InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Elektronisch Patiënten Dossier: deelnemen of niet?

Elektronisch Patiënten Dossier: deelnemen of niet?

Elektronisch Patiënten Dossier: deelnemen of niet? Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) zou in 2009 al worden ingevoerd maar dat is toen niet doorgegaan doordat de systemen niet voldoende onze privacy konden garanderen. In 2013 wordt het Elektronisch Patiënten Dossier dan wel ingevoerd. Mogelijk heb je van je huisarts of apotheek al een formulier gekregen om toestemming te verlenen voor het tonen van jouw medische gegevens binnen dit dossier. Veel mensen hebben hier bezwaar tegen omdat ze vrezen voor hun privacy. Met het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) kunnen diverse zorgverleners medische gegevens met elkaar uitwisselen. Welke zorgverleners hier allemaal onder vallen is nog niet bekend. In ieder geval huisartsen en specialisten. Maar hoe zit het met maatschappelijk werkers of manueel therapeuten, etc.? Dit is nog niet geheel duidelijk. Wel is duidelijk dat bijvoorbeeld de bedrijfsarts en de zorgverzekering geen inzage zullen hebben. In 2009 zouden volgens plan huisartsenposten, huisartsenpraktijken, apotheken en landelijke en regionale ziekenhuizen aangesloten worden op het landelijk EPD. Dit is toen niet doorgegaan.

Het aantal bezwaarschriften dat het ministerie van Nederlanders heeft ontvangen met betrekking tot het Elektronisch Patiënten Dossier is in de beginfase de 300.000 ak gepasseerd. Volgens de minister lag dat binnen de verwachtingen. Dit is ook niet zo heel gek. Als je niet reageert doe je sowieso mee, zonder ooit getekend te hebben voor je toestemming. In 2013 is dat anders en moet je zelf expliciet toestemming geven.

Redenen om wel deel te nemen

Deelnemen is vooral voor je eigen veiligheid. Wanneer je een ongeval krijgt en je bent niet aanspreekbaar dan kunnen hulpverleners via dit dossier zien welke medicatie je gebruikt, of je allergieën hebt en wie je eigen huisarts is. Wanneer je een allergie hebt of veel soorten medicijnen gebruikt dat is het wellicht het overwegen waard om de privacybezwaren opzij te zetten. Lastiger is het echter wanneer je bijvoorbeeld een psychische aandoening hebt die je geheim wilt houden en je bang bent dat je gegevens niet veilig zijn.

Waarom zou je bezwaar aantekenen tegen het EPD?

Er zijn een aantal redenen voor, waarvan onderstaanden de belangrijksten zijn:
  • Elektronisch opgeslagen informatie dat door meerdere personen kan worden ingezien is hoe dan ook gevoelig voor diefstal en het werk van kwaadwillende hackers.
  • Er bestaat grote onduidelijkheid over door wie jouw dossier geraadpleegd kan gaan worden in de toekomst: waar regel je toestemming voor inzage, een zekere afscherming, of aanpassingen en verwijdering?
  • Ook al zouden alle zorgverleners er 100% vertrouwelijk mee omgaan, door fouten in organisatie of in computernetwerken kunnen je gegevens nog steeds zomaar op straat komen te liggen.
  • Huisartsen die veel van hun patiënten laten deelnemen aan het EPD kunnen hier geld mee verdienen. Zij ontvangen een compensatie voor het gereed maken van hun systemen voor het EPD maar wanneer meer dan 90% van de patiënten akkoord gaat kunnen zij hier geld aan verdienen door vergoedingen van verzekeringsmaatschappijen. Niet iedereen is blij met deze prikkel.
  • In november 2012 kwam in het nieuws dat er nog een andere dreiging kan zijn. Ondanks dat de systemen voor het EPD in Nederland ontwikkeld worden is het Amerikaans bedrijf CSC hier in belangrijke mate bij betrokken. Het is nu de vraag of dit bedrijf onder de Patriot Act valt. Als dat namelijk het geval is dan kan de Amerikaanse overheid indien het dat wenst over Nederlandse patiëntgegevens beschikken. Er is overigens al aangegeven dat mocht dit inderdaad het geval zijn, de samenwerking met dit bedrijf zal worden stopgezet om de privacy van patiënten te kunnen waarborgen.

Hoe kun je bezwaar aantekenen tegen het EPD?

In 2009

Dit doe je door het Bezwaarformulier EPD uit te printen, in te vullen en op te sturen naar het Ministerie van VWS, Nictiz en CIBG (dit is één brief). Je kunt dit sturen naar een antwoordnummer en hoeft dus geen postzegel te plakken. Bij het volledig ingevulde formulier voeg je een kopie van je identiteitskaart, paspoort, vreemdelingendocument of rijbewijs. Als het Ministerie het bezwaarschrift EPD ontvangen heeft sturen ze altijd een bevestiging naar het adres waar je volgens de administratie van de de gemeente staat ingeschreven. Eerder was er sprake van een uittreksel uit de gemeentelijke basis administratie (GBA) of het geboorteregister dat zou moeten worden meegezonden. Je zou dan een formulier met retourenvelop terugkrijgen om de kosten hiervoor te kunnen declareren om die na een grote bureaucratische omweg weer terug te krijgen. Maar hier is inmiddels geen sprake meer van.
Je kunt het formulier invullen voor jezelf, een persoon jonger dan 16 jaar waar je voogd over bent, of iemand die onder jouw curatele of mentorschap staat. Per persoon vul je een apart formulier in.

In 2013

Sinds 2012 vragen tal van apotheken waaronder Kringloop Apotheken hun klanten om een formulier in te vullen waarin ze al dan niet toestemming geven om een uitwisseling van dossiers tussen apotheek, huisarts en huisartsenpost te doen laten plaatsvinden. Het idee hierachter is met name dat wanneer je op een huisartsenpost terecht komt en niet aanspreekbaar bent, de arts aldaar toegang kan krijgen tot jouw medische gegevens. Door middel van het invullen van het toestemmingsformulier van de apotheek kun je hier je medewerking aan verlenen. Uiteraard kun je ook weigeren, je bent nergens toe verplicht maar het is meer een service. Het is niet nodig om bezwaar te maken indien je niet wilt dat jouw gegevens worden opgenomen in dit systeem. Je geeft simpelweg geen toestemming voor gebruik van je gegevens en medische historie.
© 2008 - 2019 Dessal, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Consequenties van het elektronisch patiëntendossierConsequenties van het elektronisch patiëntendossierZiekte, ongeval of een blessure komt vaak onverwacht. Dan kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, apotheek of de hui…
Het digitale patiëntendossierHet digitale patiëntendossierDe huisarts heeft gegevens over je klachten. De apotheek weet de medicijnen die je krijgt. De psycholoog kent je innerli…
Eigen patiëntendossier online inzien vanaf 2018Eigen patiëntendossier online inzien vanaf 2018Iedereen die inzage wil in zijn eigen patiëntendossier kan hier bij zijn arts of zorginstelling om vragen. Een verzoek m…
Het medisch beroepsgeheim; wat blijft er geheim?Het medisch beroepsgeheim; wat blijft er geheim?Het medisch beroepsgeheim betekent dat dokters, verpleegkundigen en psychotherapeuten zonder toestemming van de patiënt…
T-biljet of Tj-biljet verdwenen? Gebruik het P-formulierT-biljet of Tj-biljet verdwenen? Gebruik het P-formulierHet T-Biljet en het Tj-Biljet zijn voor veel mensen onvindbaar op de website van de Belastingdienst. Dit klopt, want de…

Reageer op het artikel "Elektronisch Patiënten Dossier: deelnemen of niet?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Jungblut, 06-03-2013 22:16 #1
Wij zijn buiten ons weten om in dit dossier opgenomen, ik en mijn gezinsleden. Hiermee kan onderling misbruik van gemaakt worden. Als je niet aan verwachtingen van artsen voldoet, krijg je een code, ben je voor verdere behandeling uitgesloten. Dit is ons kleinkind overkomen. Zij heeft het syndroom van Rett. De eerst volgende keer dat zij in dat ziekenhuis komt, is zij ten dode opgeschreven. Het gaat ons overkomen. Hoe kom wij uit dit dossier? Dit zet aan tot emigreren.

Infoteur: Dessal
Laatste update: 25-06-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Reacties: 1
Schrijf mee!