Sociale overlegeconomie in België

Sociale overlegeconomie in België De Belgische sociale overlegeconomie vindt plaats op nationaal, sectorieel, ondernemingsniveau en regionaal niveau. Het overleg is paritair: tussen afgevaardigden van werknemers- en werkgeversorganisaties en soms drieledig (met regering en/of parlement).

Nationaal niveau

Centrale Raad voor het bedrijfsleven (CRB)

Deze raad betrekt de regering en het parlement in het overleg door adviezen te geven of voorstellen te doen die nuttig zouden kunnen zijn voor de algemene economie. Dit kan gebeuren op aanvraag van de regering/parlement of op eigen initiatief. Ze werd opgericht door de wet van 20 september 1948. De raad bestaat uit 50 leden.

Nationale Arbeidsraad (NAR)

De wet van 29 mei 1952 zorgde voor de oprichting van de Nationale Arbeidsraad. Deze Raad betrekt in dit geval de regering of het parlement bij de betrekkingen i.v.m. nationale sociale aangelegenheden. Dit kan net zoals bij de CRB gebeuren op aanvraag van de regering/parlement of op eigen initiatief. Deze raad is de belangrijkste adviseur inzake sociaal recht. De Raad kent 24 leden. Via de wet van 5 december 1968 mag de raad ook CAO's (collectieve arbeidsovereenkomsten) afsluiten.

Sectorieel niveau

Paritaire comités

Op het sectorieel niveau vinden we de paritaire comités terug. Deze werden officieel met de wet van 9 juni 1945. Zoals de naam 'sectorieel' reeds verklapt, hebben zij inspraak over bedrijfssectoren en kunnen er via de paritaire comités CAO's afgesloten worden die bindend zijn voor alle bedrijven van een sector. Een CAO is wel maar bindend wanneer via Koninklijk Besluit vastgelegd en verklaard. Paritaire comités proberen ook eventuele (belangrijke) meningsverschillen of twistpunten tussen werknemers en werkgevers te herstellen. Ze werken ook samen met bovenvermelde raden (CRB en NAR) inzake advies of aangelegenheden die tot hun domein behoren. Aangezien het sociaal overleg in deze paritaire comités zeer belangrijk is, waakt de Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Arbeid via gespecialiseerde ambtenaren hierover.

Bijzondere raadgevende commissies

Er zijn sinds 1986 ook Bijzondere Raadgevende Commissies die economisch advies geven per bedrijfssector (zoals bv. chemie, bouw...) . Zij functioneren onder de hoede van de CRB.

Niveau van de ondernemingen

Ondernemingsraden

Op het niveau van de ondernemingen staan de ondernemingsraden in voor het sociaal en economisch overleg, met de nadruk op een informatieve en adviserende taak. Deze Raden werden wettelijk vastgelegd vanaf 20 september 1948. Wanneer een onderneming tenminste 100 werknemers telt is zo'n raad verplicht. Ondernemingsraden hebben ook sommige bevoegdheden zoals bv. het bepalen van de jaarlijkse vakantie.

Comités voor Preventie en Bescherming van het werk

Deze comités zijn verplicht in ondernemingen die gemiddeld met 50 (of meer) werknemers werken. Zoals de naam van comités al laat uitschijnen staan zij in voor de controle op een veilige werkomgeving om zoveel mogelijk arbeidsongevallen en beroepsziekten te vermijden.

De syndicale afvaardiging

Op het vlak van overleg is de syndicale afvaardiging een buitenbeentje. De vakbondsafgevaardigden waken over de belangen van hun werknemers en indien er een aanvraag is gedaan door een vakorganisatie bij het ondernemingshoofd zullen zij dus in actie schieten. Hier is er dus in eerste instantie niet echt sprake van overleg, maar eerder van het ingrijpen van de vakbondsafgevaardigden.

Op regionaal niveau

Hiervoor zijn volgende overleginstanties aanwezig:
  • Vlaams Economisch en Sociaal overlegcomité (VESOC)
  • Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
  • Voor Wallonië is dit Conseil Economique et Social Régional Wallon (CESRW)
© 2011 - 2020 Brunos, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Nationale Bevrijdingsdag5 mei staat bekend als Bevrijdingsdag. Op deze dag worden er door het hele land allerlei activiteiten georganiseerd. Het…
De Europese UnieDagelijks hoor je in het nieuws wel wat over de Europese Unie, maar wat is het nou precies? En welke landen behoren erto…
Instellingen van de Europese UnieDe Europese Unie heeft zeven instellingen, waarvan vier politieke instellingen en drie niet-politieke instellingen. In d…
Instellingen van de Europese Unie: de RaadVoor de Raad van de Europese Unie zijn er na 1 december 2009 een aantal zaken veranderd. Op die datum is het nieuwe Verd…

Zorgtoeslag: zelf de hoogte van de zorgtoeslag berekenenZorgtoeslag: zelf de hoogte van de zorgtoeslag berekenenOm de hoogte van de zorgtoeslag te kunnen berekenen en toe te kennen heeft de Belastingdienst enige informatie nodig. De…
De Studenten OV-chipkaart; Wanneer is hij geldig?De studenten OV-chipkaart is hét reisproduct voor studenten. Hiermee kan, afhankelijk van het soort abonnement, gratis g…
Bronnen en referenties
  • Structuur uit het boek: Architectuur van de welvaartstaat opnieuw bekeken, H.D. ( uitgeverij Acco: 2003 pag. 232-239)

Reageer op het artikel "Sociale overlegeconomie in België"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Brunos
Laatste update: 21-03-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!