Percentage arbeidsongeschiktheid (WAO)

Percentage arbeidsongeschiktheid (WAO) Mensen die voor 1 januari 2004 ziek geworden zijn, vallen onder de Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wanneer men gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt verklaard wordt heeft men recht op een WAO uitkering. Het percentage arbeidsongeschiktheid wordt berekend met behulp van onder meer het maatmanloon.

Wet op Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Op 29 december 2005 zijn de regelingen en procedures rondom arbeidsongeschiktheid ingrijpend veranderd. Voor die tijd viel men wanneer men ziek geworden was tijdens het werk en minstens 45 jaar oud was onder de WAO. Tegenwoordig valt men in geval van arbeidsongeschiktheid onder de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Onderstaande gegevens en berekeningen gelden daarom alleen voor mensen die voor 1 januari 2004 ziek geworden zijn, wanneer men later ziek geworden is valt men doorgaans onder de nieuwe WIA regeling. Wanneer je voor 1 januari 2004 ziek geworden bent maar niet eerder een WAO-uitkering aangevraagd heeft, kan dit met terugwerkende kracht doen wanneer door het UWV wordt geconstateerd dat de arbeidsongeschiktheid inderdaad vóór 1 januari 2004 opgetreden is.

Definitie arbeidsongeschiktheid

Wanneer ben je arbeidsongeschikt? De wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WAO) hanteert de volgende definitie van arbeidsongeschiktheid:

Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die als rechtstreeks gevolg van objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen, hetgeen gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijke verdienen

In de praktijk komt dit er op neer dat je er een verschil van minstens 15 procent moet zijn tussen het loon dat men nu krijgt en wat men zou kunnen krijgen als men gezond zou zijn. Hiervoor zijn speciale rekenmodules ontworpen.

Hoe wordt mate van arbeidsongeschiktheid berekend?

Om de mate van arbeidsongeschikt te bepalen wordt doorgaans een verzekeringsgeneeskundig en arbeidskundig onderzoek gedaan. Voordat het zover is moet men na twee jaar van ziekte een re-integratieverslag kunnen overhandigen om in aanmerking te komen voor een WAO uitkering. Een re-integratieverslag is een verzameling van alle activiteiten met betrekking tot het weer aan het werk gaan en het ziekteproces van de aanvrager. Er wordt eveneens een medisch dossier in opgenomen. De beoordeling van dit verslag wordt ook wel de poortwachterstoets genoemd.

Met behulp van een onderzoek door de verzekeringsarts worden vervolgens de beperkingen van de aanvrager in kaart gebracht. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de klachtbeleving van de aanvrager, maar ook naar objectief waarneembare ziekteverschijnselen, zoals verminderde spierspanning en hersenactiviteit. De verzekeringsarts vult een zogenaamde functionele mogelijkhedenlijst in. Het is de arbeidsdeskundige die vervolgens bekijkt of de functionele mogelijkheden nog voldoende zijn voor het, indien nodig met hulpmiddelen, parttime functioneren in een baan. Vervolgens wordt bekeken wat de aanvrager zou verdienen wanneer hij niet ziek was geworden en in de oude functie verder had kunnen werken. Dit wordt het maatmaninkomen genoemd. Dit wordt vervolgens vergeleken met de resterende verdiencapaciteit van de aanvrager.

Berekenen percentage arbeidsongeschiktheid

Door het maatmaninkomen te vergelijken met de daadwerkelijke verdienmogelijkheden (resterende verdiencapaciteit) wordt het percentage arbeidsongeschiktheid berekend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een formule:

(Maatmanloon - resterende verdiencapaciteit) / (maatmanloon) x 100% = arbeidsongeschiktheidspercentage

Wanneer een man, die normaal €2500 bruto per maand zou kunnen verdienen (het maatmanloon), nu in staat is om €1400 bruto per maand te verdienen is hij voor 44 procent arbeidsongeschikt ((€2500 - €1400) / (€2500) x 100%))

De hoogte van de eventuele WAO uitkering is niet alleen afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Er wordt ook gekeken naar onder meer de lengte van de ziekte en eventuele uitsluitingsgronden.
© 2011 - 2020 Melod, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Arbeidsongeschiktheid - Regelingen en verzekeringenArbeidsongeschiktheid is een breed begrip. De kern bestaat eruit dat u, als gevolg van ziekte, ongeval of andere oorzaak…
Alternatieven voor arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)Alternatieven voor arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moet worden afgesloten door zelfstandigen om risico’s af te dekken. Zij zijn…
Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)Werknemers zijn vanuit de sociale verzekeringen verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Zelfstandige ondernemers moeten z…
Wat is een woonlastenverzekering?Wat is een woonlastenverzekering?De woonlastenverzekering wordt onder diverse namen verkocht. Dit is een verzekering die een deel van de hypotheeklasten…

Voedselbank: voorwaardenArmoede is een toenemend probleem in Nederland. De voedselbank biedt hulp. Niet iedereen komt zomaar in aanmerking voor…
Werkloosheid: factoren die uitstroomkans bepalenWerkloosheid: factoren die uitstroomkans bepalenDe laatste jaren wordt er veel onderzoek verricht naar de factoren die een rol spelen bij de uitstroomkans uit werkloosh…
Bronnen en referenties
  • Elsevier (2010). Sociale verzekeringen almanak 2010 (28e editie). Elsevier.
  • Vergne, A. M. en collega's (2011) Praktijkgids sociale zekerheid 2011. Uitgeverij Kluwer
  • Stimulansz (2011). dekleinegids voor de Nederlandse sociale zekerheid. Kluwer

Reageer op het artikel "Percentage arbeidsongeschiktheid (WAO)"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Melod
Gepubliceerd: 02-09-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!