InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Verkeersboetes en hoe zijn ze tot stand gekomen
nieuws uitgelicht

Verkeersboetes en hoe zijn ze tot stand gekomen

Verkeersboetes en hoe zijn ze tot stand gekomen De verkeersboetes zijn in 2010 verhoogd met 15 procent. Niet de verkeersveiligheid stond daarbij centraal, maar het spekken van de staatskas. Die verdiende er namelijk nog eens 50 miljoen extra mee. Waarom werden de verkeersboetes duurder? En kunnen burgers ook iets doet tegen het verhogen van verkeersboetes? In 2017 gingen de verkeersboetes trouwens niet omhoog. Het kost nog altijd een vermogen als je een overtreding maakt, maar vanaf 2017 kwam er een kentering in de boeteverhogingen. Alleen de administratiekosten gingen wel omhoog van 7 naar 9 euro.

Waar zijn verkeersboetes voor bedoeld?

Verkeersboetes zijn ooit in het leven geroepen om mensen er van te doordringen dat het niet volgen van de verkeersregels levens kan kosten. Doordat ze moesten betalen voor overtredingen hoopte de overheid dat daadoor minder overtredingen zouden worden begaan. Het waarborgen van de verkeersveiligheid lijkt echter al lang niet meer de reden voor de overheid om boetes steeds hoger te maken. Daarvoor zijn volgens experts namelijk strenge controles nodig. Zij zorgen wel voor een gedragsverandering, terwijl boetes dat niet doen.

Trajectcontrole

In gebieden waar trajectcontroles is ingesteld, houdt het merendeel van de weggebruikers zich aan de regels en de aangegeven snelheden zo is uit onderzoek gebleken. Trajectcontrole is een voortdurende controle op snelheid gedurende een weg van vele kilometers lang. Omdat mensen weten dat daar om de paar honderd meter een camera signaleert dat iemand te hard rijdt, houden mensen zich aan de regels. Weggebruikers blijken dan ook meer respect voor een hogere pakkans te hebben dan voor steeds duurdere boetes. Op wegen met trajectcontroles is de controle groot, mensen weten dat en daardoor worden de regels daar ook niet met handen en voeten getreden.

CDA en Christenunie: 15 procent verhoging verkeersovertredingen om de schatkist te vullen

Het demissionair kabinet van CDA en ChristenUnie heeft in september 2010 voorgesteld om de verkeersboetes met 15 procent te verhogen. Daarmee moest het tekort in de schatkist worden verkleind. Met de maatregel werd zo'n 50 miljoen extra verdiend. Maar het aantal verkeersslachtoffers werd er niet kleiner door en ook steeg de verkeersveiligheid er niet door.

Waarom begaat iemand een verkeersovertreding?

De meeste mensen die een verkeersovertreding maken, doen dat uit gewoonte. Mensen die hard rijden doen dat gaandeweg altijd. Natuurlijk is er wel eens iemand die op een bepaalde dag haast heeft en daarom het gaspedaal extra induwt, maar veel mensen rijden continue te hard. Om dat te veranderen is er heel iets anders nodig dan alleen een hogere boete. Want dat betekende de verhoging van 15 procent. Iemand die in 2010 een boete van 65 euro kreeg voor te hard rijden, betaalde in dat jaar nog niet eens een tientje meer. Mensen gaan hun rijgedrag wel veranderen als ze een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt.

Pakkans bepaalt of iemand zijn rijgedrag aanpast en niet de hoogte van een boete

Heeft iemand niet te maken met zo’n ingrijpende gebeurtenis, dan bepaalt de pakkans vooral hoe iemand zich in het verkeer gedraagt. Wie weet dat er veel kans is om vastgelegd te worden op de camera zal zich eerder aan snelheid of andere regels houden dan mensen die weten dat er een pakkans is van misschien minder dan een procent.

Verhoging verkeersboetes: april 2008 was de voorlaatste keer

Ook in april 2008 verhoogde de regering de verkeersboetes. Wie toen te hard reed of door rood, betaalde 20 procent meer dan in de periode daarvoor. In 2010 kwam daar dus nog eens 15 procent bij, waardoor boetes in 3 jaar dus al 35 procent zijn gestegen. En boetes dalen nooit in prijs.

Er worden minder boetes uitgeschreven

Sinds invoering van de verhoging in 2008 is door de politie veel minder bekeurd dan de jaren ervoor. Het Centraal Justitieel Incassobureau stuurde in 2008 in totaal 11,6 miljoen boetes naar weggebruikers. In het jaar daarvoor waren dat er nog 12,6 miljoen. Overigens was de politie in 2008 tegen de verhoging van de verkeersboetes om de staatskas te spekken. Want ook toen was de verhoging van verkeersboetes daar al op gebaseerd.

Verkeersgedrag moet aansluiten op wat mensen goed en moreel vinden

Uit onderzoek is gebleken dat automobilisten hun rijgedrag niet aanpassen tenzij ze daar zelf het nut van inzien. Verhoging van boetes verandert daar niets aan. Zeker in het geval van de beide verhogingen van 2008 en 2010 slaat dat niet echt aan, omdat mensen het gevoel hebben dat ze als melkkoe worden gebruikt.

Kosten van verkeersboete mochten eerst niet en toen opeens toch weer wel

De 6 euro aan administratiekosten die het Centraal Justieel Incasso Bureau (CJB) op heeft gelegd aan mensen die een verkeersboete kregen, mag niet;. Dat besliste de rechtbank in Amsterdam in 2012. Dit zou betekenen dat het CJB 58 miljoen euro misloopt, omdat het dan zelf de kosten moet betalen. De rechtszaak over de administratiekosten was aangespannen door Bernd van der Meulen, juridisch hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen. Tegen boetes kan bezwaar worden aangetekend, maar tegen de administratiekosten niet, aldus de boete. Hij vond dat dit wettelijk niet klopte en betaalde de 6 euro niet. Daarop werd het bedrag verhoogd en daartegen kon hij wel in beroep gaan. Op die manier werd een proefproces gestart. In 2010 werd aan administratieve kosten maar liefst 58 miljoen euro betaald aan het CJB (in de vorm van die 6 euro). Het in rekening brengen van de administratieve kosten werd in 2007 ingevoerd. Daarmee werd het CJB minder afhankelijk van het ministerie van Justitie dat geld aan de instelling ter beschikking stelde. Het geld dat vrijkwam door dat budget niet langer beschikbaar te stellen moest naar de bestrijding van zware criminaliteit. Hoewel mensen allemaal blij waren dat die administratiekosten niet betaald hoefden te worden, verwierp het Gerechtshof in Leeuwarden die uitspraak later weer, waardoor er wel degelijk weer administratiekosten op de boete staan.

In 2017 zijn verkeersboetes ietsjes goedkoper, maar de administratiekosten hoger

Voor het eerst sinds 2010 stegen de verkeersboetes in 2017 niet. Dit heeft te maken met de inflatiecorrectie die in 2017 negatief uitviel. Het plan was wel om iemand die vaker een boete krijgt omdat hij de regels overtreedt hogere geldbedragen te laten betalen. Maar dat boetesysteem is in 2017 nog niet ingevoerd. De administratiekosten bij een boete zijn wel verhoogd. Die gingen van 7 naar 9 euro. In totaal levert dat de staatskas toch nog mooi 23 miljoen euro op.

Boetebedragen in 2017

 • Rijden met ongeldig rijbewijs: 90 euro
 • Als 17-jarige bestuurder begeleid rijdenen een motorrijtuig besturen zonder dat de begeleider in de begeleiderspas staat: 140 euro
 • Bumperkleven: 280 euro
 • Links blijven rijden terwijl dat niet nodig is: 140 euro
 • Rechts inhalen: 230 euro
 • Een kruispunt blokkeren: 230 euro
 • Geen voorrang geven aan bestuurders van rechts: 230 euro
 • Geen voorrang verlenen aan bestuurder van een tram: 230 euro
 • Een militaire colonne doorsnijden: 90 euro
 • Afslaan zonder richting aan te geven: 90 euro
 • Bij het afslaan niet het tegemoet komend verkeer voor laten gaan: 230 euro
 • Met een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet goed leesbaar is: 45 euro
 • Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken niet goed leesbaar is: 130 euro
 • Zonder geldige reden stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: 230 euro
 • Mensen die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daar niet de gelegenheid toe geven: 370 euro
 • Geen gevaren driehoek plaatsen bij een obstakel (stilstaand motorvoertuig of aanhangwagen): 140 euro
 • Geen autogordel dragen: 140 euro
 • Vasthouden van een mobiele telefoon als automobilist vast houden: 230 euro

Parkeerboetes 2017

 • Voertuig zo neerzetten dat het een gevaar op de weg wordt of kan veroorzaken of het verkeer kan hinderen of hindert: 140 euro
 • Een voertuig laten stilstaan op een kruispunt: 140 euro
 • Een voertuig laten stilstaan op een fietsstrook: 90 euro
 • Een voertuig parkeren bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter: 90 euro
 • Een voertuig dubbel parkeren: 90 euro
 • Parkeren op parkeerplaatsen met een blauwe streep zonder een parkeerschijf in te stellen: 90 euro
 • Parkeren zonder te betalen bij een parkeermeter of de auto laten staan terwijl die tijd is vertreken: 90 euro

Boetes voor verlichting

 • Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom: 90 euro
 • Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom: 140 euro
 • Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zich overdag: 140 euro
 • Het hinderen van tegenliggers door groot licht: 140 euro
 • Achterlichten die niet branden bij nacht buiten de bebouwde kom: 90 euro
 • Achterlichten die niet branden bij nacht binnen de bebouwde kom: 140 euro
 • Achterlichten die niet branden bij dag bij slecht zicht: 140 euro
 • Onnodig mistlicht voeren: 90 euro

Correctie bij snelheidsovertredingen

Voor over overtreden van de maximale snelheid worden correcties gehanteerd. Dit zijn
 1. Gemeten snelheid 0 t/m 100: correctie 3 km/h
 2. Gemeten snelheid 101 t/m 130: correctie 4 km/h
 3. Gemeten snelheid 131 t/m 165: correctie 5 km/h
 4. Gemeten snelheid 166 t/m 200: correctie 6 km/h
 5. Gemeten snelheid 201 t/m 230: correctie 7 km/h

Boetes bij te snel rijden binnen de bebouwde kom

 • Met 4 km/h – 26 euro
 • Met 5 km/h – 32 euro
 • Met 6 km/h – 38 euro
 • Met 7 km/h – 46 euro
 • Met 8 km/h – 52 euro
 • Met 9 km/h – 60 euro
 • Met 10 km/h – 69 euro
 • Met 11 km/h – 92 euro
 • Met 12 km/h – 101 euro
 • Met 13 km/h – 111 euro
 • Met 14 km/h – 119 euro
 • Met 15 km/h – 128 euro
 • Met 16 km/h – 139 euro
 • Met 17 km/h – 148 euro
 • Met 18 km/h – 160 euro
 • Met 19 km/h – 170 euro
 • Met 20 km/h – 185 euro
 • Met 21 km/h – 197 euro
 • Met 22 km/h – 208 euro
 • Met 23 km/h – 222 euro
 • Met 24 km/h – 233 euro
 • Met 25 km/h – 248 euro
 • Met 26 km/h – 262 euro
 • Met 27 km/h – 278 euro
 • Met 28 km/h – 295 euro
 • Met 29 km/h – 308 euro
 • Met 30 km/h – 324 euro

Boetes voor te snel rijden binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

 • Met 4 km/h – 44 euro
 • Met 5 km/h – 52 euro
 • Met 6 km/h – 60 euro
 • Met 7 km/h – 72 euro
 • Met 8 km/h – 81 euro
 • Met 9 km/h – 92 euro
 • Met 10 km/h – 103 euro
 • Met 11 km/h – 128 euro
 • Met 12 km/h – 141 euro
 • Met 13 km/h – 153 euro
 • Met 14 km/h – 164 euro
 • Met 15 km/h – 179 euro
 • Met 16 km/h – 189 euro
 • Met 17 km/h – 203 euro
 • Met 18 km/h – 216 euro
 • Met 19 km/h – 234 euro
 • Met 20 km/h – 249 euro
 • Met 21 km/h – 261 euro
 • Met 22 km/h – 274 euro
 • Met 23 km/h – 293 euro
 • Met 24 km/h – 310 euro
 • Met 25 km/h – 326 euro
 • Met 26 km/h – 345 euro
 • Met 27 km/h – 364 euro
 • Met 28 km/h – 382 euro
 • Met 29 km/h – 400 euro
 • Met 30 km/h – 409 euro

Boetes voor te hard rijden op een erf

 • Met 4 km/h – 44 euro
 • Met 5 km/h – 52 euro
 • Met 6 km/h – 60 euro
 • Met 7 km/h – 72 euro
 • Met 8 km/h – 81 euro
 • Met 9 km/h – 92 euro
 • Met 10 km/h – 103 euro
 • Met 11 km/h – 128 euro
 • Met 12 km/h – 141 euro
 • Met 13 km/h – 153 euro
 • Met 14 km/h – 164 euro
 • Met 15 km/h – 179 euro
 • Met 16 km/h – 189 euro
 • Met 17 km/h – 203 euro
 • Met 18 km/h – 216 euro
 • Met 19 km/h – 233 euro
 • Met 20 km/h – 249 euro
 • Met 21 km/h – 261 euro
 • Met 22 km/h – 274 euro
 • Met 23 km/h – 293 euro
 • Met 24 km/h – 310 euro
 • Met 25 km/h – 326 euro
 • Met 26 km/h – 345 euro
 • Met 27 km/h – 364 euro
 • Met 28 km/h – 382 euro
 • Met 29 km/h – 400 euro

Boetes voor te hard rijden buiten de bebouwde kom

 • Met 1 km/h – 10 euro
 • Met 2 km/h – 14 euro
 • Met 3 km/h – 18 euro
 • Met 4 km/h – 23 euro
 • Met 5 km/h – 29 euro
 • Met 6 km/h – 35 euro
 • Met 7 km/h – 40 euro
 • Met 8 km/h – 47 euro
 • Met 9 km/h – 53 euro
 • Met 10 km/h – 60 euro
 • Met 11 km/h – 82 euro
 • Met 12 km/h – 90 euro
 • Met 13 km/h – 96 euro
 • Met 14 km/h – 103 euro
 • Met 15 km/h – 114 euro
 • Met 16 km/h – 123 euro
 • Met 17 km/h – 133 euro
 • Met 18 km/h – 142 euro
 • Met 19 km/h – 153 euro
 • Met 20 km/h – 164 euro
 • Met 21 km/h – 176 euro
 • Met 22 km/h – 185 euro
 • Met 23 km/h – 197 euro
 • Met 24 km/h – 208 euro
 • Met 25 km/h – 216 euro
 • Met 26 km/h – 227 euro
 • Met 27 km/h – 238 euro
 • Met 28 km/h – 249 euro
 • Met 29 km/h – 261 euro
 • Met 30 km/h – 275 euro
 • Met 31 km/h – 283 euro
 • Met 32 km/h – 295 euro
 • Met 33 km/h – 313 euro
 • Met 34 km/h – 329 euro
 • Met 35 km/h – 338 euro
 • Met 36 km/h – 356 euro
 • Met 37 km/h – 373 euro
 • Met 38 km/h – 384 euro
 • Met 39 km/h – 407 euro
 • Met 40 km/h – 409 euro
© 2010 - 2020 Singalees, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesVerkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesDe verkeersboetes 2020 gaan omhoog. Te hard gereden met de auto, een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom als pre…
Bezwaar maken tegen verkeersboetesBezwaar maken tegen verkeersboetesWe tekenen in Nederland steeds vaker beroep aan tegen opgelegde verkeersboetes. Dat houdt onder meer verband met de in 2…
Buitenlandse verkeersboetes worden in Nederland geïndBuitenlandse verkeersboetes worden in Nederland geïndWie in Europa een verkeersovertreding begaat en daar door de politie bekeurd wordt, heeft grote kans dat hij een acceptg…
Verkeersboetes 2019 - overzicht hoogte bekeuringenVerkeersboetes 2019 - overzicht hoogte bekeuringenTe hard gereden, fout geparkeerd of gebeld achter het stuur? Hierop kunnen in Nederland fikse boetes staan. De hoogte va…
Bezwaar maken tegen (hogere) verkeersboetesEen verkeersboete is nooit leuk. Het is weggegooid geld waar niemand een seconde plezier voor heeft gehad. Bovendien wor…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Blickpixel, Pixabay
 • Leeuwarder Courant
 • CDA
 • ChristenUnie

Reageer op het artikel "Verkeersboetes en hoe zijn ze tot stand gekomen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Karel, 27-12-2011 09:45 #4
Niks is zo irritant als je een buurvrouw heeft die iedere dag bij het weggaan naar haar werk toetert naar haar man, waarom moet de hele straat zich dood schrikken of weten dat zij vertrekt? En niet alleen zij maar de gehele familie moet meedoen aan deze gewenning maar zullen zij het ook irritant gaan vinden als ik mijn vriendin uitzwaai om 5uur in de ochtend en de hele straat met mijn fietsbel wakker ga maken? Ik vind dan die boete van €350 euro prima mits zij eerst een waarschuwing heeft gehad wegens onnodig klaxoneren.

W. Venema, 26-11-2011 11:15 #3
Ben het met bovenstande eens dat de staatskas er mee wordt gspekt.
Ik vindt het bijna niet meer te verkopen dat er van deze hoge boetes worden uitgdeeld.
Je zou je als oom agent bijna gaan schamen om de boetes uit te delen.
Neem nou de boete voor claxoneren dat is toch niet normaal. Heeft dat nog met verkeersveiligheid te maken?. Mijn idee is dat je daar de hufters niet mee pakt maar wel de mensen die de regels naleven.Deel de boetes maar uit naar de hoeveelheid overtredingen die iemand maakt. Leer je er dan nog niet van neem het rijbewijs dan maar in.

J. Strating, 25-11-2011 19:18 #2
Ik word hier compleet gestoord van, je gaat van huis je toetert even naar je vriendin of vrouw, en als je pech hebt staat er een aardige agent en die MOET jou dan even een bon uitschrijfen van 340.00 euro, nu is het zo dat ik in een gemeente woon waar veel turkse mensen wonen, ik heb ook al veel turkse mensen zien trouwen, wat gepaard gaat met
zeer veel getoeter van auto's die dan wegrijden, vind ik heel leuk, maar ik heb nog nooit een Agent gezien, dus dat word oogluikent toegestaan, weer word de NEDERLANDER
GEDISCRIMINEERD, wij als Nederlander moeten jaarlijks bezuinigen en alsof het niet genoeg is blijft de OVERHEID ons bestelen, als je maar een laag inkomen hebt is een bekeuring niet meer te betalen, bevorderd de oconomie dus ook niet, de OVERHEID moet beboeten naar het inkomen wat je hebt, voorbeeld: als je een inkomen hebt van 1500.00 euro en een boete moet betalen van 150.00 euro, MOET het zo zijn dat als je een inkomen hebt van 3000.00 euro 300.00 euro boete betaald, dan komt de klap mischien ook eens bij de RIJKEN harder aan, want die lachen toch om die 150.00 euro, en rijden gewoon de volgende dag weer met dezelfde snelheid door, het is bijna gevaarlijk om nog auto te rijden zonder nog een bekeuring te krijgen die niet meer te betalen is, ik roep alle Nederlanders op OM ALS PROTEST ZATERDAGMORGEN OM… 10.00… ALS PROTEST TE CLAXONNEREN WAAR U OOK BENT, NEDERLANDERS DE MAAT IS VOL.

M. G. Benschop, 18-09-2010 09:00 #1
Het wordt tijd, dat iemand een halt toeroept aan deze onverwijlde guerillia praktijken van de overheid. De overheid creeert een vicueuze cirkel, waardoor het zichzelf in staat stelt de burger met valse voorwenselen en bedrog, geld te troggelen uit de zakken van de rijdende burger. De boetes staan in geen verhouding tot de aard van de overtreding. Dit moet eindiigen!

Infoteur: Singalees
Laatste update: 22-03-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 4
Artikelen met het label 'Nieuws uitgelicht...' zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en bevatten mogelijk gedateerde informatie.
Schrijf mee!