613 geboden Tora: armen, niet-Joden, huwelijk en relaties

613 geboden Tora: armen, niet-Joden, huwelijk en relaties Joden zijn verplicht zich aan de 613 geboden (mitzwot) van de Tora te houden. In deze tweede serie kijk ik naar de geboden aangaande de armen en ongelukkige, de geboden inzake de omgang met niet-Joden, de geboden die betrekking hebben op het huwelijk, scheiding en familie en geboden betreffende verboden seksuele relaties Het gaat om 67 geboden. De eerste 39 geboden kunt u lezen in het artikel: 613 geboden Tora I: God, Tora, tekenen, gebed, liefde.

Geboden m.b.t. de armen en de ongelukkigen - 13 geboden

Deze geboden zijn er om de armen en de ongelukkige te beschermen.

 1. Laat een wees of weduwe niet lijden (Ex. 22:21)
 2. Oogst niet het gehele land (Lev. 19:9 en Lev. 23;22)
 3. Laat een ongeoogste hoek van de akker of boomgaard over voor de armen (Lev. 19:9)
 4. Verzamel niet de resten die tijdens het oogsten op de grond zijn gevallen (Lev. 19:9)
 5. Laat de resten van de oogst over voor de armen (Lev. 19:9)
 6. Verzamel de ol'loth (de imperfecte trossen) van de wijngaard niet (Lev. 19:9)
 7. Laat de ol'loth (de imperfecte trossen) van de wijngaard voor de armen achter (Lev. 19:10 en Deut. 24:21)
 8. Verzamel de op de grond gevallen druiven niet (Lev. 19:10)
 9. Laat de peret (de enkel druiven) van de wijngaard voor de armen achter (Lev. 19:10)
 10. Laat de vergeten schoven achter. Dit geldt ook voor alle fruitbomen (Deut. 24:20)
 11. Laat de vergeten schoven achter voor de armen (Deut. 24:19-20)
 12. Vergeet niet een arme man te onderhouden en hem te geven wat hij nodig heeft (Deut. 15:7)
 13. Geef aan liefdadigheid naar vermogen (Deut. 15:11)

Geboden m.b.t. behandeling van niet-Joden - 6 geboden

Deze geboden bepalen de omgang van Joden met niet-Joden.

 1. Hou van de vreemdeling (Deut. 10:19)
 2. Spreek geen kwaad over de vreemdeling (Ex 22:20)
 3. Licht de vreemdeling niet op (Ex. 22:20)
 4. Trouw niet met een niet-Jood (Deut. 15:3)
 5. Vorder de schuld van een vreemdeling (Deut. 15:3)
 6. Bereken rente bij een lening aan een vreemdeling (Deut. 23:21)

Geboden m.b.t. huwelijk, scheiding en gezin - 23 geboden

Deze geboden bepalen de omgang tussen man en vrouw en de verhoudingen binnen het gezin.

 1. Eer uw vader en moeder (Ex. 20;12)
 2. Sla uw vader of moeder niet (Ex. 21;15)
 3. Vervloek uw vader of moeder niet (Ex. 21;17)
 4. Eerbiedig uw vader en moeder (Lev. 19:3)
 5. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig uzelf (Gen. 1:28)
 6. Een gecastreerde (eunuch) mag een dochter van Israël niet trouwen (Deut. 23;2)
 7. Een onwettig kind mag niet trouwen met de dochter van een Jood (Deut. 23;3)
 8. Een Ammoniet of Moabiet zal nooit trouwen met de dochter van een Israëliet (Deut. 23;4)
 9. Sluit geen nakomeling van Ezau van de gemeenschap van Israël uit voor drie generaties (Deut. 23:8-9)
 10. Sluit geen Egyptenaar uit van de gemeenschap van Israël voor drie generaties (Deut. 23:8-9)
 11. Er mogen geen prostituees in Israël zijn; er mag geen gemeenschap met een vrouw zijn buiten het huwelijk om (Deut. 23:18)
 12. Trouw een vrouw via de sacramenten van het huwelijk (Deut. 24:1)
 13. De zojuist getrouwde man mag 1 jaar vrij nemen om van zijn vrouw te genieten (Deut. 24:5)
 14. De bruidegom is een heel jaar gevrijwaard van publieke diensten (Deut. 24:5)
 15. Onthoud geen voedsel, kleding of rechten van een vrouw (Ex. 21:10)
 16. Wanneer een vrouw overspel pleegt moet dit aangepakt worden zoals in de Tora staat beschreven (Num 5:30)
 17. Degenen die de eer van een vrouw aantast (door bijvoorbeeld het valselijk beschuldigen van een onrein leven vóór het huwelijk) moet zijn hele leven met haar leven (Deut. 22:19)
 18. Een man mag niet van zijn vrouw scheiden die hij schriftelijk heeft beschuldig van een onrein leven vóór haar huwelijk (Deut. 22:19)
 19. Scheiding vindt plaats via formele documenten (Deut. 24:1)
 20. Een man die gescheiden is van zijn vrouw mag haar niet hertrouwen, als zij na de scheiding getrouwd is geweest met een andere man (Deut. 24:4)
 21. Een weduwe wier man kinderloos stierf moet trouwen met de broer van haar man (Deut. 25;5)
 22. Trouw de weduwe van een kinderloze broer die overleden is (Deut. 25:5)
 23. De weduwe die vrijgesteld te worden van de zwager indien hij weigert haar te trouwen (Deut. 25:7-9)

Verboden seksuele relaties - 25 geboden

Deze geboden verbieden de volgende seksuele relaties.

 1. Wek geen lust op bij familieleden, door te zoenen, te omhelzen, te lonken, etc, wat kan leiden tot incest (Lev. 18:6)
 2. Pleeg geen incest met iemands moeder (Lev. 18:7)
 3. Bega geen sodomie met iemands vader (Lev. 18:7)
 4. Pleeg geen incest met iemands vaders vrouw (Lev. 18:8)
 5. Pleeg geen incest met iemands zuster (Lev. 18:9)
 6. Pleeg geen incest met iemands dochter van de vaders vrouw (Lev. 18:11)
 7. Pleeg geen incest met iemands zoons dochter (Lev. 18:10)
 8. Pleeg geen incest met iemands dochters dochter (Lev. 18:10)
 9. Pleeg geen incest met iemands dochter (wordt geconcludeerd uit de andere verboden)
 10. Pleeg geen incest met iemands vaders zuster (Lev. 18:12)
 11. Pleeg geen incest met iemands moeders zuster (Lev. 18:13)
 12. Pleeg geen incest met iemands vrouw van de vaders broer (Lev. 18:14)
 13. Bega geen sodomie met iemands vaders broer (Lev. 18:14)
 14. Pleeg geen incest met iemands zoons vrouw (Lev. 18:15)
 15. Pleeg geen incest met iemands broers vrouw (Lev. 18:16)
 16. Pleeg geen incest met iemands vrouws dochter (Lev. 18:17)
 17. Pleeg geen incest met de dochter van iemands vrouws zoon (Lev. 18:17)
 18. Pleeg geen incest met de dochter van iemands vrouws dochter (Lev. 18:17)
 19. Pleeg geen incest met iemands vrouws zuster (Lev. 18:18)
 20. Heb geen gemeenschap met een vrouw tijdens haar menstruatie periode (Lev. 18:19)
 21. Heb geen gemeenschap met de vrouw van een ander man (Lev. 18:20)
 22. Bega geen sodomie met een man (Lev. 18:22)
 23. Heb geen gemeenschap met een dier (Lev. 18:23)
 24. Een vrouw zal geen gemeenschap hebben met een dier (Lev. 18:23)
 25. Castreer geen mannetje van enig soort; noch een man, noch een huisdier, noch een wild dier, noch een vogel (Lev. 22:24)

N.B. In de Talmoed worden de wetten nader toegelicht.

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
613 geboden Tora: God, Tora, tekenen, gebed en liefde613 geboden Tora: God, Tora, tekenen, gebed en liefdeJoden zijn verplicht zich aan de 613 geboden (mitswot) van de Tora te houden. In deze eerste serie kijk ik naar de gebod…
Kabbala 3: Mozes kabbalist - ziel van de ToraVoor veel mensen is Mozes alleen maar bekend als ontvanger van de wetten, het lichaam van de Tora. Maar God schonk niet…
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Noachieden: Een noachied is een rechtvaardigeNoachieden: Een noachied is een rechtvaardigeEen noachied, iemand die de noachidische geboden naleeft, is een rechtvaardige en mag deel uit maken van de toekomstige…

Waterbeheer in NederlandWaterbeheer in NederlandHet waterbeheer heeft zich door de jaren heen sterk ontwikkeld in Nederland. Waar vroeger slechts veiligheid en overstro…
Stichting LeergeldStichting LeergeldIn Nederland leeft 15% van de schoolgaande jeugd onder de armoedegrens. Dat zijn 400.000 - 600.000 kinderen, of anders g…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "613 geboden Tora: armen, niet-Joden, huwelijk en relaties"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Sabine, 31-03-2017 13:11 #7
Dank voor uw antwoord.toch nog weer een opborrelende vraag. Ik ben bezig met hebreeuws (niet makkelijk!) gewoon taalles bij een docent, geen kaballah of zoiets want dat vind ik riskant. Maar ik weet wel dat hebreeuws steunt op een een structuur van benummering (wat te maken heeft met de schepping) maar… hebreeuws heeft ook een ontwikkeling gehad, is niet in isolement ontstaan, toch?. Ik bedoel : van de sumerische taal zijn er oudst gevonden teksten ontcijferd… ik weet niet of die ook een nummeriek systeem hadden, maar waar komt dit getal systeem vandaan?
Als niet jood is het intrigerend en aannemelijk dat God zo de aarde schiep, maar ja… moet ik dan dus aannemen dat ook dit via Moshe is gegaan?
Ik bedoel de Aleph was een ossenhoofd, voor mensen herkenbaar als kracht… en staat voor 1, het ondeelbare… zit een hele wereld achter wordt nu uitgelegd, maar ja… is het nu werkelijk letterlijk 'uit de lucht komen vallen'? Misschien oneerbiedig zo gezegd, maar misschien waarschijnlijk staat dit ook ergens in de Midrash… Reactie infoteur, 31-03-2017
Het getalsysteem komt gewoon uit de Tora.

http://www.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/1601271/jewish/Letters-and-Numbers-of-Torah.htm
In deze link een aantal video's waarin de letters en getallen worden uitgelegd aan de hand van de Tora.

http://www.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/829340/jewish/KabAlefBet.htm
In deze link wordt het alephbet besproken aan de hand van de Kabbala.

Sabine, 30-03-2017 12:24 #6
Dank voor uw antwoord.
Ik geloof werkelijk dat Moshe en zijn achterban de 10 geboden heeft gekregen. Maar mijn laatste vraag: heeft de Hammurabicode invloed gehad op de 613…? De stam Levi was een 'priestergeslacht' maar was dat niet ook eigenlijk culturele impact van buitenaf. Ik probeer voor mijzelf een idee te scheppen hoe dingen gegaan zouden kunnen hebben. Als je de christelijke, soms letterlijke interpretatie loslaat kom je tot heel andere conclusies. Reactie infoteur, 30-03-2017
Volgens de Midrash (Bereishit Rabba, 1:2) keek God in de Tora en schiep de wereld. De Tora is dus de blauwdruk van de Schepping. De Hammurabicode heeft dus geen invloed gehad op de 613 mitswot.

Sabine, 29-03-2017 13:03 #5
Ik bedoelde eigenlijk, waarom houdt de joodse gemeenschap het zo lang onder de pet, en blijven kinderen daarom onnodig lang blootstaan aan risicovolle individuen. Er bestaat een van seculiere afgescheiden joodse rechtbank toch? Gelden daar andere straffen die wij als niet joden niet kennen?
Overigens: zijn al deze wetten niet ook voor een deel uitvloeisel van de Hammurabiwetten? Just asking. Reactie infoteur, 30-03-2017
Http://www.timesofisrael.com/22-ultra-orthodox-men-arrested-for-sex-assaults-on-women-minors/

Vermoedelijk betreft het ultraorthodoxe Joden die de staat Israël niet erkennen. Zij zullen dus niet naar de Israëlische politie gaan om het te vertellen. Zouden ze het voor hun eigen rechtbank doen dan wordt het alsnog openbaar en bekend bij de Israëlische politie. Vandaar dat rabbijnen de verdachten geadviseerd hebben om in therapie te gaan.

Sabine, 28-03-2017 08:49 #4
In het licht van de afgelopen arrestaties in Israël vraag ik mij af wat die ultra orthodoxe volwassen joden niet begrijpen van kindermisbruik. Staat toch duidelijk dat je met je handen moet afblijven van je eigen kinderen (=familie). Het eerste zedenverbod. Ik snap dat er onder elk denkbare groep mensen pedofielen zijn maar waarom worden de kinderen dan niet in bescherming genomen? Hier krijg je alleen maar meer zedendelinquenten van later… Oplossing zou dan een joodse gevangenis kunnen zijn toch? Reactie infoteur, 28-03-2017
Je verwijst vermoedelijk naar dit artikel: http://nos.nl/artikel/2165278-ultraorthodoxe-joden-opgepakt-voor-misbruik.html

Ze zijn in Israël opgepakt. In Israëlische gevangenissen zitten veel Joden en ook niet-Joden. Ik begrijp de oplossing dan ook niet zo goed.

Dennis, 04-04-2013 16:16 #3
Mag een man scheiden van zijn vrouw als deze geen goede huisvrouw blijkt te zijn en mag deze man dan na de scheiding hertrouwen met een andere vrouw? Reactie infoteur, 04-04-2013
Shalom,

Voor redenen waarop een Joodse man mag scheiden ga naar:

http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/560110/jewish/Husbands-Grounds.htm

Groet,

Etsel

Xhen, 15-02-2013 01:33 #2
De gebod: bereken rente aan een lening bij een vreemdeling

Op welke manier wordt de rente berekend en hoeveel wordt ervan overgehouden vb. Bij een lening van 1000 euro?

Vreemdeling: is dat ook een niet-joods vriend kennis of een persoon die totaal niet gekend is.

Wat wordt er met de rente gedaan? Wordt dat aan armen gegeven of voor zich gehouden? Reactie infoteur, 15-02-2013
Shalom,

Het berekenen van rente is heel gewoon, ook binnen de niet-Joodse wereld. Dat het niet toegepast wordt op Joden onderling (zie Deuteronomium 23:20), heeft te maken met het feit de Joden elkaar als familie moeten beschouwen. Aan familie vraag je geen rente. Wel stelt de Halacha (Joodse wet) dat Joden zich aan de wetten van het land moeten houden waar ze wonen, ongeacht of de geldschieter Joods is of niet. Dus berekening van rente zal verschillend zijn. Wat er met de rente gedaan wordt geeft dit vers niet aan. Wel moeten Joden een tiende van hun inkomen besteden aan goede doelen.

Ga voor meer informatie naar:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/levensvisie/35827-mitswot-relatie-mensen-onderling-en-tussen-mens-en-god.html

http://recensies.infonu.nl/kunst-en-cultuur/7166-boekrecensie-tsedaka-rabbijn-r-evers.html

Groet,

Etsel

Henk, 29-03-2010 11:26 #1
Ik ben Joods en vraag me af wat ik wel en niet mag. Reactie infoteur, 29-03-2010
Zie de Tora.

Infoteur: Etsel
Laatste update: 02-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Special: Geboden Tora
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 7
Schrijf mee!