De Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning Op 1 januari 2007 is er een nieuwe wet in werking getreden: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het doel van de wet was om meer gerichte zorg te gaan bieden. Uitgangspunt hierbij was dat lokale gemeentes de zorgbehoefte van hun gemeente zouden taxeren en beoordelen. Gemeentes hebben vervolgens een budget om uit te besteden aan zorg op maat voor hun burgers. Op deze manier krijgt binnen elke gemeente, elke burger de zorg die hij of zij nodig heeft. De WMO per 1 januari 2007 van kracht geworden. De WMO heeft als doel een juridisch kader te vormen waarbinnen lokale overheden (gemeentes) de zorg en welzijn regelen voor hun inwoners waarbij het de bedoeling is dat iedere burger volwaardig moet kunnen participeren in de maatschappij. Als hier belemmeringen zijn wordt er gekeken op welke manier de ‘Civil Society’ hierbij ondersteuning kan bieden en vervolgens zal men kijken of de gemeente nog bijzondere voorzieningen, aanpassingen of ondersteuning moet regelen.

De WMO is in leven gebracht om de regelgeving rondom zorg en welzijn te decentraliseren. De gedachte achter deze decentralisatie is dat gemeentes beter dan nationale overheden in staat zijn om integrale en samenhangende zorg aan te bieden, afgestemd op lokale noden en behoeften. Daarnaast is het de bedoeling van de Nederlandse politiek geweest om de regelgeving rondom zorg en welzijn te vereenvoudigen. Het laatste motief van de politiek om de WMO in te voeren is dat de kosten van de zorg met de WMO beter te beheersen zijn.

Wat is het doel van de WMO?

Het hoofddoel van de WMO is om bij de wet geregelde samenhangende zorg- en dienstverlening voor alle inwoners van een gemeente te regelen. Het doel van de politiek is om integrale zorg aan te bieden voor alle burgers, geregeld op lokaal niveau. Verder heeft de WMO nog wat doelen, namelijk:
 • De WMO wil iedereen in staat stellen om mee te doen in de samenleving;
 • De WMO wil ondersteuning dichter bij de burger regelen;
 • Met de WMO kan de langdurige en intensieve zorg voor mensen met beperkingen gewaarborgd worden (Beun, 2006).

Wie moet de uitvoering van de WMO vormgeven en waarom is daar voor gekozen?

De gemeente (decentralisatie) moet de uitvoering van de WMO vormgeven. Hier is voor gekozen omdat de politiek vind dat lokale overheden beter in staat zijn om integrale en samenhangende zorg, afgestemd op lokale noden en behoeften, te organiseren (Beun, 2006).

Wat wordt bedoeld met prestatievelden?

Een motief van de WMO is de vereenvoudiging van de regelgeving rondom zorg en welzijn. Deze vereenvoudiging van de regelgeving komt onder andere tot uiting in een algemene omschrijving van door de gemeente te verlenen diensten. Gemeenten zijn niet aanspreekbaar op voorzieningen, ook niet op functies maar op ‘prestatievelden’.

Prestatievelden zijn domeinen van zorg en welzijn die zich onderscheiden van elkaar op cliëntprofielen (doelgroepen) en onderwerp (het ene prestatieveld is gericht op informatievoorziening, het andere op zorg). Dit zijn de prestatievelden die in de WMO te onderscheiden zijn:
 • Sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten;
 • Jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;
 • Informatie, advies en cliëntondersteuning;
 • Mantelzorg en vrijwilligerswerk;
 • Bevorderen van participatie van mensen met beperkingen, chronisch psychische problemen of psychosociale problemen;
 • Verlenen van voorzieningen aan mensen met beperkingen, chronisch psychische problemen of psychosociale problemen;
 • Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beleid ter bestrijding van geweld in de privé-sfeer;
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
 • Ambulante verslavingszorg (Beun, 2006).

Bij welke prestatievelden hoort de ouderenzorg?

De ouderenzorg hoort voornamelijk (uiteindelijk zijn ouderen ook gewoon buren en burgers) bij de prestatievelden:
 • Informatie, advies en cliëntondersteuning;
 • Mantelzorg en vrijwilligerswerk;
 • Bevorderen van participatie van mensen met beperkingen, chronisch psychische problemen of psychosociale problemen;
 • Verlenen van voorzieningen aan mensen met beperkingen, chronisch psychische problemen of psychosociale problemen;
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) (Beun, 2006).
© 2011 - 2020 Lr800, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Traplift of stoellift; uw huis weer helemaal bereikbaarTraplift of stoellift; uw huis weer helemaal bereikbaarIeder mens wil zo lang mogelijk zelfstandig in zijn of haar eigen huis blijven wonen. Maar voor mensen met een lichameli…
De kosten van een trapliftDe kosten van een traplift hoeven niet altijd hoog te zijn. Het is een goede optie om alle mogelijkheden te bekijken alv…
Een traplift aanschaffen, doen of niet?Een traplift aanschaffen, doen of niet?Bent u minder goed ter been en heeft u moeite om de hoger gelegen verdiepingen in huis te bereiken, dan krijgt u met een…
Trapliften: gebruik, reparatie en onderhoudTrapliften: gebruik, reparatie en onderhoudEen traplift zorgt ervoor dat mensen die slecht ter been zijn langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Een trapl…

Emigreren: checklist sociale verzekeringen en KinderbijslagEmigreren: checklist sociale verzekeringen en KinderbijslagAls je gaat emigreren heeft dit consequenties voor je recht op sociale verzekeringen en kinderbijslag in Nederland. Het…
Een bijstandsuitkering en een gezamenlijke huishoudingEen bijstandsuitkering en een gezamenlijke huishoudingWie een bijstandsuitkering krijgt en kamers gaat huren loopt in sommige omstandigheden het risico dat de sociale dienst…
Bronnen en referenties
 • Beun, M. (2006). Factsheet maatschappelijk werk en WMO. Utrecht: Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW).
 • Rijksoverheid. (sd). Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Opgeroepen op Mei 21, 2010, van Website van de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo

Reageer op het artikel "De Wet Maatschappelijke Ondersteuning"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Lr800
Laatste update: 26-11-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!