InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Bijstandsuitkering 2012: strenge maatregelen

Bijstandsuitkering 2012: strenge maatregelen

Bijstandsuitkering 2012: strenge maatregelen In 2012 staat een aantal belangrijke maatregelen op de planning met betrekking tot de bijstandsuitkering. De hoogte van de bijstandsuitkering kan honderden euro’s lager uitvallen, als gevolg van de maatregelen die waarschijnlijk worden doorgevoerd. Zo telt het inkomen van een thuiswonend kind mee voor de hoogte van de bijstandsuitkering: het gezinsinkomen is doorslaggevend. Ook wordt er een scholingsplicht en mogelijk een verhuisplicht ingevoerd.

Bijstandsuitkering 2012

De bijstandsuitkering is in 2012 aan een aantal veranderingen onderhevig. Voor meer informatie, zie de special Bijstand 2012

Bijstandsuitkering 2012: hoogte

De hoogte van de bijstandsuitkering is gekoppeld aan het sociaal minimum en wordt twee keer per jaar vastgesteld. De hoogte is gekoppeld aan normbedragen, welke onderverdeeld zijn in de volgende groepen:
  • Gehuwd of samenwonend, tussen 27 en 65 jaar: 100% van het minimumloon (samen)
  • Alleenstaande ouder tussen 27 en 65 jaar: 70% van het minimumloon
  • Alleenstaanden tussen 27 en 65 jaar: 50% van het minimumloon

Bijstandsuitkering 2012 lager dan minimumloon

Er ligt een wetsvoorstel om de dubbele heffingskorting voor bijstandsgerechtigden af te schaffen, zodat de bijstandsuitkering in geen geval boven het minimumloon uitkomt. De wet treedt in werking na goedkeuring door de Eerste en Tweede kamer.

Bijstand 2012: inkomen kind telt mee

In 2012 staat de bijstandsgerechtigden een belangrijke verandering te wachten. Om te voorkomen dat de uitkeringen zich opstapelen achter de voordeur, wordt het beleid aangescherpt. Per 1 januari 2012 telt het inkomen van thuiswonende, meerderjarige kinderen mee bij het bepalen van de hoogte van de bijstandsuitkering. Er wordt een inkomenstoets afgenomen bij alle gezinsleden.

De gedachte achter deze maatregel is dat werken moet lonen. De overheid wil ouders stimuleren om te gaan werken en zelf verantwoordelijkheid te nemen. De keerzijde is echter dat thuiswonende kinderen zich genoodzaakt zien te stoppen met werken, omdat hun inkomsten in mindering worden gebracht op het inkomen van de ouders.

Gezinsinkomen in de bijstand

De hierboven beschreven maatregel heeft ook consequenties voor het aanvragen van de bijstandsuitkering. Het komt erop neer dat gezinnen Het komt erop neer dat gezinnen een “gezinsuitkering” aanvragen.

Scholingsplicht bijstand

Alleenstaande ouders die kinderen hebben die jonger dan 5 jaar zijn, zijn vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Met ingang van 2012 krijgen zij er echter een scholingsplicht bij om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Verhuisplicht in de bijstand

De VVD wil een verhuisplicht opleggen voor mensen in de bijstand. Dat houdt in dat zij moeten verhuizen als zij werk gevonden hebben. Zo niet, dan wordt de uitkering stopgezet of worden zij gekort. De oppositiepartijen zetten grote vraagtekens bij deze maatregel, dus de vraag is of het daadwerkelijk als wet zal worden aangenomen. Er zijn immers allerlei haken en ogen. Hoe zit het met opgroeiende kinderen? Moeten zij van school wisselen? Hoe zal worden toegezien op naleving van de verhuisplicht? En worden de verhuiskosten betaald?

Vanwege de weerstand en de moeilijke uitvoerbaarheid zal dit plan waarschijnlijk van de baan worden geveegd. Maar de gezinsinkomenstoets gaat er vrijwel zeker komen.
© 2011 - 2017 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
WWB (bijstand) 2012 & WIJ 2012WWB (bijstand) 2012 & WIJ 2012In 2012 zal er een aantal veranderingen plaatsvinden met betrekking tot de WWB (bijstand) en WIJ. Zo wordt de WIJ in 201…
Hoogte bijstandsuitkering 1 januari 2012De bedragen voor de bijstandsuitkering vanaf 1 januari 2012, voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en samenwonenden/…
Krediethypotheek en bijstandKrediethypotheek en bijstandVoor huiseigenaren is het bijzonder pijnlijk als zij in de bijstand terechtkomen. Zij moeten tenslotte hun eigen huis “o…
Bijstand 2012 en 2013 omlaagBijstand 2012 en 2013 omlaagDe bijstand 2012 wordt gekort en de bijstand 2013 ook. De inkomenstoets in 2013 gaat met het Lenteakkoord niet meer door…
Bijstandsuitkering en eigen huisBijstandsuitkering en eigen huisVoor het aanvragen van een bijstandsuitkering gelden strenge voorwaarden. Het eigen huis behoort ook tot het vermogen en…
Bronnen en referenties
  • ND
  • Volkskrant
  • NOS Journaal

Reageer op het artikel "Bijstandsuitkering 2012: strenge maatregelen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Qwerty, 30-07-2012 14:29 #4
Belachelijk dit, vind je het gek dat veel jongeren de criminaliteit kant opgaan? ouders worden gecut op hun inkomen omdat het kind een bijstand wil aanvragen omdat hij geen werk kan vinden. Schandalig dit, nooit verwacht van de VVD.

G. Hulsebosch, 23-02-2012 16:55 #3
Ik schaam mij Nederlander te zijn. Nu dit weer. Wat vernederend voor ouders met meerderjarige kinderen. Moeten ze hun meerderjarige kinderen = 18 jaar vragen om het huis uit te gaan? Mogen kinderen van ouders die het vaak al heel lang heel erg moeilijk hebben dan niets voor zichzelf opbouwen? Er zit toch niemand voor zijn/haar lol in de bijstand? Iedereen wil toch liever betaald werk. Weet deze regering eigenlijk wel wat dat is "in de bijstand zitten"? Laat ze dat nu allemaal eerst eens een paar jaar doen met hun eigen gezinnen en dan beslissen over de meest kwetsbare groepen in de samenleving, de uitkeringsgerechtenden.

Abcd, 19-01-2012 03:06 #2
Ongelooflijk. Stelletje afpersers. Het is al jaren elke jaar weer iets nieuws soms met list en bedrog ( kwartje van kok is een bekende ) en soms zo bruut. Het is ook erg dom vind ik. Ik betwijfel of ze hier veel geld mee kunnen verdienen. Voor zo'n king heeft het natuurlijk geen zin om thuis te blijven wonen of te gaan werken haha. We worden geregeerd door stelletje mongolen die de simpelste dingen niet kunnen begrijpen

M. Meijaard, 25-12-2011 11:39 #1
Wat een vreselijke maatregelen allemaal, en het kind heeft geen recht op eigen verdienste,
terwijl zo n kind het al moelijk heeft, omdat de moeder of vader ziek is en thuis moet zitten, en dan ook nog een verhuisplicht! Een huis waar je misschien aan gehecht bent, moet je dan ook nog verlaten, welke maatregel wordt er nu nog genomen om het de bijstandsgerechtigden moeilijk te maken?

Infoteur: Rebeccahoogers
Laatste update: 22-12-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 4
Schrijf mee!