Schuldhulpverlening bij schulden kan via de Volkskredietbank

Schuldhulpverlening bij schulden kan via de Volkskredietbank Als gevolg van de economische crisis krijgen ook in Nederland steeds meer mensen te maken met situaties waarbij zij buiten hun eigen schuld in financiële moeilijkheden raken. Zij hadden tot voor kort een goed bestaan maar door ziekte, werkloosheid of vermindering van opdrachten kan men toch in grote problemen raken. Dan is het mogelijk om een beroep te doen op de Volkskredietbank die behulpzaam kan zijn om de schulden te saneren en om daarna weer een nieuw bestaan op te bouwen.

Ontstaan van de Volkskredietbank

De Gemeentelijke Volkskredietbank is ontstaan in het begin van de dertiger jaren van de vorige eeuw. Mensen moesten in de crisisjaren voor de tweede wereldoorlog vaak geld lenen en particuliere geldschieters berekenden hiervoor en hoge woekerrente. Daarom werd ingegrepen door de overheid. Thans kennen de meeste gemeenten een eigen Volkskredietbank en zijn negentig organisaties aangesloten bij het NVVK. Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet. Publieke instellingen en private ondernemingen werken samen in meer dan vierhonderd gemeenten. Het doel van de NVVK is om mensen weer actief deel te laten nemen aan het sociale leven zodanig dat schulden kunnen worden opgelost. Een gemeentelijke volkskredietbank is lid van de NVVK. De bank treedt op als bemiddelaar tussen schuldenaren en schuldeisers. Naast het verstrekken van krediet geeft men tevens informatie en advies en biedt hulp bij het budgetteren, saneringskredieten, schuldbemiddeling.De bank werkt zonder winstoogmerk. Dat aan deze vorm van schuldhulpverlening een grote behoefte bestaat is wel duidelijk geworden in de laatste jaren. In 2010 hebben zich 80.000 huishoudens met schulden aangemeld bij de schuldhulpverlening en er werd 47 miljoen euro aan krediet verstrekt.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening en BKR

Om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening dient men wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Dit zijn:
  • een vast inkomen ter beschikking hebben van 130 procent van het minimumloon.
  • Tevens moet er al sprake zijn van een BKR vermelding. Er is dus geen ruimte om geld te lenen bij een andere bank
  • Het rentepercentage blijft 5 jaar gelijk en in deze periode dienen de schulden te zijn afgelost.

Waarom schuldhulpverlening bij schulden

De NVVK werkt samen met schuldeisers en sluit daarmee een convenant. Zo is er een convenant met zorgverzekeraars.Ook met het UWV en diverse energie maatschappijen werkt men samen op basis van een convenant. Het moge duidelijk zijn dat dit voor klanten gunstige voorwaarden zal bieden omdat men een met vaste afspraken kan werken. Ook wordt nauw samengewerkt met welzijnsorganisaties en met de gemeentelijke sociale dienst. Er wordt voorlichting gegeven en getracht preventief werkzaam te zijn door het verstrekken van advies.

Minnelijke schuldregeling met aanvaardbaar bedrag

In veel situaties is het noodzakelijk om te komen tot een minnelijke schuldregeling. Hierbij kan de schuldhulpverlener een plan opstellen samen met de cliënt om een regeling vast te stellen waarbij een bedrag wordt vrijgelaten om te kunnen leven op bijstandsniveau. Vaste lasten, eten en drinken worden berekend. Het bedrag wat overblijft wordt dan gebruikt om de schulden af te lossen. Dit kan op verschillende manieren:
  • Saneringskrediet
  • Schuldbemiddeling

Saneringskrediet

Bij een saneringskrediet krijgt de schuldeiser het openstaande bedrag in één keer en de cliënt betaalt het krediet in 36 maanden terug. Dit is een gunstige regeling voor de schuldeiser die dan een gedeelte van de openstaande schuld kan laten vervallen.

Schuldsanering

Bij schuldsanering vindt er één keer per jaar een herberekening plaats. Men reserveert het bedrag wat vrij is boven het bijstandsniveau. Na 36 maanden ontvangt de schuldeiser het afgesproken bedrag in één keer. Het bedrag wat in aanvang is afgesproken kan wel afwijken van het bedrag waar men in het begin mee akkoord is gegaan.

Als men dit traject heeft doorlopen en de totale schuld is nog niet voldaan dan is het mogelijk om in de wettelijke schuldsaneringsregeling te komen. We spreken dan over wettelijke schuldsanering natuurlijke personen. (WSNP).

Schuldhulpverlening bij eigen woning

Als men in het bezit is van een eigen woning kan het ook mogelijk zijn om in de schuldhulpverlening te komen. Soms kan men hierbij toch in de woning blijven wonen als er voldoende financiële ruimte is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Of dit wenselijk en mogelijk is kan samen met een schuldhulpverlener bekeken worden.

Kosten

Om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening zijn er geen kosten voor de klant. De gemeente betaalt de kosten.
© 2012 - 2020 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoe van je schulden afkomen?Hoe van je schulden afkomen?Veel mensen bezitten dermate hoge schulden dat ze daar alleen van afkomen via de schuldsanering. Je kan sanering van je…
Wat is schuldhulpverlening?Wat is schuldhulpverlening?Consumenten die schulden hebben die ze niet meer zelf kunnen oplossen, hebben recht op schuldhulpverlening. De schuldhul…
Saneringskrediet: schuldhulpverleningSaneringskrediet: schuldhulpverleningDoor diverse oorzaken kunnen financiële problemen ontstaan. Indien men niet zelf in staat is de schulden te betalen, kan…
Lening bij gemeentelijke kredietbank (sociale lening)Geld lenen om schulden af te lossen, klinkt dat niet tegenstrijdig? In sommige gevallen is het echter noodzakelijk om ee…

Stichting Reclame CodeStichting Reclame CodeReclame dient aan vastgelegde regels te voldoen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake van misleiding wordt geacht, kan men dit…
Zorgtoeslag en huurtoeslagZorgtoeslag en huurtoeslag zijn beiden tegemoetkomingen van de belastingdienst. Veel mensen hebben recht op zorgtoeslag…
Bronnen en referenties
  • www.volkskrediet.nl

Reageer op het artikel "Schuldhulpverlening bij schulden kan via de Volkskredietbank"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 25-11-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!