InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Een Wajong-uitkering

Een Wajong-uitkering

Jongeren met een beperking die arbeidsongeschikt zijn, ontvangen vaak een Wajong-uitkering. Dit is een sociale voorziening voor iedereen die in Nederland woont. De Wet Wajong staat voor de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Voor 2010 was er de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen jong gehandicapten, ook wel de Wajong genoemd. Deze is vervangen voor de Wet Wajong.

De Wet Wajong

De Wet Wajong is er voor bedoeld om jonggehandicapten te helpen bij het vinden van passend werk. Ook zorgt deze wet voor inkomen en voor ondersteuning tijdens een opleiding.

De oude Wajong

In de oude Wajong werd je als jongere met een beperking al rond je achttiende jaar volledig arbeidsongeschikt verklaard. Een jongere werd toen alleen herbeoordeeld als daar een aanleiding voor was, bijvoorbeeld als zijn of haar gezondheid verslechterde of verbeterde.

Wajong-uitkering

Als je voor je zeventiende jaar al arbeidsongeschikt was en je bent dat op je achttiende nog steeds, dan krijg je een Wajong-uitkering. Het is een verzekering die je dan krijgt uitgekeerd. Deze verzekering krijg je ook als je tussen je achttiende en je dertigste verjaardag arbeidsongeschikt bent geworden tijdens je studie. Deze studie moet dan wel minimaal zes maanden zijn. Verder geldt als voorwaarde dat je waarschijnlijk niet binnen één jaar van je ziekte of handicap herstelt, dat je in Nederland woont en dat je door je ziekte of handicap meer dan 52 aaneengesloten weken minder dan 75 procent van het minimum(jeugd)loon kan verdienen. Je krijgt een Wajong-uitkering vanaf je achttiende verjaardag tot de dag dat je 65 jaar wordt.

Volledige uitkering

Wanneer je jonggehandicapt bent en om arbeidsdeskundige of medische redenen dan geen zicht hebt op een normale baan, ook niet met ondersteuning, dan heb je recht op een volledige Wajong-uitkering. De hoogte hiervan bedraagt 75 procent van het wettelijk minimumloon.

School of studie

Als je naar school gaat of een studie volgt, dan krijg je een inkomensondersteuning van 25 procent van het wettelijk minimumloon. Dit bedrag krijg je uitgekeerd naast je studiefinanciering. Verder mag je ook maximaal 25 procent van het minimumloon bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor je Wajong-uitkering.

De Wet werken naar Vermogen

Er zijn plannen om de Wet Wajong te veranderen in een nieuwe wet. Dit is de Wet werken naar Vermogen. In deze wet worden meerdere regelingen voor arbeidsongeschikten samengevoegd. Deze wet zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen via werk hun eigen loon kunnen verdienen en zo in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Deze wet heeft dan ook gevolgen voor een jonggehandicapte die nog voor een gedeelte kunnen werken. Als je jonggehandicapt bent, dan hangt dit weer af van het moment waarop jij de uitkering hebt aangevraagd. Of dit in 2011 of 2012 was of is, of dat je deze pas moet aanvragen in 2013. Wanneer je volledig arbeidsongeschikt bent, dan ontvang je gewoon een Wajong-uitkering. Ook nadat de WWNV is ingevoerd.
© 2012 - 2019 Marensa, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Particpatiewet voegt bijstand en Wajong samenParticpatiewet voegt bijstand en Wajong samenDe Participatiewet, de regeling die de Wajong en bijsttand samenvoegt, wordt per 1 januari 2015 ingevoerd. Alle Wajong'e…
Herkeuring WajongHerkeuring WajongAlle mensen die een Wajong-uitkering ontvangen, worden de komende jaren onderworpen aan een herkeuring. De Wajong blijft…
UWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenUWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenMensen die arbeidsongeschikt zijn krijgen jaarlijks een tegemoetkoming van het UWV. De tegemoetkoming van het UWV wordt…
Wajong & Wet Werken naar Vermogen (WWNV)Het kabinet voert de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) in. De wet, die met ingang van 1 januari 2013 in werking zal treden…
Bronnen en referenties
  • UWV

Reageer op het artikel "Een Wajong-uitkering"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Marensa
Gepubliceerd: 19-02-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!