InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > SOPA en ACTA: aanpak schending auteurs- en eigendomsrechten

SOPA en ACTA: aanpak schending auteurs- en eigendomsrechten

Eind 2011 is in Amerika een wetsvoorstel ingediend: de SOPA wet. Met deze wet wilde men het mogelijk maken om auteursrechten beter te beschermen. De focus lag op het aanpakken van misbruik van auteursrechten via het internet. De SOPA wet is (nog) niet aangenomen. Direct gekoppeld aan de SOPA zit de ACTA, de handelsovereenkomst te bestrijding van namaal. Wat is de ACTA? Eind 2011 is in Amerika een wetsvoorstel ingediend. Dit wetsvoorstel, genaamd HR3261 of beter bekend als de SOPA (Stop Online Piracy Act), zou meer concrete mogelijkheden bieden aan de Amerikaanse Justitie en auteursrechthebbenden om te procederen tegen websites die het schenden van auteursrechten, zoals online uitwisseling van auteursrechtelijk beschermde bestanden en online handel in namaakproducten, mogelijk maken. Het wetsvoorstel is op 20 januari 2012 tijdelijk ingetrokken omdat het voorstel nog niet kan rekenen op voldoende steun. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn.

SOPA en de impact

Het uitgangspunt is begrijpelijk en het legt een duidelijk probleem op tafel: auteursrechthebbenden lopen veel, heel veel inkomsten mis door het illegale verspreiden via internet. De SOPA zou echter een zeer groot effect kunnen hebben, waarbij ook partijen getroffen worden die wellicht buiten schot zouden moeten blijven. De SOPA zou namelijk ook kunnen leiden tot het opleggen van een verbod aan advertentienetwerken en online betaalsystemen als PayPal om met dergelijke websites zaken te doen. Het zou zoekmachines kunnen verbieden om naar die websites te linken en tevens de verplichting opleggen aan internetaanbieders om de websites te blokkeren. Volgens de SOPA zou het aanbieden van beschermd materiaal in de vorm van streaming media een misdrijf zijn.

Dit laatste zou een heel verstrekkend gevolg hebben. Wanneer jij een lied van een artiest zingt, dit opneemt op video en het filmpje op Youtube plaatst, breng je volgens deze wet het bedrijf Youtube in gevaar. Dit verhaal heeft ook breeduit in de media gestaan, gekoppeld aan de loopbaan van Justin Bieber. Hij is immers, overigens net als velen anderen, beroemd geworden door een zelf geplaatst Youtube filmpje. Als de SOPA zou worden aangenomen, is Bieber illegaal bezig geweest, daar hij auteursrechterlijk beschermd materiaal heeft gebruikt zonder daarvoor te betalen. Hij is er zelf stinkend rijk mee geworden.

ACTA

ACTA staat letterlijk voor Anti-Counterfeiting Trade Agreement. In de Nederlandse taal is dat de Handelsovereenkomst ter bestrijding van Namaak. Het is een handelsverdrag voor internationale standaarden op het gebied van handhaving van intellectueel eigendomsrecht. Het ligt dus zeer dicht bij de discussie bij de SOPA wet.

Er zijn vanaf 2007 inmiddels meer dan 10 overleggen geweest tussen landen als Verenigde Staten, de Europese Unie, Japan, Korea, Singapore, Australië, Nieuw-Zeeland, Mexico, Jordanië, Marokko , Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland om tot overeenstemming te komen. Het verdrag is inmiddels door veel landen getekend. Overigens niet door Nederland.

Voor- en tegenstanders

Ook hier geldt dat de redenen om wel voor een dergelijk verdrag te zijn, begrijpelijk zijn. De rechten (auteurs- en eigendomsrechten) liggen bij de rechthebbenden. Als anderen geld, veel geld, verdienen met een kopie van jouw product zonder dat jij daar iets van ziet, dan lijdt je economische schade. Dat geldt zowel voor de grootschalige handel in nagemaakte merkartikelen als ook het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal via het internet. De voorstanders van deze ACTA wet zien het dan ook als concreet middel om dit probleem aan te pakken.

Tegenstanders van ACTA noemen ondermeer de besluitvorming bij het tot stand komen van een dergelijke wet als bezwaarlijk. Het enige dat naar buiten komt, is het resultaat. Er is op geen wijze inspraak mogelijk of om het proces van tot stand komen te volgen door de nationale regeringen. De gevolgen zijn voor de consument zeer merkbaar, maar de consument is geen partij bij het opzetten van deze wet. Ook dat stuit de tegenstanders tegen de borst.

Er is onderzocht dat de inkomstenderving vanwege piraterij, het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal via het internet, minder groot is dan gedacht. Hierbij wordt gesproken van een derving van circa 20%. Echter, de artiest geniet door de piraterij juist wel meer bekendheid en dat vertaalt zich in meer inkomsten vanuit bijvoorbeeld verkoop van concertkaarten en andere wijzen. Dus of de ACTA wetgeving daadwerkelijk noodzakelijk is en of rechthebbenden daadwerkelijk de piraterij moeten aanpakken met de motivatie dat men er economisch minder van wordt, lijkt niet 100% gegrond.

In de praktijk

De ACTA richt zich niet (alleen) op de overtreder, maar ook op de partijen die het mogelijk maken voor overtreders om de auteurs- en eigendomsrechten te schenden. Bijvoorbeeld de Internet Service Providers (ISP). Zij zijn verplicht om de internetverbinding van overtreders na drie waarschuwingen af te sluiten en zij zouden verplicht worden zonder tussenkomst van een rechter de identiteit van overtreders prijs te geven.

ISPís zijn het niet eens met deze aanpak, en laten ook geregeld hun stem horen. De ISP's verzetten zich tegen het feit dat zij worden aangepakt, omdat zij de piraterij faciliteren. Vergelijk het met het bekeuren van Rijkswaterstaat omdat zij de weg in beheer hebben waarover de automobilist met 20 kilometer te hard rijdt! In januari 2012 komen XS4all en Ziggo in het nieuws omdat zij The Pirate Bay moeten blokkeren van de rechter. De zaak is aangespannen door Stichting Brein, welke opkomt voor de auteursrechten. De rechter stelt hen in het gelijk en verplicht de ISPís om de opgelegde sanctie uit te voeren. Middels subtiele boodschappen, zoals pagina's op zwart of zwarte banners te plaatsen, laten ISP's merken dat zij tegen het vrijgeven van klantgegevens zijn. Deze subtiele manier van protest wordt overigens ook toegepast door websites die vrezen dat door de SOPA en ACTA wet de vrijheid van internet in het gedrang komt. Denk aan sites als Wikipedia (Engelstalig).

Consumenten kunnen een direct confrontatie met de ACTA wet tegemoet zien, wanneer zij bij douanecontroles worden gecontroleerd op de echtheid van bijvoorbeeld MP3-spelers, mobiele telefoons, camera's en laptops en anders elektronische apparatuur. En wat te denken van alle websites waar veel consumenten gebruik van maken. Alle sites zullen op een direct of indirecte manier te maken krijgen met de beperkingen van dergelijk wetgevingen: neem alleen al Youtube.

Centrale aanpak

Om het probleem van misbruik van auteurs- en eigendomsrecht aan te pakken, geniet het zeker de voorkeur om de handen in één te slaan. De aanpak zal niet of veel minder effectief zijn wanneer elk land haar eigen bepalingen vaststelt. Ook het delen van informatie, het opzetten van een gezamenlijke informatiestroom, het zijn enkele voordelen van een centrale en gezamenlijke aanpak.

Zover is het nog niet, en er zal nog zeker tijd overheen gaan voordat deze wetgeving en wetsvoorstellen zullen worden aangenomen. Voor- en tegenstanders staan nog loodrecht tegenover elkaar. Demonstraties over de wereld laten duidelijk zien dat er nog geen algemene acceptatie is. Zelfs regeringen zijn het nog niet eens.

Wist je dat

Volgens CDA Vice premier Maxime Verhagen heeft de 'gewone' Nederlander niks van ACTA te vrezen'. Dit verdrag is namelijk bedoeld om kinderporno sites uit de lucht te halen, volgens Verhage. Deze opmerking doet wederom veel stof opwaaien, vooral op veel forums op internet tegen de ACTA.
© 2012 - 2018 Solnah, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het ACTA-verdrag, wat is dat?Het ACTA-verdrag, wat is dat?De storm van protest op internet tegen de VS -initiatieven SOPA en PIPA om auteursrechten te beschermen was massaal. Wik…
Plagiaat en auteursrechtenPlagiaat is het overnemen van het werk dat door anderen is gemaakt op het gebied van de literatuur, de kunst of de weten…
Plagiaat en piraterij en duur van auteursrechtPlagiaat en piraterij en duur van auteursrechtSchrijvers die een roman schrijven of een artikel of verhaal willen niet dat anderen daarmee zonder toestemming aan de h…
Eigendomsrecht, hoe werkt het en wat is het?Eigendomsrecht, hoe werkt het en wat is het?Aan bijna alle producten zijn tegenwoordig rechten verbonden. Ook zijn er rechten voor merken, kunst, teksten, kwekers e…
Eten en drinken op de Canarische EilandenEten en drinken op de Canarische EilandenBent u op de Canarische Eilanden op vakantie en u wilt lekker een hapje eten in een typisch Spaans of Canarisch restaura…
Bronnen en referenties
  • www.nu.nl
  • www.sargasso.nl
  • www.wikipedia.com

Reageer op het artikel "SOPA en ACTA: aanpak schending auteurs- en eigendomsrechten"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Solnah
Gepubliceerd: 20-02-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!