InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Bereken zelf de hoogte van de zorgtoeslag

Bereken zelf de hoogte van de zorgtoeslag

Bereken zelf de hoogte van de zorgtoeslag Om de hoogte van de zorgtoeslag te kunnen berekenen en toe te kennen heeft de Belastingdienst enige informatie nodig. De procedure voor het aanvragen is heel eenvoudig. Op www.toeslagen.nl is alle informatie te vinden. Het maken van een proefberekening, om te bepalen of je voor zorgtoeslag in aanmerking komt en van de hoogte van de zorgtoeslag, is heel eenvoudig en op de site www.toeslagen.nl kan eenvoudig en snel een proefberekening worden gemaakt. Op deze site kunnen berekeningen worden gemaakt voor alle toeslagen waar voor iemand in Nederland in aanmerking kan komen.

het belastingkantoor toeslagen is in Utrecht gevestigd

Zelf de zorgtoeslag berekenen


Rechthebbende op zorgtoeslag

Volgens het CBS zijn de zorglasten per Nederlander sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 gestegen van € 4.000 naar € 5.300 in 2014. Dit is een stijging van 32% in negen jaar. Zo maakten in 2013 volgens het CBS vier miljoen burgers gebruik van één of meer regelingen en overheidsvoorzieningen. Bijna veertig procent van alle huishoudens maakten in 2013 gebruik van inkomensondersteunende regelingen, zoals bijvoorbeeld de huur- en de zorgtoeslag. Het gaat hierbij om bijna drie miljoen huishoudens.

Stappen voor de berekening van de zorgtoeslag

Om de hoogte van de zorgtoeslag te kunnen bereken, moeten er 5 eenvoudige stappen worden uitgevoerd. Deze eenvoudige berekening geeft tevens aan of iemand wel of niet in aanmerking komt voor zorgtoeslag.

De 5 stappen zijn:

  • Stap 1: het toetsingsinkomen bepalen
  • Stap 2: bereken het toetsingsinkomen
  • Stap 3: vermenigvuldig het bedrag van stap 2 met 5,03%
  • Stap 4: bereken de normpremie
  • Stap 5: bereken de hoogte van de zorgtoeslag
Hierna worden de stappen nader toegelicht.

Bepalen van het toetsingsinkomen

Het toetsingsinkomen is het berekende verzamelinkomen als er over een bepaald kalenderjaar aangifte inkomstenbelasting is gedaan. Als er geen aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan, dan is het toetsingsinkomen: het loon of de uitkering of pensioen dat in het betreffende kalenderjaar is ontvangen. Tot het toetsingsinkomen behoren ook:
  1. Inkomen in het buitenland die niet in Nederland belast worden;
  2. Inkomsten die (op grond van Internationaleregelingen) zijn vrijgesteld;
  3. De ontvangen alimentatie.

Het berekenen van het toetsingsinkomen

Er zijn dus verschillende manieren om de hoogte van het toetsingsinkomen te bereken. Op www.toeslagen.nl is heel eenvoudig de berekening te maken.

Berekenen van de hoogte van de zorgtoeslag

De berekening van het recht hebben op zorgtoeslag kan heel eenvoudig op de site van de belastingdienst.

Voorschot en uitbetaling

Zodra de berekening is gemaakt en naar de belastingdienst is verzonden, dan informeert de belasting dienst binnen acht weken of er met de aanvraag wordt ingestemd. De aanvrager ontvangt een voorlopige berekening. Door deze voorlopige berekening informeert de belastingdienst de aanvrager over de hoogte van het voorschot. De betaling van het voorschot ligt in de regel rond de 20e van iedere maand. De definitieve berekening wordt door de belastingdienst gemaakt als het werkelijke inkomen, dat de aanvrager in een kalenderjaar ontvangen heeft, bij de belastingdienst bekend is.

Wijzigingen

Personen die een zorgtoeslag ontvangen vergeten vaak wijzigingen door te geven aan de belastingdienst. Het niet doorgeven van veranderingen in de leefsituatie of het inkomen kan leiden tot terugvordering van het voorschot waar geen recht op is. Het kan ook voorkomen dat de belastingdienst een nabetaling doet omdat het inkomen lager is dan was verwacht. Zijn er wijzigingen overleg dan met de belastingtelefoon 0800 0543 of de wijzigingen ook van invloed zijn op de toegekende zorgtoeslag.

Lees verder

© 2011 - 2017 Tekstschrijvert, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Toetsingsinkomen berekenenToetsingsinkomen berekenenMensen met een laag tot modaal inkomen kunnen in aanmerking komen voor zorgtoeslag of huurtoeslag. De Belastingdienst ge…
Berekening zorgtoeslag 2014Berekening zorgtoeslag 2014Hoeveel zorgtoeslag 2014 krijgt u? De berekening van hoogte van de zorgtoeslag 2014 kunt u eenvoudig zelf met een rekenm…
Zorgtoeslag 2014: Hoogte, voorwaarden, aanvragenZorgtoeslag 2014: Hoogte, voorwaarden, aanvragenAls u premie betaalt voor een Nederlandse zorgverzekering, kunt u zorgtoeslag krijgen. U moet dan wel aan de voorwaarden…
Verzamelinkomen berekenenVerzamelinkomen berekenenIn beschikkingen van de Belastingdienst zul je regelmatig het begrip “verzamelinkomen” voorbij zien komen. Het verzameli…
Bronnen en referenties
  • www.toeslagen.nl
  • www.belastingdienst.nl

Reageer op het artikel "Bereken zelf de hoogte van de zorgtoeslag"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Tekstschrijvert
Laatste update: 26-12-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Special: Zorgverzekering
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!