InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Pgb 2012: bezuinigingen & voorwaarden pgb 2012

Pgb 2012: bezuinigingen & voorwaarden pgb 2012

Het is al veel in de publiciteit geweest: de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) in 2012. Vanaf 2012 zijn er nieuwe voorwaarden voor het pgb. Bovendien wordt de toegang beperkt. In dit artikel worden de bezuinigingsmaatregelen in 2012 van het pgb beschreven. De voorwaarden voor pgb in 2012, de bezuinigingen en de gevolgen: dat budgethouders moeten overstappen op zorg in natura.

Hoe het pgb werkt

Met het persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen zelf de zorg, hulp of begeleiding inkopen die zij nodig hebben. Het is bedoeld voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, tijdelijk verblijf en vervoer.

Bezuinigingen pgb 2012

Het kabinet wil dat pgb alleen nog bestemd is voor mensen die van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een verblijfsindicatie hebben gekregen. Dat wil zeggen: mensen die zoveel zorg nodig hebben dat verblijf in een verpleeghuis of verzorgingstehuis wordt aangeraden.

Waarom wordt er bezuinigd op pgb?

Het pgb is een regeling die ten onder dreigt te gaan aan zijn eigen succes. De uitgaven lijken onbeheersbaar te worden. Sinds 2002 zijn de pgb-uitgaven gemiddeld jaarlijks met 23 gestegen: van € 414 miljoen naar € 2,2 miljard in 2010. Daarnaast is het aantal pgb’ers vertienvoudigd in tien jaar tijd: van 13.000 tot 130.000.

Voorwaarden pgb 2012

Met ingang van 1 januari 2012 gelden er nieuwe, strengere voorwaarden voor het pgb.
  • Alleen mensen met een “verblijfsindicatie” kunnen nog aanspraak maken op het pgb. Het pgb wordt met 5% verhoogd voor deze budgethouders
  • Buddgethouders worden verplicht om een aparte bankrekening te openen. Betalingen aan zorgverleners kunnen uitsluitend via de bank worden geregeld. Deze maatregelen zijn bedoeld om fraude te bestrijden en te voorkomen.
  • Nieuwe budgethouders moeten een zorgplan kunnen overleggen aan het zorgkantoor, waarin ze aangeven hoe zij het pgb willen inzetten
  • Nieuwe budgethouders kunnen het geld uit het pgb niet meer laten inzetten door bemiddelingsbureaus.
  • Bestaande budgethouders mogen hun pgb wel laten inzetten door bemiddelingsbureaus

Gevolgen bezuinigingen pgb

Voor veel budgethouders verandert de situatie. Als zij een persoonsgebonden budget hebben zonder verblijfsindicatie, dan hebben zij vanaf 2014 niet langer recht op pgb. In plaats daarvan moeten zij overstappen naar “zorg in natura” als zij een AWBZ-indicatie hebben voor de functie persoonlijke verzorging en/of verpleging. Voor mensen met een indicatie voor de functie “begeleiding” geldt dat zij vanaf 2013 onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vallen.

Wat is zorg in natura?

Wie geen pgb meer kan aanvragen, heeft recht op zorg in natura. U moet dan een AWBZ-indicatie zonder verblijf kunnen overleggen. Zorg in natura is de hulp die zorginstellingen leveren. De instelling die de zorg levert, bepaalt welke zorg u krijgt en hoe u de zorg krijgt. De zorgorganisatie is tevens verantwoordelijk voor de administratie.

Verschil pgb en zorg in natura

Bij pgb koopt u zelf de zorg in. U hebt meer vrijheid. BIj zorg in natura is het de zorginstelling die bepaalt welke zorg u nodig heeft.

Bezuinigingen pgb begrotingsakkoord

Volgens het begrotingsakkoord dat de Vijfpartijencoalitie heeft gesloten, worden de bezuinigingen op het pgb gedeeltelijk teruggedraaid.
© 2011 - 2017 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kindgebondenbudget 2012: Hoogte, voorwaarden & aanvragenKindgebondenbudget 2012: Hoogte, voorwaarden & aanvragenIn dit artikel leest u wat de hoogte van het kindgebonden budget is in 2012. Wat is het kindgebonden budget, hoe kunt u…
Kindgebonden budget 2012Kindgebonden budget 2012In dit artikel leest u wat de hoogte van het kindgebonden budget is. Wat is het kindgebonden budget, hoe kunt u het aanv…
Bezuinigingen onderwijs 2012Het kabinet voert in 2012 allerlei bezuinigingen door op het gebied van onderwijs. Niet alleen in het hoger onderwijs wo…
Koopkracht 2012: Hoeveel gaat u erop achteruit?Koopkracht 2012: Hoeveel gaat u erop achteruit?Hoeveel gaat u erop achteruit in 2012? Vrijwel iedereen moet inleveren in 2012. De koopkracht van alle Nederlandse huish…
Pgb in 2013 en 2014: de veranderingenPgb in 2013 en 2014: de veranderingenHet persoonsgebonden budget (pgb) verandert in 2013 behoorlijk. In 2014 zijn er nog veel meer wijzigingen die vooral men…
Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid

Reageer op het artikel "Pgb 2012: bezuinigingen & voorwaarden pgb 2012"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Rebeccahoogers
Laatste update: 18-05-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!