613 geboden Tora: eed, jaren, juridisch en schade

613 geboden Tora: eed, jaren, juridisch en schade In de serie over de 613 geboden uit de Tora aandacht voor: geloften, eed, zweren, de Sabbatical en Jubileumjaren, de rechtbank en rechtelijke procedure, verwondingen en schade. Om de geboden goed te kunnen begrijpen en uitvoeren bestuderen Joden o.a. de Talmoed. De Talmoed is de mondelinge toelichting op de Tora die schriftelijk is vastgelegd.

Artikelindeling - interne links


Geboden m.b.t geloften, eed, zweren - 7 geboden

 1. Een persoon moet zijn woord nakomen (Deut. 23:24)
 2. De naam van de Eeuwige mag niet ijdel gebruikt worden (Ex. 20:7)
 3. Leg geen valse eed af als je bij Gods naam zweert (Lev. 19:12)
 4. Beslis in gevallen van vernietigen geloften volgens de regels van de Tora (Num. 30:2-17)
 5. Geen woord breken (Num. 30:3)
 6. Zweer alleen bij Gods naam (Deut. 10:20)
 7. Het spoedig inlossen van een gelofte aan God (Deut.23:22)

Geboden m.b.t. de Sjabbats- en Jubileumjaren - 17 geboden

 1. Het land braak laten liggen in het Sjemieta jaar (Ex. 23;11, Lev. 25:2)
 2. Het land met rust laten tijdens het Sjemieta jaar (Ex 23:11)
 3. Het land niet inzaaien gedurende het Sjemieta jaar (Lev. 25:4)
 4. De wijngaarden niet snoeien gedurende het Sjemieta jaar (Lev.25:1)
 5. Het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen (Lev. 25:5)
 6. Niet de druiven oogsten van je ongesnoeide wijnstokken (Lev. 25:5)
 7. Na verloop van zeven sjabbatsjaren na zeven maal zeven jaar, wanneer er negenenveertig jaren verstreken zijn, moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn luid schallen (Lev. 25:9)
 8. Elke zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen (Deut. 15:1)
 9. Niet tot afbetaling dwingen in het Sjemieta jaar (Deut. 15:2)
 10. Niet denken het Sjemieta jaar komt er aan, waardoor u zich afsluit voor de ellende van uw volksgenoot en hem met legen handen laat gaan (Deut. 15:9)
 11. Roep dan het volk bijeen om naar de voorlezing van de Tora te luisteren (Deut. 31:12)
 12. De Jubeljaren tellen door jaren en door cycli van zeven jaren (Lev. 25:8)
 13. Elk vijftigste jaar zal voor jullie heilig zijn waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land (Lev. 25:10)
 14. Je mag in het jubeljaar niet zaaien (Lev. 25:11)
 15. Je mag in het jubeljaar het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen (Lev. 25:11)
 16. Je mag in het jubeljaar niet de druiven oogsten van je ongesnoeide wijnstokken (Lev. 25:11)
 17. In heel jullie land moet voor grond altijd het lossingsrecht blijven gelden (Lev. 25:24)

Geboden m.b.t. de rechtbank en de rechtelijke procedure - 35 geboden

 1. In stamgebieden rechters en griffiers aanstellen (Deut. 16:18)
 2. Oordeel zonder aanzien des persoons (Deut 1:17)
 3. Je mag elkaar niet benadelen bij kopen of verpanden (Lev. 25:14)
 4. Genoegen nemen met zweren bij de Eeuwige als iemand zich niet aan het bezit van de eigenaar vergrepen heeft (Ex. 22:9)
 5. Schade aan een dier vergoeden als de eigenaar er niet bij is; bij wel aanwezigheid eigenaar hoeft dit niet (Ex. 22:13-14)
 6. Oordelen over gevallen van erfenis (Num. 27:8-11)
 7. De eigenaar moet schade betalen wanneer iemand in een onbedekte put valt (Ex. 21:33-34)
 8. Wanneer iemands stier een andere stier doodt moet de levende stier verkocht worden en met de opbrengst de schade worden betaald (Ex. 21:35-36)
 9. Schade betalen wanneer vee op iemands anders weiland graast (Ex. 22:4)
 10. Schade vergoeden veroorzaakt door brand (Ex. 22:5)
 11. Schade betalen wanneer een dief geld steelt en aan iemand anders geeft en het daar gestolen wordt. De dief moet dubbel betalen. Wordt een dief niet gevonden dan moet de eigenaar zweren dat hij zich niet vergrepen heeft aan de bezittingen (Ex. 22:6-7)
 12. Bij elk vermoeden van verduistering moeten beide partijen hun zaak aan God voorleggen. De schuldige moet de ander dubbel vergoeden (Ex. 22:8)
 13. Je mag God en de leiders van je volk niet vervloeken (Ex. 22:27)
 14. Iemand die bewijs heeft zal getuigen (Lev. 5:1)
 15. Leg geen valse getuigenis af (Ex. 20:16)
 16. Iemand die een ander doodt mag niet ter dood veroordeeld worden door één getuige (Num. 35:30)
 17. Onthoud je van lasterlijke aantijgingen (Ex. 23:1)
 18. Alleen om wat iemand zelf misdaan heeft, mag hij ter dood gebracht worden (Deut. 24:16)
 19. Maak geen gemene zaak met een misdadiger door iemand vals te beschuldigen (Ex. 23:1)
 20. U moet navraag doen en de zaak tot op de bodem uitzoeken (Deut. 13:15)
 21. Eén enkele getuigenis dat iemand een overtreding heeft begaan of een misdrijf of wat dan ook, is niet geldig.
 22. Als je in een rechtszaak getuigt, verdraai het recht dan niet door je naar de meerderheid te richten (Ex. 23:2)
 23. Laat je niet door de meerderheid toe overhalen iets onrechtsvaardigs te doen (Ex. 23:2)
 24. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt (Lev. 19:15)
 25. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen (Lev. 19:15)
 26. Spreek rechtvaardig over je naaste (Lev. 19:15)
 27. Neem geen steekpenningen aan (Ex. 23:8)
 28. Laat u door niemand bang maken, want u spreekt recht namens God (Deut. 1:17)
 29. Iemand die arm is, mag je in rechtswegen niet bevoordelen (Lev. 19:15)
 30. U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen (Deut. 24:17)
 31. Van een leugenachtige zaak zult gij u verwijderd houden (Ex. 23:7)
 32. Breng een onschuldige die in zijn recht staat niet ter dood (Ex. 23:7)
 33. Niet iemand doden voordat hij voor de gemeenschap heeft terechtgestaan (Num. 35:12)
 34. Houdt u aan het vonnis van de rechtbank (Deut. 17:11)
 35. Probeer in geen enkel opzicht te schikken en te plooien (Deut. 17:11)

Geboden m.b.t. verwondingen en schade - 4 geboden

 1. Als u een huis bouwt, moet u het dak voorzien van een balustrade (Deut. 22:8)
 2. U bent aansprakelijk als iemand er afvalt (Deut. 22:8)
 3. Een vrouw mag een man niet bij zijn schaamdelen pakken om haar man te redden (Deut. 25:12)
 4. Gij zult haar hand afhouwen (Deut. 25:12)

N.B. In de Talmoed worden de wetten nader toegelicht.

Lees verder

© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
613 geboden Tora: God, Tora, tekenen, gebed en liefde613 geboden Tora: God, Tora, tekenen, gebed en liefdeJoden zijn verplicht zich aan de 613 geboden (mitswot) van de Tora te houden. In deze eerste serie kijk ik naar de gebod…
Noachieden: Een noachied is een rechtvaardigeNoachieden: Een noachied is een rechtvaardigeEen noachied, iemand die de noachidische geboden naleeft, is een rechtvaardige en mag deel uit maken van de toekomstige…
Echtscheiding - "buiten rechtelijke procedure in Brazilie"Echtscheiding - "buiten rechtelijke procedure in Brazilie"Sinds 2007 is een nieuwe wet in Brazilië in werking getreden, namelijk wet 11.401/07 , waardoor echtscheiding of scheidi…
613 geboden Tora: armen, niet-Joden, huwelijk en relaties613 geboden Tora: armen, niet-Joden, huwelijk en relatiesJoden zijn verplicht zich aan de 613 geboden (mitzwot) van de Tora te houden. In deze tweede serie kijk ik naar de gebod…

Een goed pensioenplan? - regel het zelf!Een goed pensioenplan? - regel het zelf!Een pensioen krijgen was altijd zo simpel: je werkte hard en als je dan tussen de 60 en 65e stopte met werken dan kreeg…
Recht op verlof voor ouders - zwangerschapsverlofVoor gezinnen met jonge kinderen, of die kinderen krijgen, zijn er extra regelingen in het leven geroepen. Het zwangersc…
Bronnen en referenties
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 23-06-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.