InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Nederlandse euthanasiewetgeving voor arts en patiënt
mijn kijk op

Nederlandse euthanasiewetgeving voor arts en patiënt

Nederlandse euthanasiewetgeving voor arts en patiënt De Nederlandse euthanasiewetgeving hangt als los zand aan elkaar. Euthanasie in Nederland is niet strafbaar maar is wel aan een aantal zorgvuldigheidseisen gebonden die vervolgens veel te vrijblijvend zijn. Moet het lijden voorkomen worden of vroegtijdig beeindigd worden door euthanasie te plegen. Het is de uitdaging aan de medici, die voor euthanasie zijn, om hiervoor een alternatief voor in de plaats te stellen. Het lijden hoort immers wezenlijk bij het leven. Wel kunnen artsen er alles aan doen om het lijden te verzachten.

Eisen om euthanasie uit te voeren

In eerste plaats moet euthanasie uitgevoerd worden door een medicus die daar ook melding van moet maken. De eisen zijn gespecificeerd in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en houden in dat de arts:
  • de overtuiging heeft dat er sprake is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt
  • de overtuiging heeft dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt
  • de patiënt heeft voorgelicht over de situatie waarin deze zich bevind en over diens vooruitzichten
  • met de patiënt tot de overtuiging is gekomen dat er voor de situatie waarin deze zich bevind geen redelijke andere oplossing is
  • een andere onafhankelijke arts heeft geraadpleegd die de patiënt heeft gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen
  • de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig heeft uitgevoerd

Euthanasie is een verzoek voor leven en lijden

Het is voor arts en patiënt een keus tussen leven en lijden. Wanneer leeft men nog naar wens van zichzelf of van de ander? Kan de ander dat wel bepalen? De patiënt is in dat geval de persoon die beslist op basis van zijn situatie en uitzicht op de kwaliteit van leven. Onnodig lijden is geen kwaliteit van leven.

Wilsonbekwaamheid van de patient

De wet geldt uitsluitend voor gevallen van actieve euthanasie, dus levensbeëindigende handelingen en hulp bij zelfdoding op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zélf. Elke Nederlandse burger van zestien jaar en ouder kan een euthanasieverklaring opstellen, voor het geval hij wilsonbekwaam wordt. De vraag is echter wanneer van wilsonbekwaamheid kan worden gesproken. Dit blijft altijd een grijs gebied. In Nederland heeft een patiënt geen "recht" op euthanasie. De beslissing om aan een euthanasieverzoek te voldoen is aan de behandelende arts. Een arts heeft tegenover zijn patiënt primair twee verplichtingen: het lijden te verlichten of weg te nemen of zijn leven te behouden. De vraag is of artsen mogen beoordelen wanneer iemand lijdt of wanneer een patiënt 'gewoon' stervende is.

Gewetenszaak van zorgverlener

Het medisch- ethisch beleid in Nederland moet gericht zijn op beschermwaardigheid en goede zorg voor de patiënt. Medici die in dit kader werkzaam zijn moeten weigeren een euthanasieverzoek in te willigen. Zorgverleners kunnen wegens hun weigering niet worden vervolgd. De wet is gelukkig nog dusdanig dat een arts niet in strijd met zijn eigen geweten hoeft te handelen. Het blijft echter een gewetenszaak als een afwijzende arts de patiënt door moet verwijzen naar een collega die aan het verzoek mogelijk wel gehoor zal geven. Als we van de basisverplichtingen van de arts uitgaan dan handelt hij altijd tegen zijn geweten in.

Bescherming van een arts

Artsen hebben een studie gevolgd om leven te bevorderen. Niet om het weg te nemen. Als de euthanasiewetgeving geen duidelijk pro-life koers inslaat dan dreigt het een Slippery slope te worden. Deze wetgeving moet er niet alleen zijn om de burger te beschermen maar ook om de medici te beschermen om hun beroep goed uit te oefenen. Euthanasie is geen handeling waarmee leven wordt bevorderd maar, waarmee kennis, voortplanting en sociabiliteit wordt tegengegaan. Als het kabinet de bescherming van de patiënt en, daarmee het leven, serieus neemt dan kan dat een positieve uitwerking hebben op de kwaliteit van de medische zorg in Nederland.
© 2012 - 2019 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is euthanasie?Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene op diens verzoek. Tenminste, z…
Zorgvuldigheidseisen bij euthanasieZorgvuldigheidseisen bij euthanasieOnze medische wetenschap kan ons lang in leven houden. De keerzijde daarvan is dat dit leven niet altijd kwaliteit heeft…
Euthanasie; voor of tegenIn november 2009 was er op het nieuws een bericht over een man uit België die 23 jaar in coma had gelegen, maar achteraf…
Wat is palliatieve zorg?Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, en die nog maar een korte periode te leven hebben. D…
Euthanasie voor ongeneeslijk, niet aanspreekbare zieke magEuthanasie voor ongeneeslijk, niet aanspreekbare zieke magSinds 2002 is actieve euthanasie niet meer strafbaar als er een weloverwogen en vrijwillig verzoek door de patiënt is. D…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Nederlandse euthanasiewetgeving voor arts en patiënt"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Hessel
Laatste update: 07-11-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!