Het PGB: besteding van de zorgfunctie Begeleiding

Het PGB: besteding van de zorgfunctie Begeleiding Op 1 januari 2009 zijn de zorgfuncties Ondersteunende Begeleiding en Activerende Begeleiding opnieuw geformuleerd en vervangen door de zorgfuncties Begeleiding en Behandeling. Hier wil ik in gaan op de redenen waarom dat gedaan; op de betekenis van de nieuwe zorgfunctie Begeleiding en op de vraag welke vormen van zorg onder de nieuwe zorgfunctie Begeleiding vallen en verantwoord mogen worden aan het zorgkantoor.

Waarom deze verandering?

Er zijn verschillende redenen voor deze verandering, zoals bijvoorbeeld:
 • Het onderscheid tussen Ondersteunende en Activerende Begeleiding was te vaag.
 • Het onderscheid tussen Activerende Begeleiding en Behandeling was te vaag.
 • De omschrijving van Ondersteunende Begeleiding was zo ruim, dat er teveel in onder gebracht kon worden

De verandering heeft als gevolg dat alleen de mensen die het meest kwetsbaar zijn aanspraak hebben op Begeleiding.

Participatie

Een belangrijke verandering is dat de participatiedoelstelling geschrapt is. Dat betekent dat het niet meer mogelijk is een indicatie te krijgen die uitsluitend gericht is op maatschappelijke integratie zoals bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding. Ons kabinet vind participatie niet onbelangrijk, maar is van mening dat de behoefte aan begeleiding bij participatie geen reden moet zijn om een indicatie te stellen. Voor begeleiding bij participatie moet voortaan een beroep op de eigen sociale omgeving.

Begeleiding naar instanties

Sommige mensen zijn niet in staat zelfstandig hun zaken te regelen. Denk hierbij bijvoorbeeld mensen met een psychiatrische diagnose. Hier mag hulp geboden worden bij het voorbereiden van een gesprek met een instantie, bijvoorbeeld het UWV of een bank. Er wordt echter geen indicatie gesteld om een begeleider mee te kunnen nemen naar een dergelijk gesprek, want volgens de beleidsmaken mag van instanties als gemeenten, woningbouwverenigingen, UWV, onderwijsinstellingen en banken deskundigheid in communicatie met diverse doelgroepen worden verwacht.

Ik persoonlijk vind dit een erg optimistisch idee waarvan ik graag zou willen dat het waar was. Bedenk hierbij als deze instanties deze deskundigheid in communicatie niet huis blijken te hebben, niemand daar last van heeft behalve de psychiatrisch patiënt die zijn zaken niet voor elkaar krijgt.

Somatische grondslag

Vanaf 1 januari 2008 hadden mensen met een somatische grondslag geen aanspraak meer op Ondersteunende Begeleiding. Dat is veranderd, ook mensen met een somatische grondslag kunnen aanspraak maken op Begeleiding, mits ze matige tot zware beperkingen hebben. Mensen met lichte beperkingen zijn uitgesloten van deze zorgfunctie.

Verantwoording: wat mag niet?

Met betrekking tot de verantwoording krijg ik soms vragen waaruit blijkt dat het moeilijk is inzicht te krijgen welke bestedingen verantwoord mogen worden:
 • Vraag: Ik ken een alternatieve therapeut die dingen doet die echt heel erg goed voor mij zijn. Mag ik deze behandelingen uit het PGB betalen? Antwoord: Nee, dat mag niet. Voor therapieën en behandelingen moet u zich wenden tot uw zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar deze therapieën of behandelingen niet wil betalen moet u ze zelf betalen. Als u dat niet kunt, kunt u proberen hier bijzondere bijstand voor aan te vragen. Het mag niet uit het PGB betaald worden.
 • Vraag: Het zou voor mijn autistische zoontje heel goed zijn om te gaan paardrijden. Mag ik die paardrijlessen uit het PGB betalen? Antwoord: Nee, dat mag niet. De paardrijlessen moet u zelf betalen. Als uw zoontje begeleiding nodig heeft om deel te kunnen nemen aan die paardrijlessen, dan mag die begeleiding wel uit het PGB betaald worden.
 • Vraag: Mijn kind leert erg moeilijk en heeft daarom huiswerkbegeleiding nodig. Mag ik dat uit het PGB betalen? Antwoord: nee, zoals u het nu stelt niet. Hulp bij het leren mag niet verantwoord worden. Als uw kind echter een beperking heeft waardoor het niet in staat is een plan te maken om in structuur in de huiswerktaken aan te brengen, dan mag hulp bij het maken van dat plan wel uit het PGB betaald worden.
 • Vraag: als mijn zorgverlener mijn kind ergens mee naar toe neemt waar entree betaald moet worden. Mag het entreegeld dan uit het PGB betaald worden? Antwoord: het entreegeld van het kind mag niet uit het PGB betaald worden. Het entreegeld van de zorgverlener wel, tenzij de zorgverlener een familielid of vriend is. De relatie tussen de zorgvrager en de zorgverlener hebt u ingevuld op het contract.

Verantwoording: wat mag wel?

Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur en het voeren van de eigen regie over het leven, bijvoorbeeld:

 • Een plan van aanpak maken om iets moeilijks te gaan doen
 • Hulp bij het nemen van beslissingen en het overzien van de gevolgen van die beslissingen
 • Stimuleren en voorbespreken van activiteiten
 • Hulp bij het maken van een dag- of weekplanning
 • Hulp om zich aan regels en afspraken te houden

Het ondersteunen bij praktische vaardigheden ten behoeve van zelfredzaamheid, bijvoorbeeld

 • Hulp bij het oplossen van praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen
 • Hulp bij het uitvoeren van vaardigheden die tijdens Behandeling geleerd zijn
 • Hulp bij het beheren van geld
 • Hulp bij de administratie, maar alleen om te oefenen en zo de zelfredzaamheid te bevorderen
 • Hulp bij gebruik van openbaar vervoer, maar alleen om te oefenen en zo de zelfredzaamheid te bevorderen
 • Hulp bij het afhandelen van de post. Hierbij mag als dat nodig is ook overgenomen worden.
 • Hulp of overname bij het oppakken, verplaatsen of aanreiken van noodzakelijke dingen
 • Hulp bij het leggen van contacten in de eigen sociale omgeving
 • Hulp bij communicatie, bijvoorbeeld bij afasie-patiënten.

Toezicht, bijvoorbeeld:

 • Toezicht op gedrag dat een gevolg is van een stoornis
 • Toezicht op fysieke zorg

Oefenen, bijvoorbeeld

 • Oefenen met vaardigheden door de zorgvrager zelf, zoals het oefenen van zaken die tijdens Behandeling geleerd zijn, maar ook oefenen met het gebruik van hulpmiddelen (gebruik lightwriter, gebruik blindengeleidestok)
 • Stimuleren van gewenst gedrag en het inslijpen van gewenst gedrag
 • Oefenen van de mantelzorger om te leren om te gaan met de problemen van de zorgvrager

Om het eenvoudig te houden: u mag kosten verantwoorden die gemaakt zijn om een tekort aan zelfredzaamheid te compenseren.
© 2009 - 2020 Judithm, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Sorry zeggen, dat is NIET voor losersSorry zeggen, dat is NIET voor losers“Sorry, ik had het verkeerd.” Is een opmerking die niet door iedereen even gemakkelijk gezegd wordt. Terwijl er niets mi…
Familiepark DrievlietOp de grens van Den Haag en Rijswijk, aan de rivier de Vliet, vind je het gezellige familiepark Drievliet. Begonnen als…
Mentale training en begeleiding in de sport: het verschilMentale training en begeleiding in de sport: het verschilSporters kunnen mentale training en mentale begeleiding krijgen om tot betere prestaties of meer zelfinzicht te komen. M…
Kinderen met dyscalculie in het reguliere onderwijsKinderen met dyscalculie in het reguliere onderwijsAls er wordt gesproken over dyscalculie in het reguliere onderwijs dan gaat het over kinderen die moeite hebben met reke…

De marktordening van het Persoonsgebonden budget uit de WMODe marktordening van het Persoonsgebonden budget uit de WMOOver het persoonsgebonden budget van de WMO zijn veel vragen klachten. Maar wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor de…
De nieuwe regels omtrent gastouderopvangDe nieuwe regels omtrent gastouderopvangJe hebt besloten dat je je kindje door een gastouder laat opvangen of misschien worden jouw kinderen al door een gastoud…
Bronnen en referenties
 • Beleidsregels indicatiestelling AWBZ, bijlage 6, Begeleiding
 • Eigenwijs, Magazine voor mensen met een persoonsgebonden budget, nummer 5, oktober 2009

Reageer op het artikel "Het PGB: besteding van de zorgfunctie Begeleiding"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Anna-Maria, 24-03-2010 19:23 #1
Jammer dat mijn dochter haar PGB niet mag gebruiken voor paardrijden (de les zelf). De manege heeft zich gespecialiseerd in begeleiding en lesgeven van kinderen die een beperking hebben.

Mijn dochter krijgt zelfvertrouwen, positief zelfbeeld, oefent haar balans, leert nieuwe kinderen kennen, leert contacten leggen met kinderen en telt mee in de klas. Paardrijden is meer dan "de sport" alleen.

Dit is een voor mij onzinnige verantwoording met betrekking tot sport. Juist kinderen met een PGB hebben behoefte om zich positief ontwikkelen en dat kan door sport: naast fysiogym (dat ik al zelf betaal). Reactie infoteur, 25-03-2010
De gedachtegang hierachter is, dat bijvoorbeeld paardrijden, niet alleen goed is voor kinderen met een beperking. Het is goed voor alle kinderen.
Ouderers van kinderen die geen beperking hebben moet dit ooik zelf betalen. Het zijn gebruikelijke kosten.

Als een kind opgroeit wordt het steeds zelfstandiger, waardoor het steeds minder begeleiding nodig krijgt. Kinderen met een handicap krijgen niet minder begeleiding nodig.

Het PGB is bestemd om de extra begeleiding te betalen die een gehandicapt kind nodig heeft, terwijl een niet gehandicapt kind die begeleiding niet meer nodig heeft.

Het is daarom niet van belang of bijvoorbeeld paardrijden goed is voor een kind.

Infoteur: Judithm
Laatste update: 11-06-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 1
Schrijf mee!