Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in?

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in? Deze wet ziet erop toe dat mensen met een beperking ondersteuning krijgen in het dagelijkse leven. Het kan hierbij gaan om ouderen, maar ook om gehandicapten of andere mensen die hulpbehoevend zijn. Mensen met een beperking moeten ook zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Door hulp te bieden, kunnen ze zelfstandig blijven wonen en toch aan de maatschappij bijdragen. Hulp kan worden geboden op meerdere fronten. Er kan hulp worden geboden in de huishouding of door het verstrekken van een hulpmiddel om toch zelfstandig bijvoorbeeld boodschappen te kunnen doen.

Wmo is voortgekomen uit enkele wetten

De Wmo is tot stand gekomen in 2007. De wet heeft een aantal wetten vervangen, namelijk:
  • De Welzijnswet: is deze wet werden welzijnswerk geregeld, zoals peuterspeelzalen en buurthuizen
  • Wet voorziening gehandicapten (Wvg): verstrekken van voorzieningen aan mensen die dat nodig hadden
  • Huishoudelijk hulp vanuit de AWBZ. De AWBZ bestaat nog steeds, maar de huishoudelijke hulp is uit de AWBZ gehaald en als verantwoordelijkheid bij de gemeente neergelegd.

Waarvoor kan hulp worden aangevraagd?

Hulp vanuit de Wmo kan worden aangevraagd bij de gemeente. De hulp is erop gericht om de hulpbehoevende te ondersteunen, zodat deelname aan de maatschappij gewoon weer mogelijk gaat worden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan hulp in de huishouding, maar bijvoorbeeld ook aan het verstrekken van een rolstoel of een scootmobiel. Indien er aanpassingen in het huis doorgevoerd moeten worden in verband met een beperking, kan ook aanspraak worden gemaakt op de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo kan niet worden aangesproken voor bijvoorbeeld het tijdelijk verstrekken van hulpmiddelen, zoals een rolstoel of krukken.

Hoe moet een voorziening uit de Wmo worden aangevraagd?

Bij uw eigen gemeente kunt u de aanvraag voor voorzieningen indienen. Bij de gemeente kunt u ook nadere informatie inwinnen over de mogelijkheden om ondersteuning te ontvangen. In bepaalde gevallen kunt u zelf bepalen hoe u de ondersteuning gaat inkopen. Dit kan met het zogenaamde persoonsgebonden budget (pgb). U kunt ook via het internet hulp krijgen. Via Regelhulp.nl kunt u ondersteuning krijgen in onder andere het aanvraagtraject. De website is gebruikvriendelijk, zodat het voor iedereen toegevoegde waarde kan bieden.

Moet er een eigen bijdrage betaald worden voor de voorzieningen uit de Wmo?

Er kan door de gemeente een eigen bijdrage worden gevraagd. De hoogte van het bedrag is van meerdere factoren afhankelijk, en is afhankelijk van uw gemeente. De eigen bijdrage komt terecht bij uw gemeente, en wordt geïncasseerd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van de eigen bijdrage kan afhankelijk zijn van:
  • Het beleid van de gemeente
  • De leeftijd van de hulpbehoevende
  • Het gezinsinkomen
  • De eigen bijdrage dat voldaan moet worden aan de AWBZ

Hoogte eigen bijdrage

Er geldt een maximale periodebijdrage per vier weken. Het maximale bedrag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De eigen bijdrage is tegenwoordig niet meer fiscaal aftrekbaar. Tot 2009 was dit wel mogelijk. Ter compensatie is de eigen bijdrage met 33 procent verlaagd. De eigen bijdrage gaat in de toekomst mogelijk verhoogd worden, afhankelijk van het vermogen van de gerechtigde. Gerechtigden met vermogen die gebruik kunnen maken van de Wmo, gaan hierdoor meer zelf betalen.
© 2011 - 2020 Esmee, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekering (Zvw) is een bijdrage aan de gezondheidszorg. Iedereen met een belastba…
Eigen bijdrage verzorgingshuis 2019-2020Eigen bijdrage verzorgingshuis 2019-2020U gaat naar een verzorgingshuis of verpleeghuis, moet u dan uw vermogen opeten en huis verplicht verkopen en waar hebt u…
Abonnementstarief eigen bijdrage WMO 2019 en 2020Abonnementstarief eigen bijdrage WMO 2019 en 2020U betaalt in 2018 een inkomensafhankelijke bijdrage voor de voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning WMO.…
Wet Maatschappelijke OndersteuningBij uw gemeente kunt u terecht voor een aanvraag voor een individuele voorziening vanuit de ‘Wet Maatschappelijke Onders…

Kinderbijslag en AOW onafhankelijk van het inkomenTwee volksverzekeringen verschaffen een uitkering ongeacht de hoogte van het inkomen of van het vermogen. Hierdoor komt…
Lijfrente wat houdt dat in?Lijfrente wat houdt dat in?Voor uw pensioen kunt u op verschillende manieren sparen. Het pensioenstelsel bestaat grofweg uit drie pijlers. Deze pij…
Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid

Reageer op het artikel "Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Esmee
Gepubliceerd: 23-12-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!