4 miljard.

Gedwongen ontslagen leraren

De gevolgen zijn groot: er zullen zeker gedwongen ontslagen vallen. De onderwijsvakbond schatte dat zesduizend banen in gevaar zijn.

Afschaffen rugzakje

Het “rugzakje” is een persoonsgebonden budget waarmee scholen extra begeleiding kunnen geven aan “probleemleerlingen”. De school koopt extra hulp in, bijvoorbeeld in de vorm van een “remedial teaching”. Dat “rugzakje” wordt afgeschaft. Scholen moeten leraren opleiden, zodat ze beter in staat zijn om leerlingen met een aandoening te helpen.

Werkdruk leraren neemt toe

De bezuinigingen op passend onderwijs hebben als gevolg dat de werkdruk voor leraren toeneemt. De klassen worden groter en de leraren moeten zich ook gaan bezighouden met zorgleerlingen.

Prestatiebeloning leraren

Tegenover de bezuinigingen staat wel een prestatiebeloning voor leraren die goed presteren. Daar trekt het kabinet tweehonderdvijftig miljoen euro voor uit.

Stakingen onderwijs

Leraren verzetten zich tegen de bezuinigingen in het onderwijs. Die zouden ten koste gaan van de onderwijskwaliteit. Kinderen krijgen niet de zorg die zij nodig hebben, expertise verdwijnt en duizenden banen staan op de tocht.

Bezuinigingen in het hoger onderwijs

Niet alleen het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs moeten het ontgelden; ook bezuinigt het kabinet fors in het hoger onderwijs. Zo wordt de studiefinanciering in de masterfase afschaft, wordt de duur van het studentenreisproduct waarmee studenten gratis kunnen reizen, ingekort met twee jaar en moeten studenten die te lang over hun studie doen, de “langstudeerboete” betalen, die meer dan drieduizend euro bedraagt boven het reguliere collegegeld.
© 2012 - 2017 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Passend onderwijsPassend onderwijsPassend onderwijs, een verandering in het onderwijs die reeds heeft plaatsgevonden, maar waar nu de gevolgen al merkbaar…
NIeuw begrotingsakkoord: maatregelenNIeuw begrotingsakkoord: maatregelenDe onderhandelingen in het Catshuis zijn mislukt. Het nieuwe begrotingsakkoord is tot stand gekomen, dankzij de samenwer…
Nullijn ambtenarenNullijn ambtenarenEen van de bezuinigingsmaatregelen uit het begrotingsakkoord is de nullijn voor ambtenaren. Politieagenten en leraren ga…
Bezuinigingen kinderopvang 2012De overheid zet het mes in de kinderopvang. Al in 2011 zijn de kosten die ouders betalen voor kinderopvang, behoorlijk g…
Bezuinigingen sociale werkvoorziening 2012Bezuinigingen sociale werkvoorziening 2012In 2012 zullen er bezuinigingen worden doorgevoerd in de sociale werkvoorziening. De sociale werkplaats wordt alleen ope…
Bronnen en referenties
  • Volkskrant
  • NOS Journaal
  • ND

Reageer op het artikel "Bezuinigingen onderwijs 2012"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 17-03-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!