InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Koopkracht 2012: Hoeveel gaat u erop achteruit?

Koopkracht 2012: Hoeveel gaat u erop achteruit?

Koopkracht 2012: Hoeveel gaat u erop achteruit? Hoeveel gaat u erop achteruit in 2012? Vrijwel iedereen moet inleveren in 2012. De koopkracht van alle Nederlandse huishoudens zal met gemiddeld 1% dalen. Een belangrijke oorzaak zijn de bezuinigingsmaatregelen op o.a. PGB, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag. Ook zal de werkloosheid stijgen. De inflatie stijgt met 2%. De koopkracht daalt en de inflatie stijgt: wat zijn de gevolgen?

Koopkracht 2012

De koopkracht van alle Nederlandse huishoudens zal in 2012 met gemiddeld 1% dalen. Dat blijkt uit de Macro-Economische Verkening (MEV). Op basis van deze vooruitzichten heeft het MEV de plannen van het kabinet doorgerekend. De economische groei zal in 2012 1% bedragen. In juni ging het Centraal Planbureau nog uit van een groei va 1,75%. Een economische groei van 1% is een zeer beperkte groei.

De combinatie van bezuinigingsmaatregelen en een tegenvallende economische groei leidt tot daling van de koopkracht. Dat de meeste huishoudens er volgend jaar in koopkracht op achteruit gaan, blijkt ook uit de koopkrachtberekeningen van het NIBUD.

Inflatie 2012

De inflatie is wel lager dan verwacht, namelijk 2%.

Werkloosheid 2012

Naar verwachting zal de werkloosheid licht stijgen. Er zullen 9.000 werklozen bijkomen. De werkloosheid bedraagt dan 4,25%. Dit werkloosheidscijfer is hoger dan verwacht.

Hoeveel ga ik er in 2012 op achteruit?

De belastingverhogingen en bezuinigingen zorgen ervoor dat de meeste huishoudens er in 2012 voor het derde jaar op rij op achteruit gaan. Vooral grote gezinnen en ouders die gebruikmaken van kinderopvang, zullen het gaan merken hun portemonnee.

Gevolgen voor gezinnen

Grote gezinnen worden getroffen door bezuinigingen op de kinderbijslag en het afschaffen van het kindgebonden budget. Zij gaan er tientallen euro’s per maand op achteruit, een aanzienlijke inkomensdaling. Een traditioneel kostwinnersgezin met een inkomen van €40.000 per jaar en drie kinderen gaat er € 87 per maand op achteruit.

Bijstand

Bijstandsgerechtigden gaan er in 2012 maandelijks 10 tot € 25 op achteruit. Een nieuwe maatregel is dat er zal worden gekeken naar het inkomen van inwonende meerderjarige kinderen.

Gepensioneerden

Gepensioneerden krijgen te maken met koopkrachtsverlies, omdat pensioenen niet geïndexeerd worden.

Bezuinigingen 2012

De belangrijkste bezuinigingen op een rij:
  • Afschaffing kindgebonden budget
  • Verlaging kinderopvangtoeslag
  • Verlaging zorgtoeslag
  • Verlaging huurtoeslag
  • Bezuinigingen PGB
  • Afschaffing spaarloon
  • Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering

Wat is koopkracht en wat is inflatie?

Koopkracht is de hoeveelheid goederen en diensten die met het besteedbaar inkomen kaan wordden aangeschaft.
Inflatie is stijging van het algemeen prijspeil.
© 2011 - 2018 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Nullijn ambtenarennieuws uitgelichtNullijn ambtenarenEen van de bezuinigingsmaatregelen uit het begrotingsakkoord is de nullijn voor ambtenaren. Politieagenten en leraren ga…
Spaarrente verder omlaag in 2013Spaarrente verder omlaag in 2013In 2012 zijn de spaarrentes sterk gezakt. De verwachting is dat de daling ook nog voortzet in 2013. Banken lenen liever…
Inflatie en de invloed op uw koopkrachtDe inflatie heeft in het algemeen een duidelijke invloed op onze koopkracht. Hoe moeten we dit interpreteren in deze woe…
Wat is inflatie en wat zijn de gevolgen?Wat is inflatie en wat zijn de gevolgen?In het nieuws horen we vaak berichten over de inflatie. Maar wat is inflatie precies? En hoe wordt het berekend? En wat…
Bronnen en referenties
  • NRC Handelsblad
  • ND

Reageer op het artikel "Koopkracht 2012: Hoeveel gaat u erop achteruit?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Hwijers, 11-01-2012 20:15 #3
Ik heb een uitkering van 868 euro. Ik krijg 17 euro huursubsidie minder, 3 euro minder op de zorgtoeslg berekend over 2011. Maandelijks moet ik 5 euro meer betalen, is dus samen 8 euro en dan nog de verhoging van gemiddeld 5 euro per maand. Door mijn ziekte heb ik nog wel eens een aanvraag voor bijz. bijst. Ook deze norm wordt veminderd. Voorheen was het 125% van het minimuminkomen en wordt nu 110 % hiervan. Het is nog niet te overzien wat je dit maandelijks kost. Als ik het goed reken lever ik al 2,5 % in. Ik heb nog geen verhoging van de WAO-uitkering.

J. Vegter, 06-01-2012 21:32 #2
De verhoging van de premiegrondslag voor de zg. inkomensafhankeljke bijdrage voor de zorgverzekeringswet van € 33427 (2011) to € 50064 (2012) heeft voor gepensioneerden vergaande gevolgen. Dat u slechts het efect van niet-indexeren van het pensioen noemt is een ernstige omissie. Bovengenoemde verhoging van de grondslag heeft bij een pensioen van € 30000 een inkomensachteruitgang van ca. € 800 per jaar tot gevolg.

Gerrie Bijster, 18-12-2011 05:47 #1
Schandalig wat deze regering nu bewerkstelligt door verhoging van de premiegrondslag voor de zorgverzekering. Mijn salaris daalt in januari 2012 daardoor van 2120 netto naar 1993 netto. Alleen op mijn salaris heb ik dus een koopkrachtverlies van 6%. Laten ze dan die premiegrondslag oneindig maken, dan betalen tenminste die hele hoge inkomens een evenredig deel, en dan kan het premiepercentage omlaag.

Infoteur: Rebeccahoogers
Laatste update: 17-09-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 3
Schrijf mee!