InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Wat houdt de Wet bescherming persoonsgegevens in?

Wat houdt de Wet bescherming persoonsgegevens in?

Wat houdt de Wet bescherming persoonsgegevens in? De Wet bescherming persoonsgegevens is ingesteld om onze privacy te beschermen. Organisaties moeten aan voorwaarden voldoen om gegevens over ons te verzamelen en vast te leggen. In de wet staat onder andere vastgelegd wat ze wel en niet met onze persoonsgegevens mogen doen. U hebt bijvoorbeeld het recht om uw eigen gegevens in te zien, en eventueel te corrigeren. Ook moeten zij kunnen uitleggen waarom zij bepaalde gegevens vastleggen en wat ze ermee gaan doen. Ze mogen uitsluitend noodzakelijke gegevens vastleggen. Meer gegevens mogen vastgelegd worden met toestemming van de burger zelf. De wettelijke bepalingen worden gehandhaafd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die specifiek tot één persoon behoren, en die persoon moet met deze gegevens te identificeren zijn. Er wordt nog een verschil gemaakt tussen directe en indirecte persoonsgegevens. Directe persoonsgegevens geven feitelijke informatie over een persoon zelf. Dit zijn bijvoorbeeld adresgegevens en de geboortedatum, maar ook minder voor de hand liggende gegevens als de lengte. Indirecte persoonsgegevens zeggen indirect iets over de persoon. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het inkomen.

Wat is het doel van de Wet bescherming persoonsgegevens?

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) controleert organisaties op basis van deze wet, ter bescherming van onze persoonsgegevens. Zij kunnen organisaties op de vingers tikken indien zij op een onjuiste manier omgaan met de gegevens. Het beschikken over gegevens van burgers, kan namelijk leiden tot misbruik.

Mogen mijn gegevens worden vastgelegd?

Op het moment dat een bedrijf uw gegevens wenst vast te leggen moet deze u hierover informeren. Hetzelfde geldt in het geval ze uw gegevens willen doorsturen naar andere organisaties. Dit geldt echter niet voor gegevens die verstrekt worden op basis van een wettelijke plicht.

Vastleggen van bijzondere gegevens

Voor het vastleggen van bepaalde kenmerken van mensen gelden strengere regels. Deze kunnen namelijk een inbreuk zijn op de privacy. Hierbij kunt u denken aan gegevens over iemands gezondheid, geloofsovertuiging of politieke voorkeur. Om deze gegevens vast te mogen leggen moeten de organisaties aan extra voorwaarden voldoen.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien er corrigeren?

Organisaties kunnen u inzage in uw gegevens niet weigeren. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek indienen. Op basis van de wet zijn de organisaties verplicht om binnen vier weken schriftelijk te reageren. Voor het mogen inzien van de gegevens mag een kleine bijdrage worden gevraagd. In het geval de gegevens niet juist zijn, moeten zij deze corrigeren en de eventuele vergoeding die u hebt moeten betalen, moeten ze terugbetalen.

Mogen mijn gegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden?

Indien uw gegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden, dan hebt u het recht op verzet. Op uw verzoek zijn ze verplicht om uw gegevens niet meer voor de ze doeleinden te gebruiken. Ze mogen uw gegevens in ieder geval niet zonder uw toestemming verstrekken aan andere organisaties of personen. Een bedrijf dat uw gegevens door gaat verkopen, moet eerst toestemming van de personen hebben om wie het gaat. In bepaalde gevallen is het toegestaan om gegevens door te geven. Deze staan in de wet beschreven, maar het gaat hierbij niet om commerciële doeleinden.
© 2011 - 2017 Esmee, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wet bescherming persoonsgegevens, wat is dat?De Wet bescherming persoonsgegevens is ingevoerd om de privacy van mensen te beschermen. Maar als iemand nu zijn eigen g…
Privacy op het internet - de wettenPrivacy op het internet - de wettenAls het over privacy en veiligheid gaat op het internet dan zijn de meningen verschillend. De één vergelijkt het met een…
Wat zijn persoonsgegevens en hoe worden deze beschermd?Uw persoonlijke gegevens mogen niet misbruikt worden. Het gaat hierbij om gegevens die informatie geven over u als indiv…
Persoonsgegevens en internet, privacybescherming op het webPersoonsgegevens en internet, privacybescherming op het webPersoonlijke gegevens en persoonsgegevens op het internet kunnen mensen jarenlang achtervolgen. Sterker nog, die gegeven…
Bescherming van de privacyDoor de automatisering van bedrijven worden veel gegevens vastgelegd. Deze gegevens worden steeds vaker voor andere doel…

Reageer op het artikel "Wat houdt de Wet bescherming persoonsgegevens in?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Esmee
Gepubliceerd: 26-01-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Schrijf mee!